bild
Serie

Pedagogisk verksamhet och genusperspektiv

NM/AVD

Källmaterial till 1:e intendent Margareta Gynnings bok "Transformativa möten- Nationalmuseum i ett feministiskt perspektiv" utgiven år 2021 som behandlar hennes arbete på museet mellan 1977-2021
Materialet följer kronologin i boken.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11980 – 2021a) Boken "Transformativa möten", 2021
Information kopplat till boken, mail, möten och en mindre utskrift på boken som ger en överblick på bokens innehåll.
b) Tjänstemannaminnen (1977-2016), CV. kalendarium, diverse
Litet tidningsutklipp (hantera varsamt)
Tidningsutklipp kopplade till Gynnings arbete. Tillexempel Dagens nyheter 1995. Kopior och orginal.
c) Vanja Hermele utredning "Konsten- så funkar det (inte)", 2009. Jämus, utvärdering/rapport av utställningen "Handgjort" (2010). Projektet "Kroppen" (2018).
Tidningsutklipp, Svenska dagbladet (2009), kopplat till Hermeles bok.
d) Trebetygsuppsats "Sonia Delaunays konstnärliga utveckling- tretton analyser" av Margareta Gynning, konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, HT 1980
e) Skolprogram 1980-tal
Tidningsutklipp, Dagens nyheter (1995, 1981), kopplat till Gynnings arbete på Nationalmuseum riktat till barn.
Minikompendium för lärare i årskurs 5 inför besök till museet om medeltiden, renässans och barocken.
Statestik över besökare kopplade till skolbesök (1980-1991).
Inbjudan till Nationalmuseum, program.
f) Carlo Derkert- samarbete. Utställningar "På trappan" Vällingby (1981-1982).
Folder från Valör, konstvetenskapliga studier nr 3 (1994), där Gynnings text förekommer s.27-28
Informationsblad (Trappan) kopplat till utställning.
Tidningsutklipp (1981)
g) (Protokoll) Nordisk styrelse 1980-talet
Programblad kopplat till mötet.
Informationsblad 1, 2 och 4 för Nordisk kommitté för konsthistoria 1984-1985
h) Utställning "Vandringsutställning"
Lista på verk och värde, summa.
Tidningsutklipp, kopia,
i) Artikel De franska juste-milieu-konstnärernas betydelse för nordiskt 1880-tal av Gynning
j) Utställning "Titzian och Rubens", Nationalmuseum 1987
Text, Studiolon
k) Utställning Liljevals "De drog till Paris- Noriska konstnärinnor på 1880-talet" samt bok.
 
21998 – 2021a)Genusarbete och årsredovisning på Nationalmuseum 1980-2021.
Kopia ur Gynnings bok.
Informationsbrev kopplat till fokus och målgrupp till Nationalmuseum.
Informationsbrev om kvinnor och museum.
Utvärdering "Handgjort", Jämus.
Mejlkonversationer och diskussioner kopplat till arbete.
Förteckning övertjänster och ansvarsområden (2001).
Dokumentation kopplat till boken "Bananer och döskallar".
Årsredovisning 1998, 1999, 2000, 2002
Verksamhetsmål.
Rapport kopplat till utställningen "Nationalism- från midsommar till skivad dalahäst".
Rekomendation, underlag till styrdokument, Nationalmuseum. Myndighetensuppdrag, tillgänglighet etc.
 
31977 – 2018a) Genuspedagogik och fortbildning för pedagoger 1980–2010
Workshopschema, pedagogiskheldag
Om Elsa Beskow, lista på samlingar
Många meddelande till ”Kära visare” kopplade till fortbildning, inbjudan etc.
Litteraturlista kopplat till "Formen i Sverige 1500 1740" och fortbildning.
b) Tidningsurklipp "Rubens i Sverige", kan trilla ut.
Diverse föreläsningar utanför Nationalmuseum 1977–2018
Tidningsurklipp
c) Utställning "Hanna Pauli, Siri Rathsman och Anna Sjödahl" via Göteborgs konstmuseum, 1989.
Liten bok kopplat till utställningen.
Tidningsurklipp, kopia
d) Februarilov, utställning om barnporträtt,Nationalmuseum 1989
Kopia på artikel kopplade till utställningen.
e) Utställning om Eva Bonnier, 1990, 1993
Broschyrer kopplade till utställningen.
Tidningsurklipp, kopia.
f) Kopia på sidor, "Ett ambivalent perspektiv- en porträttstudie", ur Kvinnovetenskaplig tidskrift,1992.
g) Utställning ”Våra bildminnen”, Nationalmuseum 1993
Lista på verk.
Kopia på artiklar kopplade till utställningarna.
Tidningsurklipp, limmad.
h) Symposium (typ av konferens) kopplat till ”Det dolda budskapet”, Arbetets museum, 1993.
Liten bok kopplat till seminarie rapport, "Det dolda budskapet".
i) Informationsblad kopplat till miniutställning ”Vågat i konsten”, Nationalmuseum, 1993-1994.
j) Boksidor om Hanna Pauli (utrivna sidor).
k) Utskrift från radiointervju, Radio Q, om Ernst Josephson med Gynning (1994).
l) Utställning ”Dialog samlingarna i fokus”, 1995.
Planskiss kopplat till utställningen.
Kopia på artiklar kopplade till utställningen.
Fotografier på verken.
 
41990 – 2010a) Bokexemplar av ”Bananer och döskallar”, av Gynning och LL- Förlaget (1996).
Miniutställning kopplat till boken som har ämnet stilleben.
Liten broschyr från LL- Förlaget, riktas till författare, fotografer och bildkonstnärer om vill producera LL-böcker (1990).
Folder, ”Stilleben”, svenska och engelska, informationstext och programblad.
Information kopplat till utställningen, utskick, tid, pris, etc.
Planskiss kopplat till utställningen.
Utvärdering kopplat till projektet, utställnig och bok. Utvärdering skriven av Veronica Hejdelind (1997).
Tidningsurklipp, kopia.
Häfte, (gult) handledning, kopplat till boken. Tips på samtal om konst etc av Annika Ryman från Studieförbundet Vuxenskola.
Häfte, (gult) "Detta är lättläst- en förklaring till varför lättläst ser ut som det gör" från Studieförbundet Vuxenskola.
Häfte, (röd) "Så här läser vi lättlästa böcker" från Studieförbundet Vuxenskola.
b) Ansvarig för programverksamhet och externa pedagoger ,Nationalmuseum 1992–2010
Foldrar till olika utställningar samt till Elsa Beskow.
Sida från folkuniversitetet med information kopplat till Elsa Beskow.
Stort häfte (röd arkivbindare) blandad information kopplade till olika utställningar och aktiviteter.
 
51996 – 1999a) Texter till kring den manliga blicken kopplat till utställningen "Klädd och oklädd", Nationalmuseum 1996.
b) Bokexemplar av "Svensk bokkonst 1996" av Kungliga bibliotekets utställningskatalog nr 122, 1997.
c) Utställning om Jenny Nyström, Nationalmuseum 1996.
Bokexemplar om Jenny Nyström av Nationalmuseum med texter av Gynning, 1996.
Folder kopplad till utställningen.
Planskiss kopplat till utställningen.
Informationsblad och övriga texter till verken kopplade till utställningen.
Projektbeskrivning, syfte och information kopplat till utställningen.
Lista på nya produkter för försäljning av Jenny Nyström sortimentet (speciellt framtaget för Nationalmuseum).
d) Artikel till utställning ”Par i konsten” och Hanna Pauli, George Pauli, Norrköpings konstmuseum, 1996.
e) Utställning ”Konstnärsparet Hanna och George Pauli”, Waldemars udde, 1997.
Bokexemplar ”Konstnärsparet Hanna och George Pauli”, 1997.
Kopia på artiklar kopplade till utställningen av paret Pauli.
Tidningsurklipp, Göteborgs posten.
f) Utställning ”Quilt”, noas ark, Nationalmuseum ,1997.
Planskiss över butikenkopplat till utställningen.
Tidsskriftsexemplar Noas ark.
g) Audioguide, Orrefors, 100 år, Nationalmuseum 1998
Lista på föremål, vaser etc.
Handskrivna skisser på program kopplat till utställningen.
h) Samarbete med Ermitaget, i St. Petersburg, 1999.
Information om samarbete, programblad etc.
i) Kvinnomuseum, 1990-talet, diskussion.
Bok kopplat till kvinnor, konst och museum.
Projektbeskrivning om museum, vision, syften och kostnader.
Rapport kopplat till museum och kvinnor, bland annat Riksdagens kulturutskott närvarande, 1999.
j) Samarbete med Stina Wolter
Information om Gynnings besök i Uppsala och samarbetet, 1998.
 
61993 – 2003a) Informationsblad kopplat till undervisning på Centrum för kvinnoforskning,
Uppsala universitet 1993–1998
Stockholms universitet 1997–2002
b) Doktorsavhandling.
Bokexemplar ”Det ambivalenta perspektivet- Eva Bonnier och Hanna Hirsch Pauli i 1880-talets konstliv” av Margareta Gynning, 1999.
Information kopplat till doktorspromotionen 4 juni 1999, Uppsala universitet
Tidningsurklipp kopplat till Gynnings avhandling.
Artikel "De franska juste-milieu-konstnärernas betydelse för nordisk 1880-tal" av Gynning.
Inbjudan från Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.
Kopia på artiklar kopplade till boken.
c) Brevutgåva, bokexemplar av ”Pariserbref- Konstnären Eva Bonnies brev 1883–1889” av Margareta Gynning, 1999.
Kopia på artikel ”Månads Journalen” kopplat till boken.
d) Text, kopia, kopplat utställning i Köpenhamn, Bergen och Hannover,
"Women Painters in Scandinavia 1880-1900” , 2002–2003.
 
72000 – 2021a) Projekt "Nationalism", Nationalmuseum 2000–2021.
Foldrar kopplade utställningen ”Nationalism- Från midsommar till skivad dalahäst”. Den 1:a foldern har ett meddelande i sig som förklarar utställningens syfte.
Informationsblad/intresseanmälan om utställningen.
Projektbeskrivning, rapport om pedagogiskt arbete kring utställningen.
Mailkonversationer kopplade till utställningen.
Handskriven skiss på program
Ansökan och bidrag till utställningen
Miniatyrbilder på verk kopplade till utställningen
Litteraturlista kopplad till utställningen.
Handskriven skiss på program.
Programblad och kontakter med skolor, SFI, Schools museums internet learning Europe (SMILE) kopplat till utställningen.
Informationsblad om workshop kopplad till utställningen.
Miniatyrbilder på verk kopplade till utställningen.
b) Utställning ”Strindberg som målare och kritiker”, Nationalmuseum 2000.
Häfte om Strindberg, Nationalmuseum 1994.
Informationsblad.
Lista på verk.
Litteraturlista kopplad till utställningen.
c) Utställning "Juveler- makt, prakt och kön".
Folder kopplad till utställning.
Mailkonversationer.
d) Audioguide, utställning ”Vilhelm Hammershøi- Ljuset och stillhetens målare” ,Nationalmuseum 2000.
e) Samarbete med Ruter Dam, 2001–2016.
Mejlkonversationer mellan Gynning och Ruter Dam.
Original tidning från Ruter Dam.
f) Utställning ”Elsa Beskow”, Nationalmuseum 2002.
Foldrar kopplade till utställningen.
Lista på verk, handskrivet
Planskiss kopplat till utställningen.
Bildtexter till olika kabinett och övriga texter kopplade till verken.
Kopia på verken i färg.
Kopior på tidningsartiklar.
Mail konversioner kopplade till utställningen
Lista på verk.
g) Text av Gynning ur häfte från Valör, nr 4, 2003. "Historien är en del av nuet".
Bok/häfte om konstpedagogik.
h) Program kopplat till ”Två vägar till Formen i Sverige 1500–1740”, Nationalmuseum 2003.
Folder kopplad till utställningen.
Miniatyrbilder på föremål.
Texter kopplade till utställningen.
Programtexter riktade till gymnasiet med tillhörande frågor.
Kopia på tidningsutklipp.
 
82003 – 2008a) EU projekt "The learning eye" med manual.
Schools mueums internet learning Europe (SMILE)
 
92003 – 2004a) Utställningen "Se Up!" Om bildförståelse och visuell kommunikation
och "Maskerad- makt och kön, Nationalmuseum 2003-2004.
b) fortsättning.
 
102006a) Utställning "Konstnärspar kring sekelskiftet 1900, Nationalmuseum 2006. 
112006Ritningar till utställningen "Konstnärspar", Nationalmuseum 2006. 
122007 – 2008a) Samarbete med RSFL- transexuella ungdomar, Nationalmuseum 2007
b) Projekt, Modärna kvinnor samt material.
Utställning, samarbete med Kulturhuset, Stadsteatern och projektet "Spets" 2007-2008.
c) Utställning "Alexsander Roslin" samt planskisser, foldrar och övrigt material, Nationalmuseum 2007-2008
d) Samarbete med Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet 2007-2008
 
132008 – 2012"Utvärdering av utställningsprocessen" 2009, utredning och underlag för utställning, 2008-2012
.
 
142008 – 2013a) Samarbete med "Mätverket brudarna", 2008
b) Samarbete med Emilie Bierlich Durholm, Hirschsprunga samlingar, 2009-2010
c) Samarbete med Griselda Pollock, 2011-2013
d) Pilotweb- Velour/ Jupiter och Callisto (eg. Kallisto)
e) Samarbete med Wikipedia, 2012
f) Symposium Nordik.x "Stolthet och fördom", 2012
g) Samarbete med Lina Thomsgård, 2013
h) Konferens, "Communicating the Museum", 2013
i) Konferens, symposium "Exposer le Genre, displaying gender", MuCEM, Marseillle, 2013
j) Utställning "Handgjort, teckningar från Nationalmuseum", material och foldrar.
Samarbete med Stina Wirsén, 2010
 
152014a) Utställning "Selfies- då och nu", ingick i Highlights på Konstakademin, 2014
b) fortsättning.
 
162014 – 2017a) Undervisning, 7.5 hp masterkurs konstvetenskap Stockholms universitet. "Genusperspektiv på konst och visuell kultur", 2014-2015
b) Artikel Hanna och George Pauli, Allgemeins Künstlerlexikon, 2015
c) Kapitel av Gynning " Transformative encounters prior and current strategies of a feminist pioneer" i bok "Curating differently", 2016
d) Utställning "Konstnären- the artist", samarbete med moderna museet, Malmö 2017 och konstakademin 2016.
Bok, tidningsurklipp, material och foldrar.
 
182019Transformationer projektet, samarbete med Kulturhuset, Stadsteatern, Nationalmuseum 2019
Materiall, foldrar, miniatyrbilder till utställning och tidningsurklipp.
 
[H0149]2017 – 2018a) Artikel om Eva Bonnier, Hanna Pauli och Jeanna Bauck.
SKBL- Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2017-2018
b) Arbetsledare, nya samlingspresentationerna, Nationalmuseum 2018.
1870- sekelskiftet 1900
2013-2018
Miniatyrbilder på verk
Dokument gällande renoveringen av Nationalmuseum, SP riktlinjer.
 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter