Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1898-1901]

Konstnärsförbundets Arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_31-1/E 4/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QRnBUQwHL4YJUmLzXzpm3E
ExtraID1
Datering
18981901(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkning1. 1898
1:1. 1898 August Hagborg från August Rodin (1) Förvaras i säkerhetsskåp.
Paris 30 janvier, Cher Monsieur Hagborg, Agreer Messieur ma profonde ..., Aug. Rodin ( */ Richard Bergh med blyerts), 2 bl. 1 s. skriven. Med ofrankerat kuvert
2:1. 1898 Nils Kreuger från Eva Maria Acke född Topelius (1)
Helsingfors, 19 April, Bäste Herr Kreuger!, .. fru Acke, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
3:1. 1898 Karl Nordström från Arthur Bianchini (1)
Stockholm 14/4, Bästa Herr Nordström., Er hängifne Artur Bianchini, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
3:2. 1898 Karl Nordström från Oscar Björk (1)
Stockholm den 8 (?) Januari, Broder Nordström!, Hasteligen vännen Oscar Björk, 1 bl. 1 s. skriven. Rivna kanter
3:3. 1898 Karl Nordström från Agnes Branting, Handarbetets vänner (2)
Stockholm den 7 maj, Herr Karl Nordström!, Med utmärkt högaktning Agnes Branting, 2 bl. 1 1/3 s. skriven
Stockholm den 1 Nov., Herr Karl Nordström!, Med utmärkt högaktning Agnes Branting, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
3:4. 1898 Karl Nordström från Gustaf af Geijerstam, G.& F. Gernandts Förlgas AB (1)
Stockholm den 7 Mars, Broder., .. Vännen Geijerstam, 1 bl. av förtryckt meddelande, 1 s. skriven. På baksidan tuschteckning av bokomslag till "Det yttersta skäret. En kustroman af Gustaf af Geijerstam"
3:5. 1898 Karl Nordström från Filippo Grimani, Le Maire de Venise (1)
Venise, date du timbre-postale., Cher Maitre, Le Maire de Venise Président de l'Exposition F Grimani, Le Secrétaire général Prof. A. Fradeletto, 2 bl., 2 maskinskrivna s.. Med trasigt kuvert
3:6. 1898 Karl Nordström från den Frie Udstilling, Selskab af danske kunstnere (1)
Kjöbenhavn, d. 5 Februar, Hr. Nordström, Med saerdeles Agtelse Johan Rohde, G. Seligmann, J. F. Willumsen, 1 förtryckt bl. 1 s. skriven
3:7. 1898 Karl Nordström från Peter Hansen (1)
Köpenhamn, Kronprinsessegade 34., Kare Nordström, Din hengivne Peter Hansen., 2 bl. 2 2/3 s. skriven
3:8. 1898 Karl Nordström från John Kruse (1)
Stockholm, Floragatan 13 III, d. 8 mars, Bäste herr Nordström!, Er förbundne John Kruse., 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Gulnat, trasigt i mittveck
3:9. 1898 Karl Nordström från Carl Robert Lamm (1)
Stockholm 10/1, B. B., Vännen Carl Robert Lamm, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Trasigt i mittveck
3:10. 1898 Karl Nordström från Thorsten Laurin (2)
Upsala 18.2., Bästa Herr Nordström!, Med utmärkt högaktning Er Thorsten Laurin., 2 bl. 3 s. skrivna. Blyertsskiss av en karta över Norge och Sverige på s. 4.
Upsala 10/9 (poststämpel), Bästa Herr Nordström!, Er tillgifne Thorsten Laurin, Kortbref, 1 s. skriven
3:11. 1898 Karl Nordström ? från Bruno Liljefors (1)
(-1898- med blyerts), Broder!, vännen Bruno Liljefors, 2 bl. 1 s. skriven
3:12. 1898 Karl Nordström från Carl Möller (1)
d. 19/12, 98 (?), B.B., SKF Calle Möller, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
3:13. 1898 Karl Nordström från Herman Norrman (4)
Tranås den 26 April, H. Herr Nordström!, Högaktningsfullt H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Bläck genomtränger
Tranås den 16/6, H. Herr Nordström, Högaktningsfullt H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s skrivna. Bläck genomträngande
Tranås den 5/11, H. Herr Nordström, Med största högaktning H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomträngande
Tranås den 14/11, H. Herr Nordström!, Med största Högakning och tacksamhet H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger
3:14. 1898 ? Karl Nordström från Jean Patricot (1)
Paris 17/, 9 (?), Stockholm 20/3 9 (?) (postsstämpel), Jean Patricot, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
3:15. 1898 Karl Nordström från Georg Pauli (2)
6. Bellmansgatan d. 14/11, (Till K. N. med blyerts), Bästa Broder!, Vänligen G Pauli, 2 bl. 3 1/3 s. skriven. Bläck genomtränger
D. 18/11., Bästa Border!, Vänligen G Pauli, 2 bl. 1 s. skriven. Slitna kanter
3:16. 1898 Karl Nordström från Johan Rohde (1)
Nyhavn 22. Kjöbenhavn., Hr. Karl Nordström!, Med ..Höjagtelse Deres Johan Rohde., 2 bl. 1 s. skriven
3:17. 1898 Karl Nordström från Fritz Syberg (1)
Svanninge ved Fåborg, 9/4, Kare Nordström!, Din hengivne Fritz Syberg, 2 bl. 4 s. skrivna
3:18. 1898 Karl Nordström från Antoinette Vallgren född Råström (1)
Paris 9 Janv 98 (poststämpel), Kära Karl., Eder gamla vän Antoinette, 2 separata bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
3:19. 1898 Karl Nordström från Ville Vallgren (1)
Paris 233 bis, Faubourg Saint-Honoré., den 9 Februari, Gamle Vän Kalle Nordström., Er gamle vän Ville, 2 bl. 4 s. skrivna. Trasigt i mittveck
3:20. 1898 Karl Nordström från Karl Wåhlin, Nationalmuseum (1)
D. 26.1., H. Herr Karl Nordström!, Eder Karl Wåhlin, 2 bl. 2 1/2 s. skrivna. Bläckfläckar
3:21. 1898 Karl Nordström från Anders Zorn (1)
Mora 12 (?) jan, Käre Nordström, din Anders, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Tuschfläckar
2. 1899
1:1. 1899 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
Den 7 April, Broder Dick, Kalle N., 3 bl. 4 1/2 s. skrivna. Något trasigt i kanterna och mittveck
Den 7 April, Broder Dick, Vännen Kalle, 3 bl. 4 1/2 s. skrivna
1:2. 1899 Richard Bergh från Oscar Wandel (1)
Kjobenhavn d. 28 April, Kjare Herr Bergh!, hengivne Oscar Wandel, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
1:3. 1899 Richard Bergh från oidentifierad (1)
Stockholm, Ud. (Bergh med stämpel, Till Rich. Bergh -99 med blyerts), Lördag!, B.B., Din .....(otydlig underskrift), 2 bl. 1 1/2 s. skriven
2:1 1899 Elias Erdtman från Karl Nordström (2)
63 Roslagsgatan, 18 jan. (?), Min lilla bror, Vännen Karl Nordström, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
12 Mars, Snälla bror, Din Karl Nordström, Kortbrev, 1 s. skriven
3:1 1899 Eugène Jansson från G. Albert (1)
Tous. Vents par Gouvreux, den 20 juni, Herr Eugène Jansson, G. Albert, 2 bl. 2 s. skrivna
4:1. 1899 Karl Nordström från Richard Bergh (10)
(Bergh med stämpel på samtliga)
11/1, Broder, Vännen Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 1 med blyerts)
21/1, Broder, Dick, Brevkort, 1 s. skriven
7/2, Broder-, Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 3 med blyerts)
22/9 (poststämpel), Ekholmsnäs 22/9, (Bergh med stämpel), Broder - vännen Dick, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert (Nr 4 med blyerts)
24/11, Broder -, vännen Dick, Brevkort, 2 s. skrivna. Med kuvert. (Nr 5 med blyerts)
27/11, Broder, Dick, Brevkort, 2 s. skrivna. Med kuvert. (Nr 6 med blyerts)
29/11, Skol-Styrelsen sammanträder i skolans lokal... , Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 7 med blyerts)
1/12, B.B., vännen Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 8 med byerts)
24/12, Broder, Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 9 med blyerts)
Ud. B. B., Kan du komma till mig Tisda kl 12?, Visitkort, 1 s. skriven
4:2. 1899 Karl Nordström från Oscar Björck (2)
d. 27/10, Broder Karl Nordström, vännen Oscar Björck, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomtränger. Rivet i kanterna. Med kuvert
Broder (1899 med blyerts) Kalle Nordström!, vännen Oscar Björck, 2 bl. 1 s. skriven
4:3. 1899 Karl Nordström från Elias Erdtman (2)
Bjurvik 12/1, Bäste Broder!, från gamle vännen Elias Erdtman, 2 bl. 2 s. skrivna. Fläckar
Bjurvik 10 Mars, Heders broder!, från gamle vännen Elias Erdtman, 2 bl. 1 s. skriven
4:4. 1899 Karl Nordström från Christian Eriksson (1)
(1899 med blyerts) Kära pröses, Din Ch. Eriksson, 2 bl. 1 s. skriven. Fläckar. Med kuvert
4:5. 1899 Karl Nordström från Sunny Frykholm född Wallström ? (1)
38 Sturegatan, 15 Maj, Konstnären H. Herr Karl Nordström, Med utmärkt högaktning Sunny (?) Frykholm, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
4:6. 1899 Karl Nordström ? från August Hagborg (1)
Dalarö 5 juli, B.B., din tillgifne Aug. Hagborg, 2 bl. 2 s. skrivna
4:7. 1899 Karl Nordström från Marie Henriques (2)
Petershøj, 2 juli, Kare Hr. Nordström!, Marie Henriques, 2 bl. 2 s. skrivna
Petershøj, Klampenborg 15 juni, Kare Nordström!, Marie Henriques, 2 bl. 4 s. skrivna
4:8. 1899 Karl Nordström från Eugène Jansson (1)
Helsingfors d. 8 mars, Broder Nisse, Din Fotogen, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:9 1899 Karl Nordström från Carl Larsson (3)
28/2, Käre Vän!, Din Carl Larsson, 2 bl. 3 s. skrivna. Något skadat i kanterna, bläck genomtränger
20/4, Stora Glasbruksg. 15, Stockholm, Käre du, din C. Larsson, 3 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
Stockholm d. 28 Juni, Käre Du, Din Carl Larsson, 2 bl. 1 s. skriven
4:10 1899 Karl Nordström från Alrik Livén (1)
14/6, Bäste vän Hr. K. Nordström., bäste vän. Alrik Livén, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomtränger
4:11. 1899 Karl Nordström från Emilia Lönblad (1)
Kristianstad d. 5 juni, Herr Nordström, Med sann högaktning Emilia Lönblad, 2 bl. 3 s. skrivna
4:12. 1899 Karl Nordström från Herman Norrman (6)
Tranås den 11 Febr, H. Herr Nordström!, Med största Högaktning H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven
Tranås den 21/2, H. Herr Nordström, Högaktningsfullt H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
Tranås den 25 April, H. Herr Nordström!, Med största tacksamhet och Högaktning H.Norrman, 2 bl. 1 s. skriven. Bläck genomtränger
Tranås den 8 Maj, Ädla Kamrater / Nordström, Bergh, Jansson och Kreuger! Eder innerligt tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven. Bläck genomtränger
Tranås den 15 Sep., Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 3 1/2 s. skrivna
Tranås den 16/12, Käre Nordström!, sanne Vän H. Norrman, 2 bl. 3 s. skrivna
4:13. 1899 Karl Nordström från Helmer Osslund (2)
Tränsta d. 7 dec., Ordförande i KF Herr Karl Nordström, Med tacksamhet och vördnad Helmer Osslund., 4 bl. 8 s. skrivna. Något rivet och slitet i mittveck
Tränsta d. 14 dec., Konstnären Herr Karl Nordström!, med stor tack och vördnad. Helmer Osslund., 4 bl. 8 s. skrivna
4:14. 1899 Karl Nordström från Georg Pauli (1)
11/1, Bäste Nordström!, Vänskapsfullt G Paul., 2 bl. 1 s. skriven
4:15. 1899 Karl Nordström från Axel Sjöberg (2)
Stockholm den 7 Mars, Konstnären Herr Karl Nordström, Högaktningsfullt Axel Sjöberg., 2 bl. 1 s. skriven
Stockholm den 22 Mars, Konstnären Herr C. Nordström, Högaktningsfullt Axel Sjöberg, 2 bl. 1 s. skriven. Bläck genomtränger
4:16. 1899 Karl Nordström från Robert Thegerström (1)
Djursholm 8/3, Broder, Vännen Robert Thegerström, 2 bl. 2 s. skrivna
4:17. 1899 Karl Nordström från Emma Zorn, född Lamm (6)
10/1 Bästa herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 3 s. skrivna. Fläckar av bläck
Stockholm 26/1 Bästa herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 b. 1 s. skriven
26 Mars, Bäste herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna
Ud. Hôtel Mirabeau, Paris, Bäste herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 1 s. skriven
Ud. Bäste herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Bläck genomtränger
Ud. Bäste herr Nordström, Er tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläckfläcker, bläck genomtränger
4:18. 1899 Karl Nordström från oidentifierad (1)
Stockholm, den 9 okt. Broder Nordström!, (otydlig signatur), 2 bl. 2 s. skrivna
5:1. 1899 Emma Zorn, född Lamm från J. Edvin Levisson (1)
Göteborg, d 25 Mars, Fru Emma Zorn, Tillgifne J. Ed. Levisson, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
3. 1900
1:1. 1900 Richard Bergh från Sven Kulle (1)
Paris den 3 Januari, Artisten Herr, Richard Bergh!, Högaktningsfullt Sven Kulle, 2 bl. 4 s. skrivna
se även E4-1 2:3 1900 Karl Nordström från Richard Bergh
2:1. 1900 Karl Nordström från J.A.G. Acke (1)
Kungsgård 14 Oct., Bröder!, Acke, 2 bl. 2 s. skrivna
2:2. 1900 Karl Nordström från Ester Almqvist (3)
Katrineholmsgård, Aneby 4/11, Herr Nordström!, Med största högaktning Ester Almqvist, 2 bl. 3 s. skrivna. Bläck genomtränger
Katrineholms gård Aneby 21/11, Herr Nordström!, Med upprigtigt högaktning Ester Almqvist, 2 bl. 4 s. skrivna
Katrineholm, Aneby 28/11, Herr Nordström!, Med utmärkt högaktning Ester Almqvist, 2 bl. 2 1/2 skrivna
2:3. 1900 Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Stockholm 8 Jan., vännen Dick, 1 bl. 2 s. skrivna. Innehåller koncept till Nordströms svar till Sven Kulle.
Se E 4-1 1900 Richard Bergh från Sven Kulle
2:4. 1900 Karl Nordström från Eva Bonnier (1)
Bergshamra d. 9 Dec., Bäste Herr Nordström, Eder Eva Bonnier, Brevkort, 2 s. skrivna
2:5. 1900 Karl Nordström från Carl Eldh (1)
Paris den 15 Oktober, H. Herr Nordström!, Carl Eldh, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
2:6. 1900 Karl Nordström från Gustaf Fjaestad (4)
21/11, Bror Nordström, vännen G. A. Fjaestad, 2 bl. 1 s. skriven. Slitet i mittveck. Fläckar. Med kuvert
Arvika / Gunnarskog 28/11, Broder Nordström, vännen G. A. Fjaestad, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Bläck genomtränger. Rivet i kanten
Arvika Gunnarskog 3 December, Broder, vännen Fjaestad, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger. Fläckar
D. 3.12., B Broder, vännen G. A. Fjaestad, 2 bl. 1/2 s. skriven. Fläckar. Bläck genomtränger
2:7. 1900 Karl Nordström från Eugène Jansson (1)
d. 17/1, Broder Kalle!, Din Fotogen, 2 bl. 1 s. skriven. Gulnat vid kanterna. Bläck genomtränger
2:8. 1900 Karl Nordström från Nils Kreuger (6)
Stockholm 16 April, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 2 bl. 2 s. skrivna. Fläckar
Borgehage Borgholm 25 juni, Broder Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 3 bl. 5 s. skrivna
Borgehage 20 juli, Käre Kalle!, Din Tillgifne Nisse Kreuger, 3 bl. 6 s. skrivna
Borgholm 10 Aug., Kära Kalle!, Din Tillgifne Nisse K., 4 bl. 6 1/2 s. skrivna
Borgholm 29 Aug., Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse K. Brevkort, 1 s. skriven
Ud. (1900 med blyerts) Kära Kalle, Din tillgifne Nisse Kreuger, 1 bl. 2 s. skrivna
2:9. 1900 Karl Nordström från Carl Larsson (1)
Ud. (1900 med blyerts) Käre, Din C. L., 2 bl. 1 s. skriven. Med trasigt kuvert
2:10. 1900 Karl Nordström från Bruno Liljefors (1)
Ingarö d. 16 April, Käre Vän!, Din tillgifne Bruno Liljefors, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Något gulnat i mittveck
2:11. 1900 Karl Nordström från Ernst Lundström (1)
Stockholm d. 30 Jan, Broder Nordström!, vännen Ernst Lundström, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
2:12. 1900 Karl Nordström från Herman Norrman (7)
Tranås den 1 Januari, Käre Nordström!, Tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Tranås den 17 April, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven. Fläckar. Reva vid kanten
Tranås den 6/5, Käre Nordström!, 2 bl. 2 s. skrivna. Gulnat vid kanterna. Fläckar
Tranås den 16/10, Bror Nordström!, från din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 3 s. skrivna. Bläck genomtränger. Fläckar
Tranås den 25/10, Käre Nordström!, din tacksamme o tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Slitet i mittveck, gulnat
Tranås den 4/11, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 3 bl. 2 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger. Slitet i mittveck
Tranås den 1/12, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna. Fläckar, gulnader. Bläck genomtränger
2:13. 1900 Karl Nordström från Helmer Osslund (2)
Ytterhogdal 3 jan., Artisten Herr Karl Nordström! Nyårsönskan!, Helm. Osslund. 4 blad. 8 s. skrivna
Fränsta 13 . 1., Artisten Herr Karl Nordström!, Vårdsammast Helmer Osslund!, 2 bl. 4 s. skrivna
2:14. 1900 Karl Nordström från Georg Pauli (1)
6. Bellmansg. 18/11, Broder Nordström!, Vänligast GPauli, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Något gulnat. Slitet i mittveck
2:15. 1900 Karl Nordström från Marie Louise Stuart (1)
Stockholm d. 3 Jan., Herr Karl Nordström, Högaktningsfullt Marie Louise Stuart, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Bläckfläckar
2:16. 1900 Karl Norström från Carl Wilhelmson (4)
Fiskebäckskil 4 Maj, B.B., Med vänskap och högaktning Carl Wilhelmson, 2 bl. 2,1/2 s. skriven
Fiskebäckskil den 16 Maj, Broder., Hälsningar vän Wilhelmson, 2 bl. 2 s. skrivna
Göteborg den 1 October, Broder, din tillgifne Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Göteborg den 8 October, Broder., Vänskapsfullt Carl Wilhelmson, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
2:17. 1900 Karl Norström från Karl Wåhlin, Nationalmuseum, Stockholm, Statens inköpsnämnd (1)
D. 19 april, Bäste Herr Nordström!, Eder tillgifne Karl Wåhlin, 2 bl. 3 s. skrivna. Innehåller förteckning på ledamöter
2:18. 1900 Karl Nordström från Anders Zorn (2)
Paris, Hotel Mirabeau, 31 mars, Käre Nordström, från Anders Z., 2 bl. 2 s. skrivna. Revor, trasigt i mittveck
Ud. Tack Käre Nordström, från din Zorn, 2 bl. 2 1/1 s. skrivna. Bläck genomtränger. Med kuvert
2:19. 1900 Karl Nordström från Emma Zorn, född Lamm (1)
Stockholm 17 okt., Bäste herr Nordström, Er tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mittveck
3:1. 1900 Marie Louise Stuart från Karl Nordström (1)
Stockholm den 14 Maj, Fröken M. L. Stuart, Högaktningsfullt Karl Nordström., 1 bl. 1 s. skriven
4. 1901
1:1. 1901 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
7 Aparil, (Bergh med stämpel), Broder, Hälsningar!, Din Kalle, 1 bl. 2 s. skrivna. Fläckar
Kyrkesund, Bohuslän 20 juni, (Bergh med stämpel), Broder, Din Kalle, 4 bl. 8 s. skrivna
1901 Frode Eskesen från Julius Paulsen (1)
21 Maj, Kare Frode Eskesen, Deres forb Jul. Paulsen, 2 bl. 1 s. skriven. Se E 8-2 1901 Karl Nordström från Richard Bergh
1901 Frode Eskesen från Niels Skovgaard (1)
Karlsberg Hillerød 22.5.1901, Hr. Frode Eskesen!, Deres Niels Skovgaard, 2 bl. 4 s. skrivna. Se E 8-2 1901 Karl Nordström från Richard Bergh
2:1. 1901 Nils Kreuger från Nils Elias Anckers Andersson (1)
Carlskrona d. 23/4., Din tillgifne vän N E Andersson, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
2:2. 1901 Nils Kreuger från Per Ekström (2)
Göteborg Drottningtorget i Mars, Hedersbroder Kreuger!, Din tillgifne Per Ekström, 2 bl. 4 s. skrivna. Trasigt i mittveck
Ud. Hedersbroder Kreuger!, Din Tillgifne P. Ekström, 2 bl. 2 s. skrivna
2:3. 1901 Nils Kreuger från Christian Eriksson (4)
Arcueil Cachan d 3 Mars, Broder!, Din Ch. Eriksson, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Paris d. 8 mars, Broder., Din Ch. Er., Brevkort 1 s. skriven
Paris d. 24 mars, Broder., Din Chr. Eriksson, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Paris d. 1 april, Broder!, Din Jerker, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
2:4. 1901 Nils Kreuger från Gustaf Fjeastad (2)
Arvika 21 Mars, Broder Kreuger, G A Fjaestad, 1 bl. urrivet, 2 s. skrivna
Ud. 16/4 (?) (poststämpel ), B Bror Kreuger, vännen Fjaesta, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
2:5. 1901 Nils Kreuger från Pontus Fürstenberg (2)
Göteborg 27 Mars, Herr Nils Kreuger, eder tillgifne Pontus Furstenberg, 2 bl. 2 s. skrivna
31 Mars, Bäste Herr Kreuger!, Eder Tillgifne P F, 2 bl. 3 s. skrivna
2:6. 1901 Nils Kreuger från Carl Larsson (3)
Sundborn d 30 April, Carl Larsson, Din C. L., Hjerligt tack, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mittväck
Sundborn 28/3 (?) (poststämpel), Sundborn Mars 1901, Tack för sist.., Er (?) Carl Larsson, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
(Troligen 1901 med blyerts), Kära Kamrater, Kamle C.L., 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
3:1. 1901 Carl Larsson från Kunstforeningen, Köpenhamn (1)
Kjobenhavn, den 6 Mars, Maleren Hr Carl Larsson, Med Höjagtelse P.B.V. ..... f.T. Sekretaer., 1 bl. 1 s. maskinskriven
3:2. 1901 Carl Larsson från Karl Nordström (1)
Stockholm d. 25 feb, Broder Carl Larsson, Din Nordström., 2 bl. 3 s. skrivna
4:1. 1901 Karl Nordström från J.A.G. Acke (3)
Roma 20 Jan, Bror!, Acke, 2 bl. 4 s. skrivna. Innehåller handteckningar. Med trasigt kuvert
Viterbo 2 April, Tack för..., från vännen Acke, Postkort, 1 s. skriven
Viterbo Villa Lant.. 5. April, Bror!, vän Acke, 2 bl. 1 s. skriven. Med Trasigt kuvert
4:2. 1901 Karl Nordström från Eva Bonnier (1)
Bergshamra d. 1 Juni, Bäste Herr Nordström!, Eder Eva Bonnier, Brevkort 2 s. skrivna
4:3. 1901 Karl Nordström, KF:s Styrelse från Gustaf Cederström (2)
Stockholm den 28 jan, Till Konstnärsförbundets Styrelse, med utmärkaste högaktning Gustaf Cederström, 1 bl. 1 s. skriven
Stockholm den 28 jan, Till Konstnärsförbundets ordförande Herr Karl Nordström, med utmärkaste högaktning Gustaf Cederström, 1 bl. 1 s. skriven
4:4. 1901 Karl Nordström från Dr Friedrich Deneken, Kaiser Wilhelm-Museum (6)
Christiania d. 8 Aug., Herr Kare Nordström, Med megen Höiagtelse... (?), Dr Deneken, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Krefeld, den 16. Sept., Arade Herr Nordström, ... F. Deneken, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Krefeld, den 19. Oct., Höiarede Herr Nordström, ej komplett, 2 bl. 4 s. skrivna
Krefeld, den 7. Nov., Arede Herr Nordström, ....F. Deneken, 2 bl. 2 1/2 s. skrivna
Krefeld, den 7. November, An den Vorstand des Künstlerbundes ... Herrn Karl Nordström, Der Direktor des Kaiser "Wilhelm" Museum Dr. Deneken, 2 bl. 2 s. skrivna
Krefeld, den 22. Dec., Höitarede Herr Nordström, .... F. Deneken, 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Med kuvert
4:5. 1901 Karl Nordström från Carl Eldh (6)
Paris. 1. Januari, Herr Nordström!, Nytt år. Högaktningsfullt C. J. Eldh., 2 bl. 2 s. skrivna
Paris d. 29. Januari, Herr Nordström!, C.J. Eldh., 2 bl. 3 1/2 s. skrivna. Trasigt i mittveck, gulnader
Paris d. 27. Oktober, B. Bror Nordström!, Tillgifne vän C. J. Eldh., 2 bl. 3 s. skrivna
Paris d. 17. nov., Bästa Bror Nordström!, från din Tillgifne vän C. J. Eldh., 2 bl. 2 1/2 s. skrivna
Paris Julafton, Broder Nordström!, C.J.Eh., 2 bl. 3 s. skrivna. Bläckfläckar
Ud. B. Bror Nordström., Med hälsning Carl J Eldh, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
4:6. 1901 Karl Nordström från Frode Eskesen (5)
Göteborg 28 April, Hr Carl Nordström!, Frode Eskesen, 4 bl. 6 1/2 s. skrivna
Bergen d 14 Mai, Kore Hr Carl Nordström!, Med venlig Hilsen fra ...Frode Eskesen, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Bergen den 6 Juni, Kore Hr Carl Nordström, Frode Eskesen, 2 bl. 4 s. skrivna
Olden. Nordfjord Norge d 18 Aug, Kore Hr Carl Nordström!, Frode Eskesen, 2 bl. 1/2 s. skriven. Något trasigt i mittveck
Olden den 15 September, Kore Hr Carl Nordström! Frode Eskesen, 2 bl. 3 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Fläckar
4:7. 1901 Karl Nordström från Gustaf Fjaestad (1)
Annandag påsk, B B Nordström, vännen G. Fjaestad, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:8. 1901 Karl Nordström från Eugène Jansson (2)
Vetriolo (stämpel), d. 26/4, Kalle Nordström, Fotogen helsar, Vykort med fotografi av Arena i Verona
Firenze (postsämpel), d. 11/5, All' illustrissimo Signor Karl Nordström, Vykort med fotografi av Palazzo Pitti, Firenze
4:9. 1901 Karl Nordström från Nils Kreuger (4)
Onsdag - 15/5 Har nyss talat..., Din Tillgivne N. K., Brevkort, 1 s. skriven. Flyttad från F8-7
Borgholm 28 juni, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 4 bl. 8 s. skrivna
Borgholm 14 Juli, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 2 bl. 4 s. skrivna
Borgholm 21 Augusti, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 4 bl. 8 s. skrivna. Med trasigt kuvert
4:10. 1901 Karl Nordström från John Kruse (1)
Stockholm, 11 Juni, Käre Herr Nordström!, med vänskap och tacksamhet Johan Kruse, Korrespondenskort, 2 s. skrivna
4:11. 1901 Karl Nordström från Carl Lagerberg (2)
Göteborgs Konstförening den 14 juni 1901, Till Herr Ordförande i Konstnärsförbundet., Carl Lagerberg, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Innehåller 1 bl. med utdrag af protokoll
Göteborgs Konstförening den 19 juni, Artisten Herr Karl Nordström, Högaktningsfullt Carl Lagerberg, 4 bl. 3 s. skrivna
4:12. 1901 Karl Nordström från Carl Larsson (4)
25 Febr., Broder Nordström, din Carl Larsson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Med kuvert
Ud. Falun 1/4 (postsämpel), Kära vän! Tack, er gamle Carl Larsson. 1 bl. 1 s. skriven. Trasigt i mittveck. Med kuvert
Sundborn April (7/4 poststämpel) Käre vän, Din C. L., 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomtränger. Med kuvert
Sundborn dec (15/12 poststämpel), Tack, käre gamle.., Din vän Carl Larsson, 2 bl. 3 s. skrivna. Bläck genomtränger. Med kuvert
4:13. 1901 Karl Nordström från Bruno Liljefors (1)
d. 10 dec ., Käre Vän!, Din tillgifne Bruno Liljefors, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
4:14. 1901 Karl Nordström från Herman Norrman (5)
Tranås den 14/2, Käre Karl Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 4 s. skrivna
Tranås den 26/2, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna
Tranås den 2 Mars, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 4 s. skrivna. Innehåller en tuschteckning
Tranås den 3 April, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 1/2 s. skrivna
Tranås den 31 Dec., Ett Godt Nytt År 1902, din tillgifvne H. Norrman, Postkort, 1 s. skriven
4:15. 1901 Karl Nordström från Edvard Skari (2)
Christiania Kunstforening 27/4, Hr Carl Nordström, Konstnärsforbundet., E Skari. Inspectör, 2 bl. 1 s. skriven
Christiania Kunstforening 4/11, Hr Karl Nordström! Konstnärsforbundet., for Directionen. Edr Skari Inspectör, 2 bl. 1 s. skriven
4:16. Karl Nordström från Carl Wilhelmson (4)
Göteborg 3 Mars, B.B., vänskapsfullt Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Med trasigt kuvert
Ud., Göteborg 4/5 (?) (poststämpel), B.B., vän Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 skrivna. Med trasigt kuvert
Göteborg 7 Maj, Broder, Din tillgifvne Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 skrivna
Göteborg 16 Juni, Broder, din Carl Wilhelmson, 2 bl. 3 s. skrivna. Överförd från F8-8
4:17. 1901 Karl Nordström från Karl Wåhlin, Nationalmuseum (1)
D. 24 nov., Till Ordförande i Konstnärsförbundet Herr Karl Nordström, Ex officio Karl Wåhlin, 2 bl. 1 s. skriven
4:18. 1901 Karl Nordström från Anders Zorn (1)
..på väg till Särö 26 juli, Käre Nordström, din Anders, 2 bl. 1 s. skriven
5:1. 1901 Robert Thegerström, Konstnärsförbundet från Albert Petri (1)
Stockholm d. 20 April, Till Konsnärsförbundet! Albert Petri, 2 bl. 1 s. skriven
6:1. 1901 ? Wilhelm Walldén, ordföranden i Nationalmusei nämnd, utan avsändare (1)
(1901? med blyerts) Till Ordföranden i Nationalmusei nämnd, godsegaren m.m. Herr W. Walldén, (koncept till skrivelse?). Innehåller ett vaderat kuvert från Nationalmuseum utan innehåll (26/11 poststämpel ) adresserat till Konstnären Herr Carl Nordström med påskrift "Idiotismer från Statens inköpsnämnd"

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2020-06-11 18:01:43

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter