bild
Volym

[SIXTEN STRÖMBOM - EFTERLÄMNADE HANDLINGAR]

Konstnärsförbundets Arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_31-1/F 8/33
ExtraID33
Datering
19141923(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningKarl Nordströms dagboksanteckningar. Maskinskriven avskrift. Förteckning är gjort med utgångspunkt från Sixten Strömboms förteckning - se F 8:33 - 11
1. 1919 Del 4 (Delar SAKNAS?), s. 24-65
Nationalmuseum - förhållanden (konstnärliga råd)
Svensk-Franska konsgalleriet
Nationalmuseum (Axel Gauffin)
Konstnärsförbundets utställning och ställning
Nationalmuseum, Gerda Bergh
2. 1919 No 4, s. 1-52 (Delar SAKNAS?)
Utställning av Skånemålare i Liljevalchs
Konstnärsförbundets möte
Richard Berghs minnesutställning
Utställning "Stockholms i bild". KF:s årsmöte
Richard Berghs minnesuställning
Isaac Grünewald
Gerda Bergh och Makens och Karl Nordströms brevväxling 1896
Richard Bergh och Konstnärsförbundet
Richard Bergh brev till Karl Nordström
Rickard Bergh (Ord och Bild)
Tidningsartiklar från 1897
Robert Thegerström + 9/8
Gösta Sandels +28/8
Konstnärsförbundets gamla elever utställning i Liljewalchs
Konstnärsförbundets ställning och beslut om utställning
Konstnärsförbundets utställning
3. 1920, s. 153-169
4. 1920 med rubrik 1919-1920 No 4 XIV, s. 1-47
5. 1920 s. 1-77
6. 1920, Del II, s. 79-157
7. 1920-1921, s. 1-12
Ivan Aguéli
Ungdomens syn på konsten
Föteckning över målningar från 1919
Ivan Aguéli - utställning i Akitebolaget Konstverk
Karl Nordström - köp till Nationalmuseum
Konstnärsförbundets eventuella upplösning
Carl Eldhs Stadshusskulpturer
Cirkulär agående Konstnärsförbundets upplösning
Konstnärsförbundet upplöses 6/3 1920
Carl Larssons minnesutställning i Liljewalchs
Stephan Johansson
14/4 avresa till Paris
intryck från Luxembourg-museet
Utställning i Grand Palais
Louvren
Nya tidens oljemålningar
Ester Lindahls stipendiedonation
Franska stuier
Anders Zorns +22/8
Josephson 323, Matisse, Courbet, Daumier
Vandring på gator från 1980-talet
8. 1921, s. 13-134
9. 1921, s. 48-58
Massrörelse inom konsten i Sverige
Massrörelse
Picassoutställning, Paul Gaugin
August Rodin
Svenska konstförhållande (Sörensen, Ullman - Simonsson)
André Lhote
Sigfrid Ullman
Eventuell retrospektiv utställning av Karl Nordström i Liljewalchs
Isaac Grünewald
Julius Kronberg + 21/10
Höstsalongen (Nils von Dardel och Isaac Grünewald)
Sammanslutningstanke bland svenska konstnärer (Sigfrid Ullman)
Konstnärernas opinionskommitté (Einar Jolin)
Ester Lindahlsdonationen
Hilding Linnquist
10. 1922, s. 135-305
Hilding Linnquist
Ester Lindahls donationen
14/1 åter i Stockholm
Stipendier
John Josephsons donation
Einar Jolin utställning
Salongen 1922
M. Kreuger
Karl Isaksson
Ungdomen
Carl Eldh
Protest mot "Centralkommittén"
Göteborgsutställning
Otto Sköld
11. 1914-1923 Förteckning ur Karl Nordströms dagboksanteckningar av Sixten Strömbom, s.1- 6

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2019-05-29 13:39:44

Nyheter

den 4 november 2019
Arkivens dag 2019
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019


den 29 oktober 2019
Digital beställning till läsesal
Digital beställning av arkivmaterial införs i fle...


Tidigare nyheter