Måndag den 18 november kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

Nationalmuseum Enskilda arkiv, personarkiv.Kjellin, Helge  (1885 – 1984)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Konsthistoriker)
KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Museum)
Alternativa namn
Ikoner
HistorikHelge Kjellin (1885-1984), konsthistoriker, docent i Lund, professor i Dorpat 1924, därefter i Riga t.o.m. 1928. Samma år intendent vid Värmlands museum och tio år senare landsantikvarie, vilka båda befattningar han hade fram till sin pensionering 1950. Som expert på ikoner och ikonmåleri förvärvade Helge Kjellin en internationellt erkänd rangplats inom konstforskningen. Främst i detta sammanhang skall nämnas hans för svenska förhållanden banbrytande bok "Ryska ikoner" (1956) samt hans katalog över Olof Aschbergs ikonsamling, överlämnad till Nationalmuseum (1933). Han har författat monografier över den värmländske porträttmålaren Uno Troili (diss), Gustaf Rydberg och Christian Eriksson.
För Helge Kjellins insatser som ikonforskare se: J. Fleischer, Byzansreceptionen i Norden 1830-1930, Byzans, Ny Carlsberg Glyptotek, Köpenhamn 1966, pp. 21-37.
ReferenskodSE/AB144/EA_72
SpråkSvenska
ExtraIDEA_72


Arkivbeskrivning
Kjellin, Helge (Nationalmuseum)

Nyheter

den 4 november 2019
Arkivens dag 2019
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019


den 29 oktober 2019
Digital beställning till läsesal
Digital beställning av arkivmaterial införs i fle...


Tidigare nyheter