bild
Serie

John Kruses brevsamling

Kruse John brevsamling

John Kruse (1865–1914), konsthistoriker, avdelningsföreståndare för gravyravdelningen vid Nationalmuseum 1900–1911.
Arkivet omfattar 4 volymer. Förteckningen i arkivet har upprättats av Boo von Malmborg.

 Volymer (4 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Adelborg, Ottilia – Durling, Axel.
A
Adelborg, Ottilia 2 brev
Adlersparre, Sofie 1 brev
Ankers, N.E. 4 brev (10 blad), 1 koncept (4 blad)
Ander, Knut 11 brev (21 blad)
Anderberg, Kr. 5 brev (6 blad)
Andersson, Aksel 1 brev
Andersson, Gunnar 1 brev (2 blad)
Andersson, N.E. 1 brev
Annerstedt, Claes 1 kort
Atterström, Aug. 1 brev
B
Bager, Amalia 2 brev
Baeckström, Arvid 2 brev (3 blad), 1 kort
Beijer, G. 1 brev
Berg, Fridtjov (?) 1 tidningsartikel
Berg, Oda 2 brev (6 blad)
Bergh, Gerda 2 kort
Bergh, Richard 1 brev, 4 kort
Berglund, An. 1 brev (2 blad)
Bergman, Johan 1 kort
Bergsten, Vilh. 1 brev
Bergström, Sigge 1 brev (2 blad)
Beskow, Nathanael 1 kort
Bierfreund, Theodor 1 brev (2 blad)
Block, Emil 1 kort
Boberg, Ferdinand 1 brev
Branting, Agnes 1 kort
Brising, Harald 5 brev (12 blad), 13 kort
Brunius, August 8 brev (13 blad), 4 kort
Böttiger, John 2 brev, 5 kort
C
Callmander, R. 1 brev (2 blad)
Cardon, Kerstin 1 brev
Carlander, Alg. 2 kort
Collin, Johannnes 1 brev (2 blad)
D
Dahl, Frantz, Köpenhamn 1 kort
Dahlgren, E.W. 1 brev
Dickson, Robert 19 brev (21 blad), 1 gåvohandling
Didron, Carl 2 brev
Dietrichson, L. 1 kort
Durling, Axel 1 kort
 
2Edelfelt, A. – Krouthén, J.
E
Edelfelt, Albert, Borgå 3 brev (5 blad)
Edelfelt, Annie 1 brev
F
Fahlcrantz, Axel 1 brev
Fallstedt, Inger (?) 1 brev
Flodmark (?), Johan 1 kort
Folcker, E.G. 15 brev (29 blad), 2 kort
1 tidningsurklipp
Fåhraeus, Klas 3 brev
G
Ganz, Emil, Basel 1 brev
Gauffin, Axel 19 brev (37 blad), 2 kortbrev
5 kort, fotografier
Geber, Hugo 1 brev
Gellerstedt, A.T. 1 brev, 1 kort
Girodie, André, Paris 1 brev
Glerupska bokhandeln 1 kort
Granberg, Olof 7 brev, 5 kort
Grut, T. 1 brev
Göthe, Augusta 1 kortbrev, 1 kort
Göthe, Georg 22 brev (40 blad), 7 kortbrev
9 kort
H
Hafström, E. 2 brev, 1 kortbrev
Hagman, Alfred 1 brev
Hahr, August 1 brev, 1 kort, 1 koncept (2 blad)
Hallström, Per 3 brev
von Heidenstam, Verner 1 kort
Heilborn, Otto 1 kort
Henckel, Gisela 2 brev (3 blad)
Henriques, Pontus 1 kort
Herrlin, A. 2 kort
Hesselbom, Otto 4 brev (14 blad), 3 kort
Hildebrand 1 brev, 1 kortbrev
Hägg, Axel H. 10 brev (16 blad), 1 kort
K
Kardell, S.J. 3 brev (4 blad)
Kede, Svante 3 brev (5 blad), 1 kort
Key, Ellen 9 brev & 1 brevfragment (21 blad)
2 kortbrev, 4 kort, 1 tryck (mot
Heidenstam), 2 koncept (9 blad)
Kleen, Tyra 1 brev (2 blad)
Kockum, Frans H. 1 brev, 1 kort
Kronberg, Julius 1 brev (2 blad), 1 kort
Kreuger, Nils 3 brev, 3 kort
Krouthén, Johan 1 brev
 
3Lagus, Elis – von Rosen, Georg
L
Lagus, Elis, Helsingfors 8 brev (20 blad), 3 kort
Larsson, Carl 30 brev (43 blad), 1 kortbrev
12 kort, 2 koncept
Larsson, Hans 6 brev (13 blad), 1 kortbrev
4 kort
Larsson, Ludvig 1 brev (2 blad), 1 kort
Laurin, Carl G. 5 brev (6 blad)
Laurin, Thorsten 8 brev (11 blad), 6 kort
Leijonhufvud, Märta 1 kort
Levertin, Ebba 2 brev (4 blad), 1 kort
Levertin, Oscar 9 brev (11 blad), 3 kort
Liljefors, Bruno 1 brev (2 blad)
Lindholm, Bernt 1 kort
Ljunggren, Evald 2 brev (3 blad), 3 kort
Ljungström, Ernst 2 brev (4 blad)
Looström, Ludvig 3 brev (4 blad), 1 kort
Luck, C. Cardale 1 brev (2 blad)
Lundström, Ernst 1 brev
M
Malmgren, Axel 1 brev (2 blad)
Mortensen, Johan 10 brev (14 blad), 1 kort
1 brev ang. M:s ackord
Mörner, Axel 1 brev
N
Nordenberg, Bengt 1 brev (2 blad) även Wickenberg
Nordensvan, Georg 1 brev (2 blad), 2 kortbrev
Nordisk tidskrift (Letterstedt) 1 meddelande
Norlind, Ernst 10 brev (13 blad), 1 kort
Nordström, Karl 6 brev (12 blad), 3 kort
förteckning över Konstnärs-
förbundets medlemmar
Norstedt, Reinholm 2 brev, 1 kort
O
Osslund, Helmer 1 kort
P
Palm, C.U. 2 brev
Pauli, Georg 2 brev, 2 kort, 1 tidnings-
artikel
Petersen, Carl O. 4 brev (6 blad), 1 kort
1 träsnitt
Petersen, Victoria 1 kort
af Petersens, Carl 1 brev
Q
Quensel, Oscar 1 brev (2 blad), 2 kort
R
Roikjer, C.V. 1 brev
Romdahl, Axel sen. 1 brev (2 blad)
Romdahl, Axel L. 16 brev, 1 kortbrev, 1 kort
Roosval, Albin 1 brev (2 blad)
Roosval, Jonny 7 brev (12 blad), 1 kortbrev
1 kortbrev, 3 kort
von Rosen, Georg 3 brev, 5 kort
 
4Samzelius, H. – Österlind, A.
S
Samzelius, Hugo 1 kort
Schonberg, Torsten 1 brev
Schultzberg, Anshelm 3 brev (8 blad), 1 kortbrev, 2 kort
Schwab, Egil 1 kort
Silfversköld, Otto 1 brev (2 blad), 2 kort
Singer, Jenny, Wien 1 kort
Sirén, Osvald 20 brev (40 blad) med bilagor
(3 blad), 5 kort, 1 koncept (2 blad)
Sjöberg, Nils 1 brev
Sjögren, Arthus 1 brev (2 blad), 5 exlibris
Snoilsky, Carl 1 brev, 1 tack
Sondén, Mårten 1 brev (2 blad)
Stenberg, Emerik 1 brev (2 blad)
Stenhammar, Ernst 1 brev
Stille, Arthur 1 brev
Stjerna, Knut 2 brev
von Strokirch, E. 2 brev (21 blad), 2 kort
Strååt, Hjalmar 1 brev
Strömberg, J. 3 brev (4 blad)
Sundström, Harriet 1 brev (2 blad), 1 kort
Sylvan, Otto 25 brev (45 blad), 7 kortbrev
33 kort
Södergren, A.V. 1 brev
Söderlund, C. 2 brev
T
Tallberg, A. 4 brev (5 blad)
Thegerström, Robert 1 kort
Thorell, Hildegard 1 kort
U
Upmark, Eva 1 brev
Upmark, Gustaf d.ä. 1 brev (2 blad), 1 kortbrev
2 kort
Upmark, Gustaf d.y. 1 kort
W
Walberg, Sven 1 brev
Weibull, Lauritz 2 brev (4 blad)
Wickenberg, Per – se Nordenberg, B.
Wilhelmson, Carl 1 brev, 2 kortbrev
Wolke,Gustaf 2 brev (3 blad)
Wrangel, Evert 25 brev (47 blad), 3 kortbrev
10 kort
Wåhlin, Karl 21 brev (36 blad), 6 kort
3 tackskrivelser
Z
Zoir, Emil 1 brev (2 blad)
Zorn, Anders 2 brev (3 blad)
Zorn, Emma 6 brev (9 blad) samt
Tyge Möllers visitkort
Å
Åkerhielm, Dan 1 brev
Ö
Öhrvall, Hjalmar 2 brev (3 blad)
Österlind, Allan 3 brev (5 blad), 1 kortbrev
Övrigt
Brev från en ungrare 1 brev
A.M. 1 kort
Kallelse till Föreningen för grafisk konst 1896
 

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter