Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

KARL NORDSTRÖMS HANDLINGAR

Konstnärsförbundets Arkiv

Karl Nordströms korrespondens innehåller brev bl.a. från och till konstnärens fader Anders Nordström (1819-1901), kronolänsman
modern Britt-Louise Hellberg (1819-1918), gift Nordström
brodern Johan Nordström (1857- ), länsman
brodern Anders Emil Nordström (1860- ), advokat, vice häradshövding
systern Alfhild Nordström gift Nordström
hustrun Tekla Wilhelmina Lindeström (1856-1937), gift Nordström, konstnär

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11860 – 1926Skissböcker, aktiebrev, släkthistoria och minne, Sången om Tjörn
1. Karl Nordströms skissböcker
2. Karl Nordströms skissböcker
3. 1880 Resepass för Karl Nordström
4. 1892 Kvitto på avgift för Sällskapet Idun
5. 1918 Aktiebrev i AB Konstverk
6. 1860-1870 Släkthistoria och minnen upptäcknade av Alfhild Nordström
7. 1870-talet Karl Norströms studieår
8. Ud. Sången om Tjörn
9. 1911 Djurgårdens Svenska Naturskyddsföreningen diverse klipp, brev och anteckningar
10. 1926 Kvitto för insamling till Karl Nordströms gravsten
11. Karl Norströms skrivbok som barn
12. Kladdar till brev och skrivelser av Karl Nordström
13. Uå. Ett tal vid Karl Nordströms grav
14. Karl Nordströms släkt och härstamning
15. Karl Nordströms förfäder och barndom
 
21864 – 1912Korrespondens med föräldrar och syskon
1. 1864 Karl Nordström till moder: Min God mamma från Mammas tillgivne gosse Carl (med hårlock)
2. 1864 Karl Nordströms barndomsbrev b.a. till föräldrarna och brodern
3. 1869 Karl Nordström, Göteborg: till föräldrarna
4. 1870 Karl Nordström till föräldrarna
5. 1871 Karl Nordström till föräldrarna
6. 1872 Karl Nordström till föräldrarna
7. 1873 Karl Nordström till modern
8. 1874 Karl Nordström till föräldrarna
9. 1875 Karl Nordström till och från föräldrar och syskon
10.1876 Karl Nordström till föräldrar och syskon
11. 1876 från moder till Karl Nordström
12. 1877 Karl Nordström till och från familjen
13. 1878 Karl Nordström till föräldrar
14. 1879 Karl Nordström till föräldrar
15. 1880 Karl Nordström till föräldrar och syskon
16. 1880 Karl Nordström till familjen
17. 1881 Karl Nordström till familjen
18. 1881 Moder till Karl Nordström
19. 1881 Karl Nordström från Paris till familjen
20. 1881 Från syster Alfhild till Karl Nordström
21. 1882 Karl Nordström till föräldrar och syskon
22. 1882 Karl Nordström till syster Alfhild
23. 1882 Från Moder till Karl Nordström
24. 1885 Karl Nordström till föräldrar och syskon
25. 1884 Karl Nordström från Grèz och Paris till föräldrar och syskon
Skål för hemmet vid Carl Larssons julfest i Gréz den 24 december 1884
26. 1886 Karl Nordström till föräldrar och syskon
27. 1887 Karl Nordström till föräldrar, till Teckla. Till Karl Nordström från moder.
28. 1887 Från moder till Karl Nordström
29. 1888 Karl Nordström till föräldrar
30. 1888 Från fader till Karl Nordström
31. 1889 Karl Nordström till och från föräldrar
32. 1890 Karl Nordström till föräldrar
33. 1891 Från Föräldrar, Säbylund till Karl Nordström. Från Karl Nordström till föräldrar
34. 1891 Karl Nordström från och till föräldrar
35. 1892 Karl Nordström från och till föräldrar
36 1892 Från mor och far till Karl Nordström
37. 1893 Karl Nordström till föräldrar
38. 1894 Karl Nordström till föräldrar och syskon
39. 1895 Karl Nordström till föräldrar från Varberg
40. 1896 Karl Nordström från och till föräldrar
41. 1897 Moder till Karl Nordström, Säbylund
42. 1897 Karl Nordström, Roslagsgatan, till föräldrar
43. 1897 Karl Nordström, Stockholm till föräldrar. Från Föräldrar till Karl Nordström
44. 1898 Karl Nordström, Stockholm till föräldrar. Från Föräldrar till Karl Nordström
45. 1899 Karl Nordström tilll och från föräldrar
46. 1900 Karl Nordström, Stockholm, till far och mor
47. - 1912 Diverse anteckningar
 
31870 – taletKorrespondens med moder, broder Anders och Johan samt Alfhild och Tekla.
I denna volym bevaras i stort sätt den ursprungliga uppordning i respektive aktomslag. Uppordningen sker inom respektive aktomslag. Breven flyttades enbart när dateringen inte stämmer. Kompletteringar gjordes med brev förflyttade från F 8- 12 och F 8-13. Aktomslag 2 kompletterades genom förflyttning av orginalbrev från E 3 - E 6.
Brev till Karl Nordström från Carl Wilhelmson daterat 24/3 1905 samt del av ett brevet till Karl Nordström från Nils Kreuger daterat 20/9 1909 flyttades till E 6-1.
1. 1870 Karl Nordström till modern, Göteborg, den 10 februari (1)
2. 1880-1906 (?) Karl Nordström till brodern Anders. Ligger i nummerföljd. Nr 79 ud. brev till broder Anders eller Johan, ofullständigt. Ett brev utan nummer offulständigt (80)
3. 1880-1881 Karl Nordström till familjen, (avskrifter)
4. 1882 Karl Nordström från Grèz, från Tjörn, från Paris, till brodern Anders (avskifter)
1882 Karl Nordström från Paris till syster Alfhild (avskrifter)
1882 Karl Nordström från Paris till Axel Gauffin (avskrift)
5. 1880-1885 Karl Nordström till Alfhild och andra hemma varande (avskrifter)
6. 1886 August Trichon från Paris till Tekla (1)
7. 1888 Tekla från Furusund till Alfhild, 2/9 (1)
8. 1889 (?) Tekla till Alfhild (2)
9. 1889 Till Karl Nordström från modern och Alfhild, Säbylund den 6 Maj (1)
10. 1881-1884 Karl Nordström till brodern Anders från Paris, Gréz, Stockholm (avskrifter).
Innehåller kopia av förteckning över Karl Nordströms brev till sin broder Andres Nordström märkt DI:15
11. 1880-1885 Karl Nordström från Bruxelles, Paris, Grèz, Lyons till systern Alfhild (avskrifter)
Innehåller kopia av förteckning över brev från Karl Nordström till fru Alfhild Nordström
12. 1889-1901 Karl Nordström från Skansen, Visby, Stockholm till brodern Anders (avskrifter)
13. 1890 Tekla till Alfhild (7)
14. 1891 Tekla till Alfhild (1)
15. 1892 Till och från Alfhild och Tekla (5)
16. 1893 Tekla till Alfhild (4)
17. 1894 Tekla till Alfhild (3)
18. 1895 Tekla till Alfhild (3)
19. 1896 Tekla till Alfhild. Innehåller fotografi föreställande Tekla, Alfhild och Stina, 1898 (?) (6)
20. 1897 Tekla till Alfhild (4)
21. 1898 Tekla till Alfhild (9)
22. 1899 Tekla till Alfhild (6)
23. 1900 Tekla till Alfhild (6)
24. 1902-1905 ? Tekla till Alfhild (14)
25. 1905 ? -1906 Tekla till Alfhild (5)
26. 1908 Tekla till Alfhild, Stockholm 8/4 (1)
27. 1900-1903 Karl Nordström till modern (23)
28. 1903 Karl Nordström till broder Johan, Stockholm 6/12 (1)
29. 1909 Tekla till Alfhild (2)
30. 1902-1917 Karl Nordström till och från modern. Innehåller Karl Nordströms brev till Hedvig 3/5 (62)
31. 1911-1912 Tekla till och från modern (4)
32. 1907-1911 Tekla till Alfhild. Innehåller vykort från Hoga (Tjörn) från faster Maria till Tullan (10)
33. 1912 Tekla till Alfhild, 18/3 ofullständigt, uå. 17/11, 17/12 (3)
34. 1912 Tekla till moder. Innehåller fotografi, kuvert (3)
35. 1914 - 1914 ? Tekla till Alfhild. Innehåller ett ud. brev, 1 bl. 2 s. skrivna (7)
36. 1915 Tekla till Alfhild. 4/7 med kuvert, 24/10 ofullständigt (6)
37. 1917 Tekla till Alfhild, Stockholm 17/1, Brefkort (1)
38. 1922-1930-talen Alfhilds och Teklas korrespondens (31)
1922 (1), 1924 (1), 1925 (6), 1926 (1), 1927 (1), 1932 ? (1), 1934-1934 ? (4), 1935-1935 ? (8), 1936-1936 ? (5), 1939 ? (1), Ud. 1930-talet (12)
39. 1925 Nils Kreuger till Tekla, Stockhom den 15 juli. Med kuvert (1)
40. 1933 Carl Eldh till Tekla. Med kuvert (1)
 
4-Fotografier av Karl Nordström, Karl Nordströms familj m.m.
1. Karl Nordströms familj m.m. (26)
2. Karl Nordström med familj och vänner. (16 kartonger med påklistrade fotografier där 2 foto saknas)
3. Fotografier föreställande Karl Nordström (15) och byst samt skulptur
4. Fotografier från Hoga, Säbylund, Lyrö, Kyrkesund, Tjörn. (10 kartonger med påklistrade fotografier)
5. Fotografier från Bohuslän, Kyrkesund; landskap, stugan, familjen (40)
6. Fotografier från Kyrkesund av Torsten Svedfelt. Brev av Torsten Svedfelt till Sixten Strömbom daterat 20.02.1955
7. Fotografi och vykort Säbylund (Tjörn) (2)
8. 1903 Gruppfotografi av Nils Kreuger, Tekla Nordström, Viggo Johanssen, Christian Eriksson, Eugène Jansson, Olga Fåhraeus m.fl i Hagaparken den 25 Maj 1903
9. Gruppfotografier: konstnärer m. flera. (Med negativ)
10. Konstnärsporträtt - fotografier: Anders Zorn med frun (2), Anders Zorn, Christian Eriksson, Nils Kreuger (5), okänd konstnär (1). Gruppfotografi från Concarneau i augusti 1882
11. 1898 ? Gruppfotografier från konstnärsförbundets skola. Gåva ur konstnären Bror Lindhs sterbhus till Sixten Strömbom.
12. 1910-1919 Fotografier föreställande Anders Zorn, Albert Engström med flera. (4 kartonger med påklistrade fotografier)
13. 1905 Leander Engström, Arthur Percy, Hadar Jönzén under Karl Nordströms ledning i April.
1907-1908 Fotografier föreställande Isaac Grünewald, Gösta Sandels, Carl Ryd, Leander Engström
1901-1905 Fotografier från Konstnärsförbondets skola
1901-1907 Fotografier från Konstnärsförbundets skola m.m.
14. 1883 Gruppporträtt av konstnärer i Grèz- sur- Loing i september. Photographie Artistique Ch. Bodmer, Barbizon
15. Porträttfotografier på Karl Nordströms jämnåriga
16. 1901 Fotografi från Konstnärsförbundets utställning i Uppsala 1901
1955 Fotografi från Karl Norströms uställning i Billströmska Folkhögskolan i Tyft, Sibräcka 1955
17. 1904 Fotografi från Konstutsällning i Kiruna
18. 1934 Fotografi Svenska Museimannaföreningen i Göteborgs konstmuseum respektive Röhsska Museet i Maj 1934
19. 1939 Fotografi Nordiska konststudieveckans invigning den 15 juni under Sixten Strömboms anförande
 
5-Fotografier av Karl Nordströms konst
1. 1881-1886 Paris- Lyons-Grèze 1881, Hoga 1882-1884, Kristinehamn, Paris 1884-1886 (39) Två vykort från Lyons. Två negativ.
2. 1888-1919 Stockholmsmotiv
3. 1888-1892 Eknö 1888, Stockholm 1888-1892, Visby 1889
4. 1920-1922 Frankrike
5. Motiv främst från Kyrkesund
6. 1913 Motiv från Skärholmen
7. 1886-1888 Klädesholmen 1866-1887, Lyrön 1887, Hoga 1886-1888 (27)
8. Karl Nordströms ungdoms- och studietiden med mera (13 kartonger med påklistrade fotografier)
9. Karl Nordström, främst fotografier av konstnärens landskap och figurstudier från skilda perioder
10. Fotografier av Karl Nordströms stilleben från skilda perioder
 
6-Fotografier av Konstnärsförbundets medlemmars konst, negativ m.m.
1. Fotografier av konst. Foto: Karl Schultz, Stockholm med flera
J.A.G Acke (1)
Ivan Aguéli (1)
Gregori Aminoff (2)
Richard Bergh (1)
Arthur Bianchini (1)
Eva Bonnier (2)
Per Ekström (1)
Carl Eldh (20)
Prins Eugen (2)
Christian Eriksson (1)
Per Hasselberg (3)
Gösta von Hennings (1)
Carl Fredrik Hill (1)
P.Daniel Holm (1)
Eugène Jansson (5)
Aron Jerndahl (1)
Einar Jolin (2)
Nils Kreuger (2)
Ernst Küsel (2)
Carl Larsson (2) Tekla som Anna Maria Lenngren i Lenngrens samlade dikter
Robert Lundberg (1)
Bruno Liljefors (3)
Bror Lindh (1)
Arvid Nilsson (1)
J.F. Millet (5)
Herman Norrman (3)
Olof Sager-Nelson (7)
Georg Pauli (5)
Hanna Pauli (2)
Th. Rousseau (2)
Harriet Sundström (2)
Alfred Wahlberg (1)
Carl Wilhelmson (6) - (2 av okänd fotograf)
Anders Zorn (11)
Diverse och oidentifierade (2)
Skämtteckningar (14)
2. 1961 Anteckningar av Sixten Strömbom rörande Svensk-franska Konstgalleriets konstauktion no 77. 3 april 1962 (urklipp) Innehåller fotografier av Karl Nordströms verk
3. 1912 10-år av Konstnärsförbundets tillkomst. Innehåller brev (2) och fotografier (2) samt anteckningar
4. Galleri Axel Erdtmann. Innehåller fotografier av Axel Erdmanns konst (25), tidningsurklipp, anteckningar och negativ
5. Plastnegativ, skoptikonbilder, glasplåtar och färgnegativ tillhörande F6 - 4 samt 5
6. Vykort
 
7-Karl Nordströms korrespondens; se volymerna E 2- E 8.
Brevavskrifter av Karl Nordströms brev till Richard Bergh se E8-2 1888-1913 Richard Bergh från Karl Nordström
 
81876 – 1923Kortkatalog med Karl Nordströms verkförteckning i kronogogisk ordning. Innehåller negativ och fotografier.
Se F 7-3
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter