Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[OSCAR BJÖRCK OCH RICHARD BERGH- KORRESPONDENS]

Konstnärsförbundets Arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_31-1/E 8/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1UkLfRHyiY9LJCc12mcf01
ExtraID2
Datering
18871913(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningRichard Bergh - korrespondens. Brev till och från Richard Bergh se även E2 - E8
1. 1887
1:1. 1887 Carl Möller från Richard Bergh (1)
Paris den 16 april, Broder Möller!, Tjenis / Dick B., 4 bl. 8 s. skrivna
1:2. 1887 Georg Pauli från Richard Bergh (1)
Paris den 2 Februari, Broder Pauli!, vännen Dick B., 2 bl. 4 s. skrivna
2. 1888
2:1. 1888 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
Skansen, Djurgården 2/11, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle., 2 bl. 2 1/3 s. skriven
Skansen, Djurgården 8/12, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 6 bl. 11 1/2 s. skriven
2:2. 1888 Carl Möller från Richard Berg (11)
Ösbyholm den 14 Feb., Broder Möller!, vännen Dick., 2 bl. 3 s. skrivna (Nr 1 i blyerts)
Ösbyholm den 23 Feb., Broder Möller, vännen Dick, 1 bl. 1 s. skriven. Trasigt i mittveck, hörn saknas (Nr 2 i blyerts)
Ösbyholm den 28 Feb., Broder Möller., Din djupt förargade vän Dick, 2 bl. 4 s. skrivna (Nr 3 i blyerts). Med kuvert (Nr 4 i blyerts). Innehåller skrivelse Till Konstnärsförbundet undertecknad Richard Bergh, 1 bl. 2 s. skrivna
Göteborg den 30 (?) Mars, Broder Möller!, din gamle Dick B., 2 bl. 4 s. skrivna (Nr 5 i blyerts). Trasigt i mittveck
Paris 19 oct., vännen Dick, 3 bl. 5 s. skrivna
Paris den 11 Nov., Broder Möller, vännen Dick / sekt i Paris, 2 bl. 2 s. skrivna (Nr 6 med blyerts). Innehåller skrivelse till Konstnärsförbundets medlemmar av den 10 November undertecknad Richard Bergh, 2 bl. 3 s. skrivna
Paris 9 Dec., Broder Möller!, Tjenis!, Helsningar!, vännen Dick, 5 bl. 10 s. skrivna. Med kuvert (Nr 7 i blyerts)
Paris 16/12 (poststämpel), Paris den 16., Broder Möller, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert (Nr 8 med blyerts)
Paris 24/12 (poststämpel), Broder Möller, vännen Dick., Carte Postale (Nr 9 med blyerts)
Paris den 26 Dec., Broder Möller, Au revoir! vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 10 med blyerts)
Ett visitkort
2:3. 1888 Georg Pauli från Richard Bergh (2)
Paris den 14 Dec, Broder Pauli, Richard Bergh, 2 bl. 4 s. skrivna
Ud. Broder Pauli, sanne vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
3. 1889
3:1. 1889 Karl Nordström från Richard Bergh (9)
Paris 13/1 (poststämpel), Det gjorde du som en hel karl.., Lefve oppositionen! ..Dick, Carte Postale
Paris 17/1 (poststämpel), Broder Kalle, vännen Dick., Carte Postale
Paris den 26 Jan., Broder Kalle!, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
Paris den 18 Feb., Broder Kalle, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
Paris 6/3 (poststämpel), d. 6 Mars, Broder Kaller! vännen Dick, Carte Postale
Paris den 15 Mars, Broder Calle!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert
Paris 26/5 (poststämpel), Broder Kalle, Deraf kan du ungefär dömma om "hvad berget födde" Berget, Carte Postale
Dalarö den 17 aug., Broder Kalle!, Din gamle vän Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
Paris.., Stockholm 25/11 (poststämpel), Broder Kalle, vännen Dick, Carte Postale
9/.. (?), Möte med KF:s parismedlemmar hos Hugo Salmson den 5 Dec., protokollanteckningar, 1 bl. 2 s. skrivna
Innehåller bilagor på 2 separata bl. 4 s. skrivna
3:2. 1889 Carl Möller från Richard Bergh (4)
Paris (poststämpel), den 5 jan., Broder Möller, Parisefraktionen genom dess sekret.- Bref följer., Carte Postale
Paris den 8 (?) Jan., Sanne vännen Calle Möller!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
Paris (poststämpel), den 9 Jan., Broder Möller, vännen Dick, Carte Postale
Dalarö den 25 Juli, Broder Möller, vännen Dick, 2 separata bl. 2 s. skrivna. Med kuvert. (Nr 1 med blyerts)
4. 1890
4:1. 1890 Utan mottagare av Richard Bergh
24/4, Richard Bergh om sin fader Edvard Bergh., Urriven lapp helskriven med Strömboms ? anteckning (Rich. Bergh om sin fars konst och person)
5. 1891
5:1. 1891 Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Utö den18 Juli, Broder Kaller! (Nordström med blyerts), Helsningar vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
6. 1892
6:1. 1892 Karl Nordström från Richard Bergh (10)
Stockholm 1/4 92 (poststämpel), Möte i morgon.., vännen Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Visby Tisdag (22.VI.92 med röd bläck), Broder!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Helt trasigt i mittveck. Kuvert (Nr 2 med blyerts). Flyttad från E3-1
Visby 22 aug, Broder, au revoir - Dick, Brefkort (Nr 3 med blyerts, 10/92 med röd krita)
Göteborg 14/9 92 (poststämpel), Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 4 med blyerts)
Stockholm 21 Oct, Broder, Helsningar! vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. (Nr 5 med blyerts), Trasigt i mittveck
Stockholm 27 Oct., Broder, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. Kuvert med påskrift (Nr 6 med blyerts)
Stockholm 4 Nov., Broder!, vännen Ca..(?)., 2 bl. 4 s. skrivna. (Nr 7 med blyerts)
Stockholm 16/11 92 (poststämpel), 15 Nov, Kära bror, vännen Dick, Brefkort (Nr 8 med blyerts)
Stockholm 20 Nov., Käre Kalle., vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Med kuvert (Nr 9 med blyerts)
Stockholm 11 Dec, Hedersbror!, din tillgifne Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Kuvert (Nr 10 med blyerts)
Innehåller tidningsklipp
7. 1893
7:1. 1893 Karl Nordström från Richard Bergh (3)
den ? Januari, 19 Februari, Broder, Afringning--Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Kuvert med påskrifter
(Nr 1. 19-02-93 med blyerts)
Visby 26/6 (poststämpel), Söndag, Broder, vännen Dick., 2 bl. 4 s. skrivna. Kuvert med påskrift (Nr 3 i blyerts)
Visby 29/6 (poststämpel), Torsdag., Broder, Dick, Brefkort (Nr 4 i blyerts)
8. 1894
8:1. 1894 Richard Bergh från Olof Sager-Nelson (2)
Paris d. 15 (?)/2., Herr Rickard Bergh., Eder Olof Sager-Nelson, 6 bl. 11 s. skrivna
Paris d 20/3., Herr Richard Bergh., Min vördnad Olof Sager-Nelson, 2 bl. 4 s. skrivna
8:2. 1894 Karl Nordström från Richard Bergh (2)
Stockholm 17 april, Broder Kalle., Vännen Dick, 2 bl. 1 s. skriven. Något trasigt i mittveck, bläck genomtränger
Reinlid. 9 Aug, Broder, vännen Dick, Brevkort. Rivet i mitten, hörn saknas
8:3. 1894 ? Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Ud. Broder!, Din Dick, 2 bl. 1 s. skriven. Kuvert med påskrift: H. Herr Karl Nordström o.s.a. (Nr 3 med blyerts, årtal ? möjl 1894 med röd krita)
9. 1895
9:1. 1895 Richard Bergh från John Böttiger (1)
Marstrand 10.VIII., Bäste Bror!, Din vän John Böttiger, Kortbref, 1 s. skriven
9:2. 1895 Richard Bergh från Karl Nordström (8)
Hoga (Bohuslän) 10 juli, Broder, Kalle, 5 bl. 10 s. skrivna
Hoga (Bohuslän) 10 Juli, Broder, Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna
Hoga (Bohuslän) 22 juli, Broder, Kalle, 4 bl. 7 1/3 s. skriven
Hoga, Bohuslän, 29 Juli, Broder, Kalle, 4 bl. 7 2 /3 s. skriven
Hoga den 9 Augusti, Broder!, Kalle., 6 bl. 11 2/3 s. skriven
Hoga den 17 Aug (?), Broder Dick, Kalle., 6 bl. 12 s. skrivna
Hoga den 27 Aug, Broder, Kalle, 4 bl. (olika papper), 8 s. skrivna
Hoga den 7 Sept., Broder, Kalle, 4 bl. 8 s. skrivna
9:3. 1895 Karl Nordström från Richard Bergh (10)
Varberg 4 Juli, Broder, Helsningar Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. (Nr 1 med blyerts). Trasigt i mittveck, bläck genomtränger
(13.8.95 med blyerts), Broder, Dick, 6 bl. 11 1/5 s. skriven. Brevkoncept
Torekov den 13 Juli, Broder, vännen Dick, 6 bl. 12 s. skrivna. Med kuvert (Nr 2 med blyerts)
Torekov 25 Juli, Broder, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. 2 separata bl. 4 s. skrivna med P. S.. Med kuvert (Nr 3 med blyerts)
Torekov 1 Aug, Broder, Dick, 2 bl. 4 s. skrivna (Nr 4 med blyerts)
Torekov 1 Aug, Broder, Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
Torekov 21 Aug, Broder, Dick, 4 bl. 7 s. skriven. Med kuvert (Nr 6 med blyerts). Bläck genomtränger
P. S., 1 bl. 1 1/5 s. skriven
3/9 (poststämpel), (I.IX.95 med blyerts), Broder, Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert (Nr 7 med blyerts)
Varberg den 1 Sept, Broder, Dick., det står jag vid, Dick, 8 bl. 15 s. skrivna. 0fullständigt ? två skilda brev?
Torekov 10/9 (poststämpel) Torekov 9 Sept, Broder, Dick, 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Med kuvert (Nr 8, 9.10.95 med blyerts). Trasigt i mittveck, bläck genomtränger
Ud. P. S. nr 2, 1 bl. 2 s. skrivna
9:4. 1895 ? Karl Nordström ? från Richard Bergh (1)
Ud. (Bergh med stämpel), Måndag qväll., Broder!, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
10 1896
10:1. 1896 Karl Nordström från Richard Bergh (2)
Ud. Torsdag, Broder, Hastl. Dick, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert (Nr 1 1896 med blyerts)
Varberg 4/6 96 (poststämpel), 3 Juni 93 (?), Broder, Helsningar .. Dick, Brefkort (Nr 2 med blyerts)
11. 1897
11:1. 1897 Richard Bergh från Pontus Fürstenberg (1)
(Björck med stämpel), d. 12 feb., Bäste Hr Bergh!, tillgifne P. F., 3 bl. 5 1/2 s. skriven
11:2. 1897 Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Stockholm 1/5 97 (poststämpel), Broder, Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
12. 1899
12:1. 1899 Mottagare okänd (Karl Nordström ?) från Richard Bergh (1)
...(?) den 1a Sept. 99, ångf. Lidingö (Stockholm), Broder, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. Mycket trasigt, tejpat, bläck genomtränger
13. 1900 -
13:1. 1900 Karl Nordström från Richard Bergh (8)
Stockholm 25/3 (poststämpel), Lördag, Broder, Dick, Brefkort (Nr 3 med blyerts)
Stockholm 31/3 (poststämpel), Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 4 med blyerts)
Stockholm 17/4 (poststämpel), Kuvert
Stockholm 4/10, Onsdag afton, B. Broder., vännen Dick gammal professor, Brefkort (Nr 6 med blyerts)
Stockholm 30/10 (poststämpel), B. Br!, vännen Dick, Brefkort (Nr 7 med blyerts)
Stockholm 13/12, Broder., Dick=?, Brefkort
Ud. (Bergh med stämpel 1900 med blyerts), Torsdag afton, Broder, vännen Dick., 2 bl. 1 s. skriven
Ud. (Bergh med stämpel), Onsdag afton, Broder!, vännen Dick, 2 bl. 1 s. skriven
Två trasiga kuvert (Nr 1 respektive 2 med blyerts)
13:2. 1900-1905 ? Richard Bergh från Karl Nordström (1)
(Karl Nordström fr. åren 1900-1905, PM till Bergh för "Vad vår kamp gällt" med blyerts) Käre vän!, Din K. N., 6 bl. i stor format, 7 s. skrivna. Mycket trasigt. Flyttad från E 8-2
14. 1901
1901 Richard Bergh från Frode Eskesen (1) Se E 8-2, 14:3
Olden. Nordfjord., Hr Richard Bergh!, Deres förb Frode Eskesen, 3 bl. 6 s. skrivna
14:1. 1901 Richard Bergh från Carl Larsson (1)
Stockholm d. 21 febr, (Till Rich. Bergh med blyerts), Käre vän!, Din Carl Larsson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
14:2. 1901 Karl Nordström från Richard Bergh (7) + (3)
Stockholm 9/1 (poststämpel), Fredag., B. B., Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Roma 12/4 (poststämpel), Joseph fyller 50 år, .. Nu far jag till Albano, Carte Postale (Nr 2 med blyerts)
Ferrovia 16/4 (poststämpel), Rom den 15 Apri, Broder, Dick!, Carte Postale (Nr 3 med blyerts)
Stockholm 22/ (?) (poststämpel), Ud. Fredag., ( Bergh med stämpel) Broder!, vännen Dick., 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert (Nr 4 med blyerts). Innehåller brev från Frode Eskelsen till Richard Bergh 24/6 1901, Frode Eskesen från Julius Paulsen 21/5 1901 samt Frode Eskesen från Niels Skovgaard 22/5 1901
Utö den 25 Juni, Broder!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 5 med blyerts)
Utö den 6 Juli, Broder, Dick, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert (Nr 6 med blyerts)
Stockholm 19/12, Torsdag afton, Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 7 med blyerts)
15. 1902
15:1. 1902 Karl Nordström från Richard Bergh (6)
Stockholm 15/2 (?) (poststämpel), (1902 ? med blyets), Lördag afton., Svenska Konstnärsernas förenings Styrelse anhåller.., vännen Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Stockholm 2/4 (poststämpel), Tisdag afton, Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 2 med blyerts)
Arild 30/6 (poststämpel) Arildsläge den 28 Juni (1902 med blyerts), Broder !, och Dick, 5 bl. 10 s. skrivna. Med kuvert ( Nr 3 med blyerts)
Arild den 24 Juli, Broder Kalle!, Dick, 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 4 med blyerts)
Stockholm 5/10 (poststämpel), Konstnärsförbundet sammanträder.., Dick, Brefkort (Nr 5 med blyerts)
Stockholm 8/12 (poststämpel), Söndag, Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 6 med blyerts)
16. 1903
16:1. 1903 Karl Nordström från Richard Bergh (7)
Stockholm 13/1 (poststämpel), Stockholm Måndag, Broder, Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Stockholm 20/1 (poststämpel), Tisdag afton., B. Bror., Din Dick, Brefkort (Nr 3 med blyerts)
Stockholm 8/2 (poststämpel), Lördag afton, B. B., din Dick, Brefkort (Nr 4 med blyerts)
Arildsläge den 18 Juni (1903 med byerts), Broder Kalle!, Din Dicken., 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 2 med blyerts)
Sandhamn 20 Juli, Broder Kalle!, amen Dicken, 4 bl. 8 s. skrivna, (Nr 5 med blyerts)
Sandhamn 10 Aug (?), B. Broder., vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna, ( Nr 6, 19.6.03 med blyerts)
Upsala 13/12 (poststämpel), Upsala 12 Dec., Broder Kalle!, Dick, Brefkort med bilaga (Nr 7 med blyerts)
Ud. PS, två separata bl. 4 s. skrivna
Tidningsurklipp ur Stockholms Dagblad
17. 1913
17:1. 1913 Richard Bergh från Karl Nordström (1)
Stockholm 4/au. (?), broder Dick, Vännen Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna
18. Ud., utan mottagare från Richard Bergh
18:1. Ud. Utan mottagare från Richard Bergh (4) Flyttad från E 2-1
Brevkoncept ?, att land med hälften mindre utöfvande konstnärer.., för franska statens räkning. Ofullständigt, 2 bl. 2 1/5 s. skriven (Rörande statens och konstens roll i samhälle, museer, inköpsnämnd och konstpolitik)
Brevkoncept ?, de skulle skratta, antog jag nästan,.. Samtidigt skulle jag i lika stark. Ofullständigt, 2 bl. 4 s. skrivna (Om en sovande akademi, makten mellan Konstnärsförbundet och akademin)
Brevfragment, 4) fakta för ögonen beslutat.., Svenka Konstnärernas förening.. fullt och helt sköta sina egna affärer för nära, 3 bl. 3 s. skrivna. Fläckar, slitna kanter ( Om att konstnärernas förening och Konstnärsförbundet väljer var för sig förtroende män till den svenska avd. på Paris-utställningen)
Brevfragment ?, ..hvilket är särdeles lämpligt för de mest blygga som .. deras lärare arbetat under ..och för att äfven en, 1 bl. 2 s. skrivna (Om undervisning på söndagarna och de olika ateljéerna i Paris)
18:2. Ud., utan mottagare av Richard Begh (1) Flyttad från E 2-1
Föredragskoncept?, Ett o annat om konst, speciellt målarkonst, 2 bl. 4 s. skrivna. (Rörande konstens uppgift jämförelse av dagens måleri med gamla tider)
19. 1888- 1913 Richard Bergh från Karl Nordström. Brevavskrifeter
1888 Nr 3 - 4, Nr 6. Innehåller avskrift av skrivelse till Styrelse för Konstnärsförbundet undertecknad Karl Nordström
/ Richard Bergh. Flyttad från E 2-1
1889 Nr 7-21 Flyttad från E 2-1
1891 Nr 22, Nr 24. Flyttad från E3-1
1892 Nr 23, Nr 25-28, Nr 30
1893 Nr 29
1894 Nr 31. Innehåller maskinsavskrift ur Fürstenbergs brevsamling, Nils Kreuger till Pontus Fürstenberg 11/1 1895 och 16 Januari 1895. Innehåller avskrift av Richard Berghs minnestal vid Oppositionens tioårsfirande Mars 1895 Flyttad från E 3-1
1894 Nr 32
1895 Nr 33 - 40 Flyttad från E 3-1
1896 Nr 41 Flyttad från E 3-1
1900 Nr 42 - 43 Flyttad från E 3-1
1902 Nr 48-49
1903 Nr 50-54
1907 Nr 55
1910 Nr 56-57
1913 Nr 58-60
Ud. Utan nummer.. Ofullständigt. Flyttad från E 2-1

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2020-06-11 18:01:43

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter