bild
Serie

ÖVERINTENDENTENS KORRESPONDENS

NM/AVD

-1976 se Nationalmusei centrala kanslis arkiv, serie E4a (Överintendentens korrespondens), samt även biografica- och brevsamlingen i Nationalmusei arkiv.

 Volymer (109 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11975 – 1978Volym: 1.1 Bengt Dahlbäcks korrespondens.
Bevakning och säkerhet - skrivelser, korrespondens, rapporter m.m. (1976-1977).
Blasieholmsleden - skrivelser, tidningsurklipp, protokoll, bilaga m.m. (1975).
"Gula kort" - diverse handlingar (1977).
Kungliga Lustslotten - PM, redovisningar, korrespondens, skrivelser m.m. (1976-1978).
Gunnar W. Lundberg - korrespondens (1977-1978).
Prins Eugenmedaljen - korrespondens (1976).
Riksmuseum, Dep. de Vries, Adrian (u.å.).
Sommarnattskonserter - styrelseberättelser, redovisning m.m. (1975-1977).
Tavelstöld på ett slott i Tjeckoslovakien (1977).
Tillsynsdokumentation m.m. - Statskontorets rapport 1977:10 - "Tillsyn, dokumentation och vård av statliga utommuseala konstsamlingar, yttrande m.m. (1977-1978).
Tillsyns- och vårdfrågan (1975-1977).
 
1A1976Volym 1.2 Som ovan. 
21977Som ovan. 
31978Som ovan. 
41979Som ovan. 
51975 – 1980Korrespondens angående Wanås konstsamling. 
61976 – 1978Bengt Dahlbäcks korrespondens m.m. angående styrelsen för Statens konstmuseer. 
71978 – 1979Som ovan. 
81979 – 1981Per Bjurströms korrespondens m.m. angående styrelsen för Statens konstmuseer. 
91982 – 1984Som ovan. 
101985 – 1990Som ovan. 
111977 – 1989Bengt Dahlbäcks korrespondens A-Ö (1977-1980), korrespondens angående depositionsutbyte mellan Rijksmuseum i Amsterdam och Nationalmuseum i Stockholm (1977-1989). 
121979 – 1982Korrespondens angående Bukowskis kulturpris (1979-1981), korrespondens med utbildningsdepartementet (1981), korrespondens m.m. angående Gripsholms slott (1980-1982). 
131980Per Bjurströms korrespondens. 
141981Som ovan A-Ö, med Per Bjurströms tal och förord (1980-1988) 
151981Som ovan O-Ö. 
161982Som ovan A-M. 
171982Som ovan N-Ö. 
181982 – 1986Som ovan korrespondens m.m. angående Nynäs slott i Södermanland (A-Ö). 
191983Per Bjurströms korrespondens A-M. 
201983Som ovan N-Ö. 
211983 – 1988Som ovan, korrespondens angående Claude Lorrains sketchbook (1983-1987), korrespondens angående Ernest Erickson (1983-1988), korrespondens angående förbindelsegång mellan Nationalmuseum och Ostindiefararen (1986-1987). 
221984Per Bjurströms korrespondens A-M. 
231984Som ovan N-Ö. 
241985Som ovan A-M. 
251985Som ovan N-Ö. 
261985 – 1988Per Bjurströms korrespondens, sam korrespondens angående Carl Nordenfalks festskrift (1987). 
271986Per Bjurströms korrespondens A-M. 
281986 – 1987Som ovan N-Ö (1986), samt med korrespondens 1986-1987. 
291987 – 1988Per Bjurströms korrespondens A-Ö, samt med korrespondens angående utställningen "Versailles" (1987-1988). 
301983 – 1984Korrespondens m.m. angående ICOM. 
311985 – 1986Som ovan. 
321987Som ovan. 
331988Per Bjurströms korrespondens. 
3419881. Som ovan, med korrespondens angående "Londongruppen".
2. Handlingar, PM, korrespondens rörande Nationalmuseums åtgörande i samband med Rubens oljeskiss "Daedalus och Minotaurus", Museet i La Coruna, Spanien. Innehåller påsiktsbilder och negativ
 
351988Per Bjurströms och Olle Granaths korrespondens, samt korrespondens angående Nationalmuseums 200-årsjubileum (A-Ö). 
361988 – 1989Olle Granaths korrespondens A-M. 
371988 – 1989Som ovan N-Ö. 
381988 – 1989Ann-Sofi Topelius (t.f. överintendent) korrespondens A-Ö. 
391989Korrespondens m.m. angående ICOM, med medlemslistor (1988). 
401990Olle Granaths korrespondens A-M. 
411990Som ovan N-Ö, med fotografi Roll Sörensen. 
421990Olle Granaths korrespondens, med korrespondens angående rapport - "Administration vid statens konstmuseer. En INKA-studie", korrespondens angående Svenska unescorådet - "Les espaces du Baroque", korrespondens angående SIPU-rapport. 
431991Olle Granaths korrespondens A-M. 
441991Som ovan N-Ö. 
451992Olle Granaths korrespondens, tal m.m. rörande Nationalmuseums 200 årsjubileum. 
461983 – 1992Överintendentens korrespondens rörande bevakningskostnader (1983-1991), Olle Granaths korrespondens rörande symposiegruppen (1990-1992). 
471988 – 1994Per Bjurstöms korrespondens angående IFCA, CIDOC och ICOM (1988), Olle Granaths korrespondens angående Einar Hylanders lägenhet på Narvavägen (1989-1994).
Per Bjurstöms korrespondens angående The Getty Grant Program (1888-1891). Innehåller även Görel Cavalli-Björkman korrespondens
 
481991 – 1995Olle Granaths korrespondens angående Statens konstmuseers styrelse (1991), korrespondens rörande sponsorer (1992-1995), korrespondens med P. Sandlbom (1995). 
491992Olle Granaths korrespondens A-H. 
501992Som ovan I-M. 
511992Som ovan N-Ö. 
521993Som ovan A-K. 
531993Som ovan L-Ö. 
541994Som ovan A-J. 
551994Som ovan K-O. 
561994Som ovan P-Ö. 
571989 – 1994Olle Granaths och pressekreterarens korrespondens m.m. rörande upphovsrättsliga frågor (1989-1992).
Olle Granaths korrespondens m.m rörande.:
Statens konstmuseers publikationer (1989, 1992), trasig skulptur av Erik Dietman (1989-1993), Nationalmuseums 200-årsjubileum 1992 (1991-1992), Egron Lundgren utställning som aldrig blev av (1992-1993).
Olle Granaths och Gunilla Axsäters korrespondens m.m. rörande samarbetsavtal med sponsorer (1991-1994).
 
581993 – 1997Olle Granaths korrespondens rörande Stockholms Festspel 95/96 (1993-1997). 
591995Olle Granaths korrespondens A-H. 
601995Som ovan I-N. 
611995Som ovan O-Ö. 
621996Som ovan A-L. 
631996Som ovan M-Ö. 
641997Som ovan A-J. 
651997Som ovan K-Ö. 
661996 – 1997Olle Granaths korrespondens rörande Göteborgskommittén (Kommittén för ett Världskulturmuseum). 
671997 – 1998Som ovan. 
681998Rapport "Utbyte av konstutställningar i Norden". Konferens den 27 och 28 april 1998, initierad av Nordiska Museikommittén med stöd av Nordisk Ministerråd. Organisatör: Nationalmuseum. Rapporten är utarbetad av Gunilla Torkelsson. (Ej full kartong). 
691991 – 1997Korrespondens rörande Midvinterblot av Carl Larsson. 
701988 – 2000Olle Granaths korrespondens m.m.
Korrespondens m.m. rörande Europarådets möte i Madrid 1996, och Kulturdepartementets möte 17 februari 1998. Handlingar rörande budget 2000. Material från Gatu- och Fastighetskontoret rörande ljusbrytning, 2000.
 
711992 – 1998Olle Granths korrespondens m.m. rörande dödsboet efter Fredrik Roos. 
721990 – 2000Olle Granaths korrespondens m.m. rörande Moderna Museet. Ljusförhållanden (1990-1999), brand- och säkerhetsskydd (1993-94, 1998), omorganisationen 1997 (1995-1997), gemensamma funktionerna (1999-2000). 
731996 – 19981996, 1998. Överintendentens korrespondens m.m. rörande ett nytt världskulturmuseum i Göteborg. 
741990 – 2000Olle Granaths korrespondens m.m. rörande Biby gods och Ericsbergs Fideikomiss (1990-1998).
Korrespondens, avtal, fakturor m.m. rörande Securitas (1993-1996).
Korrespondens, anteckningar och protokoll från möten (med bilagor) m.m. rörande Riskhanteringsdelegationen (1996-2000).
 
751989 – 1994Olle Granaths korrespondens m.m. rörande ansvarsmuseirollen (1989-1993), tillsättandet av Konsthögskolans teoriprofessur (1994), samordningsgruppen för nya Moderna Museet (1993), samt Spårvagnshallarna och nya Moderna Museet - byggprotokoll m.m. (1993-1994). 
761997 – 1999Olle Granaths korrespondens, protokoll m.m. rörande datastyrgruppen med ADB-utredning (U.Å.) Se även vol. 87. 
771999Olle Granaths korrespondens A-L. 
781999Olle Granaths korrespondens M-Ö. 
791998Olle Granaths korrespondens A-K 
801998Olle Granaths korrespondens L-Ö 
812000Olle Granaths korrespondens A-K 
822000Olle Granaths korrespondens L-Ö 
831978 – 1998Olle Granaths korrespondens rörande Rooseum 1995-1996, Eddie Figge, utställning "Sök balans" 1992-1993 samt högtidsdag 1998. Handlingar rörande A-M Dahlqvists minnesfon 1978-1989. 
842001Hans-Henrik Brummers korrespondens 
852001Hans-Henrik Brummers korrespondens 
862002Hans-Henrik Brummers korrespondens 
871996Olle Granaths korrespondens med Stadshypotek 
882000 – 2002Korrespondens rörande evenemang, VIP inbjudningar etc. 
892003Solfrid Söderlinds korrespondens 
902002C. Larsson Japan 
912004Solfrid Söderlinds korrespondens 
922005Solfrid Söderlinds korrespondens 
932006Solfrid Söderlinds korrespondens 
942007 – 2008Solfrid Söderlinds korrespondens 
952009Solfrid Södelinds korrespondens 
961990 – 1995Olle Granath korrespondens
Samordnad upphandling av bevakningstjänster 1990, Roosem / Fredrik Roos avtal m.m. (1992 - 1993), Margarete Hoffler (Picasso), Vårt förhållande till Gripsholm 1992, Vitaliseringsprojekt (1994 - 1995), Gravyravdelningens ombyggnad, FomrMuseets Vänner, Madrid, Hermitaget, Sesam 1995.
 
971993 – 1998Olle Granath korrespondens 1993, Handlingar rörande flyttning av NM till Kulturhuset Sergelstorg (1991 - 1993), Handlingar rörande Forskningsavd. verksamhet (1997 - 1998) 
982003 – 2008Solfrid Söderlinds korrespondens och handlingar 2003-2004
Handlingar rörande samlingar på Wanås slott 2005
Korrespondens och handlingar rörande Ericsbergs samling av äldre måleri 2005-2006
Handlingar rörande Forskningsavdelningen 2006
Korrespondens och handlingar rörande utförsel av äldre kulturföremål 2006-2007
Korrespondens 2007
Korrespondens rörande "Undersöka Form" 2008
 
992008 – 2011Solfrid Söderlinds korrespondens 2009-2011
Korresponden och handlingar rörande förslag till förvärv 2008-2009
 
1001990 – 2005Alfabetisk förteckning av SK:s fonder
Gerard Bonniers donation
Material till styrelsemöte 1990-06-15
Diskussioner med PRV
Möte med Kammarkollegiet 1993-09-13
Fondöversikter
Donationsfonderna - placeringsgruppen
Fondernas Bokslut
Regler för förvaltningen
 
1011990 – 2003Sponsorverksamheten
Gunilla Axsäter
Samarbete med SAS, SAF, Volvo, AB Tetra PAK m.m.
 
1021960 – 2008Nationalmusei Vänners stipendier 1990-1994
Jacques Lamms stipendium 2008-1960
 
1032005 – 2010Visionsarbete 
1042004 – 2005Solfrid Söderlinds korrespondens 
1052008 – 2011Handlingar rörande Nya Nationalmuseum. Renovering och ombyggnad. En Förstudie.
Handlingar rörande processkartläggning
Handlingar rörande förvärv av Atelier Borgilas arkiv 2008-2009
 
1061990 – 1994Olle Granaths korrespondens. Handlingar rörande förhandlingar med SACO och löneöversyn 
1071993 – 1997Handlingar rörande vitalisering och omorganisation. 
1082007 – 2009Korrespondens och handlingar rörande Nya NM - Förstudie. Innehåller ritningar, planer och minnesanteckningar över LG:s möten Nya NM inifrån och ut 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter