bild
Serie

Gunnar Jungmarkers brevsamling

Jungmarker Gunnar brevsamling

Gunnar Jungmarker (1902–1983), konsthistoriker, anställd vid Nationalmuseum 1928, avdelningsföreståndare för gravyravdelningen vid Nationalmuseum 1950–1968.
Arkivet omfattar 3 volymer. Den preliminära förteckningen i arkivet har upprättats av Boo von Malmborg.

 Volymer (3 st)

ReferenskodAnmärkning 
11. Abram-Nilsson, Kerstin – Erhard, Eugen.
A
Abram-Nilsson, Kerstin, Mexiko 1 brev (3 blad)
Ahlbäck, Johan 2 brev
Ahlquist, Daniel 1 brev
Andersson, Lennart 1 brev
Antonsson, Oscar – se Ljungberg, S.
Arleman, Anna 1 brev (5 blad)
Asp, Hjalmar 1 brev (2 blad)
Arosenius-Dick, Eva 1 brev
Axelsson, Olof 1 brev (3 blad)
B
Bastin, Louis 1 brev
Beckman, Emil 1 brev till A. Gauffin
Bengtsson, Sigmar N. 1 brev
Berg, Björn 5 brev (9 blad)
3 vykort
1 vernissagekort
1 biografi (3 blad)
Bergström, Sigge biografiska uppg. (1 blad)
Bernhard, Waldemar 3 brev, 2 kort
artikel om rysk grafik (3 blad)
Billman, Torsten 87 brev (ca 100 blad)
3 kortbrev, 23 kort
2 utställningskataloger
tidningsurklipp
1 intyg av G. Jungmarker
Bjurström, Per 1 brev (2 blad)
Björklund, Nisse 1 brev (2 blad)
Björnesjö, Bengt 1 brev
Boethius, Axel 1 kort
Borglind, Stig 1 brev, 7 kort
1 brev till R. Hoppe
Bull-Hedlund – se Hedlund
GUNNAR JUNGMARKER
Bökman, Bengt 1 brev
biografiska uppg. (2 blad)
C
Carlsund, Otto G 6 brev, 1 kort
beskrivning av målningen
"Musikant, grön" (3 blad)
Christensen, Dagny, Köpenhamn 3 brev (5 blad), tidningsurkl.
Christensen, Povl, Helsingör 5 brev, 1 kort, biografi (1 blad) se även Saeverrud, O.
Claesson, Rune 2 brev, 2 kort
D
Dahl, Janne 36 brev (37 blad)
Dahlberg, Folke 2 brev
Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret 5 brev
Dahlström, Sten 2 brev (3 blad), tidningsurklipp
Domjan, J., Lausanne 3 brev
Döderhultaren – se Hellsten, S.
E
Ekegård, Hans 1 brev (2 blad)
Ekholm, Gunnar 3 brev
Engberg, Laurent, Barcelona 1 brev till Axel Gauffin
verser (5 blad) till makarna Törnblom i Mexiko
Erhard, Eugen 8 brev, 1brevfragment (13 blad)
2. Fagerkvist, Thor – Lundquist, Sven Robert.
F
Fagerkvist, Thor 4 brev
1 biografi (2 blad)
1 artikel (5 blad) av G. Jungmarker, rättad av Fagerkvist
Faustman, Mollie 1 kort
Fischerström, Edith 1 brev
Folcker, Göran 1 brev
Forsberg, Jan 1 brev
Forsberg, Lennart 1 kort
Forseth, Einar 2 brev (5 blad), 2 kort
Fougstedt, Arvid 1 nedskrift av samtal avksrift av Ellen Palm
1 förteckning över teckningar (2 blad)
Fridell, Axel – se Lindgren, N.
Fridell, Johan 1 brev
Frisk, Lennart 3 brev (6 blad), 1 kort
katalog ("Grafik på skäret")
G
Gadö, Bertil 4 brev, prisuppgift
tidningsurklipp
Gadö, Kjell Östen 2 brev
Gauffin, Axel – se Beckman, E och Engberg, L.
Gauffin-Montgomery, Britt-Mari 1 brev
Gullby, Folke 9 brev (11 blad), 1 kort se även Möller, Svenfredrik
H
Hallman, Adolf 1 brev
Hallström, Eric 2 brev
brev om Hallström (6 blad) av N. Lindgren
1 anteckning av G. Jungmarker
Hamilton. J.A.W: 3 brev (55 blad)
koncept till svar (2 blad)
Hedlund, Bull och Karin 1 brev, 6 kort
Hellsten, Sven anteckningar (3 blad) om Döderhultaren
Heurlin – se Knöppel, A.
Hjern, Elsa 1 brev
Hjern, Kjell 10 brev, 1 kort
Hjorth, Bror 1 brev
Hodin, J 1 brev (2 blad), 1 kort
Holmberg, Torsten 60 brev (72 blad), 6 kort
oevreuppgifter (4 blad, 1 bild)
4 fotografier se även Nilsson, Greta
Holst, Agda 2 brev (4 blad)
Holterman, Reinhold 1 brev
Hoppe, Ragnar – se Borglind, S.
Nystroem, G.
Veslen, B.
Hörlin, Tor 1 brev
Hölbing, Harald 1 brev (2 blad)
J
Jerndahl, Aron – förteckning över skulpturer
Johanson-Thor – se Thor
Jolin, Einar 2 brev (xerox)
Jonson, Björn 2 brev, tidningsurklipp
Jonson, Sven 1 brev
K
Kjellström, Sture 3 brev, 1 kort
Knöppel, Arvid 6 brev (9 blad), 2 kort
anteckningar om Heurlin
samt verser (4 blad)
Kristenson, Bengt 4 brev
L
Lagercrantz, Siri 1 kort
Larsson, David 1 brev
Larsson, Olle 1 brev, tidningsurklipp
Lidström Ture 4 brev (7 blad), 1 kort
Lindberg, Harald 1 brev (2 blad), 6 kort
Lindeberg, Lars 1 kort
Linder, Fritz 1 brev (xerox)
Lindgren, Nils 2 brev (4 blad) se även Hallström, Eric
1 kort från A. Fridell
Lissegårdh, Bengt 1 kort
Ljungberg, Sigge 1 brev till O. Antonsson
Ljungberg, Sven 11 brev (26 blad), 3 kort
Lundquist, Sven Robert 1 brev, 1 biografi (3 blad)
 
22. Fagerkvist, Thor – Lundquist, Sven Robert.
F
Fagerkvist, Thor 4 brev
1 biografi (2 blad)
1 artikel (5 blad) av G. Jungmarker, rättad av Fagerkvist
Faustman, Mollie 1 kort
Fischerström, Edith 1 brev
Folcker, Göran 1 brev
Forsberg, Jan 1 brev
Forsberg, Lennart 1 kort
Forseth, Einar 2 brev (5 blad), 2 kort
Fougstedt, Arvid 1 nedskrift av samtal avksrift av Ellen Palm
1 förteckning över teckningar (2 blad)
Fridell, Axel – se Lindgren, N.
Fridell, Johan 1 brev
Frisk, Lennart 3 brev (6 blad), 1 kort
katalog ("Grafik på skäret")
G
Gadö, Bertil 4 brev, prisuppgift
tidningsurklipp
Gadö, Kjell Östen 2 brev
Gauffin, Axel – se Beckman, E och Engberg, L.
Gauffin-Montgomery, Britt-Mari 1 brev
Gullby, Folke 9 brev (11 blad), 1 kort se även Möller, Svenfredrik
H
Hallman, Adolf 1 brev
Hallström, Eric 2 brev
brev om Hallström (6 blad) av N. Lindgren
1 anteckning av G. Jungmarker
Hamilton. J.A.W: 3 brev (55 blad)
koncept till svar (2 blad)
Hedlund, Bull och Karin 1 brev, 6 kort
Hellsten, Sven anteckningar (3 blad) om Döderhultaren
Heurlin – se Knöppel, A.
Hjern, Elsa 1 brev
Hjern, Kjell 10 brev, 1 kort
Hjorth, Bror 1 brev
Hodin, J 1 brev (2 blad), 1 kort
Holmberg, Torsten 60 brev (72 blad), 6 kort
oevreuppgifter (4 blad, 1 bild)
4 fotografier se även Nilsson, Greta
Holst, Agda 2 brev (4 blad)
Holterman, Reinhold 1 brev
Hoppe, Ragnar – se Borglind, S.
Nystroem, G.
Veslen, B.
Hörlin, Tor 1 brev
Hölbing, Harald 1 brev (2 blad)
J
Jerndahl, Aron – förteckning över skulpturer
Johanson-Thor – se Thor
Jolin, Einar 2 brev (xerox)
Jonson, Björn 2 brev, tidningsurklipp
Jonson, Sven 1 brev
K
Kjellström, Sture 3 brev, 1 kort
Knöppel, Arvid 6 brev (9 blad), 2 kort
anteckningar om Heurlin
samt verser (4 blad)
Kristenson, Bengt 4 brev
L
Lagercrantz, Siri 1 kort
Larsson, David 1 brev
Larsson, Olle 1 brev, tidningsurklipp
Lidström Ture 4 brev (7 blad), 1 kort
Lindberg, Harald 1 brev (2 blad), 6 kort
Lindeberg, Lars 1 kort
Linder, Fritz 1 brev (xerox)
Lindgren, Nils 2 brev (4 blad) se även Hallström, Eric
1 kort från A. Fridell
Lissegårdh, Bengt 1 kort
Ljungberg, Sigge 1 brev till O. Antonsson
Ljungberg, Sven 11 brev (26 blad), 3 kort
Lundquist, Sven Robert 1 brev, 1 biografi (3 blad)
 
33. Mueller-Kraus, L. – Österblom, Bengt.
M
Mueller-Kraus, L. 1? brev (2 blad)
Möller, Svenfredrik 3 brev
förteckning (4 blad, 1 bild) över F. Gullbys grafiska verk
Møller-Nielsen, Egon 1 katalog
Mörck, Niels Henry 1 brev
N
Nilsson, Greta 1 brev om T. Holmberg
Nilsson, Gunnar 1 brev (4 blad)
Norlind, Ernst 1 brev
Norrman, Lasse & Sofia 2 brev, 11 kort
biografi (4 blad)
1 tidningsurklipp
Norsbo, Asta 1 brev
Nystroem, Gösta 2 brev till Ragnar Hoppe
Nåw, Åke Pettersson- 1 brev, 1 kort
P
Palm, Ellen 1 kort (2 blad) se även A. Fougstedt
Percy, Arthur 1 brev
Person, Folke 1 brev, 1 biografi (4 blad)
Persson, Karin 1 kort
Pettersson, Gösta 8 brev (9 blad)
Pettersson, Knut V. 1 brev
Prytz, Ingrid 1 brev (2 blad)
R
Ramberg 1 kort, 1 meddelande
Renqvist, Torsten 1 brev (2 blad)
von Rosen, Björn 2 brev, 1 kort
von Rosen, Maj 1 brev (2 blad), 1 kort
von Rosen, Reinhold 8 brev (10 blad), 3 kort
Rydh, Carl 1 brev
Rönnow, Sixten 1 expertis i avskrift (2 blad)
Rösiö, Hilding 2 brev (4 blad, xerox)
S
Saeverud, Sven 2 brev
Sandelin, Börje 1 brev
Sandzén, Birger 1 brev
S'ézaki, H. 1 kort
Silfverling, Lil 1 kort
Sjögren, Arthur 3 brev (5 blad)
Sjölander, Waldemar 2 brev (3 blad, varav 2 xerox)
4 kort, 1 adressuppgift
3 tidningsurklipp, 2 utställ-
ningskataloger, 5 fotografier
Sköld, Otte 1 brev, 3 kort
Sparre, Louis 1 kort, 1 biografi (2 blad)
Sundström, Harriet 1 kort
Svensson, Roland 1 brev
T
Thor, Emil Johansson- 8 brev (10 blad)
Timén, Frans 2 brev (5 blad)
Trotzig, Ulf 1 brev
Trädgårdh, Björn 2 brev
Tägtström, David 2 brev
Törnblom – se L. Engberg
W
Wedel, Nils 1 brev
Weiner, Filip 5 brev (7 blad)
1 biografi (3 blad)
Weixlgärtner, A. 1 brev, 1 kortbrev
Welton, Lars 2 brev
Veslen, Börje 1 brev (11 blad)
1 brev till R. Hoppe
Widlund, Agnes 1 brev
Wildman, Preben, Köpenhamn 1 brev
Wilhelmson-Lagerman, Ana 1 brev
Willoch, Sigurd, V. Aker 1 brev (2 blad)
Å
Åberg, Lisa 1 kort
Åberg, Mimme 2 brev (3 blad)
Åsberg, Stig 2 brev
Ä
Ängkvist, Olle 1 brev (4 blad), 1 biografi
Ö
Österblom, Bengt O. 1 brev, tidningsurklipp
 

Nyheter

den 4 november 2019
Arkivens dag 2019
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019


den 29 oktober 2019
Digital beställning till läsesal
Digital beställning av arkivmaterial införs i fle...


Tidigare nyheter