Enskilda arkiv, personarkiv.Tessin, Carl Gustaf  (1695 – 1770)

Person

KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (Samlare av konst)
KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (Tecknare)
HistorikCarl Gustaf Tessin (1695-1770), greve, riksråd, kanslipresident, konstsamlare, tecknare
Levde: 1695 - 1770 (74 år)
Titel: Riksråd, guvernör, greve och lantmarskalk
Carl Gustaf Tessin - målad av Gustaf Lundberg Carl Gustaf Tessin föddes i Stockholm den 5 september 1695 som son till riksrådet, arkitekten och greven Nicodemus Tessin d.y. och grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock.
Efter avslutade studier anträdde han 1714, med understöd av kung Karl XII och änkedrottningen Hedvig Eleonora, en femårig resa till Tyskland, Holland, Frankrike och Italien, bland annat för att studera konst. Under denna resa blev han utnämnd till hovintendent.
Efter Karl XII död, återvände han hem och deltog i 1720 års riksdag. Hans lysande politiska bana började inte förrän vid tjugoåtta års ålder (1723) då han blev ledamot av "hemliga utskottet" det så kallade "mindre sekreta deputationen. Han var också med i det "holsteinska partiet". Samma år (1723) blev han även överhovintendent.
Vid tjugonio års ålder (1724) gifte han sig med fröken Lovisa Ulrika Sparre, och samma år blev han utnämnd till kansliråd. 1725 sändes han som envoyé till Wien. Efter att hans far avlidit blev han överintendent över alla kungliga slott, hus, byggnader och trädgårdar i Sverige. Han var med i det nybildade hattpartiet som vid 1738 års riksdag drev igenom att han, Tessin, skulle bli lantmarskalk. I den egenskapen bidrog han till att störta bland annat Arvid Horn och mösspartiet samt hjälpte även Gyllenborg och hattarna till makten. Mellan åren 1739-1742 var han svensk minister i Paris, och under den tiden blev han riksråd, och vid hemkomsten även rikskansliråd. Han tog efter en tid avsked på grund av av missnöjet med det ryska krigets utbrott, vilket han ansågs ha medverkat till.
Femtio år gammal (1745) blev han kansler i Åbo akademien, ordförande i lagkommissionen och även överstehovmarskalk vid det kungliga hovet, där han var väl sedd av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Året därpå (1746) blev han vald till guvernör för kronprins Gustav (III) men tillträdde inte denna tjänst förrän 1751, när kronprinsen var fem år gammal. 1747 blev han president i krigskollegium, och samma år kanslipresident där. 1751 blev han överstemarskalk hos drottningen. Kort därpå var han av politiska skäl tvungen att gå i spetsen för rådets motstånd för hovpartiets planer att utvidga kungamakten, och drog då på sig kungaparets motvilja. Detta gjorde att han 1752 sa upp sin tjänst som kanslipresident. Han var dock kvar som guvernör till kronprinsen ända till han fullkomligt föll i onåd hos Lovisa Ulrika, och han tog då avsked både från guvernörskapet och överstemarskalkposten.
Sina sista år levde han i Åkerö i Södermanland där han skrev dagbok, som till slut blev på hela 20.000 sidor i 29 band. Han dog den 7 januari 1770, 74 år gammal. Porträttet av Tessin är målat av Gustaf Lundberg.
ReferenskodSE/AB144/EA_28
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/gyN5Pvhry94j6gwhcazzhI
SpråkSvenska
ExtraIDEA_28

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter