bild
Serie

Slottssamlingarnas äldre inventarier över samlingarna på Drottningholm

NM/AVD

Serien i arkivkartonger om ej annat anges.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11733 – 17911. Svartsjö häradsfogdes dokument 1733.
2. Inventarium över Kungsgården Svartsjö 1744.
3. Inventarier över dokument på Svartsjö läns häradsfogdes kontor 1763.
4. Förteckning över kungliga förordningar, brev, förklaringar och resolutioner 1763.
5. Utdrag ur Drottningholmsinventariets protokoll 1764.
6. Inventarium över Drottningholms kungliga slott 1764.
7. Inventarium över Svartsjö slott 1766.
8. Inventarium över dokument på Svartsjö häradsfogdes kontor 1768.
9. Inventarier över dokument på Svartsjö häradsfogdes kontor 1791.
 
21709 – 1840S.1 Husgerådsinventarium 1709.
S.6 Kungsgårdsinventarium 1719.
S14 Drottningholms stora inventarium 1736.
S26 Koncept till inventarium över husgeråd och möbler 1744.
S47 Inventarium över möbler, sängkläder och husgeråd 1764.
S.49 Kungsgårdens inventarium 1777.
S.84 Inventarium över Drottningholms lustslotts paviljonger, Kina och Canton, samt övriga byggn. möbler, sängkläder och husgeråd 1788.
S. 96 Kungliga lustslottets inventarium 1793.
S.106 Inventarium över möbler och husgeråd på kungliga lustslottet och paviljongerna med de övriga kronans hus och byggnader 1795.
S.120 Inventarium över möbler och husgereåd på kungliga lustslottet och paviljongerna med övriga kronans hus och byggnader 1810.
S.132 Inventarium över Kgl. Maj:ts och kronans tillhöriga mölber och husgeråd 1812-1813.
S.159 Inventarium över alla Kgl. Maj:ts och kronans möbler och husgeråd 1819.
S.190 Förteckning över kasserade, försålda till andra slott transporterade möbler och porträtt m.m. 1819-1821.
S.195 Inventarium över möbler och husgeråd 1827.
S.222 Inventarium över möbler, husgeråd och effekter enligt Kgl. Riksmarskalksämbetets förordnande 1840.
 
31859Inbunden. Utdrag och avskrift ur Drottningholmsinventariet. Eva Upmark. 
41867Förteckning, nr 1-666. Fritz von Dardel och Johan Boklund. 
5-u.å. Äldre lappkatalog. 
6-u.å. Äldre lappkatalog. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter