bild
Serie

Depostionsavdelningens övriga handlingar

NM/AVD

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11910 – 19401910-1940-tal. Osorterade. 
21920 – 19301920-1930-tal. Osorterade. 
31968 – 1990Gallup angående vandringsutställning (1975). Uppgifter om deponerade konstverk placerade i Sverige (1955-1975). Inköp för depositionsavdelningen, räkningar, följesedlar m.m. (1973-1976). Arbetsordning för Statens konstmuseer. Förteckning över beslut- och samrådsorgan inom Statens konstmuseer. Förvaltningsenhetens kansli. Förslag till vissa förändringar i ledningsorganet vid Statens konstmuseer. Rutin för personalkontroll. Försök med förvaltningsdemokrati. Befattningsbeskrivning Nationalmuseum, Moderna Museet och Östasiatiska museet m.m. (1974-1980). Tjänsteföreteckning m.m. (1976). Samrådsgrupp, NM-Länsmuseer (1975-1981). Handlingar rörande bildskivor m.m. (Ann-Sofi Topelius efterlämnade handlingar 1987-1990). 
41998Enkät om Statens konstmuseers depositionsverksamhet (1998). 
51982 – 1984PM angående katalogisering av bildkonst (1982). Handlingar rörande avtal m.m. mellan DAFA och Statens konstmuseer (1984). Uppdragsbeskrivning rörande ADB-stöd vid Statens konstmuseer (1984). Rapport för låne- och söksystem för tavlor på Statens konstmuseer (1982). 
61982 – 1995Projekt "Nya vägar för konsten" (1995). Handlingar rörande ADB inom Statens konstmuseer (1990-1994). Handlingar rörande klassifikationssystem för konst (1982, 1989-1990). Handlingar rörande test av Epocs artsystem (1994-1995). Minnesanteckningar och protokoll från ADB-gruppens möten (1982-1984, 1989-1995). Handlingar rörande "Diamant" (1986). Lista över skänkta konstverk från Ester Lindahlstipendiater (1986). Skrift rörande konstregistrering (1988). 
71990 – 1995Rapport "Personalpejling" (1990). Handlingar rörande projektet "Nya perspektiv på museiarbetet" (1994). Inbjudan till gästtjänstgöring (1992). Rapport från Anna Boström Grabe (1993). Handlingar rörande medel för kompetensutveckling (1990-1992). Rapport från projektarbete om Nationalmusei utställningsverksamhet, Handelshögskolan i Stockholm (1991/1992). Text av Per Bjurström rörande Nationalmusei verksamhet utanför Stockholm (1992?). Handlingar rörande utredning om konst i offentlig miljö (Sou 1995:18), med enstaka handlingar från 1974-1976 rörande Nationalmuseums verksamhet som tillsynsmyndighet, samt med ett utkast till yttrandet över 1965 års museiutställningssakkunnigas i juli 1974 avgivna delbetänkande "Offentlig konst". 
81989 – 1995Handlingar rörande Bildskivan "Svenskt måleri 1500-1940" (CD-ROM). 
91987 – 1989Fakturor rörande överföringar av depositioner. 
101990 – 1992Som ovan. 
111990Handlingar rörande bolagiseringen av myndigheter. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter