Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1875-1889

Konstnärsförbundets Arkiv

Brevförteckningen från 2013 baseras delvis på den redan existerande kronologiska uppordningen inom volymen. Vissa brev flyttas till andra volymer p.g.a. att dateringar stämmer inte överens med den kronologiska ordningen. Inom ramen för denna förteckning ordnas breven alfabetiskt efter mottagarens namn och därefter alfabetiskt efter avsändarens.
Aktomslagen numreras med årtal; ex. 1898-1899, 1900 och 1901 o.s.v. och inom dessa aktomslag ordnas alfabetisk förteckning med inre aktomslag för respektive mottagare och därefter avsändare: 1., 1:1., 1:2., 2., 2:1., 2:2., o.s.v.
Uppställning sker enligt schemat: årtal, mottagarens namn, avsändarens namn, antal brev i parentes. Därefter, i ny rad, förteckning av samtliga brev från den aktuelle avsändaren med följande information: ort (om den finns angiven), datering (anges på samma sätt som i brevet men utan årtal). Om dateringen saknas anges poststämpeldatum. Om även den saknas placeras brevet i slutet av uppställningen för respektive avsändaren. Förkortningen ud. ( utan datum) och uå. (utan år) används.
Vidare noteras brevskrivarens tilltal till adressaten som anger eller antyder avsändarens relation till mottagaren; ex. B.B. (Bäste Bror), Högaktningsfullt...etcetera. Därefter anges brevtextens blad med sifra (förkortat bl. där pappersarkens ett blad är oftast lika med brevets två blad), antalet skrivna sidor (förkortat s.). För brevkort, carte postal, kortbref o.s.v. anges endast antalet skrivna sidor. Slutligen anges om brevet är i mycket dåligt skick. Brevets anteckningar införda med blyerts anges t.ex.: (-99 med blyerts), om det framgår att dessa infördes av andra än brevskrivaren.
Brev till okänd mottagare alternativ avsändare placeras i slutet av förteckningen för respektive avsändare alternativ mottagare.
För ofullständiga brev där sidor saknas och även information om mottagare, avsändare och datering anges sammanfatninsgvis brevets innehåll.
Emilia Ström
2013-07

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11875 – 1889Konstnärsbrev 1880-1889 1. 1875 ? - 1889 Konstlivet i Sverige och Paris. Innehåller brevkoncept, anteckningar på lösa blad. Del av materialet flyttades från detta aktomslag till E8-2 Richard Berghs korrespondens. Utan mottagare och avsändare (12)
. En inbjudan till befrämjandet av ett nationellt företag, (om sökande efter en utställningslokal. Konstlotteriet) 1 bl. 2 skrivna. Trasigt i mittveck, fläckar
. (Om styrelse i Stockholm, rästrätt, stadgar), 1/2 bl. 2 s. skrivna
. (Om konstmarknaden, bristen på möjligheter att ställa ut på Konsakademien), 1 bl. 1 s. skriven
. (Om ett nationell konst, Goerg Göthes uppsats om "nationalitet" i Konsten), 1 bl. 1/2 s. skriven
. (Rörande Konstnärsförbundets maktställning, Parisutställningen), 1 bl. 2 s. skrivna
. Utkast till ett protokol av den 12 Juni 1889 i Paris. Antagande av Richard Bergh.., 2 bl. 1 s. skriven
. (Om att han var positiv till att starta ny förening, men att han nu vill utträda ur föreningens styrelse), 2 bl. 1 1/2 s. skriven
. (Om två motiv förr att bidraga till bildandet af den nya föreningen), 1 bl. 2 s. skrivna
. (Rörande expositionsverksamhet, arbete för reformerande av konstlivet), 1 bl. 2 s. skrivna
. (Massutstättlningar i förhållande till egna),1 bl. 2 s. skrivna. Profilteckning på s. 2
. (Om att vara sig själv trogen och trogen de nya idealen), 2 bl. 3 s. skrivna. Rivet i mitten, fläckar
. (Rörande jurysammansättning i Paris, tidsandan), 2 bl. 4 s. skrivna
2. 1880 - 1881
1:1. 1881 Les artistes suédois och fröken Strandberg från Robert Thegerström (1)
Carolles 1/8, Chère Madame, snälla fröken Strandberg, o ..svenska yngligar, Tjenis på er Bob., 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert
2:1. 1881 Karl Nordström från William Féron (1)
Sain-Jouin, Sommaren ("1881" med blyerts), B. B!, vännen William, 2 bl. 4 s. skrivna
2:2. 1880 / 1881 ? Karl Nordström från Carl Fredrik von Saltza (1)
("1880 / 1881" med blyerts), Stockholm d. 31. Aug., Broder Karl, sanne vännen C F. von Saltza., 2 bl. 2 s. skrivna
3. 1882
1:1. 1882 Karl Nordström från Carl Fredrik von Saltza (1)
Fjellbacka d. 8/8, Gamle Kalle, C.F. von Saltza, 6 bl. 12 s. skrivna
1:2. 1882 Karl Nordström från Société des Artistes Francais (1)
Paris des Champs-Élysées, le Avril (?), M Nordström, Le président du conseil d'administration, membre de l'insitut ... Bailly, 2 bl. 1 s. skriven
4. 1883
1:1. 1883 Karl Nordström från Carl Fredrik von Saltza (2)
Stockholm., d. 15/3, Gamle vän!, Din tillgifne vän CF. von Saltza., 2 bl. 1 s. skriven
Stockholm., d. 22/8, Broder!, Din sanne vän, CF. von Saltza, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
2:1. 1883 Tekla Lindeström g. Nordström från Carl Larsson (1)
Grez d 11 April, Det är så likt Dig. ..Din Carl L., 2 bl. 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
5. 1884
1:1. 1884 Richard Bergh från Ernst Josephson (1)
Paris d. 4 Dec., (Richard Bergh med blyerts), Älskade Broder!, Din trogne broder och vän Ernst Jos.., 2 bl. 1 s. skriven. Klisterfläckar
2:1. 1884 Ua. av Ernst Josephson (1)
Paris d. 20 Oct., Om den konstnärliga uppfostran i Stockholm. Hvad tjenar konsten till?, Ernst Josephson, 6 bl. 11 s. skrivna. ("Nr 18" skrivet med blyerts)
6. 1885
1:1. 1885 Richard Bergh från Ernst Josephson (1)
Stockholm, d 12. Oct., Broder Dick., Din gamle Joseph., 2 bl. 4 s. skrivna. Tuschfläckar
1:2. 1885 Richard Bergh ? från Ernst Josephson (1)
Stockholm. d 2 April, Broder!, Din gamle vän. Ernst Josephson., 2 bl. 4 s. skrivna. Mycket slitet och trasigt i mittveck
2:1. 1885 Ernst Josephson från Georg Pauli (1)
Paris, d. 30/12, Bäste Broder Josef, Tillgifen mon amie (?) Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
2:2. 1885 Ernst Josephson från Edvard Perséus (1)
Paris den 13 Dec., Bäste broder! (Josephson med blyerts), Din tillgifne vän Edvard Perséus, 1 bl. 2 s. skrivna
2:3. 1885 Ernst Josephson från svenska konstnärer kollektivt (1)
Paris d. 23/12, Broder ombudsman! (Josephson med blyerts), Hugo Birger, Georg Pauli, ... (med flera), 2 bl. 3 s. skrivna
2:4. 1885 Ernst Josephson och Carl Larsson från svenska konstnärer kollektivt (1)
Ud. Till våra kommissaries vid "Opponenternas utställning", Hugo Salmson, Nils Kreuger, ... (med flera), 2 bl. 2 s. skrivna
3:1. 1885 Carl Larsson från Olof Hermelin (1)
Österby .. Eskilstuna 13/12, Broder Kalle!, tillgiven vän O Hermelin., 3 bl. 6 s. skrivna
4:1. 1885 Bröder Opponenter från Ernst Josephson (1)
Göteborg. d. 10 Dec., Bröder Opponenter!, Ernst Josephson., 2 bl. 1 1/2 s. skriven
5:1. 1885 Georg Pauli från Ernst Josephson (2)
Stockholm d. 20 Dec., Broder Pauli!, från Joseph., 2 bl. 1 s. skriven. Trasigt i kanterna
Stockholm, d. 27 mars, Broder Pauli, Vännen Ernst Joseph., 2 bl. 4 s. skrivna.
På s. 4 Georg Paulis brev till Broder Hagis! (Vidarbefodrar brev från Josph. Vill veta om Spada skrivit artiklarna.). Nr 8 skrivet i blyerts. Rödmarkering
6:1. 1885 ? av Ernst Josephson (1)
( Ernst Josephsons tal för vernissage festen d. 1 april 85? med blyerts), Ligger du i djupa sömn....., E.J. 2 bl. 1 s. skriven
7. 1886
1:1. 1886 Olof Arborelius från Georg Pauli (1)
d. 7 Maj, Broder Arborelius!, Vännen Pauli., 2 bl. 4 s. skrivna
1:2. 1886 Olof Arborelius ? från Edvard Perséus (1)
Ud. Vännen och broder Arborelius!, Eder Perséus., 1 bl. 1 s. skrivn
1:3. 1886 Olof Arborelius ? från Edvard Perséus (1)
Paris den 23 maj, Bästa broder!, ...Tillgifne Perséus, Detta brev ämnadt till vännen Hörlin men då Pauli har alla bref och adresser .., 2 bl. 4 s. skrivna
2:1. 1886 August Hagborg från Olof Arborelius (1)
Stockholm 7 Jan., Broder Hagborg!, Vännen Arborelius, 3 bl. 6 s. skrivna
3:1. 1886 Hugo Hörlin från Georg Pauli (2)
Paris, Boulevard Montparnasse, d. 30/9, Broder Hörlin!, Vännen Pauli., 2 bl. 2 s. skrivna
Boulevard Montparnasse, d. 16 /5, ("16 maj" med blyerts), Broder Hörlin!, Vänligast G Pauli., 4 bl. 8 s. skrivna
4:1. 1886 Ernst Josephson från Georg Pauli (2)
d. 3 jan, B Broder Josephson!, Din sanne vän Pauli., 2 bl. 4 s. skrivna. Fläckar på sista sidan
Ud., Broder Josef!, Vännen Pauli., 2 bl. 4 s. skrivna
5:1. 1886 Carl Larsson från Olof Arborelius (1)
Stockholm, 3 Juni, Broder Larsson!, Vännen O. Arborelius, 1 bl. 2 s. skrivna. Trasikt i kanterna
6:1. 1886 Tekla Lindeström gift Nordström från Johan Christian Janzon "Spada" (1)
Paris den 23 april, Tjusande nymf, Din slaf Spada, 2 bl. 1 s. skriven. Trasigt, rivet. Med kuvert
7:1. 1886 Carl Möller från August Hagborg (1)
43, Boulevard Berthiers, Min käre Möller, Aug. Hagborg., 2 bl. 2 s. skrivna
8:1. 1886 Karl Nordström från Carl Larsson (1)
Stockholm d. 20 Juli, Jo, Du, Gamle, rare, hedersgosse, Din Carl Larsson, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
9:1. 1886 Georg Pauli från Olof Arborelius (7)
Stockholm, 27 Riddargatan, 19 Jan., Broder Pauli!, Hälsa kamraterna. Vännen O Arborelius, 2 bl. 4 s. skrivna
Stockholm, 27 Riddarg., 3 Febr., Broder Pauli!, Hälsa kamraterna! Vännen O Arborelius, 4 bl. 7 1/4 s. skriven. Trasigt
20/2, B. Broder!, Vännen O Arb-s, Brefkort, 1 s. skriven
Stockholm, 21 Mars, Broder Pauli!, Hälsa Kamraterna! Vännen O Arborelius., 3 bl. 5 s. skrivna. Trasigt, fläckar, markeringar i blyerts
Stockholm, 29 Mars, Broder Pauli!, Hälsa kamraterna! Vännen O. Arborelius., 4 bl. 6 s. skrivna. Trasikgt i mittveck, rivet, fläckar
Holsåker 12 Juli, Som jag förrut skrifvit till Birger, Hälsningar! Arborelius, Brefkort, 1 s. skriven
24/9, Broder P(auli med byerts), Vännen Arborelius, 1 bl. 1 s. skriven. Trasigt i mittveck
9:2. 1886 Georg Pauli från Georg Arsenius (1)
Paris d 27 Sept, Broder Pauli!, vännen Georg Arsenius., 2 bl. 1 s. skriven. Blyertsanteckningar på s. 4
Chantilly 4/10, Min tafla är äntligen i väg.., Din vän Georg Arsenius., Carte Postale, 1 s. skriven
9:3. 1886 Georg Pauli från Johan Arsenius (1)
Upsala den 10/12, Herr G. Pauli, Med största högaktning J. Arsenius, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Koncept till svar skrivet med blyerts på s. 3. Trasigt i mittveck
9:4. 1886 Georg Pauli från Karl Aspelin (1)
Kivik, Hvitemälla, 29 Sept., Till Styrelsen för Opponenternas utställning!, Högaktningsfullt Carl Aspelin, 1 bl. 1 s. skriven
9:5. 1886 Uå. Georg Pauli ? från Karl Aspelin (2)
Kivik, Hvitemälla, 29 Sept, Bäste Broder!, Vänligen Din Carl Aspelin, 2 bl. 2 s. skrivna
Hvitemälla, Kivik, 11 Okt., Bäste Broder!, Vänligen Carl Aspelin, 2 bl. 2 s. skrivna
9:6. 1886 ? Georg Pauli från Julia Beck (1)
d. 12 S. 88 (?), H. Herr Georg Pauli!, Med utmärkt aktning Julia Beck, 2 bl. 1 s. skriven
9:7. 1886 Georg Pauli från kamrer Wilhelm Berg (1)
Göteborg 13/3, Herr Artisten Georg Pauli., Med utmärkt högaktning Wilhelm Berg, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Blyertsanteckningar på s. 2-4
9:8. 1886 Georg Pauli från Carl Björling (1)
Örtomta Gistad den 11/9, Bästa Herr Pauli!, Högaktningsfullt. Carl Björling, 2 bl. 1 s. skriven. Reva i övre hörn
9:9. 1886 Georg Pauli från Eva Bonnier (1)
Stockholm, d. 27 Aug, B. P., vännen Eva. ("Bonnier" med blyerts), Brefkort, 1 s. skriven
9:10. 1886 Georg Pauli från Emma Chadwick född Löwstedt (1)
Ud. St Ives. Cornwall., Herr Pauli., med högaktning Emma Chadwick, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
9:11. 1886 Georg Pauli från Elias Erdtman (2)
Lindnäs Misterhult 17 Sept., H. Herr G. Pauli!, Högaktningsfullt E. H. Erdtman., 2 bl. 1 s. skriven
Linköping 26/11, H. Herr G. Pauli, Högaktningsfullt Elias Erdtman, 1 bl 1 1/2 s. skriven
9:12. 1886 Georg Pauli från Christian Eriksson (2)
Paris den 7 Sep, Högtuppborne secreterare!, Med hjertlig helsning Chr. Eriksson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Rivet i övre och nedre kant
Paris 28 Oc., Broder Pauli!, Med hjertlig hälsning Chr. Eriksson, Carte Postale, 1 s. skriven
9:13. 1886 Georg Pauli från August Didrik von Essen (1)
d. 16/9, H. Herr J. Pauli, Högaktningsfullt Didr. von Essen, 2 bl. 2/3 s. skriven
9:14. 1886 Georg Pauli från Axel Fahlcrantz (1)
Stockholm den 14 de Oct., Herr P. Pauli, Högaktningsfullt Axel Fahlcrantz, 2 bl. 1 s. skriven. Trasigt, revor
9:15. 1886 Gerog Pauli från Ingel Fallstedt (4)
Köpenhamn den 13 Sept, Heders Broder!, Din vän I Fallstedt, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Kjöbenhavn d. 9 Oct, Käre Pauli!, Din vän I Fallstedt, 2 bl. 1 1/4 s. skriven
Göteborg den 15 Oct, B. B., vännen I Fallstedt, 2 bl. 1 s. skriven
Ud., B. B., ..., Visitkort av Ingel Fallstedt, fullskrivet
9:16. 1886 Georg Pauli från Wilhelm von Gegerfelt ? (2)
Wisby den 6 Sep, B. B., vännen Gegerfelt, 1 bl. 2/3 s. skriven
Wisby den 16 Sept, B B., Din vän Gegerfelt, 1 bl, 2/3 s. skriven
9:17. 1886 Georg Pauli från August Hagborg (1)
Paris 29 Oct., Min käre Pauli, .. alltid din .. Gamle Hagis, 2 bl. 2 s. skrivna. Fläckar
9:18. 1886 Georg Pauli från Olof Hermelin (1)
Österby, Eskilstuna 27 Sept., Bästa Pauli!, Din tillgivne O. Hermelin, 2 bl. 2 s. skrivna
9:19. 1886 Georg Pauli ? från Olof Hermelin (1)
Österby, Eskilstuna 16 Sept, B. B. Din vän O. Hermelin, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
9:20. 1886 Georg Pauli från Hugo Hörlin (2)
Stockholm d 25 Maj, Broder Pauli, Lef väl Helsa alla från Hugo Hörlin, 2 bl. 4 s. skrivna
Stockhom, d 27 Maj, Broder Pauli!, Från Hugo Hörlin, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Fläckar
9:21. 1886 Georg Pauli från Olof Jernberg (1)
Düsseldorf 11/2, Högtärade Herr Pauli!, Med utmärkt högaktning Olof Jernberg., 2 bl. 3 1/2 s. skriven
9:22. 1886 Georg Pauli från Ernst Josephson (3)
Stockholm d. 23 Jan, Heders Bror!, från Din och Deras gamle Joseph., 2 bl. 3 1/2 s. skriven. På s. 4 Georg Paulis handstil (ang. Lotteri). ("Nr 10" skrivet i blyerts). Röd markering
Tréboul d 27 Aug., Gamle Vän!, Din gamle Joseph. 2 bl. 2 3/4 s. skriven. (Nr 11 skrivet med blyerts) Röd markering
Lépaud d. 30 Nov., Broder Pauli!, Skriv snart till vännen Joseph., 1 bl. 2 s. skrivna. (Nr 12 skrivet med blyerts)
9:23. 1886 Georg Pauli från Reinhold Callmander (2)
21.9., Broder Pauli!, vännen Calmus., 2 bl. 1 s. skriven. Blyertsteckning på s. 4. Revor
Göteborgs konstförening, 25 Nov, Broder Pauli!, vännen R. Callmander, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Revor, fläckar
9:24. 1886 Georg Pauli från Johan (John) Ludvig Kindborg (1)
Ud., H. Pauli, Högaktningsfullt John Kindborg., 2 bl. 1 s. skriven
9:25. 1886 Georg Pauli från Nils Kreuger (2)
Bourg-la-Reine (Seine), 31/8, B. B. vännen N. Kreuger., Carte Postale, 1 s. skriven
Bourg-la-Reine (poststämpel), d. 18/11, B. B., vännen Nils Kreuger, Carte Postale, 1 s. skriven
9:26. 1886 Georg Pauli från Johan Krouthén (2)
Linköping den 2 Sep, Högtärade Herr Pauli!, Högaktningsfullt Johan Krouthén, 1 bl. 1 s. skriven
Ud., H. Herr Pauli!, Högaktningsfullt Johan Krouthén, 2 bl. 1/3 s. skriven
9:27. 1886 Georg Pauli från Anders Montan (2)
Düsseldorf den 20 Aug, Herr E. Pauli, Med största högaktning A. Montan, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Dusseldorf den 28 Aug, Herr G. Pauli, Högaktningsfullt, A. Montan, 2 bl. 2 s. skrivna
9:28. 1886 Georg Pauli från Henrik Nordenberg (4)
Lübeck d. 31 Aug., H. Herr G. Pauli!, Med utmärkt Högaktning Henrik Nordenberg, 1 bl. 1 s. skriven
Lübeck d 6 Sept., H. Herr G Pauli!, Högaktningsfullt Henrik Nordenberg, Postkarte, 1 s. skriven
Lübeck d 20 Sept, H. Herr G Pauli!, Högaktningsfullt Henrik Nordenberg, 2 bl. 1 s. skriven
Düsseldorf d 30 Nov:, H. Herr G. Pauli!, Högaktningsfullt Henrik Nordenberg, 2 bl. 2 s. skrivna
9:29. 1886 Georg Pauli från Karl Nordström (2)
15/9., B. B., K. N., Brevkort 1 s. skriven
Tjörn 22/9 (poststämpel), B. B., K. N., Brevkort 1 s. skriven
9:30. 1886 Georg Pauli från Carl Hjalmar Norrström (2)
Eskilstuna d 13/9, B. B., vännen C. Hj: Norrström, 2 bl. 1 s. skriven. Koncept till svar av Pauli på s. 3 och 4
Eskilstuna d 18/9, Bästa Broder!, Vännen Hj: Norrström, 2 bl. 1 s. skriven. Blyertsteckningar på s. 2-4
9:31. 1886 Georg Pauli från Hugo Salmson (2)
Torna Dalby d. 7 aug:, Heders vän!, Vännen Hugo Salmson, 2 bl. 2 s. skrivna
Lund d. 18. oct., Bäste Broder!, vännen Hugo Salmson, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
9:32. 1886 Georg Pauli ? från Hugo Salmson (1)
Lund d. 1 oct:, Cher ami!, från Vännen Hugo Salmson, 2 bl. 2 s. skrivna
9:33. 1886 Georg Pauli ? från Oscar Törnå (1)
Motala d 29 aug:, Tack för ditt bref... , Vännen Oscar Törnå, 2 bl. 2 s. skrivna
9:34. 1886 Georg Pauli från Anders Zorn (2)
Mora den 28 aug., Broder Pauli, Din tillgifne Zorn, 2 bl. 2/3 s. skriven
Mora den.., Bror Pauli!, I hast Din Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna
9:35. 1886 Georg Pauli från Emil Åberg (1)
Upsala d. 22 Sept., Herr G. Pauli, Högaktningsfullt Emil Åberg, 2 bl. 2 s. skriven
9:36. 1886 Georg Pauli från Allan Österlind (1)
Paris 25 Sept., Käre Hedersgosse., Vännen Allan., 2 bl. 1 2/3 s. skriven. Fläckar
10:1. 1886 Edvard Perséus från Olof Arborelius (1)
Stockholm, 27 Riddarg. 8 Maj, Broder Perseus!, O.A., 2 bl. 2 1/3 s. skriven. Håll, trasigt i mittveck och i kanterna, bläck genomtränger
10:2. 1886 Edvard Perséus från Hugo Hörlin (2)
Stockholm d 5 jan, Broder Perseus, Från din Hugo Hörlin, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Stockholm d 8/5, Broder Perseús., genom vännen Hugo Hörlin, 2 bl. 4 s. skrivna
10:3. 1886 Edvard Perséus från Carl Fredrik von Saltza (2)
Stockholm d. 7 Jan., Bäste farbror!, förblifver jag Farbrors sant tillgifne C.F. von Saltza, 3 bl. 5 skrivna
Stockholm d. 10 Jan., Bäste Farbror!, Med högaktn. och tillgifvenhet C.F. von Saltza, 4 bl. 8 s. skrivna. Blyertsanteckningar i marginaler
11:1. 1886 Hugo Salmson från Olof Arborelius (1)
Stockholm, 27 Riddargatan, 31 Jan., Broder Salmson!, Hälsa kamraterna. Vännen O. Arborelius, 4 bl. 8 s. skrivna. Anteckningar i blyerts i marginalen
12:1. 1886 Carl Fredrik von Saltza från Georg Pauli (1)
Paris, Boulevard Montparnasse .., Söndagen d. 24 Jan, Broder Saltza!, Lef. väl vännen Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna. Slitet i kanter och i mittveck
13:1. 1886 Vice ordförande (Per Hasselberg ?) från Carl Fredrik von Saltza (1)
Furusund d. 29 Juli, Hr. v. Ordförande, Med utm. högaktning C. F. von Saltza, 2 bl. 3 s. skrivna. Blyertsanteckningar på s. 4
8. 1887
1:1. Olof Arborelius från Frits Taulow (1)
Kristiania 15 Nov., Hr Arborelius!, ... Frits Thoulow, (rörande loteri), 2 bl. 3 s. skrivna, en skriven rad på s. 4
2:1. 1887 Richard Bergh från Ernst Josephson (9)
Lépaud d 19. Mars, Bror Dick!, Ernst Josephson., 2 bl. 2 s. skrivna
Lépaud d. 22 Mars., Dick! Älskade Broder!, Din Joseph, 2 bl. 2 s. skrivna
Lépaud. d. 30. Mars, Broder Dick!, till förbundets tjenst. Eder Joseph., 2 bl. 4 s. skrivna
Lépaud d. 30 Mars, Broder Bergh! Dick!, Din trogne vän Ernst Josephson, 2. bl. 4 s. skrivna
Lépaud d 4 April, Dick!, från Vännen Joseph., 2 bl. 4 s. skrivna
Lépaud d 27. April, Broder Dick!, Från Eder Joseph., 3 bl. 2 s. skrivna
Île Bréhat Côtes du Nord d. 18 Sept., Broder Dick!, af Din Joseph., 2 bl. 4 s. skrivna
Ud. 1887 ? ( Ett löst blad) Härmed bryte jag mina pilar.., Intet af hat, men allt för äran! Din Joseph, 1 bl. 2 s skrivna
Ud. 1887 ? (Ett löst blad) Jag öppnar brevet för att medens förklara mig..D.S., 1 bl. 1 s. skriven
2:2. 1887 Richad Bergh ? från Ernst Josephson (2)
Lépaud d. 3 april, Hedersvän!, Din Joseph., 1 bl. 1 s. skriven. (Nr 16 skrivet med blyerts) Trasigt
Lépaud d. 17. Juli, Bror!, .. (?) Joseph. 2 bl. 4 s. skrivna. Mycket trasigt, rivet, fläckar
2:3. 1887 Richard Bergh från Carl Möller (1)
Stockholm. 12 maj, Broder Bergh, I hast. vännen Calle Möller, 2 bl. 2 s. skrivna
2:4. 1887 Richard Bergh från Georg Pauli (3)
d. 23 1., Broder Bergh, 2 bl. 4 s. skrivna. Delar saknas
Antwerpen kl 8, (17.V.1887 i blyerts), Helsa frun o barnet, (G. Pauli i blyerts), Carte postale, 1 s. skriven
Brunkebergstorg 24, 7/6, Bror Dick, vännen Pauli, 2 bl. 1 s. skriven
2:5. 1887 Richard Bergh ? från Georg Pauli (1)
Mars, B.B.!, Vännen Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna, (Pauli till Bergh? mars 87 skrivet med blyerts)
2:6. 1887 Richard Bergh från Gotthard Werner (1)
Cairo 2 Mars, Bästa Herr Bergh., Eder förbundne Gotthard Werner, 2 bl. 4 s. skrivna
3:1. 1887 Hugo Birger från Edvard Perséus (1)
Stockholm 2 Febr., Broder Hugo! (Birger i blyerts), Din tillgifvne gamle vän Edvard Perséus, 2 bl. 4 s. skrivna
4:1. 1887 Hanna Hirsch gift Pauli från Georg Pauli (1)
Ud., 4 bl. 8 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Ej komplett. Med kuvert. Påskrifter på kuvertet: 6 III / 1886 el. -87 / Några ord om oron för Joseph / Brev fr. G. Pauli till Hanna Hirsch.
5:1. 1887 Carl Möller från Ernst Josephson (2)
Lépaud Creuse. d 14 7., Möller!, Vännen och förbundsbroder Ernst Josephson., 2 bl. 3 s. skrivna
Lépaud Creuse d. 15 Juni.(?), Möller!, förbundsbroder Ernst Josephson., 2 bl. 1 s. skriven
5:2. 1887 Carl Möller från Carl Larsson (2)
Varberg, 27/6 (poststämpel), Käre, gamle gosse!, din Carl Larsson, Brefkort, 1 s. skriven
Ud. Varberg., Tack gamle gosse, Din Carl Larsson, farväll och hvad är Du snäll. din Carl Larsson, 2 bl. 3 s. skrivna. (Möller skrivet med blyerts)
5:3. 1887 Carl Möller från Karl Nordström (3)
7/2, Broder!, Vännen Nordström, 2 bl. 2 s. skrivna
(Ett separat blad), Klädesholmen den 7 febr., Undertecknad instämmer i nödvändigheten af att .., Karl Nordström, 1 bl. 1 s. skriven
Göteborg 19/9, Broder (Carl Möller med blyerts), Vännen Karl Nordström, (Angående lotteri), 2 bl. 3 s. skrivna. Blyertsanteckningar på s. 3
6:1. 1887 Karl Nordström och Tekla Lindeström gift Nordström från Carl Larsson (3)
Göteborg d 22 Mars, Jag vill icke utbreda mig öfver det, icke öfver den våldsamma glädjen hos mig och Karin, Gud vara med pojken! Din Carl Larsson., 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
1887 (postsämpel), 3 April kl. 12 på dagen., Hej, Tjörnesare!, Er!!! Carl Larsson, Brevkort, 1 s. skriven
Göteborg 21 Okt, K. du!, Din ängslige Carl Larsson., 2 bl. 2 s. skrivna, teckning på sista sidan. (Möller med blyerts)
6:2. 1887 Karl Nordström från Georg Pauli (1)
Brunkebergstorg 24., 4/2 (poststämpel), Som bekant har Akademien hyrt Blanche lokal.., vännen Pauli, 1 bl. 1 s. skriven. (Pauli till Nordström 4/2 87 med blyerts). Med kuvert
7:1. 1887 Georg Pauli från Olof Hermelin (1)
Österby.., Eskilstuna 7/2, Br Pauli!, Vännen O Hermelin, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt, rivet
7:2. 1887 Georg Pauli från Ernst Josephson (3)
Lépaud. 30 Jan., Broder Pauli!, Vännen Joseph. 2 bl. 3 1/2 s. skriven. (Nr 13 skrivet i blyerts)
Lépaud d 8 Febr., Käre Pauli, Din tillgifne Joseph / Vännen Joseph, 4 bl. 7 s. skrivna.( Nr 14 skrivet med blyerts)
Lépaud. d 27. Nov., Broder Pauli!, Din gamle Joseph, 2 bl. 2 s. skrivna. (Nr 17 skrivet med blyerts)
7:3. 1887 Gerog Pauli ? från Ernst Josephson (1)
Lépaud d. 19. mars, Käre Broder!, Din tillgifne vän Ernst Josephson, 1 bl. 1 s. skriven. (Nr 15 skrivet med blyerts)
7:4. 1887 Georg Pauli från Johan Krouthén (1)
Linköping den 8 Febr., H. Herr G. Pauli!, Högaktningsfullt Johan Krouthén, 2 bl. 1 1/2 s. skrivet
8:1. 1887 Oidentifierad från Olof Jernberg (1)
Düsseldorf 15 Febr., B. Bror!, Vänligen helsar Olof Jernberg, 2 bl. 3 s. skrivna
8:2. 1887 Oidentifierad från Reinhold Callmander (1)
Göteborgs konstförening., 8 April, B.B!, Vännen R. Callmander, 2 bl. 4 s. skrivna. Innehåller brevavskrift
8:3. 1887 Oidentifierad från Olof Krumlinde (1)
Halmstad den 5/2, Broder!, Helsa kamraterna från vännen Olof Krumlinde., 2 bl. 2 s. skrivna
8:4. 1887 Oidentifierad från Georg Pauli (2)
3/2, B.B.- Promemoria., Pauli, 2 bl. 3 s. skrivna. Anteckningar på s. 4
B.B. - Utan att uppehålla mig vid det förargliga..., Vänlig...(?) Pauli, 1 bl. 2 s. skrivna. Mycket trasigt
9:1. 1887 ? Utan mottagare av Ernst Josephson (2)
Ud. Konstnärs..(?) är så fint, så ömtåligt. Det mårste vårdas med omsorg, låt plantan växa., 2 bl. 4 s. skrivna. (Nr 19 skrivet med blyerts)
Ud. Med anledning af i tidningen gifvna anmärkningar mot vårt reformförslag..., 2 bl. 2 1/3 s. skriven. rasigt, med fläckar
9. 1888
1:1. 1888 Olof Arborelius från Axel Lindman (1)
Stockholm den 24 de Januari, Broder Arborelius!, Din gamle vän Axel Lindman, 2 bl. 2 3/4 s. skriven. Trasigt i mittveck, hörn saknas
1:2. 1888 Olof Arborelius från Georg Pauli (1)
Via Sistina 123, - 16/2, Bror Arborelius!, Vännen Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
2:1. 1888 Richard Bergh från Ernst Josephson (1)
Île de Bréhat, Côte du Nord d. 8 Juni, Dicken min!, omfamna Din lilla familj från Joseph, 2 bl. 4 s. skriven
Innehåller avskrift av Carl Larssons brev till Pontus Fürstenberg av den 25 Augusti 1888 samt Sixten Strömboms anteckningar
2:2. 1888 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
Skansen, Djurgården 23/10, Broder Dick!, din tillgifne Kalle., 3 bl. 5 s. skrivna, blyertsanteckningar på s. 6
Skansen, Djurgården, den 6. Nov., Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 4 bl. 7 s. skrivna. Innehåller påsklistrad tidningsklipp: "En akademisk fest för Nils Forsberg"
2:3. 1888 Richard Bergh från Georg Pauli (6)
Roma. Via Sistina 123., - 10/1, Bästa Dick!, Tillgifne Vännen Pauli, 3 bl. 6 s. skrivna. Fläckar
Fjellgatan 11., 5/11, Kära broder Dick!, 2 bl. 4 s. skrivna, troligen saknas sidor
Fjellgatan 11., 13/11, Kära Bror (Dick Bergh med byerts), Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
Den 30/12, Gamle Dick!, Vännen Pauli, 3 bl. 6 s. skrivna
Lördag d. 30/12, Broder Dick.!, Vännen Pauli, .. alla vännerna i Paris, 2 bl. 4 s. skrivna. Blyertsanteckningar
(troligen Dec 88. Pauli till Bergh med byerts), Till Sekreteraren i K. F. pariserfraction., B. B., Tillgifnast G. Pauli, 4 bl. 7 s. skrivna
3:1. 1888 Gustaf af Geijerstam från Karl Nordström (1)
(Till Gustaf af Geijerstam med blyerts), Ekerö 4 Sept., Kära bror., 4 bl. 5 3/4 s. skriven
4:1. 1888 Carl Möller från Olof Arborelius (1)
5 Juni. Broder! (Möller med blyerts), Vännen Arborelius, 1 bl. 1 s. skriven
4:2. 1888 Carl Möller från Julia Beck (1)
France, au Val. Saint-Martin près Beaumont-le-Roger (?), 2 Mars, Arkitekten Hr Carl Möller, Var sjelf helsad Julia Beck, 2 bl. 2 1/3 s. skriven. Innehåller röstkort för val av ledamöter. Med kuvert
4:3. 1888 Carl Möller från Eva Bonnier (1)
Paris d. 25 Febr., B: C. M., Eva B., Carte postale, 1 s. skriven
4:4. 1888 Carl Möller från Nils Kreuger (1)
Warberg d. 26 Februari, Konstnärsförbundet - Stockholm, Högaktningsfullt Nils Kreuger, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
4:5. 1888 Carl Möller från Georg Pauli (6)
Rom, via Sistina 123, d. 11/1, B. B! (Carl Möller med blyerts), 2 s. 4 s. skrivna
Rom 22/2, B. B. och sekreterare! (Carl Möller mer blyerts), 4 bl. 7 1/2 s. skrivna. Fläckar
- d. 11/11, Till Sekreteraren Konstnärsförbundet! (Carl Möller med blyerts), G. Pauli, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
3/12, B. B. Härmed sänder jag Dig ett förslag till Förklaring.., Vänl Pauli, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Innehåller: "Förklaring från K.F. till klubben" underteknad Richard Bergh, P. Hasselberg med fl., 1 bl. Med svarta kanter, 1 1/2 s skriven. Blyertsanteckningar
Söndag d. 9/12, B.B. (Carl Möller i blyerts), Vänl.. G. Pauli, 1 bl. 1 s. skriven. Innehåller skrivelse till Konstnärförbundets Styrelse daterat Stockholm, d. 9/12, underteknad G Pauli, 2 bl. 1 s. skriven
(11/12 88 / måste vara fel datum med blyerts), Broder Möller!, Pauli, 2 bl. 1 s. skriven
(14- el 15/12 88 med blyerts) B. B. (Carl Möller med blyerts), Pauli, 2 bl. 1 s. skriven. Se Georg Paulis brefkort till Karl Nordström daterat 13/12 88
5:1. 1888 Karl Möller ? från Georg Pauli (1 +2)
18/12 Till Styrelsen. Skydsam behandling med, B. B. Härmed följer ett utkast till svar .., G. Pauli, 1 bl. 1 s. skriven. Innehåller Utkast till svar å .. till Konstnärförundet, 2 bl. 4 s. skrivna.
Innehåller tryckt "Revisionskomiterades förslag till Program för Konstnärsförbundet, Revisionkomiterades förslag till förändring af Stadgar ställt till Konstnärs-Förbundets Stockholms fractions Styrelse, daterat Stockholm den 15 Mars 1889
6:1. 1888 Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Paris den 11 Nov., Broder Kalle!, vännen Dick, 4 bl. 4 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Med kuvert
6:2. 1888 Karl Nordström från Carl Larsson (2)
2/3, Käre, .., din gamle Carl Larsson, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
Göteborg, d. 9 februari, Käre vän, din gamle Carl Larsson, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
6:3. 1888 Karl Nordström från Georg Pauli (5)
Tisdag., (1888 / 10 november? / Karl Nordström med blyerts), B.B., Vännen Pauli, 2 bl. 3 1/4 s. skriven. Trasigt i mittveck
16/11 (poststämpel) B. B., P. (16/11 med blyerts), Brefkort, 1 s. skriven
(1888? 15/12 med blyert) B. B. Vännen Pauli, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Ud. a propos ... senaste konstinköp., Sann Konstvän ( Georg Pauli med blyerts), 1 bl. 1 1/2 s. skriven. Med tillhörande? kuvert med poststämpel 18/11
Stockholm, 13/12 (poststämpel), B. B., Din Pauli, Brefkort, 1 s. skriven. Se Georg Paulis brev till Carl Möller daterat 14 eller 15/12 88 ?
6:4. 1888 Karl Nordström från Carl Trägårdh (1)
Paris rue Turgot, 5/11 (poststämpel), B.B., Hälsningar vännen Karl Trägårdh, Carte lettre, 1 s. skriven
7:1. 1888 Georg Pauli från Karl Nordström (1)
Stockholm, 31/10 (poststämpel), B!, Vän Nordström, Brefkort, 1 s. skriven. Lösa hörn, trasigt
7:2. 1888 Georg Pauli, avsändare ej angiven. Avskrifter? (4)
Paris 6 febr., Till G. Pauli., Kvartstår nu § 1 och § 13 så kan Konstnärförbundet lugnt framhärda i sina reformsträfvanden ..., 6 lösa bl. 6 skrivna
Paris 16 febr., Till G. Pauli., Möte ang. § 13. Beslöts bibehållande av denna..., 1 bl. 2/3 s. skriven
Paris 16 nov., Till G. Pauli., B. tar bestämt avstånd från varje närmande till akademien. ... (skolorna med blyerts), 1 bl. 1 s. skriven
Paris 18 nov., Till G. Pauli, Mitt förra brev var en ögonblicksfotografi av kvad jag kände..., 3 lösa blad, 3 s. skrivna
10. 1889
1:1. 1889 Richard Bergh från Julia Beck (1)
Beaumont- le- Roger, 1 Mars, Käraste Dick., från Julia, 2 bl. 3 s. skrivna
1:2. 1889 Richard Bergh från August Hagborg (1)
Paris 9 aug., Min käre Dick., Din gamle vän Hagis, 2 bl. 4 s. skrivna
1:3. 1889 Richard Bergh från Karl Nordström (16).
Skansen 1 Jan., Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 6 bl. 12 s. skrivna
Skansen den 20 Januari, Broder Dick!, från tillgifne vännen Kalle, 8 bl. 16 s. skrivna
26/1., Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 4 bl. 6 1/2 s. skriven. Slitet, trasigt i mittveck, hål
Skansen 10 febr., Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 3 bl. 6 s. skrivna
Skansen 12 febr., Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 4 bl. 7 s. skrivna
Skansen torsdag 14/2, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 4 bl. 7 1/2 s. skriven
Skansen 26/2, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 4 bl. 7 1/2 s. skrivna
Skansen 28/2, Broder Dick!, Din gamle Kalle, 4 bl. 7 1/2 s. skriven
Skansen 20 Mars, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 2 bl. 4 s. skrivna
Skansen 1 april, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle., 4 bl. 6 1/2 s. skriven. Trasigt i mittveck
Vik, Vadsbor. Sörmland 8/6, Broder Dick!, Din gamle tillgifne Kalle, 2 bl 1 1/2 s. skriven. Trasigt i mittveck
Visby 11 Aug., Broder Dick!, Din uppriktige gamle vän Kalle, 4 bl. 6 s. skrivna
Visby d. 9 Septr., Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 5 bl. 10 s. skrivna
Stockholm, 19/9, Har i dag läst ditt svar ... Bravo!!.., Kalle., Brefkort, 1 s. skriven
Skansen, Djurgården 15/10, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle., 2 bl. 3 2/3 s. skriven. Flyttad från F 6 - 1, Karl Nordström
Skansen 7/11, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle., 4 bl. 7 1/5 s. skriven. Trasigt i mittveck
1:4. 1889 Richard Bergh från Georg Pauli (11)
10/1 (?), Käre Dick!, vännen Pauli, 1 bl. 1 s. skriven. Trasigt i mittveck
Fjellgatan 11, d. 1 Febr., Bäste Dick!, 6 bl. 12 s. skrivna. Innehåller "Skiss till förslag till Konstnärsförbundets program" (" Feb. 89". i blyerts), 4 bl. 8 s. skrivna
Fjellgatan., 10/2, B. B., Din Pauli, 4 bl. 8 s. skrivna. Med trasigt kuvert
24/3, Gamla Dick!.!, a toi G. Pauli, 1 bl. 2 s. skrivna
Stockholm d. 3 april, (Liknande skrifvelse har till Stockholmsfraknionen aflåtits, Till Konstnärsförbundets sekreterare (Parisfractionen), G. Pauli, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
6/6, Broder Dick!, Din Pauli, 2 bl. 3 s. skrivna
("Rådmansö juli 1889" med blyerts), Broder Dick!, Din Pauli, 1 bl. 2 s. skrivna
Fjellgatan 11, d. 14/10, Broder Dick!, Din Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
d. 16/11, Min Käre Dick!, à toi! Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
Stockholm (poststämpel), d. 27/11, Mon Chèr!., Hurrah! mon chèr chevalier!, Vännen Pauli, Brefkort, 1 s. skriven
("augusti? 1889" med blyerts), Broder Dick!, Din Pauli., 2 bl. 3 1/2 s. skriven
1:5. 1889 Richard Bergh ? från Georg Pauli (4)
B. B., ("d 11/2 89" skrivet med blyerts), Din sanne vän Pauli, 4 bl. 7 s. skrivna, teckningar på s. 8
("troligen våren 89" med blyerts), B. B., Din P., 2 bl. 3 s. skrivna
d. 3 nov., Mon chèr!, från vännen Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
Torsdag 10 October, B. B!, Vännen Pauli, 2 bl. 1 s. skriven
1:6. 1889 Richard Bergh från Godfrey Renholm (1)
Paris, den 10 December, H. Herr Richard Bergh, Med ... högaktning G. Renholm, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mittveck
1:7. 1889 Richard Bergh från Edward Rosenberg (1)
Tvetaberg, Södertelge, d 3 april, Broder Richard, vännen Edw Rosenberg, 2 bl. 4 s. skrivna
1:8. 1889 Richard Bergh från Erik Werenskiold (1)
Sandviken .. / Kristiania., 19/12, Kjare Richard Bergh!, Din hengivne Erik Werenskiold, 1 bl. 1 1/2 s. skriven. Mycket trasigt
1:9. 1889 ? Richard Bergh från oidentifierad avsändare (1)
Kjöbenhavn 5/1 89 (?), Hjertl. Tack för 3 vykort., eder tacksamme ...(?), Brevkort, 1 s. skriven
2:1. 1889 Per Hasselberg från Erik Werenskiold (1)
Solberg, Sandviken .., 2 Sept, Kjare Hasselberg, Din Erik Werenskiold, 2 bl. 2 1/5 s. skriven. Blyertsanteckningar på s. 4
3:1. 1889 ? Carl Möller från Bernhard August Beskow ? (1)
Göteborg 3 Sept., H. Herr Carl Möller., Med utmärkt Högaktning B. Beskow, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
3:2. 1889 Carl Möller från Axel Borg (1)
Löddesborg, Flädie, 23/7, B. B., vännen Axel Borg, Brefkort, 1 s. skriven
3:3. 1889 Carl Möller från August Malmström (1)
Stockholm, d. 12 December, Broder Möller!, Vännen A Malmström, 2 bl. 4 s. skrivna
3:4. 1889 Carl Möller från Bengt Nordenberg (1)
Düsseldorf den 10 December, H. Herr Carl Möller!, Högaktningsfullt Bgt Nordenberg, 1 bl. 1 s. skriven
3:5. 1889 Carl Möller från Georg Pauli (2)
Stockholm d. 3 april, Till Konstnärsförbundets sekrererare! (Stokshomsfractionen), ("Carl Möller" skrivet med byerts), G. Pauli. (Liknande skrifvelse har avsänds till Parisfractionen), 2. bl. 3 s. skrivna
Kungsgården, Rådmansö., Sommaren 89., Broder Möller!, G. Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
3:6. 1899 Carl Möller från Hugo Salmson (1)
13.VII., Broder Möller!, Din sanne vännen Hugo Salmson, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
3:7. 1889 Carl Möller från Alf Wallander (1)
No 32. Storgatan, 13 Dec, Broder Möller!, din vän A. Wallander, 1 bl. 1 s. skriven
4:1. 1889 Karl Nordström från Ernst Lundström (1)
Stockholm d. 22. okt., Heders Bror! (Karl Nordström med blyerts), gamle vännen Ernst Lundström, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:2. 1889 Karl Nordström från Carl Möller (2)
28/2, B. Bror., I hast Calle Möller, 2 bl. 1 s. skriven
Torsdag morgon, 21/3 (?) (poststämpel), B. Bror, I hast vänligast Calle Möller, Brefkort, 1 s. skriven
4:3. 1889 Karl Nordström från Georg Pauli (12)
Lördag ..10 ("jan 89" skrivet med blyerts), B. B. ("Nordström" skrivet med blyerts), Vänl Pauli, 2 bl. 2 s. skrivna
12/1, ("Karl Nordström" skrivet med byerts), B. B., Vännen P, 1 bl. 1 s. skriven
Onsdag d. 16/1, Käre Nordström!, a toi Pauli, 1 bl. 1 s. skriven. Kvittens på inköp av en gravyr undertecknad Stockholm den 30 Mars 1889 Tekla Nordström på s. 2
("23/1 89" med blyerts), B. B. ("Karl Nordström" med blyerts), Vännen Pauli, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Trasigt i mittveck
("12/2" skrivet med blyerts) B. B. ("Nordström" med blyerts), B. B., Din Pauli, 2 bl. 1 s. skriven
("26/2" skrivet med blyerts) Broder Nordström!, Vännen P, 1 bl. 1 s. skriven
4/3, B. B. ("Nordström" skrivet i blyerts), Din Pauli, 1 bl. 2 s. skrivna. Slitet och rivet i kanter
23/3, B. B.!, ("Nordström skrivet med blyerts), Din Pauli, 1 bl. 1 s. skriven
Kungsgården, Rådsamnsö., d. 8/7., Broder Nordström!, vännen Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
Kungsgården, Rådmansö, 29/7, Bäste Nordström!, af Din G. Pauli, 2 bl. 4 s. skrivna
("7/12 89" med blyerts), B. B. ("Nordström" med blyerts), Pauli, 1 bl. 1/2 s. skriven
Lördag kl. 1. ("15/12" med blyerts), B. B. ("Nordström" med byerts), Din Pauli, 2 bl. 1 s. skriven
4:4. 1889 Karl Nordström från Robert Thegerström ? (1)
Paris 9/2, Gamle hedersvän, Vännen Bob., Brevkort, 2 s. skrivna. Flyttad från E 6-1
5:1. 1889 Georg Pauli från Richard Bergh (1) avskrift
(Bref från Bergh till Pauli, kopieradt af Helena med blyets) Pauli den 6 Feb. 1889, 2 bl 4 s. skrivna
5:2. 1889 Georg Pauli från Axel Borg (1)
Örebro, 4/6, B. B., vännen Axel Borg., Brefkort, 1 s. skriven
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter