Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Räkenskaper för fonder och stiftelser

Nationalmuseums förvaltningsenhet NM/FE

Serien i arkivboxar. Volymerna 1-61 är förtecknade juni 2014.

 Volymer (61 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11967 – 1988PM Riksrevisionsverket rörande Nationalmuseums fonder, donationsurkunder, förvaringsbevis, utbetalningar från tvåmiljonersanslaget. 
21992Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: leverantörsfakturor, balans, resultat, huvudbok, kontoutdrag. 
31993Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: resultatrapport, huvudbok, leverantörsfakturor, kontoutdrag.
1994 års räkenskaper för Lammet 7 saknas.
 
41995Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: resultatrapport, huvudbok, leverantörsfakturor, kontoutdrag. 
51996Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: leverantörsfakturor, kontoutdrag. 
61996 – 1999Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
1996. Kontoutdrag, rapporter, huvudbok, dagbok.
1997-1998 saknas.
1999. Verifikationer, rapporter, huvudbok, dagbok.
 
71999 – 2001Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
1999: postgiro, kontoutdrag, skattesedlar, hyresavier.
2000: saknas.
2001: kontoutdrag, leverantörsfakturor.
 
82001Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
leverantörsfakturor, verifikationer, kontoutdrag, transaktionsredovisning.
 
92001 – 2002Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
2001. Kontoutdrag, gireringar, inbetalningar.
2002. Rapporter, huvudbok, verifikatlistor, dagbok, leverantörsfakturor.
 
102002 – 2003Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
2002. Leverantörsfakturor, inbetalningar, hyresavier, skattedeklaration.
2003. Rapporter, huvudbok, verifikationer, kontoutdrag, skattedeklaration.
 
112003 – 2004Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
Hyresavier, verifikationer, leverantörsfakturor.
 
122003 – 2004Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
2003. Leverantörsfakturor.
2004. Leverantörsfakturor, fakturajournaler.
 
132004Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
Verifikationer, rapporter, huvudbok, skattedeklaration, hyresavier.
 
142005Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
Kontoutdrag, skattedeklarationer, hyresavier, rapporter, huvudbok, verifikationer, budget, verifikationer.
 
152005 – 2006Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
2005. Leverantörsfakturor, fakturajournaler.
2006. Rapporter, huvudbok, verifikationslistor, kontoutdrag.
 
162006Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
Skattedeklaration, hyresavier, verifikationer, fakturajournaler.
 
172006Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:
leverantörsfakturor.
 
181992 – 1993Bokslut fonder/stiftelser 1992/93, bokföring gemensam depå juli-december 1992. 
191992 – 1993Bokföring gemensam depå januari-juni 1993.
Räkenskaper fonder A-E 1992/93.
 
201992 – 1993Räkenskaper fonder E-Q 1992/93. 
211992 – 19941992/93. Räkenskaper fonder S-Ö.
1993/94. Räkenskaper fonder A-E.
 
221993 – 1994Räkenskaper fonder E-L 1993/94. 
231993 – 1994Räkenskaper fonder M-Ö, bokslut fonder/stiftelser 1993/94. 
241993 – 1994Bokslut fonder/stiftelser 1993/94.
Bokföring gemensam depå juli-december 1993, januari-maj 1994.
 
251993 – 19951993/94. Bokföring gemensam depå juni 1994.
1994/95. Räkenskaper fonder A-F.
 
261994 – 1995Räkenskaper fonder G-P 1994/95. 
271994 – 1995Räkenskaper fonder Q-Ö 1994/95.
Bokföring gemensam depå juli-december 1994.
 
281994 – 19961994/95. Bokföring gemensam depå januari-juni 1995, bokslut fonder och stiftelser 1994/95.
1996. Sammanställning över fonderna med gåvobrev, ändamål, villkor.
 
291995 – 1996Räkenskaper fonder A-L 1995/1996. 
301995 – 1996Räkenskaper fonder L-Ö/P 1995/96.
Bokföring gemensam depå juli-december 1995.
 
311995 – 1996Bokföring gemensam depå översikt 1995, januari-februari 1996.
Räkenskaper stiftelser B-F, stiftelsenummer 6201-6208 1995/96.
 
321996Räkenskaper stiftelser E-L, nummer 6209-6216. 
331996Räkenskaper stiftelser L-S, nummer 6217-6227. 
341996Räkenskaper stiftelser S-Ö/P, nummer 6228-6234. 
351997Räkenskaper stiftelser B-F, nummer 6201-6212, sammanställning fondandelar. 
361997Räkenskaper stiftelser G-L, nummer 6211-6218. 
371997Räkenskaper stiftelser L-S, nummer 6219-6227. 
381997Räkenskaper stiftelser S-Ö/P, nummer 6228-6234. 
391998Räkenskaper stiftelser B-H, nummer 6201-6214. 
401998Räkenskaper stiftelser L-S, nummer 6216-6225. 
411998 – 19991998. Räkenskaper stiftelser S-Ö/P, nummer 6226-6235.
1999. Räkenskaper B, nummer 6201-6203.
 
421999Räkenskaper stiftelser E-O, nummer 6206-6222. 
431999 – 20001999. Räkenskaper stiftelser P-Ö/P, nummer 6223-6235.
2000. Räkenskaper stiftelser B, nummer 6201-6202.
 
442000Räkenskaper stiftelser B-L, nummer 6203-6219. 
452000Räkenskaper stiftelser O-Ö/P, nummer 6222-6235.
Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-3.
 
462000 – 20012000. Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 4-11. Rekvisitioner.
2001. Räkenskaper stiftelser B-G, nummer 6201-6211.
 
472001Räkenskaper stiftelser G-S, nummer 6212-6226. 
482001Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.
Avstämning, rekvisitioner.
 
492002Räkenskaper stiftelser B-O, nummer 6201-6222. 
502002Räkenskaper stiftelser P-Ö/P, nummer 6223-6235.
Verifikationer 120001-120025.
 
512002Verifikationer 120026-120123.
Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.
Rekvisitioner.
Kammarkollegiets engagemangsbesked och månadsrapporter.
 
522002 – 20032002. Kammarkollegiets förvaltningsrapporter, korrespondens.
2003. Kammarkollegiets engagemangsbesked, månadsrapporter, skattebesked, sålda andelar, förvaltningsfakturor.
Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd 1-11, rekvisitioner.
 
532003Räkenskaper stiftelser B-P, nummer 6201-6223. 
542003 – 20042003. Räkenskaper stiftelser P-Ö/P, nummer 6224-6235.
2004. Räkenskaper stiftelser B-E, nummer 6201-6208.
 
552004Räkenskaper stiftelser E-P, nummer 6209-6223. 
562004Räkenskaper stiftelser W-Ö/P, nummer 6232-6235.
Kammarkollegiets engagemangsbesked.
 
572004 – 20052004. Kammarkollegiets förvaltningsfakturor.
Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.
Rekvisitioner.
2005. Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.
Rekvisitioner.
Kammarkollegiets månadsrapporter, engagemangsbesked, förvaltningsfakturor.
 
582005Wassum värdepapper, upphandling revisor.
Räkenskaper stiftelser B-L, nummer 6201-6218.
 
592005 – 20062005. Räkenskaper stiftelser L-Ö/P, nummer 6219-6235.
2006. Räkenskaper stiftelser B, nummer 6201-6202.
 
602006Räkenskaper stiftelser B-L, nummer 6203-6219. 
612006Räkenskaper stiftelser O-Ö/P, nummer 6222-6235. 

Nyheter

den 7 januari 2020
Volymer med slutår 1949 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade vo...


den 20 december 2019
1930 års folkräkning uppdaterad
Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poste...


Tidigare nyheter