bild
Serie

INVENTARIER OCH REGISTER

Nationalmuseums avdelningar NM/AVD

Avdelningars inventarier digitaliserades successivt och överfördes då från avdelningarna till arkivet under perioden 2012-2015.

Nyheter

den 3 oktober 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör


den 19 augusti 2019
Grill
Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.


Tidigare nyheter