bild
Serie

Depositionsavdelningens inventeringar av konst

NM/AVD

Inventeringar av statligt ägd konst hos myndigheter och andra institutioner.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11971Riksdagen 
21962 – 1974Kommerskollegium 1962, Industriverket 1974 
3Högsta domstolens kansli, Bondeska palatset, Statskontoret, Kammarkollegium, Riksåklagaren 
4Armétygförvaltningen, Fortifikationskåren, Civilförsvarsskolan, Rosersbergs slott, Katrineholm. 
5Försvarets materielverk, forskningsanstalt, radioanstalt, sjukvårdsstyrelse. Arméstaben, Krigsskolan Karlsberg, Marinförvaltningen, Sjökrigsskolan Berga BÖS. 
61978Staber och regementen, Länsstyrelsen i Örebro, Värnersborg 1978 
71978Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelser och residens Blekinge - Norrbotten 1978 
81978Länsstyrelser och residens Skaraborg - Östergötland 
91970Uppsala, länsresidenset i Malmö 1970 
10Serafimerlasarettet, Generalpoststyrelsen, Postbanken, Postverket 
11Svea hovrätt, Kommerskollegium (konsthantverk) Svea Livgarde 
12Svea livgarde forts. Gripsholmssamlingen. 
13Skokloster slott (med restaureringsbesked och fotodokumentation) 
13 W.1Huseby bruk 
14Skolor A-Ö 
15Skolor Stockholm, Kungliga teatern, Div. länsmuseer, Karolinska sjukhuset, överlåtelser 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter