bild
Serie

MÅLERI OCH SKULPTURSAMLINGEN

NM/AVD

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11800 – 19601800-1960-tal. Handlingar rörande antik- och skulptursamlingen (Kongl. Museum). 
21916 – 1946Kvitton över inlånade och utdeponerade konstverk. 
31970 – 19871970-tal. Carlo Derkerts anteckningar från målerimottagningen (1970-tal). Målerimottagningens kvitton på inlämnade målningar (1985-1987). Kvitton 1988-1989 förvaras i D1h:7.
Jämför med D1h samt gravyramlingens mottagning på D1e: 2 och 7 och konsthantverks- och designsamlingens mottagning på D1g:2 och 3.
 
41978 – 19951978, 1993-1995. Handlingar rörande inventering av Centralförrådet och förrådets Nationalmusei målningar (augusti 1978). Handlingar rörande Nordiska ministerrårdet (1994-1995). Kvitto för temporärt inlån för undersökning (1993). 
51895 – 1946Handlingar rörande inköpet av en förfalskad antik skulptur av marmor - korfiguren (1925, 1927-28).
Inbunden volym med titeln: "Facsimiler efter signaturer å N.Musei taflor, I" (u.å.).
Handlingar rörande förberedelserna för inköp i Italien 1946. Anteckning på aktomslaget: "Gauffin och Wettergren reste tillsammans, men hittade intet".
Kopia av Panofskys manuskript (3 sidor) rörande NMB 1646.
PM angående Holterman och Wahrendorfska samlingen.
PM angående utställning af de av Dahlgren testamenterade föremål, Upmark 1895.
Värdering av italienska målerisamlingen (1919).
Förslag till vägledning i målerisalarna i slutet av 1930-talet. Aldrig tryckt.
 
6-u.å. Pontus Grates handlingar rörande boken "French Paintings II", som utgavs 1994. 
71988Manuskript: Sixten Stömbom, Monografi om Karl Nordström. 
81947 – 2001Förteckning över äldre nordiska målningar som inte kunnat anträffas (u.å.). Kommentar till SOU 1965:10. m.m. Fotografier från Rijksmuseum Kröller-Müller (1947). Tidningsurklipp, fotografi m.m. PM angående utförd inventering av Nationalmusei antiksamling 1968 (NM ant-nummer ocn NM E-nummer. Obs! Ej NM Sk-nummer). Handlingar rörande personal; intyg, ansökningar m.m. (1988-1995). Handlingar rörande Görel Cavalli-Björkmans arbete i Svensk-norska samarbetsfonden (1996-2001). 
91970 – 1980Polisärenden
1970-1978 diverse polisärenden
1973-1979 polisärenden rörande förfalskningar
1974-1980 korrespondens med polis
 
101965 – 19941965- Handlingar rörande till Nationalmuseum indeponerade konstverk. Innehåller även listor, kvitton och fotografier
1982-1983 Listor över från Nationalmuseum till Medelhavsmuseet deponerade konstverk
1989 Lista över till Moderna Museet överförda konstverk 6/7 1989
1992-1994 Listor över till andra NM:s avdelningar / Gripsholm överförda målningar
 
111989A - Ö Kataloguppgifter över konstverk överförda från NM till Moderna Museet sorterade efter konstnär. Rapport gjort i rapportgeneratorn 1989-07-21. Datautskrift 
121987 – 20101987-2010 Tillstånd för kopister - Kopieringstillstånd
1988-2004 Kvitton på inlämnade konstverk vid målerimottagning
1996-2003 Kvitto på inlämnade konstverk vid målerimottagning
1997-2003 Förvärvsärenden
 
131950 – 2000Diverse förordningar, regler och mallar 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter