bild
Serie

KONSTHANTVERK- OCH DESIGNAVDELNINGEN

NM/AVD

Serien i arkivbxar.

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11910 – 19401910-1940-tal. Osorterade handlingar rörande konstslöjdssamlingen. 
21910 – 19501910-1950-tal, samt u.å. Osorterade handlingar rörande konsthantverkssamlingen, med teckningar. Carl Hernmarcks minnesanteckningar (u.å.). Konsthantverkssamlingens adressbok (u.å.). Räkenskaper (1/7 1983 - 30/6 1988, 1/7 1988-30/4 1993). 
31989 – 1995Handlingar rörande FormMuseet.
Korrespondens.
Protokoll från styrelsesammanträden.
Medlemsutskick.
Ritningar.
Skrivelse från 1992 - "FormMuseum - En strategi".
Anbud och offerter.
Medlmesnålar.
Ariklar m.m.
 
41989 – 1994Handlingar rörande FormMuseet.
Skrift från 1991 - "Ett hus för FormMuseet".
FormMusei-nålar från 1993.
Ritningar.
Stadgar.
Upprop från den 29 maj 1989.
Protokoll från konstituerande möte den 20/11 1989.
Arbetsutskottets protokoll från den 20/11 1989.
Korrespondens (1989).
Intresseanmälningar (1991-1993).
Fotografier.
Tidningsurklipp (1988-1994).
Examensarbete i arkitektur av Susanna Persson CTH 1990 - "Konstindustrimuseum, Skeppsholmen".
Vernissagekort från utställningar på Format.
Foldrar.
 
51976 – 1993Protokoll och minnesanteckningar från Nationalmusei konsthantverksavdelning (1/11 1976-1/6 1993).
Katalog (12 sidor) med titeln "1800-tal" (1976).
 
61991 – 2000"Designpolitik" Diverse handlingar rörande Nätverk Röhska, Formmuseum 1999 mm.
Handlingsprogram arkitektur och formgivning 1988
Världskulturmuseum i göteborg
Formmuseets vänner 1991
Design & identitet seminarium 1997
Exponering av svensk design i utlandet 1998
Keramikens hus
Utredning: Samtidskonst/Lagerbielke 1999
Forum för Form 1998
Utredning: Demokratins estetik 2000
 
71911 – 1935/u.å.Redovisning av Föreningen Nationalmusei vänners gåvor.
Utan årtal. Inventering vid spetskollektionsavdelningen.
 
82006Designåret 2005. Museets årsbok och aktiviteter under året. 
91975 – 1999Sesamprojektet, rapporter, ansöknigar, korrespondens.
PM med anledninga av sprängningsarbetetn i närhetet av museet 1975. Fotodokumentation av KHV:s permanenta utställning.
 
101989 – 1995Handlingar rörande Föreningen Formuseets vänner 1989 - 1995. Möteprotokoll, stadgar, bakgrundsingormation, ritningar mm. 
111922 – 1962Carl Hernmarcks handlingar:
Se även Biografica- samlingen för två volymer om Hernmarck - Om silver och Spanskt silver.
Åmåls Tapet, (avskrifter)
Hernmarcks handstil "Nerpackat i skrivbordslådan" sal 10 monter 1
PM om konsthantverks behov av ytterligare tjänstemän
Brev till Hans Öström på franska (avskrifter)
Konstutredningen 1948
Konstnärer (ritningar och brev)
Brev från Dag Lindstrand (artiklar och inbjudan)
Minnesutställning över Erik Fleming (1955)
Yttrande till Riskdagens statsutskott om Tornhimlen
Uppsatstävling: Konstskatter från Hollands guldålder (6 uppsatser och brev)
Restaurering av möbelbeståndet i utrikesministerhotellet, Blaiseholmen
Gunnar V. Philpsens samling svenskt silver (11 stenciler förteckning)
Om arbete med ädelmetaller
Tryckningen av Tessin- Cronströms (korrenspondens, offert och räkningar)
Överlämnat till AB S. Magalift (1962)
 
121962 – 1968Carl Hernmarcks handligar:
Se även Biografica- samlingen för två volymer om Hernmarck - Om silver och Spanskt silver.
Skokloster (odaterad)
Förteckning av Dosor och Etuier med miniatyrer från Wicanderska samlingen (odaterat)
Diverse anteckningar, fransk kritik mot Tessins Louvren förslag (odaterad)
PM rörande statens konstsamling på Harpsund (odaterad)
Föredrag av Hernmarck (odaterade)
Utförseln av kulturföremål, offentlig utredning 1964:22
Djurholmsslott gobeläng. Hernmarck assisterade i ett köp av tapeter (1964/1965)
Keramiska internationella akademin, franska
Maurice Marinot, franska
Manus av Hernmarck (sorterade av densamme)
Antikvitets kollegiet offentliga utredning 1965:10 (utkast)
Barque- smycken (artiklar på franska och folder på engelska, 1968)
 
131881 – 1965Carl Hernmarcks handlingar:
Se även Biografica- samlingen för två volymer om Hernmarck - Om silver och Spanskt silver.
Större storlek på arkivkartongen
Avtryck af Bokbindarstämplar (1881)
Bild och text om byrå (odaterad)
Skattkammarsamlingen i Statens historiska museum, förslag till delning (avskrift, odaterad)
Förslag till träckt och emaljerad silverskål, Britt Öman (skiss, odaterad)
Katalog över föremål förvärvade av Kronprinsen i Kairo 1934 upprättad av Carl Johan Lamm
Konserveringsfrågor
Depositionshandlingar
Nationalmuseums årsbok (listor)
 
141986 – 1994Handlingar rörande Föreningen Svensk Forms opinionsmämnd 
151974Register över svenska konsthantverkare, del J-Ö. Överlämnat av Sven-Erik Skawonius. Del A-I saknas. 
161957 – 1960Redovisning av gåvor från hantverkslotteriet. 
171961 – 1963Redovisning av gåvor från hantverkslotteriet. 
181964 – 1966Redovisning av gåvor från hantverkslotteriet. 
191967 – 1969Redovisning av gåvor från hantverkslotteriet. 
202001 – 2004Unga konsthantverkare - stipendier ur Bengt Julins Fond 
212005 – 2006Unga konsthantverkare - stipendier ur Bengt Julins Fond 
222008 – 2014Unga konsthantverkare - stipendier ur Bengt Julins Fond 
231971 – 2005Kvitto på utlånade konstverk från KHV 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter