För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten. Felsökning pågår.
bild
Serie

KORRESPONDENS

Aguéli, Ivan

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Med brev av och till Ivan och Anna Agueli samt ett antal övrig korrespondens.
Brev med Ivan Aguéli som mottagare ordnade delvis alfabetiskt.
Avsändare:
"Anna-Lisa" 1913-05-23 Se A. Sahlström
"Morbror A-st" 1913-09-23
Agelii, Johan och Anna 1888-05-24
(?) 08-27
1913-09-10 Enbart från Anna
Apollinaire, G. Uå. Kopia - original förvaras separat.
Bernard, E. 1901-06 (?)
Bjenner, Marja 1912-06-08
Bergh, Richard 1912-12-05
Coulomb, E.J. 1910-02-24
1912-07-08
1912-07-12
Desprez 1896-01-13
Durand, M. 1912-07-30
Durat, B. 1909-10-28
Elgström, Anna-Lenah 1912-10-06
1912-10-09
Eriksson, Vilma 1918-09-10
Le Fauconnier Uå.
Hellberg 1913-05-23
Huot, Marie 1900-06-05
1900-10-21
1909-10-24
1909-10-26
1909-?
1909-?
1909-?
1909- ?
1909-?
1909-?
1909-01-06
1910-01-09
1910-01-10
1910-01-11
1910-01-12
1910-01-14
1910-01-18
1910-01-23
1910-02-02
1910-02-10
1910-02-25
1910-03-03
1910-03-14
1910- ?
uå. 25 blad, 7 brev (?)
Lindberg, Inez 1912-02-03
Lüthy 1912-11-20
1912-12-06
1912-12-24
Martin, J.P. 1901-06-26 (?)
Michel, L. 1903-10-15
Nyberg, Ehrnfried 1913-05-22
1913-05-21 (avs A Aguéli)
1913-11-27 (avs A. Aguéli
Nordström, Karl 1913-02-25
"Otto" 1912-06-28
Sahlström, Anna 1911-12-22, uå.
Sköld, Efraim 1913-08-23
1913-09-23
Sköld, Hannes Uå.
Söderblom, Nathan 1913-04-19
Sörling, Leopold 1913-09-09
Tasset, Jacques 1909-10-08
Wilhelmsson, Carl 1913-09-26 Med liten skiss av Carl Wilhelmsson
Yunbeh, Tsai 1910-03-04 Med bilaga
Oäsliga underskrifter i följande brev:
? 1910-03-17 Vykort, Lugano
Joseph (?) 1910-10-09 Telegram
? uå.
Korrespondens Anna Agelii
Anna Agelii som avsändare:
Mottagare:
Nyberg, Ehrnfried uå.
Insabato, Enrico 1909-11-08
Wiggh, Hanna Julia 1911-07-14
1912
1913
1920-05-19
1921-04-21
1921
1922
Uå. 1 kortbrev, 2 vykort
Anna Agelii som mottagare:
Avsändare:
Sahlström, Anna Uå. 02-15
Samuelsson, Carl 1912-01-29 Med bilaga
Utrikesdepartementet (John Lind) 1918-04-12 Se även 4:5
Övrig korrespondens funnen bland Anna Ageliis brev
Bylin, H. F. till "Min syster" 1926 (?) 07-12
"Renée" till "Cher ami" 1913
Svenska konsulatet (Fristorp)
till Theodore Marie 1909-11-13
Westman, Maria till H. Julia Wiggh 1920
Volymen innehåller en fascikel med lösa kuvert
 
2Ivan Aguélis brev till Anna Agelii
1883-09-30 Till båda föräldrarna
1889-02-01 Till båda föräldrarna
1890-02-27 Till båda föräldrarna
1890-04-16
1890-04-24
1890-05-01
1890-05-06
1890-07-01
1890-08-09
1893-11-08
Utan datum 16 blad, 1894-1897. Arkivlagda i den ordning som redan fanns från överlåtaren Bukowskis. Med en blyertsteckning SAKNAS 2018
1894-11-29
1894-09-13
1894-09-21
1894-10-20
1894-11-20
1895-02-15
1895-05-01
1895-09-26
1895-12-23
1896-01-08
1896-12-26
1898-01-17 SAKNAS 2018
1898-03-13 "-"
1898-10-08 "-"

1899-05-08
1899-02-19
1899-02-20
1899-06-28
Uå.
1900-09-30
1900
1901-10-08
1902-12-21
1904-02-11
1904-06-10
1904-10-10
1905-11-07
1905-12-18
1906-01
1906-03-29
1906-05-03
1907-08-23
1907-11-19
1907-12
1908-10-14
1908-11-22
1908
1909 med lösa kuvert.
1909-01-08
1909-01-30
1909-02-20
1909-06-26
1909-07-17 SAKNAS 2018
1909-07-29
1909-08-24
1909-09-05 SAKNAS 2019
1909-09-09
1909-10-05
1909-10-09
1909-10-11
1909-11-28
1909-12-18
Uå. (4) SAKNAS 2018 2 u.å,
1910-01-31
1910-02-13
1910-02 5 vykort från 1910 enligt omslagskuvert SAKNAS 2018 3 vykort
1911-06-22 SAKNAS 2018
1911-10-27 SAKNAS 2018
1911-11-23
1911-11-30
Uå. (6)
1912-05-12
1912-05-18
1912-06-29
1912-08-24
1912-10-09 SAKNAS 2018
1912-10-22
1912-11-25 SAKNAS 2018
1912-12-14
1913-08-01
1913-08-10
1913-09-20
1913-10-07
1913-10-13 SAKNAS 2018
1913-10-26
1913-12-17
Samt 4 lösa kuvert från 1913 års brevsamling
1914-04-26
1914-05-15
1914-06-01
1914-06-11
1914-06-26
1914-07-06
1914-07-24
1914-07-30
1914-08-03
1914-08-18
1914-10-14
1914-12-12
1914
1915-01-19
1915-02-20
1915-07-17
1916-01-04
1916-01-20
1916-02-16
1916-06-30
1916-07-11
1916-07-15
1916-07-27
1916-08-02
1916-08-11 SAKNAS 2018
1916-09-13
1916-12-02
1917-04-24
1917-07-20
1917-08-08
1917-08-14
1917-09-11
Telegram 1890-1917
Svårtydda brev
Lösa kuvert
 
3Ivan Aguélis brev till enskilda.
Ett brev från Marie Hout ingår
Hout, Marie till Bergh, Richard
1914-11-22. Innehåller en artikel som bilaga Artikel SAKNAS 2018
Bergh, Richard Uå. På franska
Bergh, Richard Uå. Ej fullständigt
Hallström, Per
1917-05-12
"Henry"
1899-12-08
von Haussen
1894-04-03
1894-04-06
1894-04-08
1894-04-09
1894-04-13
1894-04-15 Osäkert datum
1894-04-17 Osäkert datum
1894-04-19
1894-04-20
1894-04-24
1894-04-28
1894-04-30 Osäkert datum.
Innehåller lösa kuvert
1894-05-03
1894-05-05
1894-05-06
1894-05-06
1894-05-07
1894-05-12
1894-05-13
1894-05-16
1894-05
1894-05-21
1894-05-25
Innehåller språkanteckningar - hindi? samt 4 lösa kuvert
1894-06-05
1894-06-12
1894-06-26
1894-06-27
1894-07-06
1894-07-14
1894-07-18
1894-07-25
Innehåller lösa kuvert
1894-09-15
1894-09-22
1894-10-04
1894-10-20
1894-10-20
1894-10-25
1894-10-27
1894-11-17
Innehåller lösa kuvert
1895-05-01
1895-09
1910-11-20
1913
Ud.
Ud.
Innehåller lösa kuvert
Joseph, Gerard
1899 Osäkert år
Lindberg, Garibaldi
1890-07-29
1911-07-22
1911-08-06
Ud.
Nyberg, Ehrnfried
1913-05-13
1913-05-29
1913 våren
1913-06-06
1913-06-19
1913-09-19
Uå. (2)
Nyberg, Herman
Uå.
Nyberg, Ragnar (2)
Uå.
Pascha, Cherif
1910-11
Tasset, Jacques
1903-05-17
Widing, Gotthard
1912-05-29
1912-08-28
1912-(?)-10 SAKNAS 2018
1913-10-03
Ud. 5 vykor, 1 brev samt 1 kuvert
Wiggh, H. Julia
1913-09-13
Uå.
Wilhelmson, Carl
Ud. Enbart avskrifter SAKNAS 2018
Åkerberg, Knut
1917-06-28
Arabiska brev
1899 (?) 11 blad
1911
1911
Uå. 13 blad
Mohammed Edhem Eff
Uå.
Brev utan säker proveniens
"Mon excellent ami"
1899-08-28
Övriga oidentifierade brev med följande avsändare:
"Ragnar"
1912-07-13 Vykort av bark med målning
Hout, M. (?)
Uå. Brevfragment
J. B (?)
Uå. 8 blad, 2 brev (?) ofullständiga. Aguéli som avsändare? "Bäste Herr"
Brev inköpta 22 mars 1996 med avsändare:
Aguéli till "Cher monsieur". Med översättning
1894-07-30
Appelationsdomstolen, Paris. Med översättning
1894-07-13
Wrangel. Med översättning
1894-08-16
 
4Ivan Aguélis brev till Marie Hout ordnade kronologiskt. Innehåller handlingar rörande Marie Hout
Om inte annat anges i anmärkningar är Aguéli avsändare
1894-06-09
1899-03-04
1899-03-17
1899-07-09
1899-07-12
1899-07-29
1899-08-02
1899-08-29
1899-09-20
1899-09-22
1899-09-30
1899-10-01
1899-10-02
1899-10-22
1899-10
1899-11-09
1899-12-01
1899-12-06
1899-12 Avsändare Bernard, Emile
1899 Uå. 15 blad från brev funna i 1899 års brevsamling
1903-04-08
1903-06-02
1903-06-29
1903-07-23 Brevet är försett med Aguélis sigill
1903-08-17
1903-08-20 Brevet är försett med Aguélis sigill
1903-08-21 Avsändare Henry Timez (?) (osäker stavning)
1903-08-23
1903-08-24 Osäker avsändare
1903-09-03
1903-09-24
1903-09
1903-10-09
1903-10
1903-10-29
1903-10-29
1903-11-12
1903-11-18
1903 Uå. 2 brev
1905-01-25
1905 Uå. Kuvert saknas
1906-03-28
1906-05-14
1906-08-29 Avsändare Anna Aguelii
1907-01-23
1907-01-29
1907-02-08
1907-04-27
1907-05-03
1907-06-07
1907-07-21
1907-07-23
1907-07-29
1907-08-07
1907-08-23
1907-08-27
1907-08-29
1907-10-13
1907-10-17
1907-10-28
1907-11-29
1907-12-09 Med två kuvert
I fascikeln för brev daterade 1908 finns en lista över brev till Marie Huot postade i Kairo januari-Juni 1908. Listan anger vilka brev som finns översatta. 2 anteckningsblad finns som bilaga.
1908-01-30
1908-02-09
1908-03-18
1908-04-22
1908-05-21
1908-06-10
1908-08-30 Saknar kuvert
1908-09-01
1908-09-28
1908-11-06
1908-11-07 Saknar kuvert
1908-11-12
1908-11-22
1909-03-02
Uå. 10-? Troligen 1909
1909-11-18 Avsändare Casset, J.
1909-11-30 Avsändare Martin, M.P.
1909-11-30 Avsändare Reval
1909-12-09 Avsändare Richter, Johan
1909-12-20
1909-12-21
1909-12-25
1909-12-26
1909-12-27
1909-12
1909 uå. 1 brev, 1 löst blad, 1 ofullständigt brev
1910-01-07
1910-01-10
1910-01-14
1910-01-21
1910-01-22
1910-01-23
1910-01-25
1910-01-27
1910-02-03
1910-02-08
1910-02-09
1910-02-10
1910-02-11
1910-02-21
1910-02-22
1910-02-24
1910-02-24
1910-02-28
1910-03-01
1910-03-03
1910-03-06
1910-03-08
1910-03-09
1910-03-13
1910-03-14
1910-03-16
1910-03
1910-12-22 Avsändare Darel, Ch. med bilaga samt löst kuvert daterat 1910-01-17
1911-05-05 Avsändare Chang Sataigi
1913-08-08 Avsändare "Lita"
Uå. 08 ? Avsändare Caussae (?), A.
Brevsamlingen innehåller äver 24 blad och 3 kuvert med osäker datering, de flesta med Aguélis handstil
Handlingar rörande Marie Huot
Innehåller dikter, broschyrer, artiklar, räkenskaoer, brev, kuvert, vykort, fotografier, reproduktioner, urklipp. Spridda år 1888-1920 och odaterade.
 
5Marie Hout - korrespondens i avskrifter. Se även volym 6:1 -2.
Innehåller renskrifter på maskin och översättningar från franska.
 

Nyheter

den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


Tidigare nyheter