Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

SIXTEN STRÖMBOM - EFTERLÄMNADE HANDLINGAR

Konstnärsförbundets Arkiv

Materialet innehåller främst handlingar rörande Konstnärsförbundet och Karl Nordström men även Sixten Strömboms manuskripter och anteckningar. Stor del av handlingar består av avskrifter av originalbrev

 Volymer (34 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11934 – 1962KF:s historia, protokoll och korrespondens 1934-1962 m.m.
1. 1938 Överenskommelse mellan Kommittén och Sixten Strömbom rörande Konstnärsförbundets historia
2. 1934-1942 Spridda protokoll och Elias Erdtmans anteckningar rörande Kommitén för KF:s Historia
3. 1937-1938 Sixten Strömboms överenskommelse med Bonniers angående boken om KF:s Historia
4. 1954 Avskift av protokoll hållet vid sammanträde med Kommittén för Konstnärsförbundets Historia
5. 1948 PM till ordinarie sammanträde med Kommittén för KF: Historia
6. Uå. Förteckning över avlämnade friexemplar av "Konstnärsförbundets Historia"
7. 1939-1945 Förteckning över Sixten Strömboms personliga intervjuer. Se F8 2
8. 1944-1962 Brev till Sixten Strömbom. Innehåller urklipp, fotografier, skisser och vykort
9. 1938-1945 Sixten Strömboms korrespondens
10.1958 Förteckning av dokumentårgångar
11.1923-1959 Personlig Sixten Strömbom. Innehåller fotografier och urklipp. Originalteckning av Einar Nerman 1912
12. 1954 1954 Föredrag hållet på NM av Sixten Strömbom: "Franskt inflytande på svenskt nittiotalsmåleri"
13. 1962 Minnestal över under året bortgångna Djurgårdsbor hållet av Nils Westermark
14. Diverse tryckta kataloger, särtryck, tidningsurklipp och tidskrifter. Innehåller ett fotografi och porträttgrafik (8)
15. 1901 Avskrift "Hvar 8 Dag" En Gustaf Vasa staty av Anders Zorn
16. 1908 Karl Warburgs tal vid avtäckandet av Ernst Josephsons vård
17. 1915 Kvitto på tavla av August Strindberg undertecknat Carlheim-Gyllensköld
18. Uå. Dikter av Oscar Levertin
19. Uå. Manuskript av Ernst Josephsons dikt "Solens födelse" överlämnad till Sixten Strömbom av Fru Lorichs
20. Uå. Carl Larssons egenhändiga kladdar "Mot Midvinterblot"
21. 1940 Christian Eriksson - Dagbok biografi se NM Biografica
22. 1960 Anders Österling - Tal vid Nobelfesten
23. 1934 Sixten Strömbom - Förslag till förnyade stadgar för Nationalmuseum
24. 1940-1960 Sixten Strömboms tidningsklipp, särtrcyk, 1 negativ
 
21939 – 1945Sixten Strömboms intervjuer
1. 1939 Richard Bergh
2. 1939 Ferdinand Boberg
3. 1938 Elias Erdtman
4. 1939 Klas Fåhraeus
5. 1939 Isaac Grünewald - Referat av radioföredrag hållet den 16 oktober
6. 1948 Konstnärsförbundets skolor undertecknad Gösta von Hennings
Avskrift av Axel Erdmanns brev till intendenten Bo Wennberg, Nationalmuseum
Förteckning över elever vid Konstnäresförbundets skola 1905-1906
7. Uå. Carl Johansson
8. Ledigt nummer
9. Uå Bruno Liljefors
10.1939 Richard Lindström
11.1939 Hanna Pauli
12. Uå. Åter i Zorngården
13. 1939 Gustaf Fjaestad
14. 1939 Prins Eugen
15. 1939 Fritz Lindström
16. 1940 Hanna Pauli
17. 1940 Matti af Geijerstam
18. 1942 Ernst Thiel
19. 1940 Prins Eugen
20. 1940 Olof Krumlinde
21. 1941 Alfhild Nordström
22. 1941 Andreas Nordström, häradshövding
23. 1941 Carl Eldh
24. 1941 Wilma Johansson, fröken
25. 1942 Jenny Nyström-Stoopendaal
26. 1942 Axel Peter
27. 1942 Bessi Kreuger
28. 1942 Christian Eriksson antecknad av Clara Olsson
29. 1944 Stefan Johansson
30. 1945 Cal Skånbergs änka Fru Gyllensvärd
31. 1947 Per Hallström
32. 1941 Resa till Karl Nordströms trakter
 
31876 – 1890Avskrifter och anteckningar av Sixten Strömbom. Innehåller avskrifter av brev och tidningsrecensioner, tidningsurklipp och Sixten Strömboms anteckningar
1. 1876-1887 Avskrifter och anteckningar
2. 1880-1884 Anteckningar
3. 1880-1884 Avskrifter och diverse anteckningar. Kuvert med anteckningar märkt "K.F. / Excerpter 1984".
4. 1882-1888 Avskrifter och anteckningar
5. 1885 Avskrifter
6. 1886 Avskrifter och anteckningar
7. 1886-1890 Avskrifter. (1890-1901 Anteckningar: Konstpolitik NM, KA, SKF, SAKF, PF:s testamente)
8. 1885-1888 Avskrifter och anteckningar
9. 1888 Avskrifter och anteckningar
10. 1880-1889 Avskrifter och anteckningar samt tidningsurklipp
11. 1888-1890 Främst avskrifter från 1889. Tidningsurklipp
 
41870 – 1900Avsrkifter och anteckningar. Innehåller avskrifter av brev och tidningsrecensioner, tidningsurklipp och Sixten Strömboms anteckningar
1. 1885-1889 Avskrifter av Karl Nordströms brev från och till familjen. Anteckningar.
2. 1870-1885 Anteckningar rörande Karl Nordström
3. 1887- 1889 Anteckningar rörande W. von Wright och Karl Nordström. Karl Nordströms antavla
4. 1870-1879 Avskrifster av brev från Boklunds samling 1875-1878. Scholanders koncept till föredrag vid årsmöte i KA 1874-1879 (KB) m.m.
5. 1879-1900. Avskrifter ur Fürstenbergska brevsamlingen, KA m.m.
6. Anteckningar märkta Paul Graf, Konstlivet i Sverige / Intryck från Paris, 80-tal Stockholms konstliv / Press-uttalanden lästa i Paris m.m.
 
51891 – 1914Anteckningar märkta bl.a. "Personalia 1891-1900", "Utställningar 1901-1914" m.m. Osorterade. Innehållar även handlingar daterade efter 1914 
61870 – 1969Diverse anteckningar, kladdar, anteckningsblock och vaxduksböcker
1. Aneckningar med inledande rubrik: 1870-talet
2. 1927 "Några anteckningar" av Johan Josephson, Stockholm
3. Anteckningar rörande Anders Zorn m.m.
4. Anteckningar rörande 1800-talets konstkritik
5. 1884-1886 Anteckningar rörande Karl Nordström Paris 84-86
6. Anteckningar rörande Karl Nordström med rubrik "Plan"
7. Anteckningar märkta: Utrycksmedel Paris-Sverige rörande främst Karl Nordström
8. Karl Nordström och Strindberg med bl.a. kopior av korrespondens
9. Anteckningar och diverse kladdar rörande främst Karl Nordström
10. Diverse skilda anteckningar och kladdar. Innehåller Wilhelm Fredrik Palmblad: Minnesteckning af P.D.A. Atterbom, Stockholm 1853. Brev till Sixten Strömbom daterat 13/9 1956 med oläslig underskrift.
11. 1953 Vaxduksbok märkt: Skärhamn 53 med inledande rubik: Hoga d. 18-V.1953.
12. 1957 Anteckningsblock märkt: Tjörnstudier / 1957. KN med inledande rubrik: Tjörn d. 1 juli 1957
13. 1965 Vaxduksbok märkt Sixten Strömbom, Göteborg d. 15.I.65 rörande Karl Nordström
14. 1966 Vaxduksbok med inledande rubrik Tjörn 12-15 sept. 1966
15. 1969 Anteckningsblock märkt: Le Cheylard 1969
16. Vaxduksbok med inledande rubrik: Sixten Strömbom / Göteborg 20-VIII.(?) Anteckningar för KF:s historia Göteborgs stadsbibliotek / Geijerstamska saml.
17. Anteckningsblock märkt: Notiser lämnade av Elias Erdman om Gösta von Hennings
18. Anteckningsblock i form att fästa lösa blad ordnade kronologisk fr.o.m. 1904 t.o.m. 1912 med inledning: Bergh, Richard
 
71890 – 1896Avskrifter och anteckningar ordnade kronologisk. Innehåller avskrifter av brev och tidningsrecensioner, tidningsurklipp och Sixten Strömboms anteckningar
1. 1890
2. 1891-1892
3. 1893
4. 1894
5. 1895-1896
6. 1896
 
81897 – 1917Avskrifter och anteckningar ordnade kronologisk. Innehåller avskrifter av brev och tidningsrecensioner, tidningsurklipp och Sixten Strömboms anteckningar
1. 1897-1917. Innehåller översättning av Novoje Vremja recensioner från 1897 av Skandinaviska utställningen
2. 1897. Innehåller brev från Harriet Sundström till Sixten Strömbom, Württemberg, daterat 7 oktober 1952
3. 1898
4. 1899
5. 1900
6. 1901. Innehåller tidningen Idun 31 mars 1904
7. 1902. Innehåller artiklar ur tysk press om utställingen i Krefeld 1902
8. 1903. Innehåller anteckningar rörande utställning i Helsingborg 1903. Tryck med lista över Konstnärsförbundets medlemmar 1903. Vykort och särtryck
9. 1904
10. 1905. Innehåller brev till Sixten Strömbom, Nationalmuseum, signerat E. Gröbel-Dyler (?), Majtorp, Järle d. 31 mars 1946
11. 1906
12. 1907
13. 1908
14. 1909. Innehåller "KN (Karl Nordström) Anteckningar efter samtal med Inger och Ragnar Sandin"
 
91901 – 1934Avskrifter och anteckningar. Innehåller avskrifter av brev och tidningsrecensioner samt Sixten Strömboms anteckningar
1. 1901-1905 Brev och anteckningar av Richard och Helena Bergh från 1890-talet
2. 1900-1914
3. 1891-1928 Brevavskrifter från och till Prins Eugen
4. 1910
5. 1911
6. 1912
7. 1913
8. 1914
9. 1915-1918 Anteckningar rörande Karl Nordström
10. 1915
11. 1916
12. 1917
13. 1918
14. 1919. Tidningsrecensioner. Anteckningar rörande Karl Nordström
15. 1920. Inehåller anteckningar rörande Karl Nordström
16. 1921
17. 1921-1934
18. 1923
19. 1925-1932
20. 1914-1923 Sixten Strömboms anteckningar rörande Karl Nordström med rubrik: "1914-1923 / Plan"
 
101879 – 1899Karl Nordström. Avskrifter av brev, recensioner, tidningsurklipp och Sixten Strömboms anteckningar ordnade delvis efter ämnen
1. 1879-1890 Barndom, skolår i Göteborg, Stockholm
2. 1882-1884 Utländska studietid. Hemma igen
3. 1883-1885 Franska studieår, Paris, Lyon, Laforêt, Grèz I och II
Karl Nordström och August Strindberg i Grèz
4. 1885-1895 Utställningar
5. 1886-1888 Tjörn
6. 1886 Barndom - Barndomsminne - Sixten Strömboms anteckningar
7. 1887-1892 Schismen
8. 1888-1889 Paris
9. 1893-1895 Tjörn och Varberg
10. 1895 Konflikten
11. 1898-1899 Roslagsgatan, Säbylund
 
111891 – 1915Utställningar.
Innehåller avskrifter av utställningskataloger, recensioner, brev och anteckningar
1. 1891-1895
Göteborg, München, Köpenhamn m.m.
2. 1893 Chicago
3. 1986 KF utställning i Södra Sverige, Berlin, Göteborg
4. 1897 Stockholm m.m.
5. 1898 Yngre konstnärer
6. 1900 Paris
7. 1900-1907
München, Uppsala, Göteborg, Helsingborg, Kiruna, Stockholm
1905 - 1906 Venedig, Kiruna, Uppsala
1906 Norrköping
1907 Berlin
8. 1908-1915
Stockholm, Göteborg, München, Berlin, Uppsala, Malmö m.m.
 
12-Bigrafica, Personalia, Utställnigspolitik, Karl Nordström m.m.
Lösa anteckningsblad delvis ordnade efter ämnen med rubriker bland annat:
1. 1881-1915 Biografik
2. 1901-1913 Personalia
3. 1885-1915 KF. Utställningspolitik
4. 1880- och 1890-talet svenskt måleri
5. 1892-1895 Karl Nordström Målaren
6. 1901-1914 Karl Nordström
7. Politik, Art Nouveau, Opponenternas utställning 1885, 1880-talet, m.m.
Flyttad från E 2-1
 
13-Personalia A - Ö, Utställare, Fransk konst, Utställningspolitik, Utställningar utanför Sverige m.m.
Obuntade lösa anteckningsblad delvis ordnade efter ämnen med rubriker bland annat:
1. Parsonalia Allmän A - Ö
2. Fransk konst
3. 1895-1925 Utlandet stilriktningar
4. Utställningspolitik
5. Utställningar utanför Sverige
6. Interna förhållanden medlemmar m.m.
7. Sociala förbildelser
8. KF Utställare
 
14-Konstpolitik, Skolverksamheten, Skolorna, Konstakademien, De Unga m.m.
Obuntade lösa anteckningsblad delvis ordnade efter ämnen med rubriker bland annat:
1. Konstakademien
2. Skolverksamheten
3. 1894-1902 Skolverksamheten. Brevavskrifter
4. Skolorna
5. De Unga
6. De Unga och Karl Nordström
7. Konstpolitik
8. 1913-1920 Nationalmuseum
9. Förhållande till de Unga
10. Karl Nordström; ledaren, konstpolitikern, läraren
11. 1890-1920 Tillämpad konst, konstpropaganda, kritik
12. Utställningar i Sverige, Stockholm, Göteborg, Hälsingborg, Uppsala samt Kiruna
13. Publikförhållanden
14. Utställningspolitik
 
15-Karl Nordström Målaren, Nationell konst, Formalia, Estetik.
Obuntade lösa anteckningsblad delvis ordnade efter ämnen med rubriker bl. a.:
1. 1881-1915 Karl Nordström Målaren
2. 1901-1923 Karl Nordström Konstnären
3. Karl Nordströms räkenskapsbok (avskrift)
4. Symbolism
5. Nationellt måleri, Skulpur, Konst, Hantverk
6. 1886-1920 Formalia, Teknik och Stil
7. Figur, Porträtt
8. Förhållande till arkitekturen
9. Estetiskt, Tidssmak, Förebilder
10. Kortkatalog med register över släktporträtt av familjen Bonnier m.m ( kortlåda) Se F7
 
16-Karl Nordström Biografica m.m. Avskrifter och anteckningar av Sixten Strömbom ordnade kronologiskt efter ämnen
Innehåller avskrifter av brev, tidningsurklipp
1. Karl Nordströms antavla. Barndom och Ungdom. Brev till Sixten Strömbom rörande Karl Nordströms släkthistoria undertecknad Ivan Johansson den 3 oktober 1967. Avskifter av fastebref
2. Spridda anteckningar rörande: Principskolan, Skolår, Ungdom, Akademitiden m.m. Innehåller avskrifter av Karl Nordströms brev till Alfhild N.
3. 1853-1869 Brevavskrifter: Scholander, Boklund, Saloman
4. 1881 Nyanländ till Paris. Spridda anteckningar
5. 1881-1882 Första resor: Paris, Grèz. Spridda anteckningar och brevavskrift
6. 1880-1885 Avskrifter av Karl Nordströms brev till familjen från Holland, Belgien och Frankrike (82 s.)
7. 1880-1900 Spridda anteckningar rörande Karl Nordström. Innehåller: 1883 Uppdragande Opposition
8. 1898-1905 Karl Nordström och De Unga
9. 1886-1923 Avskrifter av brev: Till bl.a. Julius Kronberg från N.F. Sander, Reinhold Norstedt, August Malmström, Osvald Sirén, Valfrid Södergren, John Kindborg. Karl Nordström till August Strindberg, Carl Eldh m. flera.
Avskrifter av brev till Oscar Björck från diverse
10. 1908-1936 Avskrifter av Karl och Tekla Nordströms brev till Prins Eugen
11. 1909-1923 Spridda anteckningar rörande Karl Nordström
12. 1955-1923 Manuskript av Sixten Strömbom (1955?): " Karl Nordström 1855-1923 I - vars minne nu hans hembygd firar .." (10 s.)
 
17-Karl Nordström. Konstnären, Målaren, Tecknaren. Biografica. Sixten Strömboms spridda anteckningar, brevavskrifter, recensioner
1. 1865-1915 Karl Nordström - Excerpter och reflektioner - Biografiskt. Mest om tiden 1865-1915. Se även F8-16
2. 1980- och 1890-talet. Spridda anteckningar med rubriker bl.a.: Tidsstämningen 80- och 90-talet, Impressionismens eftertrupp, Impressionismens konsekvenser / Rörelse, Reaktion mot naturalism & impressionism och det förutsättningslösa seendet, Stil / Kollektiv arbetsmetod och stil
3. ca 1880-1923 Produktion. Anteckningar på lösa anteckningsblad påklistrade på A4 blad
4. Karl Nordström - Konstnären, Karaktärsdrag. Spridda anteckningar
5. Spridda anteckningar med rubriker bl.a.: Konstnären, Inledning D., Porträtt, Målaren
6. Konstutveckling, Syntes. Spridda anteckningar
7. Karl Nordström, en karakärsstudie av Sixten Strömbom, maskinskriven, (24 s.)
8. Avskrifter av brev, recenstioner, tidningsurklipp. Tryckta kataloger (2)
1968 Brev från Göteborgs konstmuseum till Sixten Strömbom rörande handteckningar av Karl Nordström i Göteborgs Konstmuseum
 
181875 – 1982Pressrecensioner och artiklar rörande Konstnärsförbundet. Sixten Strömboms diverse tidningsurklipp ordnade kronologiskt
1. 1875-1920 Recenstioner och artiklar rörande Konstnärsförbundet. Avskrifter
2. 1885-1896 Sixten Strömboms diverse tidningsurklipp
3. 1900-1906 ""
4. 1905-1910 ""
1910 Svenska konsulatet i Berlin tidningsklipp (1)
5. 1946 MT (1)
6. 1947-1948 Amerikanska tidningar
7. 1950-talet Sixten Strömboms diverse tidningsurklipp
8. 1960-talet ""
9. 1970-talet ""
10.1982 Dagens Nyheter
 
191884 – 1948Konstnärsbrev och handlingar i original rörande främst Konstnärsförbundets medlemmar m.fl som utgör donationer och lån till Sixten Strömbom
1. 1911-1923 Brev och korrespondenskort från Karl Nordström till Birjer Simonsson, Sigfrid Ullman m.fl.
2. Eugène Jansson - Brev och diverse handlingar. Proveniens: Postmästaren Sebastian Engström, Stockholm.
se Volym F 12
3. 1893-1896 Brev från Richard Bergh till Karl Wåhlin (3). Proveniens: Torsten Svedfelt, Stockholm
4. 1885-1886 Brev från och till Karl Nordström funna bland tillhörigheter efterlämnade av fru Caroline Benedicks-Bruce på Brucebo, Gottland (13). Gåva av fröken Eva Benedicks, Svenska Insititutet, Januari 1951
Början av brev från Karl Nordström till Carl Larsson, Grèz 2/9 1885
Brev från Karl Nordström till Carl Larsson, Grèz 25/9 1886
Utkast till novell eller dyl. "Strandsittaren" av Karl Nordström. På baksidan tuschteckning "Gott nytt år" m.m.
Karl Nordström: Utkast angående konstkritik
Karl Nordsström: Manuskript med vildmarksmotiv och tuschteckning av en hare. 1:a utkast till samma
Del av Menu med tuschteckning och manus, möjligen sammanhängande med ovannämnda "Strandsittaren"
Tuschteckning på genomskinligt papper, troligen av Karl Nordström
Brev till Karl Nordström från hans fader, Tjörn 14/12 1885
Utkast till brev av Karl Nordström till hans föräldrar och syskon, Grèz 4/1 1886. Tuschteckning av en hund
Brev till Karl Nordström från hans moder, 10/12 1886. Tillhörande kuvert, frimärket bortrivet
Brev från Karl Nordströms syster Alfhild, Tjörn 10/1 1886
Utkast till brev av Karl Nordström, troligen till hana syster Alfhild. Svar på föregående brev
Koncept till brev från Karl Nordström, enligt anteckning till Pontus Fürstenberg, 9/1 1886. På baksidan tuschteckning av en hund
5. Brev och skrivelser övelämnade av Hanna Pauli
Brev från Anders Zorn till Georg Pauli, Constantinopel, annandag jul 1885
Korrespondenskort från Anders Zorn till Georg Pauli, 11, rue Daubigny, 20 maj
Brev från Georg Pauli till Hanna Hirsch (6)
Skrivelser till KF:s styrelse från Richard Bergh, Axel Borg, Nils Kreuger, Bruno Liljefors, Arvid Mautitz Lindström m.fl.
KF:s skrivelse till Georg Pauli angående Ernst Josepshon, undertecknad Eugène Jansson, Nils Kreuger, Karl Nordström, 18/7 1910
6. 1916-1928 Brev till Oscar Björck från Prins Eugen överlämnade till KF:s arkiv av Sixten Strömbom (4)
1916 Från Italien den 18 december
1921 Från Rom den 21 mars
1923 Från Rom den 17 november
1928 (?) Från Amsterdam, odaterad
7. 1894 -1934 Diverse handlingar rörande Christian Eriksson. Proveniens: Christian Erikssons sterbhus
1894 Brev från Johan Böttiger, intendenten för H.M. Konungens Samlingar till Christian Eriksson
1900-1934 Diverse inbjudningar, utnämningar och kallelser bl.a. uå Svar till inbjudningen till utställning i Amerika den 19 november
1918 Christian Erikssons aktiebrev i AB Konstverk
1923 -1934 Skrivelse rörande "Konstnärsförbundets historia" till Längmanska Fonden. Uå Skrivelse från KF till Stockholms Stadsfullmäktige rörande Liljevalchs Konsthall
1926 Utkast och skrivelse till konungen angående omorganisation av konsthögskolan undertecknad Christian Eriksson
1929 Skrivelser till Överståthållareämbetet angående "Bågspännaren" undertecknad Christian Eriksson
1924-1932 Diverse skrivelser och avskrifter rörande Liljevalchs Konsthall och Thielska Galleriet bl.a. Stiftelsen Thielska Galleriet
8. Tore Wahlström. Originalbrev m.m. lånade till Sixten Strömbom från Sesse Wahlström, Örbyhus
1899-1905 Tore Wahlströms originalbrev till familjen m.m. Innehåller tidningsurklipp. 1901 Rikt illustrerat brev till Bror Lindh
1899-1925 Avskrifter av brev, anteckningar, recenstioner
Tidningurklipp rörande Tore Wahlström
1942 Brev från Edith Eriksson till Sixten Strömbom
1948 Brev från Sesse Wahlström till Sixten Strömbom rörande Tore Wahlströms material
9. Karl Wåhlin. Karl Wåhlins anteckningar rörande Richard Bergh samt hans avskifter av Richard Berghs korrespondens. Tillhör arkitekten Carl-Otto och Ella Hallström, Storängen
10. 1901-1926 Brev och brevkort samt vykort från Carl Milles till Oscar Björck (22). Ägaren: Professorskan Nylin
 
20-Noter i manuskript till Konstnärsförbundets historia. Osorterade 
21-Noter i manuskript till Konstnärsförbundets historia. Osorterade 
22-Noter i manuskript till Konstnärsförbundets historia. Osorterade 
23-Manuskript med noter till Konstnärsförbundets historia II
1 . Nittiotal s.1-202
2. s. 75-406
3. Medlemmarnas personliga verksamhet s. 396-525
 
24-Manuskript med noter till Konstnärsförbundets historia II
1. Vad kampen gav, s. 578-691
2. Fransk konst och nationella konströrelser 1884-1910, utan sidnumrering
 
25-Manuskript till Konstnärsförbundets historia II
1. Inledning, Nittiotal s. 1-120
2. s. 177-578
3. Ett pånyttfött Nationalmuseum, s. 406-445
 
26-Manuskript till Konstnärsförbundets historia II
1. s. 1-367
 
27-Manuskript till Konstnärsförbundets historia I - Till och med 1890, Stockholm 1945 
28-Manuskript till Konstnärsförbundets historia II
1. Inledning, s. 1-32
2. Manuskript med noter med inledningsrubrik: Medlemmarnas personliga verksamhet , s. 396-470
3. Manuskript med noter med inledningsrubrik: Förbundets utställningsverksamhet 1901-1913, s. 395-666
 
29-Manuskript med noter till Kostnärsförbundets historia II
1. Manuskript märkt II, A manus, s. 121-173, Perioden 1896-1900
2. Manuskript A, s. 207-394 , Enskilda konstnärer
3. Manuskript märkt III, A manus, s. 174-234, Perioden 1901-1913, Noter nr 298-372
4. Manuskript med noter märkt IV, A manus s. 235-357, Slutskedet 1914-1920, Noter nr 373-453
5. Manuskript märkt V, A manus, s. 380-405, KF:s fria skolor, Konstakademien
6. Manuskript märkt V, B manus, Vad Kampen gav, s. 561-582
 
301880 – 1921Sixten Strömboms manuskript av Karl Nordströms dagböcker. Innehåller avskrifter och kserokopior av originalbrev
1. 1880-1916 Privat liv
2. 1881-1916 Barndom, ungdom - Tjärn, Göteborg och Stockholm
3. 1910-1923 Förhållande till Konstnärsförbundets yngre elever
4. 1893-1914 Konstliv
5. 1915-1920 Konstliv
6. 1914-1921 Privat liv
 
311916 – 1923Sixten Strömboms manuskript av Karl Nordströms dagböcker. Innehåller enstaka kserokopior av originalbrev
1. 1916-1917 Politik, Privat liv
2. 1918-1921 Privat liv
3. 1922-1923 Konstliv, Privat liv
4. 1914-1920 Svensk och utrikespolitik
 
321914 – 1919Karl Nordströms dagboksanteckningar. Maskinskriven avskrift. Förteckning är gjort med utgångspunkt från Sixten Strömboms egen förteckning - se F 8:33 - 11
1. 1914, s. 1-68
"Fyra unga målares utställning"
Birger Sinomsson och den unga konsten
Nya rådhusets vigselrums dekorering
Den unga konsten
Midvinterblot
Isaac Grünewald
Carl Eldhs Strindberg
Prins Eugen
Axel Sjöberg
Leander Engström och Stephan Johansson
Eugène Jansson
Invervju angående deltagandet i Baltiska utställning
"välvilliga landsmän... utmålat mig som en förfärlig buse"
Beträffande inköp av porträtt av Leibl till Nationalmuseum
Georg Paulis "Konstnärsliv och om konst"
Rickard Berghs konstsamling i Stadsgården
2. 1915, s. 1-108, se även Förteckning ur Karl Nordströms dagboksanteckningar av Sixten Strömbom F 8:33 - 11
Eugène Jansson
Hängningar i Nationalmuseum
Konsthandelsfrågan
"Gula paviljongen i trädgården vid Skansen"
Carl Eldhs Strindberg
Ordnande i Nationalmuseum
Jämförelse mellan norsk och svensk konstnärsungdom
Besök i konstföreningen
Eugène Jansson
Besök hos Jahn Josephson
Arbete i Nationalmuseum
"Konsthallen"
Kritik i tidningarna av nyordningen i Nationalmuseum
Inventering av Karl Nordströms målningar efter 1912, ej exponerade
Midvinterblot
Liljewalchs konsthall
Angående uppsats i G.H.T. av John Atterbom med anledning av 60-årsdagen
Eugène Jansson
Liljewalchs konsthall
Eugène Janssons begravning och Karl Nordströms tal
Eugène Janssons kvarlåtenskap
Tyskar och Liljewalchs konsthall
Kosthallen
60-årsdagen (11 Juli)
Unga konstnärer i Göteborg
3. 1916 Del I, s. 1-37
John Josephson och Carl Eldhs Wennerberg på Djurgården
Holländska salen i Nationalmuseum
Eva Bonniers donationensnämnden (val)
Nils Kreuger och Georg Pauli
Samarbete mellan unga konstnärer
Nils Kreuger och arkitektur
Samarbete mellan de unga ( Edward Hald)
Olof Arborelius - minnesutställning
Tavla av Edvard Munch för Nationalmuseum
Vassily Kandinsky - utställning
Konstnärsförbundets årsmöte
Målningar i "ny stil"
Invigning av Liljewalchs
Midvinterblot
Anders Zorn
Besök hos Nils Kreuger och Eriksson
Invigning av Konsthallen (11 mars)
Tidningarna om invigning
Midvinterblot
Carl Eldhs Strindberg
Holländska salen i Nationalmuseum
Invigningsutställning i Konsthallen
Val av Eva Bonniers donationsnämnd
Extra Konstnärsförbundets möte i anledning av stundande utställning
Politik (högern) och J. Roosval-artikel. Midvinterblot
Förberedelser till utställning
Angående eventuell utställning i Danmark
De ungas utställning
Utställning i Köpenhamn
Isaac Grünewald och Ejnar Jolin
Fortsättning på Midvinterblot
Carl Eldhs Wennerberg på Djurgården
Carl Larsson
Utställning av de Unga i Liljewalchs
4. 1916 Del 2 och 3 (?), s. 40-118, se även Förteckning ur Karl Nordströms dagboksanteckningar av Sixten Strömbom F 8:33 - 11
De Ungas utställning
Midvinterblot
Midvinterblot och Isaac Grünewald
Holländska salen i Nationalmuseum
Konstnärsförbundets vårmöte och Midvinterblot
Eventuell utställning i Danmark
Midvinterblot
"Konstlivets ledsamma baksida"
Tidningskritik av uställnigen i Liljewalchs
Johan Krouthén
Gravyrsalen i Nationalmuseum
Förberedelse till norsk utställning
Palmstudier på Nationalmuseum
Utställning i Danmark
Utställning i Liljewalchs
Holländska avdelning i Nationalmuseum
Naturskildring
Danska ustställning inställd
Utställning i Danmark igen
Georg Pauli
Utställning i Danmark, Christian Eriksson
Norska utställning
Tjörnnaturen
Konstnärsförbundets höstmöte
Aktiebolaget Konstverk
Konsthallen, norska utställning
Christian Erikssons Bågspännare
Norska utställning
Franska avdelning i Nationalmuseum
Norska utställning
Axel Sjöberg
Gerog Pauli
Norska utställning
Utställning i Danmark
Edvard Munch
Emil Hannover om svensk konst
Isaac Grünewald
5. 1917 Del 1 och 2, - 1918 , s. 1-73, se även Förteckning ur Karl Nordströms dagboksanteckningar av Sixten Strömbom F 8:33 - 11
Angående artikel av August Brunius
Norsk utställning
Carl Eldhs Strindberg
Axel Sjöberg
Utställning av Isaac Grünewald
Aktiebolaget Konstverk
Konstnärsförbundets årsmöte
Fransk utställning i Nationalmuseum
Norsk utställning
Eventuell tyskt utställning
Gustaf af Geijerstam - Strindberg
Samvaro med norrmän
Henrik Sörensen om Karl Nordströms konst
Cézanne - Pisarro, Sörensen ("Inger och Gerda)
Franska utställning (fransk landssapskonst)
Utställning av Georg Paulis galleri
Mer om franska utställning (van Gogh)
Erik Werenskiold
Aktiebolaget Konstverk
Konstnärsförbundets möte
Svenska konstnärernas förenings utställning
Eventuell dansk utställning
Studie på Djurgården
Eventuell sammanslutning av f.d. Konstnärsförbundets elever
Något om Karl Nordströms målarteknik (dukmaterial)
Dansk utställning
Förslag från Henrik Sörensen om separatutställning i Oslo
Aktiebolaget Konstverk
Avböjande av ustställning i Oslo
Richard Bergh promoveras
Förberedelse för stor minnesutställning
"Fåfängan vid Stockholms ström"
Ivan Aguéli ( + 1/10 i Barcelona)
Eventuell Konstnärsförbundets utställning i Barcelona
1700-tals utställning i Konstakademien hängd av dr Sixten Strömbom
Dansk utställning i hallen till våren
Aktiebolaget Konstverk
Georg Paulis "Flamman"
6. 1918 Del 1, s. 1-42
Angående ungdomsutställnig på hösten
Ernst Josephsons teckningar från sjukdomen
Förteckning över Karl Nordströms oljemålningar under 1917
Fest hos Axel Munthe
Nyförvärv till Nationalmuseum
Nationalmuseums besök
Nils Kreugers "Historiska baksidor"
Minnesutställning och Eugène Jansson (brev till Karl Fåhraeus)
Danska utställning
Svar från Karl Fåhraeus
Hängning av minnesutställning
7. 1918, Del 2, s. 1-108
Hängning på Liljewalchs av minnesutställning
Nyförvärv till Nationalmuseum
Asplund om Eugène Jansson
Aktiebolaget Konstverk
Konstnärsförbundets årsmöte och Karl Nordströms åsikt om KF:s ställning
Carl Larsson
Fransk utställning i Konstföreningen
Högkonjunktur på konstinköp
Minnesutställning och stockholmarnas konstsmak
Diskussion om Konstnärsförbundets vara eller icke vara
Dansk utställning i Nationalmuseum
Utställning av Isaac Grünewald och Leander Engström
Konstnärsförbundets - diskussion
Rickard Bergh och Ragnar Hoppe väljer Karl Nordströms teckningar för eventuell inköp av Nationalmuseum
Isaac Grünewald
Utställningsfrågor
Axel Sjöberg
Nationalmuseums besök
Rickard Berghs betydelse
8. 1918, Del 3 s. 41-59
Ytterligare om motviljan att ställa ut
Stilleben
Svenska avdelning i Nationalmuseum
Axel Sjöbergs utställning
Björn Ahlgrensson +
Utställning av "yngre konstnärsfalangen" i Liljewalchs
Axel Sjöbergs utträde
Richard Bergh sjuk
Sammanslutning av ungre konstnärer (Carl Ryd)
Richard Berghs sjukdom
Konstnärsförbundets frågor
Nils Wohlin och Eugène Jansson
Nationalmuseums besök
Konstnärsföbundet avstår från bebådad utställning
Georg Paulis "flamma"
Richard Bergh
9. 1919 Del 1, s. 1-10
Nationalmuseums besök, Nils Kreuger
Richard Bergh
Teckningar av Ernst Josephson utgivna av Georg Paulsson och Ragnar Hoppe
Carl Larsson (+ 22/1)
Richard Bergh (+ 29/1)
Richard Berghs begravning
Richard Berghs efterträdare
Corot - utställning i Nationalmuseum (?)
 
331914 – 1923Karl Nordströms dagboksanteckningar. Maskinskriven avskrift. Förteckning är gjort med utgångspunkt från Sixten Strömboms förteckning - se F 8:33 - 11
1. 1919 Del 4 (Delar SAKNAS?), s. 24-65
Nationalmuseum - förhållanden (konstnärliga råd)
Svensk-Franska konsgalleriet
Nationalmuseum (Axel Gauffin)
Konstnärsförbundets utställning och ställning
Nationalmuseum, Gerda Bergh
2. 1919 No 4, s. 1-52 (Delar SAKNAS?)
Utställning av Skånemålare i Liljevalchs
Konstnärsförbundets möte
Richard Berghs minnesutställning
Utställning "Stockholms i bild". KF:s årsmöte
Richard Berghs minnesuställning
Isaac Grünewald
Gerda Bergh och Makens och Karl Nordströms brevväxling 1896
Richard Bergh och Konstnärsförbundet
Richard Bergh brev till Karl Nordström
Rickard Bergh (Ord och Bild)
Tidningsartiklar från 1897
Robert Thegerström + 9/8
Gösta Sandels +28/8
Konstnärsförbundets gamla elever utställning i Liljewalchs
Konstnärsförbundets ställning och beslut om utställning
Konstnärsförbundets utställning
3. 1920, s. 153-169
4. 1920 med rubrik 1919-1920 No 4 XIV, s. 1-47
5. 1920 s. 1-77
6. 1920, Del II, s. 79-157
7. 1920-1921, s. 1-12
Ivan Aguéli
Ungdomens syn på konsten
Föteckning över målningar från 1919
Ivan Aguéli - utställning i Akitebolaget Konstverk
Karl Nordström - köp till Nationalmuseum
Konstnärsförbundets eventuella upplösning
Carl Eldhs Stadshusskulpturer
Cirkulär agående Konstnärsförbundets upplösning
Konstnärsförbundet upplöses 6/3 1920
Carl Larssons minnesutställning i Liljewalchs
Stephan Johansson
14/4 avresa till Paris
intryck från Luxembourg-museet
Utställning i Grand Palais
Louvren
Nya tidens oljemålningar
Ester Lindahls stipendiedonation
Franska stuier
Anders Zorns +22/8
Josephson 323, Matisse, Courbet, Daumier
Vandring på gator från 1980-talet
8. 1921, s. 13-134
9. 1921, s. 48-58
Massrörelse inom konsten i Sverige
Massrörelse
Picassoutställning, Paul Gaugin
August Rodin
Svenska konstförhållande (Sörensen, Ullman - Simonsson)
André Lhote
Sigfrid Ullman
Eventuell retrospektiv utställning av Karl Nordström i Liljewalchs
Isaac Grünewald
Julius Kronberg + 21/10
Höstsalongen (Nils von Dardel och Isaac Grünewald)
Sammanslutningstanke bland svenska konstnärer (Sigfrid Ullman)
Konstnärernas opinionskommitté (Einar Jolin)
Ester Lindahlsdonationen
Hilding Linnquist
10. 1922, s. 135-305
Hilding Linnquist
Ester Lindahls donationen
14/1 åter i Stockholm
Stipendier
John Josephsons donation
Einar Jolin utställning
Salongen 1922
M. Kreuger
Karl Isaksson
Ungdomen
Carl Eldh
Protest mot "Centralkommittén"
Göteborgsutställning
Otto Sköld
11. 1914-1923 Förteckning ur Karl Nordströms dagboksanteckningar av Sixten Strömbom, s.1- 6
 
34-Förvaras i F 7-1
Kortkatalog med register över familjen Bonniers släktporträtt m.m.
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter