Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1875-1889

Konstnärsförbundets Arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_31-1/E 2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/iOg9vMGPZawtHOmX5z1A12
ExtraIDE 2
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningBrevförteckningen från 2013 baseras delvis på den redan existerande kronologiska uppordningen inom volymen. Vissa brev flyttas till andra volymer p.g.a. att dateringar stämmer inte överens med den kronologiska ordningen. Inom ramen för denna förteckning ordnas breven alfabetiskt efter mottagarens namn och därefter alfabetiskt efter avsändarens.
Aktomslagen numreras med årtal; ex. 1898-1899, 1900 och 1901 o.s.v. och inom dessa aktomslag ordnas alfabetisk förteckning med inre aktomslag för respektive mottagare och därefter avsändare: 1., 1:1., 1:2., 2., 2:1., 2:2., o.s.v.
Uppställning sker enligt schemat: årtal, mottagarens namn, avsändarens namn, antal brev i parentes. Därefter, i ny rad, förteckning av samtliga brev från den aktuelle avsändaren med följande information: ort (om den finns angiven), datering (anges på samma sätt som i brevet men utan årtal). Om dateringen saknas anges poststämpeldatum. Om även den saknas placeras brevet i slutet av uppställningen för respektive avsändaren. Förkortningen ud. ( utan datum) och uå. (utan år) används.
Vidare noteras brevskrivarens tilltal till adressaten som anger eller antyder avsändarens relation till mottagaren; ex. B.B. (Bäste Bror), Högaktningsfullt...etcetera. Därefter anges brevtextens blad med sifra (förkortat bl. där pappersarkens ett blad är oftast lika med brevets två blad), antalet skrivna sidor (förkortat s.). För brevkort, carte postal, kortbref o.s.v. anges endast antalet skrivna sidor. Slutligen anges om brevet är i mycket dåligt skick. Brevets anteckningar införda med blyerts anges t.ex.: (-99 med blyerts), om det framgår att dessa infördes av andra än brevskrivaren.
Brev till okänd mottagare alternativ avsändare placeras i slutet av förteckningen för respektive avsändare alternativ mottagare.
För ofullständiga brev där sidor saknas och även information om mottagare, avsändare och datering anges sammanfatninsgvis brevets innehåll.
Emilia Ström
2013-07

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2020-06-11 18:01:43

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter