bild
Serie

Carl Gustaf och Julie Hellqvists brevsamling

Hellqvists CG och Julie brevsamling

Carl Gustaf Hellqvist (1851–1890), målare illustratör och grafiker och Julia Hellqvist.
Arkivet omfattar 2 volymer. Brev med Carl och Julia Hellqvist som mottagare. Alfabetiskt ordnat på avsändare. Förteckningen upprättad av Boo von Malmborg.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-Carl Gustaf Hellqvists brevsamling A - Ö
A
K. Academischen Hochschule für
die Bildenden Künste, Berlin 1 brev se även von Werner
B
Baecker, Ernst 1 brev
Barth, Konr. 1 brev
Blanch, Theodor 3 brev, 1 fullmakt
Bonnier, Albert 1 kort
Bretano, E.(?) 2 brev
Burén, Axel 1 brev
Böttiger, John 2 visitkort
C
Carlson (f. Wallmark), Axelina 10 brev, 1 brevfragment
Carlson, Wilhelm 1 brev samt C.G. H:s svar
Cederström, Gustaf 1 brev
Cederström, Thure 1 brev
Charlottenburg, Udstillningskommitté 1 brev
Cronhamn, Mathilda 1 inbjudan till bröllop
D
Dominik, Emil 1 brev
Dumas, F.-G. 1 brev
E
Ericson, Johan 1 brev
von Essen, sändebud 1 visitkort
G
Gellerstedt, A.T. 4 brev
Giesler, Eduard 3 brev
Grundström, Claes & Carolina 1 visitkort
H
Hafström, A.G. 2 brev
Hammacher, Fr. 41 brev, 1 telegram, 2 koncept
Hanfstraengl, Franz 2 brev
Hellquist, Julia 4 brev i avskrift på 1 ark
9 brev i utdrag på 1 ark
Hirschler, E. 1 brev
Holm, P.A. 2 brev
Hosch, Rainer 1 brev
J
Jaeger, Johannnes 1 brev
Jordan, Dr. 2 brev
K
Krauss, Ferd 2 brev
Kristiania (Christiania) Kunstforening 1 brev
Die Kunst für alle 2 brev
L
Laband, Dr. 1 brev
Lohmeyer, Julius 3 brev, 1 kort
Löfgren, Clara 1 brev
Löfgren, E.J. 1 visitkort
Löfving, Concordia 1 brev
M
Malmström, Aug. 1 brev
Meldahl, F. 1 visitkort
Metz 1 brev
Morten-Müller 1 brev, 1 visitkort
N
Neumann, H.L. 1 brev
Nordensvan, Georg 2 brev
Nordin, P.E. 1 brev
O
Odelberg, F.W. 1 brev
R
Raussendorff, Hugo 1 brev
Retzdorff, Rud. 1 kort
Ridolfi 1 brev
von Rosen, Georg 3 brev
S
Saloman, Geskel 2 brev, 1 visitkort
Sander, F.N. 1 koncept
Schmidtlein, Dr. 1 brev samt C.G.H:S koncept till A. von Werner
Scholander, F.W. 12 brev
T
Thiersch, Ludwig & Pauline 2 brev i avskrift
Thomas, William Jr. 1 visitkort
U
Ucke, Robert –
V
von Werner, A. 5 brev se även Schmidtlein
Voss, M. 1 brev
Z
Zuhu (?), Edmund 3 brev
Å
Åkerhielm, K. 1 brev
Oidentifierade avsändare 4 brev
Oidentifierade mottagare 1 till "Herr Commissarie"
1 till "Excellenz" samt ett i kopia med namnet som rebus
Julie Hellqvists brevsamling A - Ö
A
K. Academischen Hochschule für
die Bildenden Künste, Berlin 5 brev se även von Werner
B
Barnitinoff (?), Victor – se von Bode
K. Bayern Kupferstich - - Samlung 1 brev
Behmer, F.H. 4 brev
von Bode, W. 1 brev tillsammans med Barnitinoff?
Boklund, Carola 5 brev
Bonnier, Albert 1 brev, 1 kort
C
Carlson, Axelina 11 brev
Cederström, Thure 2 brev
von Cramer-Klett, friherinna 1 brev
F
Fischer, G. 8 brev
Friedrich, W. 1 brev
G
Giesler, Eduard 1 kort
Graf, Paul 1 brev
Gude, Hans 1 kort
H
Haglund, Rob. 1 brev
Hammacher, Fr. 10 brev, 1 brevfragment
Hazelius, Artur 1 brev
Hellqvist, Carl Gustaf –
Hellqvist, Fredrik 1 brev
von Heyden, August 2 brev
J
Johnson, Karin 1 brev
Jordan, Dr. 2 brev, 2 telegram
K
Kjellin, Helge – se brev till Kjellin
Kranss, Ferd. 9 brev
Kreis Irrenhaus, München 2 brev
Krywult, Aleksander 1 brev
Köpenhamn, Permanent Kunstudstilling 1 brev
L
Lindberg,Erik 1 brev i avskrift
Lohmeyer, Julius 3 brev
Looström, Ludvig 1 brev
Löfgren, Clara 2 brev
M
Malmberg (f. Boklund), Isabella 1 brev från Julia Hellqvist
Malmström, Aug. 1 kort
München, Kunstverein 1 brev
Münchener Künstler-Genossenscheft 1 brev
Mänchen, Adolf 3 brev
N
Neumann, H.L. 1 brev
P
Prud´homme (?), L. 1 brev
R
Retzdorff, Rud. 1 kort
Roos, Mathilda 1 brev
S
Sander, F.N. 1 brev
Schaefer, M. 3 brev
Schmitzlein, Dr. 1 brev, 2 kort
Schröter, M. 1 brev
Schulte, Eduard 1 brev
T
Thiersch, Pauline 1 brev i avskrift
U
Ufficiergalleriet 2 brev från Julia Hellqvist
Upmark, Gustaf 2 brev
W
Wallmark, Clara 2 brev
Wallmark, Ernst 3 brev
von Werner, A. 3 brev
Oidentifierade avsändare 5 brev, 1 kort
 
2-C.G. Hellqvists korrespondens A-C, Helge Kjellins korrespondens rörande Hellqvist m.m.
C.G. Hellqvists korrespondens A–C.
Se förteckning till volym nr 1.
Helge Kjellins korrespondens rörande C.G. Hellqvist.
A-Pressen 2 brev från Helge Kjellin
Folcker, Erik G. 1 brev
Gamla Antikboden 1 brev
Hadars fotografiatlejé 1 brev från H.K.
Hamrin, Arvid 1 kort, 1 brev från H.K.
Hane, Bengt 1 brev
Hedin, E.A. 2 brev
Hellqvist, Julia 9 brev, 6 kort, lista över konstverk, 2 kontrakt
Högerpressens nyhetsbyrå 1 brev, 1 brev från H.K.
Jaensson, Gustaf 1 brev från H.K., 1 brev från J. Sjöholm till G.J.
Jönsson, Axel 1 brev, 1 brev från H.K.
Leyner, Dagmar 9 brev, 1 kort, 2 brev från H.K.
Malmberg (f. Boklund), Isabella 1 brev
Malmö polis 1 brev, fotografi
Mattsson, preparator 1 brev från H.K.
Meisenbach, Riffarth & Co 2 brev
Romdahl, Axel L. 1 brev
Rönnow, Sixten 1 brev, 2 kort & fotografier, 2 brev från H.K.
Röthel, H.K. 1 brev
Sjögren, Albert 1 kort
Ullrich-Hellqvist, Märit 51 brev, 42 kort, 1 meddelande om begravning,
7 brev från H.K.
Weigand, Wilhelm 1 brev
Helge Kjellins korrespondens med Julia Hellqvist angående C.G. Hellqvist
" " " " Dagny Leyner.
" " " angående C.G. Hellqvist.
" " " med Märit Ulrich-Hellqvist ang. Hellqvist.
Brev till prof. Ludvig och Pauline Thiersch ang. C.G. Hellqvist.
Prinz Regenten Luitpolds kondolans
Boklund, Carola 1 brev
Fischer, G. 1 brev
Jordan, Dr. 1 brev
Muttke (?), C. 1 brev
Pusswald? 1 brev
Thiersch, Carl 2 brev
Österreichische Kunst-Verein in Wien 1 brev
Oidentifierad avsändare 1 telegram
Breven från Kreis Irrenhaus, München
ang. Hellquists sjukdom 45 brev
Brev från Axeline Carlsson m.fl.
 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter