bild
Serie

Bildarkivets liggare över byten och inköp

Nationalmuseums avdelningar NM/AVD

Kortregister
Serien avslutad.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11960 – 1975 

Nyheter

den 4 november 2019
Arkivens dag 2019
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019


den 29 oktober 2019
Digital beställning till läsesal
Digital beställning av arkivmaterial införs i fle...


Tidigare nyheter