För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

NM RENOVERING

Nationalmuseums förvaltningsenhet NM/FE

Materialet innehåller Solfrid Söderlind och Jan af Buréns handlingar med korrespondens. Det består också av samordningsansvarig arkitekt för projektet Nya Nationalmuseum, Eva Darolf Linnros efterlämnade handlingar med korrespondens.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
12001 – 20022001
Att projektera och bygga samtidigt
SFV Kvalitetssystem för projektledning - Sammanfattning
Förslag till metod om anslagsomräkning - ändamåslokaler
2002
Ett Nobelmuseum på Blasieholmen i Stockholm av Max Holst, Arkitektskolan i Lund
Design som utveklingskraft för näringsliv och offentlig verksamhet
Riskanalys omfattande kulturhistoriska värdebesklrivning, riskinventering och säkerhet
 
22003 – 20032003
Verksamhet och byggnader i samverkan
Handlingar rörande renovering av sessionssal
Generalprogram för NM - målsättning för verksamhet och lokalanvändning
Nationalmuseums vårdprogram
Rumsfördelning mellan gamla och nya huset
 
320042004
Handlingar rörande Framtidsprojektet
Arbetsgruppen för NM:s lokalprogram
Verksamhetsbeskrivning med preliminär beskrivning av behoven i en ny byggnad
Drömmuseet - Framtidens NM
Tekniskt förstudie för projektnr: 12472 - 001. Arbetskopia, får ej refereras men kritiseras.
Tekniskt förstudie för projektnr: 12472 - 001
Konferens. American Federation of Arts Directors Forum 2004 - Museum Architecture
Kunshalle Krems
 
420052005
Marge Arkitekter AB. Planer och ritningar för NM:s inredning m. bl.a.
Analys - /Programfas
Koncept
Skyltning
Information och skyltning
Tillgänglighetsanpassning
 
52005 – 20062005
Projektkansliets lokaler efter utflyttning från OF 01-27
Framtidens Nationalmuseum - ett europeiskt konstmuseum
Handlingar rörande renovering av Annexet
Rapport från ljus och klmatgruppen
Lokalprogram för konst och fotografibiblioteket. Innehåller "Fotografi och fotografiskt museum - en utredning" från 1994
Kopia på hyresavtal med SFV
NM i underjorden av Per Bjurström
Framtidsmuseet - Ett projekt om NM:s framtid
Visionen för Skeppsholmskyrkan. Innehåller även handlingar rörande Nobelmuseet på Skeppsholmen: En vision 2001-2004
Designens hus Telefonplan
2006
Protokoll styrmöte nr 1 - 3 NM - Framtidsmuseum
Ett nytt formmuseum - rapport 2006-08-22 / 2006-08-22
Inplaceringstest för Konstbibliotek B 21 - White arkitekter
En undersöknig om form och museer
Plansamråd om förslag till detaljplan på Blasieholmen
Framtidsmuseet - Ett projekt om NM:s framtid, reviderad version
Handlingar rörande utbyggnad av diverse konstmuseer. Innehåller bl.a.
Inter. architectural competition of Estonian National Museum
Rijksmuseum i Amsterdam
National Gallery of Canada
SANAA - Kazuyo Sejima, Tokyo
 
620072007
Protokoll från styrmöte nr 5 - NM Framtidsmuseum
Projekt Citybanan - Planbeskrivning respektive miljökonsekvenser
Magasin - Delajorganisation och bemanning
Statliga svenska museistrukturen av idag av Solfrid Söderlind
Förnyad begäran om att SFV utreder frågan om om- och tillbyggnad av NM
Nya museer och projekt - ett uppdrag för Kulturdepartementet
Husets ursprungliga värdebeskrivning
Arkitektur, form och design i Europa - en lägesrapport av Rådet för arkitektur, form och design
Studiebesök på Ashmolean den 12 april
Museum Microclimates - Contributions to the Copenhagen conference
Visioner för ett Formmuseum
SFV Utredning av klimatåtgärder 04-03
 
720082008
Handlingar rörande magasin och sanering
NM - underlag till förstudie med kartläggning av sårbarhet
Marmorskupturer på NM:s huvudfasad - en utvärdering av konservering 1995-1996
Riskseminarium och processamverkan
Regeringsbeslut 04-03, kopian
Modell för NM:s projekt i byggprojektet
NNM - inifrån och ut - Eva Darolf Linnros efterlämnade handlingar
NNM - inifrån och ut - intern
Studieresa till USA
Formmuseum - Rådet för arkitektur, form och design
 
820092009
Nationalmuseum - Förstudie - förhandskopia inför granskning med planer 01-12. Erik Moller Arkitekter
NNM - förstudie. Antikvarisk konsekvensanalys
NNM - förstudie. Eva Darolf Linnros efterlämnade handlingar
NNM Renovering och ombyggnad. SFV:s förstudie
SFV Kulturfastighetsutredning Del 1.
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur och design, Oslo. En utvärdering
 
92010 – 20122010
NNM programarbete
Byggnadsprogram för ombyggnad och renovering
Anbud Nationalmuseum - Utredning för renovering och ombyggnation
2011
ICAMT Conference - Redesign /Redefine? Planning för major refurbishment
2012
Basstandardsbeskrivning
 
102002 – 2009Pressklipp och trycksaker 
112008 – 2010Pressklipp och trycksaker