bild
Serie

Forskningsavdelningens ekonomi och organisation

NM/AVD

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11998Handlingar rörande avdelningens ekonomi. 
21997 – 20001997-1998
Organisation, målformuleringar, lokaler, tjänstebeskrivningar, KUR rapporter, externa medel 1997, anslagsframställningar, utredningar, forskningsplanering, forskningsprogram NM 1997-1999, forskningsrådet NM möten 1997-1998, Semiinarier NM 1997-1998, ämneskonferens 1997, Learning in museums 1998, forskningsprojekt, rapport 1991-1997, NMV smarbete med universitet.
1999-2000
Forskningsorganisation, mål och verksamhetsplan, forskningsplanering och program, forskningsrådets möten, seminarier NM 1999-2000, samarbete med universiteten, NM Vänners forskningsstipendium 1998-2000, Populärvetenskapens vecka, forskningsresor 1998-2000, riksarkivets författningssamling gallring, remiss kunskapsstrategier, årsredovisningar, övrigt, skrivelser, hemsidan 2001, fonder mm.
 
31990 – 2000KUR medel
"Forskningspengar"
 
42003 – 2009Forskningspolicy, kunskapsstrategier, seminarium Museer och forskning, Triaden, RAM (research in museum) , Museisamordning, forskning, möten, CASVA, KUR, Tessin lectures, trainés.
Minnesantecknngar från forskningsråd 2006-2007
Projektansökningar: Infrastruktur 2005, GIII 2004.
Strömboms stipendiefond 2008
Bulletinmöten 2004-2009
 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter