Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1902-1904

Konstnärsförbundets Arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11902 – 1904Bergh, Eugen, Kreuger m. Nordström, Thegerström 1. 1902
1:1. 1902 Richard Bergh från Halsey Cooley Ives (1)
Grand Hötel Stockholm, den 11:te November, Artisten Herr Richard Bergh, Med utmärkt högaktning, har äran teckna Halsey C. Ives, 2 bl. 2 s. skrivna
1:2. 1902 Richard Bergh från Carl Lagerberg (1)
Göteborgs Konstförening den 31 mars, Till skreteraren i KF Artisten Herr Rich. Bergh, B.B., Din tillgifne Carl Lagerberg, 2 bl. 1 s. skriven
1:3. 1902 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
Kyrkesund 29 Juli, Broder Dick, din Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna. Tuschfläckar
Kyrkesund d. 25 Aug., Broder Dick, Din Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna
1:4. 1902 Richard Bergh från Lauritz Zeuthen (3)
Heslegaard. Hellerup., 15 maj, Hr Richard Bergh, ...Z. Zeuthen, 2 bl. 4 s. skrivna. Med anteckningar i blyerts
Kunstforeningen. Kjöpenhavn, den 12 Juli, Malaren Hr Richard Bergh., ... L. Zeuthen, 2 bl. 3 s. skrivna
Heslegaard. Hellerup., 24 september, Hr Richard Berg, 2 bl. 4 s. skrivna
2:1. 1902 Prins Eugen från Dr Friedrich Deneken, Kaiser Wilhelm-Museum (1)
Krefeld, den 16. Mai, Se. Kgl. Hoheit Prinzen Eugen von Schweden, Dr. Deneken, Direktör des..., 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
3:1. 1902 Nils Kreuger från Richard Bergh (1)
Stockholm 30/7 (poststämpel), Kära Nisse!, Vännen Dick, Brevkort, 1 s. skriven
4:1. 1902 Karl Nordström från Eva T. Acke, född Topelius (1)
Villa Akleja 14 juli, Snälla Karl N!, Eder Eva T A., Brevkort, 1 s. skriven
4:2. 1902 Karl Nordström från Björn Ahlgrensson (1)
Stockholm 22 nov., Broder!, Din tillgifne Björn Ahlgresson., 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Med kuvert
4:3. 1902 Karl Nordström från Dr. Friedrich Deneken, Kaiser Wilhelm-Museum Krefeld (22)
Berlin 17. Jan., Arede Hr. Nordström, fra Deres ... F. Deneken, Brevkort, 2 s. skrivna
Krefeld, den 15. feb., Arede Herr Nordström, Med venlige Hilsener Deres F. Deneken, 2 bl. 3 s. skrivna
Krefeld, den 12. Apr., Arede Herr Nordström, Deres ...Dr Deneken, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Krefeld d. 19. Apr., Höitarede Herr Nordström, Deres.. Deneken, 2 bl. 4 s. skriven
Krefeld, den 23 Apr., Höitarede Herr Nordström, Deres F. Deneken, 2 bl. 4 s. skrivna
Krefeld 10.5.02, Vi meddele herved, Med Höiagtelse Dr Deneken, Direktör., Brevkort, 1 s. skriven
Krefeld, den 17. Mai, Höidarede Herr Nordström, Deres ... Deneken, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Krefeld, den 22. Mai, Herr Karl Nordström, Med Höiagtelse Dr Deneken Direktör, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Krefeld, den 7 Juni, Höitarede Herr Nordström, fra deres F. Deneken, 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Med kuvert
Krefeld 9. 6. 02., Vi meddele herved, Med höiagtelse Dr. Deneken Direktör., Brevkort, 1 s. skriven
Krefeld, den 27 Juni, Höitarede Herr Nordström, Deres ... Deneken, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Krefeld d. 27. Juni, Arede Herr Nordström, Deres Denecken, Brevkort, 1 s. skriven
Krefeld, den 12. Juli, Höitarede Herr Nordström, Deres.. Deneken, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
Krefeld, den 19. Juli, ... Arbödigst Dr Deneken, Postkort 1 s. skriven
Krefeld, den 1 . Aug., Höitarede Herr Nordström, fra Deres f... Deneken, 3 bl. 5 1/2 s. skriven. Med kuvert
Hamborg den 9. Sept., Höitarede Herr Nordström, Deres ... F. Denecken, 3 bl. 6 s. skrivna. Med kuvert
Kjöbenhavn, den 19. Sept, Höitarede Herr Nordström, Deres ...Denecken, 2 bl. 2 s. skrivan
Krefeld, den 1. Oct., Med venlig Hilsen F. Denecken, 1 bl 1 s. skriven
Krefeld, 20.10., Sehr geehrter Herr, Hochachtungsvoll Dr Denecken, Postkort, 1 s. skriven
Krefeld, 25. Oct., Arede Hr Nordström, Deres ..Denecken., Brevkort, 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
Krefeld, (svårläslig datum) 2 Telegram, underskrvna Deneken
Innehåller ett fotografi, 2 frankerade kuvert med Konstnärsförbundets Paris-fraktionens logo
4:4. 1902 Karl Nordström från Carl Eldh (4)
Paris d. 13 april, Broder!, din tillgifvne C. J. Eldh, 2 bl. 2 s. skrivna
70 bis Rue Notre Dame des-Champs, le. 29. Septem., Bäste bror!, Din tillgifne vän C. F. Eldh, 2 bl. 2 1/2 s. skrivna
70 bis Rue Notre Dame des-Champs, le 29. okto., Bäste bror!, från din tillgifne vän C. J. Eldh., 2 bl. 3 s. skrivna
70 bis Rue Notre Dame des-Champs - le 15 Decemb, Bäste bror!, vännen Carl J. Eldh., 2 bl. 3 s. skrivna
4:5. 1902 Karl Nordström från Elias Erdtman (1)
Wäsby 16 Okt, Broder Nordström!, Gamle vännen Elias Erdtman, 2 bl. 2 s. skrivna
4:6. 1902 Karl Nordström från Christian Eriksson (1)
Oakhill d. 27 juni, B Broder., din Chr. Eriksson, 2 bl. 3 s. skrivna. Med rivet kuvert
4:7. 1902 Karl Nordström från Frode Eskesen (1)
Köbenhavn d 10 Martz, Kare Hr Carl Nordström!, Frode Eskesen, 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Innehåller 1 bl med anteckningar
4:8. 1902 Karl Nordström från Prins Eugen (2)
Lilla Tyresö d. 18 Juli, Bästa Nordström!, Med tillgifvenhet Eugen., 2 bl. 2 s. skrivna
Ud., Vet du hvar.., Tillgifvnast Eugen., Brevkort, 1 s. skriven
4:9. 1902 Karl Nordström från Gustaf Fjaestad (4) Flyttad från F8-13
Uddhedden 7/4, B.B. Nordström, Vännen G. A. Fjaestad, 2 bl. 3 s. skrivna
Uddhedden den 15 / okt, Bror Nordström, bedjer värmen G. A. Fjaestad, 4 bl. 8 s. skrivna
Uddhedden 28 okt, Din vän G. A. Fjaestad, Brevkort, 1 s. skriven
Uddhudden 7 Nov, Bäste Bror Nordström, Din tillgifvne G. A. Fjaestad, 2 bl. 3 s. skrivna
4:10. 1902 Karl Nordström från Maja Fjaestad, född Hörby (1)
d. 2. Okt, H. H. Karl Nordström, Med många hälsningar från Gustaf. Maja Fjaestad, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:11. 1902 Karl Nordström från Eugène Jansson (1)
Stockholm 5/7, Broder Kalle!, Hjértligaste Helsningar Pétrole, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert.
Innehåller dikt till Eugène Jansson (18 mars 1902 med blyerts), 2 bl. 3 1/2 s. skrivna
4:12. 1902 Karl Nordström från C. Jenssen, Kaiser Wilhelm-Museum (1)
Crefeld, den 20.10., Herrn Carl Nordström, Hochachtungsvoll, T, C. Jenssen, 1 bl. 1 s. skriven
4:13. 1902 Karl Nordström från Aron Jerndahl (1)
Tvetaberg & Björknäs 21/9-02, Broder Nordström!, vännen Aron Jerndahl, 2 bl. 3 s. skrivna
4:14. 1902 Karl Nordström från Nils Kreuger (2)
Borgholm 29 Junius, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 4 bl. 7 1/2 s. skrivna
Borgholm den 21 juli, Broder Kalle!, Din Tillgifne Nisse Kreuger, 3 bl. 5 1/2 s. skriven
4:15. 1902 Karl Nordström från Carl Larsson (6)
Sundborn Jan, Käre, Din C. L., 2 bl. 2 s. skrivna
Sundborn d. 8 April, Käre broder, Din gamle vän Carl Larsson., 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Med kuvert
Sundborn19/7 (poststämpel), För all del, ..., din C. L., Brevkort, 1 s. skriven
Sundborn 24/7 (poststämpel), Jo, viist få de det!, din C. L., Brevkort, 1 s. skriven
Sundborn, 27/9, Säljer gerna 1500 krefeld, Larsson, Telegram
Sundborn Dec, Käre, käre ..! God Jul! din C. L., 4 bl. 3 s. skriven. Med kuvert
4:16. 1902 Karl Nordström från Herman Norrman (9)
Tranås den 11 Jan., Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna
Tranås den 2 April, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven
Tranås den 23 Maj, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 3 s. skrivna
Tranås den 20/9, Käre Nordström!, från Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 3 s. skrivna
Tranås den 25/9, Kära Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna
Tranås den 1/11, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Tranås den 20 Nov., Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven
Tranås den 18/12, Kära Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna
Tranås den 31/12l, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna. Tuschfläckar
4:17. 1902 Karl Nordström från Georg Pauli (1)
- 13/6., Bäste Nordström!, Vänligast G. Pauli, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
4:18. 1902 Karl Nordström från Axel Sjöberg (1)
Kl. 12 .. 1/2 1..!, B.B. Vännen Axel Sjöberg, 1 bl. 1 s. skriven
4:19. 1902 Karl Nordström från Elin Thegerström, född Lamm (1)
Djursholm 10/10, (till Karl Nordström med blyerts), B.. (?) ., tillgifnast Elin Thegerström, 2 bl. 3 s. skrivna
4:20. 1902 Karl Nordström från Robert Thegerström (3)
Djursholm 29/6, Broder, Robert Thegerström, 2 bl. 4 s. skrivna
Särö 10/7, Broder, De vänligaste helsningar till dig ... Robert Thegerström, 6 bl. 11 s. skriven. Bläck genomtränger
Ud. Tallbacken, Djursholm, Broder, vännen Bob., Visitkort
4:21. 1902 Karl Nordström från Carl Wilhelmson (6)
Göteborg. 12 Januari, B.B. Din tillgifne Carl Wilhelmson, 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Tuschfläckar
Göteborg 3 Mars, Broder., vänskapsfullt Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
Göteborg 8 April, Broder., Din Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Göteborg 20 April, Broder., din tillgifne Carl Wilhelmson, 2 bl. 1/2 s. skriven
Torsby. Utterbyn 10 Juni, Broder., Din tillgifne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Torsby. Utterbyn. 2 Juli., Broder., Din tillgifne Carl Wilhelmson, Brevkort, 1 s. skriven
4:22. 1902 Karl Nordström från Karl Wåhlin (1)
Stockholm, Nationalmuseum, D. 26 nov., Till Ordförande i KF, Herr Karl Nordström., Med största högaktning Karl Wåhlin, 2 bl. 1 s. skriven. Innehåller tidningsklipp
4:23. 1902 Karl Nordström från Lauritz Zeuthen (1)
Heslegaard. Hellerup., 19 december, Hr Karl Nordström., Med ... L. Zeuthen, 8 bl. 15 s. skrivna
4:24. 1902 Karl Nordström från Emma Zorn, född Lamm (3)
Mora 6 Jan., Bästa herr Nordström, Er tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna
Stockholm, Den 8 de Nov., Bästa herr Nordström, Er tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Slitet i kanterna och i mittveck
Stockholm, Den 9 de Nov, Bästa herr Nordström, herr Nordström tillgivna Emma Zorn, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Tråsigt i mittveck
5:1. 1902 Robert Thegerström från Otto Hesselbom (1)
27.12.02 (poststämpel) H. Herr Konstnären Robert Thegerström!, Med största högaktning Otto Hesselbom. 2 bl. 1 s. skriven. Slitet i kanterna och vid mittveck. Med kuvert
5:2. 1902 Robert Thegerström från Reinhold Callmander (1)
Göteborg 12. IV., (Robert Thegerström med blyerts), B. B.!, vännen R. Callmander, 4 bl. 6 1/2 s. skriven
6:1. 1902 Oidentifierad från Reinhold Callmander (1)
Göteborg, 12.VI., Käre vän!, din vän Calmus.(?), 1 bl. 1 1/2 s. skriven
2. 1903
1:1. 1903 Richard Bergh från Karl Nordström (5)
(Bergh med stämpel på samtliga)
Kyrkesund Midsommarafton, Käre Dick, Din tillgifne Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna
Kyrkesund 23 Juli, Broder Dick, Hälsningar! Kalle., 6 bl. 12 s. skrivna
Kyresund 22 Aug., Broder Dick, Vännen Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna
Stockholm 7 dec., Broder Dick, Din Kalle, 6 bl. 12 s. skrivna
Stockholm 14 dec., Broder Dick, Din Kalle., 4 separata bl. 8 s. skrivna
1:2. 1903 Richard Bergh från Theodor Oppermann (?) (1)
Kunstforeningen. Kjobenhavn, den 1te Septbr, ..Hr Richard Bergh., Med ..(?) Th Oppermann, 2 bl. 3 s. skrivna. Trasigt i mittveck
1:3. 1903 Richard Bergh från Lauritz Zeuthen (2)
Heslegaard. Hellerup., 25 augusti, Höjarede Hr Richard Bergh., Med ... L. Zeuthen, 2 bl. 3 1/2 s. skrivna
Kunstforeningen. Kjöbenhavn, den 22 maj, Hr Richard Bergh., Med...L, Zeuthen, 2 bl. 3 s. skrivna. Mycket trasigt och rivet längs kanter
2:1. 1903 Elias Erdtman från Nils Kreuger (2)
Stockholm 11 Febr, Broder Erdtman!, Din Nils Kreuger, 1 bl. 1 1/2 s. skriven
Stockholm den 22 April, Broder Erdtman!, Din Tillgifne Nils Kreuger, 1 bl. 1 s. skriven
2:2. 1903 Elias Erdtman från Karl Nordström (2)
Roslagsgat. 63, 18 Mars, Käre Erdtman!, din tillgifne Karl Nordström. 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Stockholm Roslagsgat. 63, 12 Apr., Käre Elias, Din tillgifne Karl Nordström, 2 bl. 4 s. skrivna
Innehåller fullmakt till Elias Erdtman på KF:s vägnar undertecknad Stockholm den 30 Januari 1903., Karl Nordström, ordförande.
3:1. 1903 Nils Kreuger från Elias Erdtman (1)
Harfva ..Wäsby 24/4, Bäste Broder!, genom gamle vännen Elias Erdtman, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
3:2. 1903 Nils Kreuger från Viggo Jastrau (1)
Kunstforeningen, Fredriksholms Kanal 4, den 28 November, Kore Nils Kreuger!, Din hengivne V. Jastrau, 2 bl. 4 s. skriven
4:1. 1903 Karl Nordström från Björn Ahlgrensson (1)
Perserud Arvika, -23/6, Broder! Hjärtliga helsningar! din ..(?), B. Ahlgrensson, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:2. 1903 Karl Nordström från G. Bergenstråhle (2)
Kommitén för Konstutställning i Helsingborg 1903, Helsingborg den 1 febr., till Ordförande i Svenska... Herr Karl Nordström, Med utmärkt högaktning har äran teckna, G Bergenstråhle, 1 bl. 1 s. skriven
Helsingborg den 5. Jan., H. Herre Nordström, Med utmärkt högaktning har äran teckna G Bergenstråhle, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
4:3. 1903 Karl Nordström från Karl Otto Bonnier (1)
Albert Bonnier - Boktryckare ..., Stockholm, den 12 maj, Broder Nordström!, Din tillgifne K O Bonnier, 2 bl 1 1/2 s. skriven
4:4. 1903 Karl Nordström från Wilhelm Dahlbom (1)
... d. 4 aug., Gamle vän!, Din tillgifne Wilhelm Dahlbom, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:5. 1903 Karl Nordström från Dr Friedrich Deneken (2)
Krefeld d. 16. Mai, Höitarede Herr Nordström, ...F. Deneken, 2 bl. 3 s. skrivna
Krefeld d. 11 Oct., Höitarede Herr Nordström, ...F. Deneken, 2 bl. 3 s. skrivna
4:6. 1903 Karl Nordström från Carl Eldh (7)
70 bis Rue Notre Dame des-Champs, d 17. Januari, Käre vän o bror!, din tillgifne vän Carl J. Eldh., Brevkort, 2 s. skrivna
70 bis Rue Notre Dame des-Champs, d 14.-2-, Käre bror Nordström!, din Tillgifne Carl J Eldh., 3 bl. 2 1/2 s. skriven
70 bis Rue Notre Dame des-Champs, le 14 avril, Bäste Bror!, från din Tillgifne Carl J Eldh, 2 bl. 3 s. skrivna
70 bis Rue Notre Dame des-Champs, le 2 mai, Bäste bror Nordström!, din Tillgifne Carl J. Eldh, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
70 bis Rue Notre Dame des-Champs, d 12 juni, Broder Nordström!, Din Tillgivne Carl J.Eldh, 2 bl. 4 s. skrivna
Paris d. 12 nov., Broder Nordström!, från Tillgifne vännen Carl J. Eldh., 2 bl. 3 s. skrivna. Innehåller fotografi: "Via Dolorosa", gips
Paris le 28 Decem..., Broder Nordström!, din Tillgifne Carl J. Eldh, 2 bl. 2 s. skrivna
4:7. 1903 Karl Nordström från Elias Erdtman (2)
Harfva 13 Mars, Broder!, Helsningar från vännen Erdtman, 1 bl. 1 1/2 s. skriven
Harfva .. Wäsby 9 April, Gamle hedersvän!, Din gamle vän Elias Erdtman., 2 bl. 4 s. skrivna
4:8. 1903 Karl Nordström från Viggo Jastrau (6)
Kunstforeningen, Frederiksholms Kanal 4, den 16 Okt., Kore Karl Nordström!, Hilsner forbliver jag Din.. V. Jastrau,
2 bl. 2 s. skrivna
Amaliegade, 2/11., Kore Nordström!, Din hengivne V Jastrau, 2 bl. 2 s. skrivna
Amaliegade, 7/11., Kore Nordström!, Din hengivne V Jastrau, 2 bl. 2 s. skrivna
Amaliegade, 9/12., Kore Nordström!, Din altid hengivne V Jastrau, 2 bl. 2 s. skrivna
Amaliegade, 9/12., Koreste Nordström!, Din hengivne V Jastrau, 2 bl. 2 s. skrivna
Kunstforeningen, Frederiksholms Kanal 4, 22/12, Kore Nordström!, Din hengivne V Jastrau, 2 bl 1 s. skriven
4:9. 1903 Karl Nordström från Aron Jerndahl (2)
Björknäs 6/2, Broder!, Vännen Aron Jerndahl, 1 bl. 1 s. skriven
... (?) 26/12-, Broder Nordström, Vännen Aron Jerndahl., 2 bl. 2 1/2 s. skriven
4:10. 1903 Karl Nordström från Martha Johansen, f. Möller (1)
Sölvgade, 10/10, Kare Hr. Nordström!, Deres hengivne Martha Johansen, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:11. 1903 Karl Nordström från Carl Larsson (1)
Stockholm d. 9 Maj, Broder!, din Carl Larsson, 2 bl. 2 s. skrivna
4:12. 1903 Karl Nordström från Bruno Liljefors (1)
Ängsholmen Jerna d. 20 mars, Broder., Din tillgifne Bruno Liljefors, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:13. 1903 Karl Nordström från Fritz Lindström (1)
Stålsberga, Arvika 17 Dec., Käre Karl Nordström, tillgifne Fritz Lindström
4:14. 1903 Karl Nordström från Oskar Lundgren (1)
Ty.. och Hoga d. 16/11, Broder Karl Nordström!, Din tillgifne Oscar Lundgren., 3 bl. 5 1/2 s. skriven
4:15. 1903 Karl Nordström från Herman Norrman (4)
Tranås den 13/2, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Tranås den 7/3, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman 2 bl. 2 s. skrivna
Tranås den 31 Oct., Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman 2 bl. 4 s. skrivna
Tranås den 30 December, , Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman 2 bl. 4 s. skrivna
4:16. Karl Nordström från Theodor Oppermann, Kunstforeningen, Köpenhamn (2)
Kjobenhavn, den 11 Oktbr., Kjaere Hr. Nordström., Med venlig hilsen ... Th Oppermann, 4 bl. 8 s. skrivna
Kjobenhavn, den 7 Dec ., Kjaere Hr. Nordström., Med ...hilsen ... Th Oppermann, 3 bl. 5 s. skrivna
4:17. 1903 Karl Nordström från Helmer Osslund (1)
Charlottenborg, 22/10 (poststämpel), H. Herr Karl Nordström!, Min vördsamma hälsning ... Helmer Osslund, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
4:18. 1903 Karl Nordström från Axel Tallberg (1)
Rotebro Febr. 11., Broder Nordström!, Din uppriktigt Tillgifne A. Tallberg, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
4:19. 1903 Karl Nordström från Robert Thegerström (1) Flyttad från F8-13
Göteborg, 9/4, Broder., vännen Robert Thegerström, 2 bl. 2 s. skrivna
4:20. 1903 Karl Nordström från Carl Wilhelmsson (3)
Göteborg den 27 Januari, K. B., Din tillgivne Carl Wilhelmsson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Slitet vid kanterna
Göteborg den 20 Februari, Käre vän, Din tillgifne Carl Wilhelmsson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Göteborg den 19 april, Käre vän, Din tillgifne Carl Wilhelmsson, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
4:21. 1903 Karl Nordström från Ewert Henrik Gabriel Wrangel (?) (1)
Lund d. 18 Jan., Högt ärade Herr Nordström, Eder förbundne E Wrangel, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger, tuschfläckar
4:22. 1903 Karl Nordström från Lauritz Zeuthen (1)
Kunstforeningen. Kjobenhavn, den 9 Februar, H. Hr Karl Nordström, Med .(?) L. Zeuthen, 2 bl. 4 s. skrivna. Slitet i mittveck
4:23. 1903 Karl Nordström från Ragnar Östberg ? (1). Flyttad från E 8-2
18 /11 (?) 1903 (poststämpel) Innehåller teckningar på möblelsvit ritat av Ragnar Östberg 1902 med Nr I - VIII. Med kuvert
5:1. 1903 Lauritz Zeuthen från Karl Nordström (2)
Stockholm Roslagsgatan 63, 8 januari, H. Herr L. Zeuthen, Med största högaktning Karl Nordström, 2 bl. 4 s. skrivna
Stockholm Roslagsgatan 63, 13 Mars, H. Herr L. Zeuthen, Med största högaktning Karl Nordström, 2 bl. 2 1/2 s.
skriven
6:1. 1903 ? Oidentifierad från Axel Sjöberg (1)
(1903? med blyerts), Broder, Hälsningar till Kreuger från Norrman, Axel Sjöberg, 1 bl. 1 s. skriven
3. 1904
1:1. 1904 Richard Bergh från Karl Nordström (1)
Kyrkesund 18 juni, Broder Dick, Din tillgifne Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna. Innehåller avskrift
2:1. 1904 Axel Erdmann från oidentifierad (1)
Stockholm 23/10 (poststämpel), R. B. ..Extra sammanträde .., Viktigt. Sekret., Brevkort, 1 s. skriven
3:1. 1904 Karl Nordtröm från Étienne Avenard (1)
Paris, 18.XI.04, Cher Monsieur Nordström, .... E. Avenard, 4 b. 7 1/2 s. skriven. Med kuvert
3:2. 1904 Karl Nordtröm från Birger Baeckström (1)
Huskvarna 7 dec, Herr Nordström, Vördsamt tillgifne Birger Baeckström, 2 bl 2 s. skrivna
3:3. 1904 Karl Nordström från Dr. Friedrich Deneken (4)
Krefeld, d. 18. Jan., Kjere Hr. Nordström, fra Deres F. Deneken, 3 bl. 6 s. skrivna
Internationale Kunst-Austtellung Düsseldorf 1904, Deres hengivne F. Deneken, 2 bl. 2 s. skrivna
Kaiser Wilhelm-Museum Krefeld, den 29. Juli, ...Herr Nordström, Deres hengivne F. Deneken, 2 bl. 3 s. skrivna
Haderslev d. 10. Aug., Kjere Herr Nordström, Deres F. Deneken, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
3:4. 1904 Karl Nordström från Gustaf Fjaestad (7)
20/1 (poststämpel) B Bror Nordström, Din tillgifvne G.A.Fjaestad., 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Med kuvert
Kampudden 11/3, B Bror Nordström, I hast vännen G.A.Fjaestad, 2 bl. 3 s. skrivna. Rivet i kanterna och i mittveck
Kampudden 17 Mars, B Bror Nordström, Din tillgifvne G.A.Fjaestad, 2 bl. 1 s. skriven. Trasigt i kanterna
Arvika 4/5 (poststämpel), B Bror Nordström, Din tillgifne G.A.Fjaestad, 2 bl. 1 s. skriven. Rivet i kanten. Med kuvert
Kampudden d 1 okt, Bror Nordström, ... G.A.Fjaestad, 2. blad 1 s. skriven
Ud. Träffade Kreuger .. I största hast ... G.A.Fjaestad., 2 bl. 2 s. skrivna. Slitet i kanter
Ud. Litterär Vållefnad., en lofsång till den milda kraften i vårt hemliga och tysta yrke., G. A. Fjaestad, 4 bl. 4 s. skrivna
3:5. 1904 Karl Nordström från Internationale Kunstausstellung i Düsseldorf 1 Mai - 23 Oktober (1)
Düsseldorf, En. Hochwohlgeboren!, Der Kunstausschuss für die Internationale Kunstausstellung, 2 bl. 4 s. skrivna
3:6. 1904 Karl Nordström från Viggo Jastrau (1)
Kunstforeningen, Frederiksholms Kanal 4, den 15 April, Kore Nordström!, Din hengivne V Jastrau, 2 bl. 2 s. skrivna
3:7. 1904 Karl Nordström från Aron Jerndahl (1)
Björknäs 3/2, Broder Nordström, Din tillgifne Aron Jerndahl, 2 bl. 2 s. skrivna. Tuschfläckar
3:8. 1904 Karl Nordström från Nils Kreuger (4)
Borgholm d. 3 Juli, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 8 bl. 16 s. skrivna
Borgholm d. 9 Aug., Kära Kalle!, Din Tillgifne Nisse Kreuger, 6 bl. 12 s. skrivna
Stockholm 28/8., Kära Kalle! Din Nisse Kreuger, Brevkort, 1 s. skriven
Stockholm d. 1 Sept., Kära Kalle!, Din tillgifne Nils Kreuger, Kortbrev, 1 s. skriven
3:9. 1904 Karl Nordström från Fritz Lindström (2)
Stålsberga, Arvika 22/10., Broder Karl Nordström!, din tillgifne Fritz Lindström, Brevkort, 1 s. skriven
Stålsberga, Arvika 21. nov., Käre Karl Nordström., din tillgifne Fritz Lindström., 3 bl. 6 s. skrivna
3:10. 1904 Karl Nordström från Hjalmar Lundbohm (2)
Stockholm 29/5, Broder Karl Nordström, din tillgifne Hjalmar Lundbohm, 2 bl. 2 s. skrivna
Kiruna 25/8, Broder Karl Nordström!, din tillgifne Hjalmar Lundbohm, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mittveck
3:11. 1904 Karl Nordström från fru Gelly Marcus (5)
Saltskog. Villa Fridhem., 30-8-04, Herr Karl Nordström, Med hjärtligaste hälsningar från Gelly Marcus, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
Holmenkollen Sanatorium, 9-11-04, Gode herr Nordström!, Eder Tillgifna Gelly Marcus, 2 bl. 4 s. skrivna
Saltskog. Villa Fridhem, 4-9-04., Herr Karl Nordström!, Med hjärligaste hälsningar från Gelly Marcus, 2 bl. 3 s. skrivna
Holmenkollen Sanatorium, 13-10-04, Käre Hr. Nordström!, Eder tillgifna Gelly Marcus, 2 bl. 2 s. skrivna
Holmenkollen Sanatorium pr. Christiania 1-12, Bäste herr Karl Nordström!, Vänskapsfullt Gelly Marcus, 2 bl. 3 s. skrivna. Rivet i kanter
3:12. 1904 Karl Nordström från Herman Norrman (8)
Tranås den 13 Jan, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 4 bl. 5 s. skrivna. Med kuvert
Tranås den 8 April, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mittveck
Tranås den 6 Sept, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 4 bl. 4 s. skrivna
Tranås den 1 Nov., Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Tranås den 17/11, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
Tranås den 21/11, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 4 s. skrivna
Tranås den 8/11, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, Kortbref, 1 s. skriven
Tranås den 30/12, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, Brevkor, 1 s. skriven
3:13. 1904 Karl Nordström från Helmer Osslund (1)
Forsmo. .., 11 jan., H. Herr Karl Nordström!, Med vördnad Helmer Osslund., 4 bl. 7 1/2 s. skriven
3:14. 1904 Karl Nordström från Ludvig Peterson, arkitekt (1)
Stockholm den 8 Januari, B. Broder. vänskapsfullt Lud Peterson,, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
3:15. 1904 Karl Nordström från Axel Sjöberg (7)
Stockholm den 10 Jan., Broder Nordström., .. Axel Sjöberg, 2 bl 1 s. skriven. Bläck genomtränger
Stockholm den 8/3, Broder Nordström. vänligen Axel Sjöberg, 2 bl. 1 s. skriven
4/5 (poststämpel), Broden, vänligen Axel Sjöberg, Brevkort, 1 s. skriven
Runmarö den 10 Juli, Broder., vänligen Axel Sjöberg, 2 bl. 3 s. skrivna
Runmarö den 27 Juli, Broder, vänligen Axel Sjöberg, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Trasigt i mittväck
Runmarö den 13 Aug, Broder., ..Axel Sjöberg, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Runmarö den 24 Aug., Broder, Vänliga hälsningar från Axel Sjöberg, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
3:16. 1904 Karl Nordström från Axel Tallberg (3)
30 Karlbergsvägen, April 13, Broder Nordström!, Din Tillgifne A. Tallberg, 2 bl. 1 s. skriven
30 Karlbergsvägen, 16/4 (poststämpel), Broder Nordström!, Din A. Tallberg, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
30 Karlbergsvägen, Stockholm, April 23, Snälle Nordström!, Din uppriktigt Tillgivne A. Tallberg, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
Innehåller koncept till Karl Nordströms svar till Tallberg
3:17. 1904 Karl Nordström från Anna Whitlock, Stockholms Nya Samskola (1)
Stockholm 8 april, Goda Hr Nordström!, Er tacksamma A. Whitlock, 1 b. 1 s. skriven
3:18. 1904 Karl Nordström från Gustav Vigeland (1)
Sorjenfribakken (?) 2, 6 nov., Maleren Hr. Karl Nordström, I.(?) Gustav Vigeland, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mitteck
3:19. 1904 Karl Nordtröm från Carl Wilhelmsson (1)
Göteborg. 27 . September, Käre B., Din tillgivne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger
3:20. 1904 Karl Nordström från Ewert Henrik Gabriel Wrangel (1)
Lund d. 30 dec., Cher maitre!, Eder Ev Wrangel., 2 bl. 2 1/2 s. skriven
4:1. 1904 Herr Schut... (?) från oidentifierad (Oscar Linds...?) (1)
Malmö den 18 Juli, Herr Schut... (?), Med utmärkt högaktning Oscar ..(?)
 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter