Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Drottningholms slott

Topografica

I kartong om inget annat anges.
Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.

 Volymer (3 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.
* Avskrifter av handlingar från slutet av 1500-talet – slutet av 1700-talet
rörande Drottningholms slotts tavelsamling, byggnader m.m.
* PM med ”några sammanfattande historiska data om byggnader och
anläggningar vid Drottningholm”, av Stig B Hegardt (1971).
* Avskrifter ur äldre inventarier rörande de kungliga slotten.
* Handlingar rörande Drottningholms teater.
* Inventarium över målningar och konstföremål på Drottningholm.
Upprättat i augusti 1845 (koncept).
* Anteckningar gjorda av Tessin år 1749.
* PM angående redovisning av tavelsamlingen på Drottningholm.
* Ståthållarens bostad.
* Förteckning över fasta målningar på Drottningholms slott upptagna i
Nationalmuseums inventarier, 1959.
* Synpunkter på visningsverksamheten år 1975, framförda vid möte med
slottsvaktmästare och guider 1975–09–04.
* Handlingar rörande restaureringsarbete i stora trapphuset.
* Utdeponerade målningar, omkring 1940.
* Inventarium över målerisamlingen, arbetsex., påbörjad år 1939.
* Avskrift av tidningsartikel i EXTRA POSTEN, fredagen den 22 augusti 1749,
rörande Drottningsholms teater. Gåva av Nils G. Wollin.
* Förteckning över målningar som flyttats till teaterbyggnaden 1913.
* Handlingar rörande konservering, 1928.
* Angående skulpturverks förflyttande från Drottningholm till
Nationalmuseum år 1866.
 
2Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.
*Inventarium över tavelsamlingen, 1900-talets början.
* PM angående skulptursamlingen på Drottninghoms slott av Malmborg,
omkring år 1940.
* Avskrift av memorial om Drottningholms byggnad, 1680.
* Förteckning över målningar tillhörande statens samlingar,som ej har
påträffats på Drottningholm.
* Diverse kataloglappar över verk av okända mästare.
* Avskrift av gåvobrev rörande Oscar II:s gåva 1890, bilaga till nämnd-
protokoll 7 februari 1890.
* Angående kinasamlingen år 1889.
* Inventarium över Carl XV:s tavelsamling.
* Diverse hanldingar, 1757–1902.
* PM angående vissa konstverk på Drottningholm av Sixten Strömbom år
1924.
* PM angående konservering av marmorstatyer i Drottningholms slottspark,
1927–1928.
* Diverse anteckningar från 1930-talets början.
* Förteckning över skulpturer i Drottningholmsparken.
* Avsskrift av brev till konungen rörande behovet av föremålsvård.
* Diverse handlingar rörande Drottningholm.
* Avskrift av inventarium från år 1707.
* Inventarium 1812–1813, hur konstverken är ordnade efter rum.
* Kopior av ritningar över hur målningarna hänger i de olika rummen år
1800, originalen i slottsarkivet.
* Avskrift av inventarium över riksänkedrottningens kläd- och husgeråds-
kammare på Drottningholm 11/1 1685.
* Handlingar rörande Oscar I:s och Josefinas samling.
* Inventarium i koncept från år 1867.
* Fotostatkopior av bok i slottsarkivet.
* Avskrift av förteckning på målningar som överförts från Kongl. museums
inventarium till Drottningholmssamlingen omkr. år 1866.
* Inventarium över Karl XV:s tavelsamling.
* Avskrift av 1845 års Drottningholmsinventarium.
* Rumsbenämningar.
* Tomt aktomslag med påskriften ”DRH” (anteckning om att diverse Drh-inventarier har
lånats ut i augusti 1980).
 
3Wollins efterlämnade handlingar rörande Drottningholms-antikerna. 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter