bild
Arkiv

NM/AVD


 Serier (368 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
B 1UTGÅENDE SKRIVELSER 
B 1 ABibliotekets utgående skrivelser 
B 1 CGravyrsamlingens utgående skrivelserSerien i arkivkartonger om ej annat anges. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Fortsätter i serie E2e (Gravyravdelningens korrespondens).
 
B 1 DKonsthantverk- och desingsamlingens utgånde skrivelserSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Fortsätter i serie E2g (Konsthantverk- och designsamlingens korrespondens).
 
B 1 EMåleri- och skulptursamlingens utgående skrivelserSerien i arkivkartonger om ej annat anges. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Fortsätter i serie E2h (Måleri- och skulptursamlingens korrespondens).
 
B 1 FSlottssamlingarnas utgående skrivelser 
B 1 GSvenska porträttarkivets utgående skrivelser 
B 2CIRKULÄR OCH PRESSRELEASERSerien i arkivkartonger om ej annat anges. Kommer blandat från olika avdelningar. Dock mest från konstbildningsavdelningen. Materialet utgörs av pressekreterarens utskick. Pressekreteraren var tidigare knuten till konstbildningsavdelningen. Fr.o.m. volym 13, 1995 kommer materialet från informations- och marknadsföringsstaben, samt från Nationalmuseums eget tryckeri.
Volymerna 10-12 SAKNAS vid inventering i januari 1998.
 
B 3PM 
B 4UTSTÄLLNINGSKATALOGER 
B 4 AUtställningskataloger NationalmuseumSerien i arkivkartonger. 
B 4 BKataloger över Nationalmusei vandringsutställningarSerien i arkivkartonger.
I Konstbibliotekets referenshylla finns en svit med Nationalmusei vandringsutställningar från år 1922 och framåt.
Katalogerna för utställningarna nr 50-59 innehåller försäkringsvärden för konstverken.
 
B 5VERNISSAGE- OCH INBJUDNINGSKORTSerien i arkivkartonger. De första åren klippböcker i arkivkartonger.
De tidiga åren även med Moderna Museets och Östasiatiksa museets kort.
Se även Konstbildningens utskick, B8 ochTrycksaker procducerade av museet, B10, samt Information och marknadföring, F2i.
 
B 6NATIONALMUSEI AFFISCHERDen komplett serien av Nationalmuseums utställingsaffischer 1866-1998, som tidigare förvarades i gravyrsamlingens magasin, fördes vid Moderna Museets öppnande över till Moderna Museets samling av handteckningar och grafik. Fr.o.m. 1999 förvaras ett exemplar av Nationalmuseums affischer i gravyrsamlingens förråd och tre ex. i arkivet.
Enstaka exemplar av äldre affischer förekommer. Se även Enskilda arkiv, Håkan Lindström. Affischer 1969-2000.
 
B 7ÅRSBERÄTTELSERBand och häften i arkivkartonger.
Nationalmuseum Bulletin för åren 1977-1994, se även serie B2 (Nationalmuseum Bulletin) i Förvaltningsenhetens arkiv.
Art Bulletin of Nationalmuseum övergår till digital utgivning fr.o.m. 2013.
 
B 8KONSTBILDNINGSAVDELNINGENS UTSKICKSerien i arkivkartonger.
Konstbildningsavdelningen bildades 1967.
Serien innehåller pedagogiskt material - informationsbroschyrer, program, vernissagekort m.m. - som har producerats och skickats ut av konstbildningsavdelningen. År 2006 förvaras i informationsavdelningens handlingar F2i:19.
Se även serie B2 (Cirkulär och pressreleaser).
 
B 9NATIONALMUSEI ÅRSBOKBand i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
B 10TRYCKSAKERMuseets tryckeri lades ner år 2011. 
C 1DIARIER ÖVER INKOMNA SKRIVELSER 
C 1 AArkivets diarier över inkomna skrivelserInbunden. Utgående diarier saknas.
Serien avslutad.
 
C 1 BBibliotekets diarier över inkomna skrivelserSerien inbuden.
Serien avslutad.
 
C 1 CBildarkivens diarier över inkomna skrivelser 
C 1 CAFotoarkivets diarier över inkomna skrivelserBand i arkivkartonger. Med uppgifter om utgående skrivelser. Diarier över försäljnings- och reproduktionsdärenden. Svart-vita fotografier. 
C 1 CBStordiaarkivets diarier över inkomna skrivleserBand i arkivkartonger. Med uppgifter om utgående skrivelser. Diarier över försäljnings- och reproduktionsärenden. Färgfotografier. 
C 1 CCLjusbildsarkivets diarier över inkomna skrivelserBand i arkivkartonger. Med uppgifter om utgående skrivelser. Diarier över utlåningsärenden. 
C 1 DDepositionsavdelningens diarier över inkomna skrivelserBand i arkivkartonger. 
C 1 EGravyravdelningens diarier över inkomna skrivelserBand i arkivkartonger. 
C 1 FKonsthantverk- och designsamlingens diarier över inkomna skrivelserSerien inbunden om inte annat anges. 
C 1 GMåleri- och skulptursamlingens diarier över inkomna skrivelserSerien inbunden om inte annat anges. Avslutas 2003. 
C 1 HMålerikonserveringens diarier över inkomna skrivelserSerien inbunden. 
C 1 ISlottsamlingarnas diarier över inkomna skrivelserBand i arkivkartonger. Fr.o.m. 1990 använder avdelningen diarieföringsblanketter vid diarieföring. Dessa förvaras hos slottssamlingarna. 
C 1 JSvenska porträttarkivets diarier över inkomna skrivelserSerien inbunden. Serien avslutad. 
C 1 KKonstbildningsavdelningens diarier över inkomna skrivelserSerien i arkivkartonger. Serien avslutad.
Serien innehåller även diarier över avdelningens utgående skrivelser.
 
C 1 LLåneregistratorns diarier över inkomna skrivelserMed inkomna och utgående skrivelser. Varje ansökningshandling har ett eget diarienummer.
Se även D2f Låneregistratorns låneliggare
E2m Låneregistratorns korrespondens för akter i låneärenden 1972 -
 
C 2DIARIER ÖVER UTGÅENDE SKRIVELSER 
C 2 ABibliotekets diarier över utgående skrivelser 
C 2 BDepositionsavdelningens diarier över utgående skrivelserSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
C 2 CGravyrsamlingens diarier över utgående skrivelserSerien i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
C 2 DKonsthantverk- och designsamlingens diarier över utgående skrivelserBand i arkivkartong.
Serien avslutad. Ingår fr.o.m. 1974 i konsthantverk- och designsamligens diarier över inkomna skrivelser (C1f).
 
C 2 ESlottssamlingarnas diarier över utgående skrivelserSerien avslutad. Ingår fr.o.m. 1985 i Svenska porträttarkivets diarier över inkomna skrivelser (C1j). 
C 2 FSvenska porträttarkivets diarier över utgående skrivelserBand i arkivkartonger.
Serien avslutad. Ingår fr.o.m. 1985 i slottssamlingarnas diarier över inkomna skrivelser (C1i).
 
C 2 GPostbokBevaras som typexemplar. 
D 1BESÖKSLIGGARE 
D 1 AArkivets besöksliggareSerien inbunden. 
D 1 BBibliotekets besöksliggareBand i arkivkartonger. 
D 1 CBildarkivets besöksliggareBand i arkivkartonger. 
D 1 DDepositionsavdelningens besöksliggareSerien inbunden.
SAKNAS!
Serien avslutad.
 
D 1 EGravyrsamlingens besöksliggareSerien inbunden om ej annat anges. 
D 1 FKonstbildningsavdelningens besöksliggareSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad. Frikort finns ej mer utom för pensionerade tjänstemän.
 
D 1 GKonsthantverk- och designsamlingens besöksliggareSerien i arkivboxar.
Serien avslutad.
Jämför med gravyramlingens mottagning på D1e: 2 och 7 samt måleri- och skulptursamlingens mottagning på D1h och F2f:3.
 
D 1 HMåleri- och skulptursamlingens besöksliggare/målerimottagningenBand i arkivkartonger.
Målerimottagningen Se öven F2f
Se även volym F2f:3 (Måleri- och skulptursamlingens övriga handlingar). Innehåller Carlo Derkerts anteckningar från målerimottagningen (1970-tal), samt målerimottagningens kvitton på inlämnade målningar (1985-1987).
Jämför med gravyramlingens mottagning på D1e: 2 och 7 samt konsthantverks- och designsamlingens mottagning på D1g:2 och 3.
 
D 1 ISvenska porträttarkivets besöksliggareBand i arkivkartonger. 
D 2UTLÅNINGSLIGGARE 
D 2 AArkivets utlåningsliggareSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 2 BBibliotekets utlåningsliggareSerien inbunden om ej annat anges.
Serien avslutad.
 
D 2 CBildarkivets utlåningsliggare 
D 2 CABildarkivets utlåningsliggare, fotokopiorSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
D 2 CBBildarkivets utlåningsliggare, plåtar och negativSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 2 CCBildarkivets utlåningsliggare, skioptikonbilderSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
D 2 DDepositionsavdelningens liggare över tillfälliga utlånSerien inbunden. Förvaras hos depositionsavdelningen
SAKNAS (maj-2006)
Serien avslutad januari 1991.
 
D 2 EGravyrsamlingens utlåningsliggareSerien inbunden.
Serien avslutad. Utlån registreras i nämndprotokollen.
 
D 2 FLåneregistratorns låneliggareSerien i arkivkartonger. Se även C1l Registerkort över utlånad konst.
Korrespondens se serie E2m.
 
D 2 GKonsthantverk- och designavdelningens utlåningsliggareSerien är inbunden. 
D 3DEPOSITIONSLIGGARE 
D 3 ADepositionsavdelningens depositionsliggare 
D 3 AADepositionsavdelningens nya depositionerBand i arkivkartonger. 
D 3 ABDepositionsavdelningen: deponerade grafiska bilderSerien inbunden 
D 3 ACDepositionsavdelningens liggare över tillfälligt hemtagna depositionerBand i arkivkartonger. 
D 3 ADDepositionsavdelningens liggare över återlämnade depositionerBand i arkivkartonger. 
D 3 AEDepositionsavdelningens övriga äldre depositionsliggareSerien i arkivkartonger om ej annat anges. SAKNAS 2017
Serien avslutad.
 
D 3 BKonsthantverk- och designsamlingens depositionsliggareSerien inbunden.
Serien avslutad. Se vidare i Nationalmusei centrala kanslis arkiv (NMCK), nämnprotokollens bilagor.
 
D 3 CMåleri- och skulptursamlingens depositionsliggareBand i kartonger. Se F2f: 10
Förvaras hos målerisamlingen vid inventering 2005. Åter från måleriavdelning 2016
 
D 3 DSlottssamlingarnas depositionsliggare 
D 4INVENTARIER OCH REGISTERAvdelningars inventarier digitaliserades successivt och överfördes då från avdelningarna till arkivet under perioden 2012-2015. 
D 4 ABILDARKIVETS INVENTARIER OCH REGISTERBildarkivets kortregister förvaras i B21. 
D 4 AABildarkivets accessionsliggareSerien avslutad. Häften i tidskriftssamlare. Förvaras hos bildarkivet.
Allteftersom bilderna inkommer förs de upp "klumpvis" och betecknas med ett gemensamt nummer. Detta nummer hänvisar till serie D4ab (Bildarkivets nummerkatalog/huvudregister) där de redovisas separat (gäller ej vykort m.m.). Bilderna betecknas dels med ett individuellt nummer, dels med "klumpnumret".
 
D 4 ABBildarkivets nummerkatalogHäften i tidskriftssamlare. Förvaras hos bildarkivet.
Innehåller häften. Bilderna är numrerade årsvis i accessionsföljd. Efter varje nummer finns även "klumpnumret" (se serie D4aa). Beskrivning av bilden, mått, teknik, privat ägare eller museum. Ej konsthantverk, som har egen bokföring.
Påbörjades omkring 1932.
 
D 4 ACBildarkivets nummerkatalog, handteckningarSerien i kapslar. Förvaras hos bildarkivet.
Serien avslutad.
 
D 4 ADBildarkivets nummerkatalog, konsthantverkBand i kapslar. 
D 4 AEBildarkivets liggare över byten och inköpKortregister
Serien avslutad.
 
D 4 AFBildarkivets äldre förteckningar över fotografierSerien i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
D 4 AGBildarkivets ämneskatalog/konstnärskatalogSerien i kortskåp. Förvaras hos bildarkivet. Upplagt efter ämne. Därefter alfabetiskt efter konstnär.
Förteckning över ämnen finns separat på avdelningen.
 
D 4 AHBildarkivets ikonografiska register över holländsk konstSerien i kortskåp. Förvaras hos bildarkivet.
Upplagt ikonofrafiskt (bildens innehåll). Består av fotografier samt uppgifter.
 
D 4 AIBildarkivets katalog över avporträtteradeSerien i kortskåp. Förvaras hos bildarkivet.
Avporträtterade i alfabetisk ordning. Hänvisar till konstnär.
 
D 4 AJLjusbildsarkivets accessionsliggareSerien inbunden.
Serien avslutad.
Med uppgift om konstnär, titel, befintlig plats samt plats i ljusbildsarkivet.
Nedan är liggarnas ryggtitlar angivna. De flesta saknar uppgifter om år.
 
D 4 AKBildarkivets övriga inventarier och registerBand i kapslar om ej annat anges. 
D 4 BINVENTARIER OCH REGISTER ÖVER NEGATIV 
D 4 BAInventarium över negativSerien inbunden. Förvaras hos bildarkivet.
Inventarium över foton över Nationalmuseums samlingar, svart-vita fotografier.
I nummerordning efter accession - fotot och negativet har detta nummer. Negativen förvaras i magasin. Fotografierna förvaras i plåtskåp, serie D4bc (Fotoarkivets foton över samlingarna). Ordnade efter: teknik, land och konstnär.
Färgfoton förvaras i kortskåp. Ordnade efter konstnär.
 
D 4 BBInventarium över negativserierNegativ på verk som hör till Moderna Museets konstsamling har vid delningen år 1999 förts över till Moderna Museet. Även grafiska blad och handteckningar överförda. 
D 4 BBAInventarium över negativserie A och BSerien inbunden. Förvaras hos Bildarkivet.
Svart-vita negativ. A-plåtar 40x50 cm. B-plåtar 24x30 cm.
Benämnes "Plåtsamlingen" på bokryggen.
 
D 4 BBBInventarium över negativserie CSerien inbunden. Förvaras hos Bildarkivet.
Svart-vita negativ. C-plåtar 18x24 cm.
Benämnes "Plåtsamlingen" på bokryggen.
 
D 4 BBCInventarium över negativserie DSerien inbunden. Volym 1 förvaras i arkivet, en kopia finns hos Bildarkivet. Resten av serien förvaras hos fotoarkivet.
Svart-vita negativ. D-plåtar 13x18 cm.
Benämnes "Plåtsamlingen" på bokryggen.
 
D 4 BBDInventarium över negativserie ESerien inbunden. Förvaras hos Bildarkivet.
Svart-vita negativ. E-plåtar 9x12 cm.
Benämnes "Plåtsamlingen" på bokryggen.
 
D 4 BBENegativserie F "Filmserien"Serien i gaffelpärmar. Förvaras hos Bildarkivet.
Innehåller negativ, kontaktfilmer samt rullar.
Benämnes "Filmserien".
Serien omfattar dokumentation av myndighetens verksamhet - bl.a. utställningar och vernissager, samt även annan verksamhet.
 
D 4 BDSÖKREGISTER TILL BILDARKIVETKortregister över Nationalmusei samlingar. Förvaras i regiserskåp.
Upplagt efter: Konstnärer, Ämnen, Porträtt
Bl.a. med hänvisningar till de olika tekniker som konstnären arbetade i, hänvisningar till kopior av andra konstnärer.
 
D 4 BEInterfolierade kataloger över samlingarnaBand.
Interfolierade kataloger över samlingarna med införda negativnummer.
Kataloger över:
Svenskt måleri
Skandinaviskt måleri
Utländskt måleri
Skulpturer
Miniatyrer kommer att få en egen katalog inom en snar framtid (noterat mars 2002).
 
D 4 CGRAVYRSAMLINGENS INVENTARIER OCH REGISTER ÖVER SAMLINGARNAP3 om inget annat anges. 
D 4 CAGRAVYRSAMLINGENS KORTREGISTER ÖVER SAMLINGARNAFörvaras på avdelningen 
D 4 CAAGravyrsamlingens kortregister över samlingarna utom arkitekturritningarSerien i trä- och plåtskåp. Förvaras hos gravyrsamlingen.
Arkitekturritningar se serie D4cab (Gravyrsamlingens kortregister över arkitekturritningarna).
 
D 4 CABGrayvrsamlingens kortregister över arkitekturritningarSerien i träskåp. Innehåller register över tre samlingar. Förvaras hos gravyrsamlingen. 
D 4 CBGRAVYRSAMLINGENS INVENTARIER ÖVER SAMLINGARNA 
D 4 CBAGravyrsamlingens inventarier över gravyrsamlingarn 
D 4 CBAAGravyrsamlingens inventarium (accessionskatalog) över gravyrsamlingarnaSerien inbunden.
Kronologiskt ordnad efter inköps- och gåvodatum. Med beskrivning och pris i förekommande fall. Från 1970 utgörs inventariet av kopior av nämndprotokollens bilagor.
 
D 4 CBABGravyravdelningens summariska förteckning över handtecknings- och gravyrsamlingarnaSerien inbunden. Band i kartong.
Inventarieförteckning. Med beskrivning och historik.
Serien avslutad.
Saknas 2018
 
D 4 CBACGravyravdelningens summariska förteckning över gravyrsamlingenSerien inbunden.
Innehåller även förteckning över handteckningar. Med beskrivning och inköpspris i förekommande fall. Inventarieförteckning.
Serien avslutad.
 
D 4 CBADGravyrsamlingens inventarium över Carlbergssamlingen av gravyrer samt HårelmanssamlingenSerien inbunden.
Innehåller beskrivning och historik.
Serien avslutad.
 
D 4 CBAEGravyravdelningens inventarium över samlingen av graverade plåtarSerien inbunden.
Innehåller beskrivning och historik.
Serien avslutad.
 
D 4 CBAFGravyrsamlingens förteckning över greve Bielkes gravyrsamlingSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 4 CBAGGravyravdelningens inventarium över Wistrands gåva av gravyrerSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 4 CBAHGravyrsamlingens äldre förteckningar över gravyrer, handteckningar och arkitekturritningar från Kongl. MuseumSerien i arkviboxar om ej annat anges.
Jämför med NMCK Ö1: Kongliga Museum.
Serien avslutad.
 
D 4 CBAIGravyravdelningens snabbinventarium över reproduktionsgrafik 
D 4 CBBGERAVYRSAMLINGENS INVENTARIER ÖVER HANDTECKNINGSSAMLINGARNA 
D 4 CBBAGravyrsamlingens inventarium (accessionskatalog) över handteckningssamlingarnaSerien inbunden om inget annat anges. Kronologiskt ordnad efter inköps- och gåvodatum. Med beskrivning och pris i förekommande fall. Från 1970 utgörs inventariet av kopior av nämndprotokollens bilagor. 
D 4 CBBBGravyrsamlingens förteckningar över Tessins handteckningarSerien inbunden. Saknades vid inventering 1996. Se även serie D4cab (Gravyrsamlingens kortregister över arkitekturritningarna).
Serien avslutad.
 
D 4 CBBCGravyrsamlingens förteckning över Anckarswärds handteckningssamlingSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 4 CBBDGravyrsamlingens förteckning över BillmarkssamlingenSerien inbunden. Innehåller beskrivning, utföringssätt och historik. Av Ida Richards.
Serien avslutad.
 
D 4 CBBEGravyrsamlingens inventarium över på kartong uppsatta teckningarSerien inbunden. Upplagd efter konstnärernas nationalitet.
Serien avslutad.
 
D 4 CBBFGravyrsamlingens förteckning över konstnärshjälpenSerien inbunden. Förteckning över teckningar, akvareller,träsnitt och litografier. Verk av okända konstnärer som inköptes för att ge ekonomiskt stöd. Ej inordnade i de ordinarie samlingarna.
Serien avslutad.
 
D 4 CBCGRAVYRSAMLINGENS INVENTARIER ÖVER ARKITEKTURRITNINGAR 
D 4 CBCAGravyrsamlingens förteckning över arkitekturritningar Tessin/HårlemanSerien inbunden. Se även serierna D4cab (Gravyrsamlingens kortregister över arkitekutrritningarna) och D4cbbb (Gravyrsamlingens förteckning över Tessins handteckningar). 
D 4 CBCBGravyrsamlingens förteckning över CelsingsamlingenLösa blad i en mapp. Förteckning över arkitekturritningar. Innehåller beskrivning, utföringssätt och historik. Se även kortregister i serien D4cab (Gravyrsamlingens kortregister öve arkitekturritningar).
Serien avslutad.
 
D 4 CBCCGravyrsamlingens förteckning över Cronstedts arkitekturritningarSerien inbunden. Ordnat ämnesvis av Patrik Reuterswärd.
Serien avslutad.
 
D 4 CBDGRAVYRSAMLINGENS INVENTARIEFÖRTECKNINGAR ÖVER ÖVRIGA SAMLINGAR 
D 4 CBDAGravyravdelninges inventarium över affischsamlingenSerien inbunden. Har i samband med delningen 1998 överförts till Moderna Museet. Inventarium över Nationalmuseums samt övriga affischer. Inköpspris i förekommande fall (gäller ej Nationalmusei affischer). 
D 4 CBDBGravyrsamlingens inventarium över litografisamlingenSerien inbunden. Med beskrivning och historik. Inköpspris i förekommande fall.
Finns även en onumrerad volym med ryggtiteln: "Litografier inkomna år 1874".
Serien avslutad.
 
D 4 CBDCGravyrsamlingens inventarium över träsnittsamlingenSerien inbunden. Förvaras hos gravyrsamlingen. Årsvis förda förteckningar över inkomna träsnitt.
Serien avslutad.
 
D 4 CBDDGravyrsamlingens förteckning över ornamentsticksamlingenBunt (lösa blad). Alfabetiskt efter konstnär. Äldre register. Se även kortregister över samlingarna (D4cab).
Serien avslutad.
 
D 4 CBDEGravyrsamlingens förteckningar över diverse mindre samlingarSerien i arkivkartonger.
Serien avlsutad.
 
D 4 CBDFGravyrsamlingens förteckning över teckningar från KonradsbergMapp med lösa blad. Förteckning och bilaga över de teckningar från Konradsberg som överlämnats av Psykiatriska kliniken vid Karolinska sjukhuset till Nationalmuseum den 1.2.1994. 
D 4 CBDGGravyrsamlingens förteckningar över A, B och Z nummerSerien i pärmar. Förvaras i P3 samt hos gravyrsamlingen. Volym 1-6 på P3. 7-9 saknas 2018. 
D 4 CBEGravyravdelningens äldre lappkatalogerÄldre lappkataloger som avvecklats. Förvarades i CF till flytten 2003. 
D 4 DKONSTHANTVERK- OCH DESIGNSAMLINGENS INVENTARIER OCH REGISTER ÖVER SAMLINGARNA 
D 4 DAKONSTHANTVERK- OCH DESIGNSAMLINGENS KORTREGISTER ÖVER SAMLINGARNA 
D 4 DAAKonsthantverk- och designsamlingens kortregister över de äldre samlingarna utom fajans och porslinSerien i kortskåp. Förvaras hos konsthantverk- och designsamlingen. Upplagt efter materialslag. 
D 4 DABKonsthantverk- och designsamlingens kortregister över de äldre porslins- och fajanssamlingarnaSerien i kortskåp. Förvaras hos konsthantverk- och designsamlingen- Upplagt efter fabrik och land. 
D 4 DACKonsthantverk- och designsamlingens kortregister över de nyare samlingarnaSerien i kortskåp. Förvaras hos konsthantverk- och designsamlingen. Upplagt efter materialslag 
D 4 DBKONSTHANTVERK- OCH DESIGNSAMLINGENS INVENTARIER M.M. ÖVER SAMLINGARNA 
D 4 DBAKonsthantverk- och designsamlingens inventarier över samlingarnaSerien inbunden. 
D 4 DBBKonsthantverk- och designsamlingens inventarier över Karl XV:s samlingarSerien inbunden. Inventarium över Karl XV:s testamenterade konsthantverksföremål. Se även biografica-samlingen.
Serien avslutad.
 
D 4 DBCKonsthantverk- och designsamlingens inventarium över greve Bielkes samlingarSerien inbunden. Inventarium över av greve Bielke testamenterade konsthantverksföremål. Upplagt efter materialslag.
Serien avslutad.
 
D 4 DBDKonsthantverk- och designsamlingens övriga inventarierSerien i arkivboxar. 
D 4 EMÅLERI- OCH SKULPTURSAMLINGENS INVENTARIER OCH REGISTER ÖVER SAMLINGARNA 
D 4 EAMåleri- och skulptursamlingens katalog över samlingarnaTryckt katalog över Nationalmusei samlingar, upplagd alfabetiskt efter konstnär. Kompletteras för hand. Se vidare i serien D4eb (Måleri- och skupltursamlingens kortregister över samlingarna utom antiken).
Volym 1 och 3 saknas. 2018
 
D 4 EBMÅLERI- OCH SKULPTURSAMLINGENS KORTREGISTER ÖVER SAMLINGARNASerien i kortskåp. Förvaras hos måleri- och skulptursamlingen. Register över måleri, skulptur och ikoner. Innehåller ej antiken. I samma nummerordning som huvudinventariet. Med fotografi av varje konstverk. Som sökväg används en tryckt katalog i två delar, alfabetiskt upplagd efter konstnär, serie D4ea (Måleri- och skulptursamlingens katalog över samlingarna). Registret uppdaterades till 1997. Därefter används d´Art, museets digitala register över inventarier. 
D 4 ECINVENTARIER OCH REGISTER ÖVER MÅLERI 
D 4 ECAMåleri- och skulptursamlingens huvudinventarium över oljemålningarSerien inbunden. Kronologisk ordning.
Från 1997 tillämpas nya rutiner. Digital registrering med utskrifter ersätter blanketter.
 
D 4 ECBMåleri- och skulptursamlingens förteckningar över måleri och skulptur, Kongl. MuseumSerien inbunden. Med uppgift om konstnär, beskrivning av verket, material, mått, tillstånd, anmärkningar och historik. Upprättad av Karl Wåhin.
Enligt den tidigare förteckningen fanns det sex volymer i serien. Den femte volymen var en förteckning över måleri och skulptur från år 1861. Vid en inventering 1996 upptäcktes att den volym som tidigare stod som volym sex i förteckningen sedan länge var märkt som volym fem och att någon förteckning från 1861 inte fanns i arkivet. Därför ändrades förteckningen och volym sex skrevs om till volym fem i den nya förteckningen.
Serien avlsutad.
 
D 4 ECCMåleri- och skulptursamlingens inventarium över statens konstsamlingars tavelförråd "Förrådsinventarium"Band i kartonger.
Serien avslutad.
 
D 4 ECDMåleri- och skulptursamlingens övriga förteckningar över måleri och skulpturSerien i arkivboxar om ej annat anges. 
D 4 ECEMåleri- och skulptursamlingens inventarium över ikonsamlingenSerien inbunden. 
D 4 ECFMåleri- och skulptursamlingens inventarium över konstnärshjälpen 1924Band i arkivkartonger. Verk av konstnärer som inköptes för att ge ekonomiskt stöd åt konstnärerna. Ej inordnade i de ordinarie samlingarna. Innehåller fotografier. Åter från måleriavdelning hösten 2016.
Serien avslutad.
 
D 4 EDINVENTARIER OCH REGISTER ÖVER MINIATYRER 
D 4 EDAMåleri- och skulptursamlingens inventarier över miniatyrer (NMB)Serien inbunden. Kronologisk ordning. Se vidare kortregister D4edc (Måleri- och skultpursamligens kortregister över Wicanderska miniatyrsamlingen). Inventarium över konst på annat underlag än duk och trä. 
D 4 EDBMåleri- och skulptursamlingens katalog över Wicanderska samlingen av miniatyrer m.m.Band i arkivkartonger. 
D 4 EDCMåleri- och skulptursamlingens kortregister över Wicanderska miniatyrsamlingenSerien i kortskåp (7 lådor), viso-kort. Förvaras hos måleri- och skulptursamlingen. Med beskrivning av konstverket. I inventarienummerordning. Se inventarium serie D4eda (Måleri- och skulptursamlingens inventarium över miniatyrer) eller alfabetisk katalog över konstnärer i serien D4edb (Måleri- och skulptursamlingens katalog över Wicanderska samlingen av miniatyrer). 
D 4 EEMÅLERI- OCH SKULPTURSAMLINGENS REGISTER ÖVER SKULPTUR 
D 4 EEAMåleri- och skulptursamlingens huvudinventarium över skulptursamlingarna (NMSK)Serien inbunden. 
D 4 EEBMåleri- och skulptursamlingens bihang till skulpturinventariet, medaljmodellerBand i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
D 4 EECMåleri- och skulptursamlingens inventarium över statens skulptursamlingBand i arkivkartonger. 
D 4 EEDMåleri- och skulpturavdelningens inventarium över nordisk skulpturLappkatalog.
Serien avslutad.
 
D 4 EEEMåleri- och skulptursamlingens inventarium över gipsavgjutningssamlingenBand i arkivkartonger. 
D 4 EFMÅLERI- OCH SKULPTURSAMLINGENS INVENTARIER ÖVER ANTIKENS KONST 
D 4 EFAMåleri- och skulptursamlingens katalog över antika vaser m.m.Kortskåp (12 lådor). Förvaras hos måleri- och skulptursamlingen. Saknas vid inventering 1996. Serien upprättad av O. Antonsson och Å. Åkerström. 
D 4 EFBMåleri- och skulptursamlingens katalog över antika glas m.m.Lappkatalog. Förvaras hos måleri- och skulptursamlingen. Saknas vid inventering 1996. Finns ej heller hos konsthantverk- och designsamlingen. 
D 4 EFCMåleri- och skulptursamlingens övriga inventarier över antika vaser m.m.Serien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 4 EFDMåleri- och skulptursamlingens inventarium över antikerBand i arkivkartonger. Kongligt museum. 
D 4 EFEMåleri- och skulptursamlingens förteckning över egyptiska fornlämningarBand i arkivkartonger. 
D 4 EGMÅLERI- OCH SKULPTURSAMLINGENS HÄNGNINGSPLANER 
D 4 EGAMåleri- och skulptursamlingens hängningsplaner 
D 4 FSLOTTSSAMLINGARNAS INVENTARIER OCH REGISTER ÖVER SAMLINGARNA 
D 4 FASlottssamlingarnas inventarier och register över samlingarna på GRIPSHOLM 
D 4 FAASlottssamlingarnas huvudinventarium över samlingarna på GripsholmVolym 1-11 inbundna. Förvaras på avdelningen.
Vplym 12-22 i arkivet , P3.
Fr.o.m. volym nr 12 finns även fotostatkopia av fotografi av respektive målning. Se även D4fab (Slottssamlingarnas kortregister över samlingarna på Gripsholm).
 
D 4 FABSlottssamlingarnas kortregister över samlingarna på GripsholmSerien i kortskåp (plåtskåp).
Upplagt efter:
1. Konstnär
2. Ämne
3. Inventarienummer
 
D 4 FACSlottssamlingarnas fotografier över samlingarna på GripsholmSerien i kapslar.
Inventarienummerordning. Se serie D4faa (Slottssamlingarnas huvudinventarium över samlingarna på Gripsholm).
 
D 4 FADSlottssamlingarnas fotografier av Gripsholms slott m.m.Serien i kapslar. Fotografier med beskrivning. 
D 4 FAESlottssamlingarnas förteckning över indeponerade konstverk på GripsholmSerien i pärm.
Alfabetiskt ordnad efter konstnär. Fotostatkopia av fotografi med kort beskrivning. Orginalfotografierna finns i volymen D4fad:7 (Slottssamlingarnas fotografier av Gripsholms slott m.m.)
 
D 4 FAFSlottssamlingarnas övriga äldre inventarier över samlingarna på GripsholmSerien i arkivkartonger om ej annat anges.
Serien avslutad.
 
D 4 FAGSlottssamlingarnas konstnärsregister över samlingarna på GripsholmSerien i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
D 4 FAHSlottssamlingarnas kompletteringar till GripsholmsinventarietSerien i pärmar.
Artiklar, fotografier, kopior av arkivhandlingar, samt handskrivna handlingar.
 
D 4 FAISlottssamlingarnas inventering av samlingarna på Gripsholms slottSerien i pärmar.
Inventering rörande påskrifter 1982-1993.
Vårdinventering år 1994/Inventering av konserveringsbehov
Ej heltäckande inventeringar.
 
D 4 FAJSlottssamlingarnas invetarium över rammått på Gripsholms slottSerien i pärmar. Oordnat material.
Inventering av rammått 1995.
 
D 4 FAKSlottssamlingarnas förteckning över placeringar Gripsholm 
D 4 FALSlottssamlingarnas fotokopior av äldre inventarier på Gripsholms slottSerien inbunden om ej annat anges. 
D 4 FAMSlottssamlingarnas förteckning över transporter och förflyttningar på Gripsholms slottSerien inbunden. 
D 4 FANSlottssamlingarnas förlaga till huvudinventarium över samlingarna på Gripsholms slottSerien inbunden om ej annat anges.
Utgör en förlaga till senare inventarium över samlingarna på Gripsholm.
Påbörjad 1883.
 
D 4 FAOSlottssamlingarnas inventarium över Porträtt och Tafle Samling tillhörig Gripsholms Kongliga LustslottSerien inbunden. 
D 4 FBInventarier och register över samlingarna på DROTTNINGHOLM 
D 4 FBASlottssamlingarnas inventarier och register över samlingarna på DrottningholmSerien i arkivkartonger. Dubbla register från olika tider.
Fotografi på respektive föremål (ligger för sig) i inventarienummerordning. Se serie D4fbc (Slottssamlingarnas fotografier över skulptursamlingarna på Drottningholm) och serie D4fbb (Slottssamlingarnas fotografier över målerisamlingarna på Drottningholm).
Föremålen finns numera i Uppsala.
 
D 4 FBBSlottssamlingarnas fotografier över målerisamlingarna, DrottningholmSerien i kapslar.
Inventarienummerordning.
 
D 4 FBCSlottssamlingarnas fotografier över skulptursamlingarna, DrottningholmSerien i kapslar.
Inventarienummerordning.
 
D 4 FBDSlottssamlingarnas fotografier, Drottningholms slottSerien i kapslar. 
D 4 FBESlottssamlingarnas fotokopior av äldre inventarier på DrottningholmSerien inbunden. Förvaras på avdelningen.
Kopior av sådant som finns i Slottsarkivet.
 
D 4 FBFSlottssamlingarnas äldre inventarier över skulptursamlingarna på DrottningholmSerien inbunden. 
D 4 FBGSlottssamlingarnas äldre inventarier över samlingarna på DrottningholmSerien i arkivkartonger om ej annat anges. 
D 4 FCSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på EkolsundSerien i kapsel och kartonger 
D 4 FDSlottsamlingarnas inventarier över samlingarna på HagaSerien i kapslar och arkivkartonger
Volym 2 och 3 förvaras på avdelningen
 
D 4 FESlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på HarpsundSerien i kapslar och arkivkartonger. 
D 4 FFSlottsamlingarnas inventarier över samlingarna på Kongl. MuseumSerien i pärm om ej annat anges. 
D 4 FGSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna i Gustav III:s antikmuseumSerien i kapslar om ej annat anges. 
D 4 FHSlottsamlingarnas invetnarier över samlingarna på RosersbergSerien inbunden om ej annat anges. 
D 4 FISlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på SalstaSerien i kapslar om ej annat anges. 
D 4 FJSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på StrömsholmSerien inbunden om ej annat anges. 
D 4 FKSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på TessininstitutetSerien i pärmar om ej annat anges.
Volym 4 i arkivet P3.
 
D 4 FLSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på UlriksdalSerien i pärmar om ej annat anges. 
D 4 FMSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på LäcköSerien i pärmar om ej annat anges. 
D 4 FNSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på VadstenaSerien i pärm om ej annat anges. 
D 4 FOSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på VenngarnSerien i pärm om ej annat anges. 
D 4 FPSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna i Villa BonnierSerien i pärm om ej annat anges. 
D 4 FPASlottssamlingarnas inventarier över samlingar i Villa Bonnier 
D 4 FPBSlottssamlingarnas fotografier av inventarieförda föremål i Villa Bonner 
D 4 FQSlottssamlingarnas inventarier över statens samlingar på Stockholms slottInbunden om ej annat anges. 
D 4 FRSlottssamlingarnas inventarium över samlingarna på KommerskollegiumSerien i pärmar. 
D 4 FSSlottssamlingarnas inventarium över samlingarna på LeufstaSerien i pärmar om ej annat anges.
Förvaras på avdelningen
 
D 4 FTSlottsamlingarnas inventarium över samlingarna på Nynäs slottSerien i kapslar om ej annat anges.
Det finns ytterligare 50 stycken inventariepärmar
 
D 4 FUSlottssamlingarnas inventarium över samlingarna på Rosendals slott 
D 4 FVSlottssamlingarnas inventarier över samlingarna på Svartsjö slottInbunden.
Fotostaterade inventarier.
 
D 4 FYSlottssamlingarnas inventarier över negativserie A.S.S.Negativen finns hos Bildarkivet.
Slottssamlingarnas egna fotografier av planritningar och allt som har med slotten att göra. Avslutad serie.
 
D 4 FZSlottssamlingarnas inventarier över miniatyrerSammanställning av information från olika inventarier.
Serien består av 69 pärmar. Ämnesordnade. Nordiska miniatyrer, Dahlgrens samling mm. Sammanställt av Jessica Sjöholm
 
D 4 GSVENSKA PORTRÄTTARKIVETS INVENTARIER OCH REGISTER ÖVER SAMLINGARNASPA:s register och material förvaras efter flytt 2013 i P3. 
D 4 GASvenska porträttarkivets accessionskataloger 
D 4 GAASvenska porträttarkivets accessionskataloger, huvudserieSerien inbunden. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Katalogerna omfattar samtliga fotografier av porträtt i Svenska porträttarkivets samling. Samlingen består av fotografier med beskrivning av svenska porträtt (även utom Nationalmuseum). Fotografierna förvaras i kapslar i accessionsnummerordning. Negativen förvaras i fotoatljén.
 
D 4 GABSvenska porträttarkivets accessionskatalogerSerien inbunden. Utan negativ. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet). 
D 4 GBSvenska porträttarkivets register över avbildade enskilda och kungliga personer 
D 4 GBASvenska porträttarkivets register över avbildade enskilda personerKortregister i kortskåp och kapslar. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Med uppgifter och nummer - samma som i accessionskatalogen. Alfabetisk ordning.
 
D 4 GBBSvenska porträttarkivets register över avbildade kungliga personer 
D 4 GBBASvenska porträttarkivets kronologiska register över avbildade svenska regenterKortregister i kortskåp. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Kronologisk ordning, ger accessionsnumret.
 
D 4 GBBBSvenska porträttarkivets register över avbildade utländska kungliga personerKortregister i kortskåp. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Alfabetisk ordning, ger accessionsnumret.
 
D 4 GBBCSvenska porträttarkivets personregister över avbildade svenska regenterKortregister i kortskåp och kapslar. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Alfabetisk ordning efter regentnamn.
 
D 4 GBBDSvenska porträttarkivets register över kända konstnärer, okända porträttKortregister i kortskåp och kapslar. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Alfabetisk ordning.
 
D 4 GBBESvenska porträttarkivets register över okända konstnärer, okända porträttKortregister i kortskåp och kapslar. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Serien ordnad efter århundrade, 1500-1900-tal.
 
D 4 GCSvenska porträttarkivets konstnärsregisterKortregister i alfabetisk ordning. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet). 
D 4 GDSvenska porträttarkivets ärenderegisterKortregister i kortskåp. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Alfabetiskt ordnat efter ort, därefter person. Utlandet för sig.
 
D 4 GESvenska porträttarkivets varia-registerKortregister. Hjälpkatalog. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet). 
D 4 GFSvenska porträttarkivets förteckning över daterade porträttSerien häftad. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Serien avslutad.
 
D 4 GGSvenska porträttarkivet: J.H. Scheffel, porträttkatalogSerien i pärmar. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Dr Roths samlingar till boken om Scheffel. Alfabetisk ordning (efter den avporträtterade). Med fotografi och beskrivning av konstverket
 
D 4 GHSvenska porträttarkivet: Dr Törnegrens porträttsamlingTillsvidare i pärmar. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Reproduktioner av svenska porträtt. Alfabetiskt ordnat.
 
D 4 GISvenska porträttarkivets katalog över verksamma konstnärerKortregister i kortskåp och kapslar. Förvaras hos SPA (Svenska porträttarkivet).
Alfabetisk ordning.
 
D 4 GJSvenska porträttarkiveets verkförteckningar 
D 4 HDEPOSITIONSAVDELNINGENS REGISTER ÖVER DEPOSITIONSVERKLappkatalog. Förvaras hos depositionsavdelningen.
Serien omfattar depositionsavdelningens samtliga konstverk, även de som inte är utlånade.
Serien avslutad.
Serien D3a (Depositionsavdelningens depositionsliggare) innehåller endast uppgifter om det som är utlånat.
 
D 5SAMLINGARNA OCH ENHETERNAS ACCESSIONSKATALOGER 
D 5 ABibliotekets accessionskataloger 
D 5 AABibliotekets äldre accessionskatalogerInbunden om ej annat anges. Kronologisk ordning.
Serien avslutad. Se serie D5ab (Bibliotekets nyförvärvlistor).
 
D 5 ABBibliotekets nyförvärvslistorSerien i arkivkartonger. 
D 5 BBildarkivets accessionskataloger 
D 5 BABildarkivets äldre accessionskatalogerInbunden där ej annat anges. Lucka 1916-1924. Fotografierna förda på avdelningarna: A-topografi, B-porträtt, C-svenska konstnärers arbeten, D-utländska konstnärers arbeten, E-konstslöjd.
Serien avslutad. Samlingarna delade mellan bildakivet och Svenksa porträttarkivet. Fortsätter i serierna D5bb (Bildarkivets accessionskataloger) och D5g (Svenska porträttarkivets accessionskataloger).
Se serie D4aa (Bildarkivets accessionsliggare). Accessionskatalogen även inventarieförteckning.
 
D 5 CDepositionsavdelningens och slottssamlingarnas accessionskatalogerSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad. Efter 1966 se nämnprotokollens bilagor i Nationalmusei centrala kanslis arkiv.
 
D 5 DGravyravdelningens accessionskatalogerSerien inbunden om ej annat anges.
Serien avslutad. Ej fullständig. Se serie D4cbaa (Inventarium över gravyrsamlingarna) och serie D4cbba (Inventarium över handteckningssamlingarna).
 
D 5 EKonsthantverk- och designsamlingens accessionskatalogerSerien i arkivkartonger. 
D 5 FMåleri- och skulptursamlingarnas accessionskatalogerSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
D 5 GSvenska porträttarkivets accessionskatalogervolym 1-20. Se serie D4ga (Svenska porträttarkivets accessionskataloger). Utgör även inventarium. 
D 6DAGBÖCKER 
D 6 ABibliotekets dagböckerBand i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
D 6 BBildarkivets dagböckerBand i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
D 6 CDepositionsavdelningens och slottssamlingarnas dagböckerSerien buntad om ej annat anges
Serien i avslutad.
 
D 6 DMåleri- och skulptursamligens dagböckerBand i bunt.
Serien avslutad.
 
D 7ÖVRIGA LIGGARE 
D 7 ABibliotekets liggare 
D 7 AABiblioteket, äldre nominalkatalogSerien i kartong om ej annat anges. Lappkatalog. Nominalkatalog.
Serien avslutad.
 
D 7 ABBiblioteket, liggare över hembudSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
D 7 BBildarkivets äldre liggare över fotoförsäljningenSerien i arkivkartonger om ej annat anges. SAKNAS 2017
Serien avslutad.
 
D 7 CDepositionsavdelningens övriga förteckningarSerien i arkivkartonger. Volym 2 saknas vid inventering oktober 1996, maj 2006. 
D 7 DFotoateljéns förteckning över fotografering inom NationalmuseumSerien inbunden om inte annat anges.
Serien avslutad.
 
D 7 EKonstbildningsavdelningens liggare 
D 7 EAKonstbildningsavdelningens förteckningar och register över frikortsinnehavare 
D 7 EAAKonstbildningsavdelningens förteckningar över innehavare av frikort, studiekort och legitimationskortSerien i arkivkartonger om ej annat anges. Kronologisk ordning. Innehåller även ansökningar om frikort. I volym 5 finns även förteckning och legitimationskort samt för år 1913-1915 kopieringsliggare. Spridda år.
Serien avslutad. Endast pensionerade tjänstemän får numera frikort. Lista föres på avdelningen.
 
D 7 EABKonstbildnigsavdelningens register till frikortsinnehavareSerien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnad.
Serien avslutad.
 
D 7 EBKonstbildningsavdelningens liggare över visningarBand i arkivkartonger. Se även serie H1 (Besöksstatistik). 
D 7 FMåleri- och skulptursamlingens liggare över hembudSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
D 7 GKonservatorsateljéernas journaler 
D 7 GATekniska anstalten Konservatorns liggare över kopieringarSerien i arkivboxar om ej annat anges. Jämför med volym D1h:1 (Måleri- och skulptursamlingens besöksliggare Skulpturkopiering 1890-1915) samt D7eaa:5 (Konstbilningsavdelningens förteckningar över innehavare av frikort, studiekort och legitimationskort). 
D 7 GBKonservatorns journal över restaureringar 
D 7 HSvenska porträttarkivets övriga liggareBand i arkivkartonger. Serien kallas fr.o.m. volym 2: "Kvitton på inlämnade konstverk, porträtt m.m.". 
D 7 IGravyrsalens övriga liggareGravyrsalens liggare över försäljning av nytryck. 
E 1INKOMNA HANDLINGAR 
E 1 AGravyrsamlingens inkomna skrivelserSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Fortsätter i serie E2e (Gravyrsamlingens korrespondens).
 
E 1 BKonsthantverk- och designsamlingens inkomna skrivelserSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Fortsätter i serien E2g (Konsthantverk- och designsamlingens korrespondens).
 
E 1 CMåleri- och skulptursamlingens inkomna skrivleserSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Fortsätter i serie E2h (Måleri- och skulptursamlingens korrespondens).
 
E 2KORRESPONDENS 
E 2 AArkivets korrespondensSerien i arkivkartonger. Med handlingar rörande gåvor och donationer till arkivet. 
E 2 BBIBLIOTEKETS KORRESPONDENS 
E 2 BABibliotekets allmänna korrespondensSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning. 
E 2 BBBibliotekets byteskorrespondensSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Ingår fr.o.m. 1989 i serie E2ba (Bibliotekets allmänna korrespondens).
 
E 2 CBILDARKIVENS KORRESPONDENS 
E 2 CABildarkivets allmänna korrespondensSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning.
Serien avslutad. Fortsätter i serie E2cb (Handlingar rörande reproduktionsärenden), volym 27.
 
E 2 CBBildarkivets korrespondens rörande reproduktionsärendenSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. Innehåller till stor del kontrakt.
Serien avslutad.
 
E 2 CCBildarkivets korrespondens rörande fotoförsäljningSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning efter avsändare (person eller företag).
Serien avslutad.
 
E 2 CDFotoarkivets korrespondens rörande reproduktionsärendenSerien gallrad enligt 7-8 §§, RA-FS 1991:6
Se serie E2cb (Bildarkivets korrespondens rörande reproduktionsärenden).
 
E 2 CEStordiarkivets korrespondens rörande färgdiabeställningarSerien gallrad. Serien gallrad enligt 7-8 §§, RA-FS 1991:6
Se serie E2cb (Bildarkivets korrespondens rörande reproduktionsärenden).
 
E 2 CFLjusbildsarkivets korrespondens rörande ljusbildsbeställningarSerien gallrad. Serien gallrad enligt 7-8 §§, RA-FS 1991:6
Se serie E2cb (Bildarkivets korrespondens rörande reproduktionsärenden).
 
E 2 DDEPOSITIONSAVDELNINGENS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad efter person eller ort. Häri även slottssamlingarnas korrespondens 1918-1948 (E2i). 
E 2 EGRAVYRSAMLINGENS KORRESPONDENSSerien i arkivboxar. Alfabetiskt ordnad. 
E 2 FKONSTBILDNINGSAVDELNINGENS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. 
E 2 GKONSTHANTVERK- OCH DESIGNAVDELNINGENS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning. 
E 2 HMÅLERI- OCH SKULPTURSAMLINGENS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning. För inkomna skrivelser se serie E1c (Måleri- och skulptursamlingens inkomna skrivelser). 
E 2 ISLOTTSSAMLINGARNAS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. 
E 2 JSVENSKA PORTRÄTTARKIVETS KORRESPONDENSerien i arkivkartonger. Alfabetisk ordning. Häri även slottsamlingarnas korrespondens 1949-1980. 
E 2 KÖVERINTENDENTENS KORRESPONDENS-1976 se Nationalmusei centrala kanslis arkiv, serie E4a (Överintendentens korrespondens), samt även biografica- och brevsamlingen i Nationalmusei arkiv. 
E 2 LINFORMATIONSAVDELNINGENS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. 
E 2 MLÅNEREGISTRATORNS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger om inte annat anges. Observera att sekretess gäller för vissa delar av materialet. 
E 2 NSAMLINGARNAS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. 
E 2 OFORSKNINGSAVDELNINGENS KORRESPONDENSSerien i arkivkartonger. 
E 2 PKONSERVATORSATELJEERNAS KORRESPONDENS 
E 2 PAMÅLERIKONSERVERINGENS KORRESPONDENS 
F 1HANDLINGAR RÖRANDE AVDELNINGARNAS UTSTÄLLNINGAR MED REGISTER 
F 1 AHandlingar rörande avdelningarnas utställningarSerien i arkivkartonger. Kronologisk ordning.
Den kronologiska ordningen har inte varit möjlig att genomföra, eftersom materialet ofta förvarats hos respektive enhet/samling under lång tid innan det arkiverats. Obs sekretess.
 
F 1 BRegister till handlingar rörande utställningarSerien i kortlåda.
Kortregister alfabetisk ordning.
Serien avslutad.
 
F 1 CModeller och ritningar till utställningarSerien upprättades januari 2000.
Materialet förvaras ute i Nationalmuseums Centralförråd.
 
F 2ÄMNESORDNADE HANDLINGAR 
F 2 ABIBLIOTEKETSerien i arkivkartonger. 
F 2 BDEPOSITIONSAVDELNINGEN 
F 2 BADepostionsavdelningens handlingar rörande Nationalmusei väggalmanackaSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
F 2 BBDepostionsavdelningens handlingar rörande föreläsningsverksamhet m.m.Serien i arkivkartong. 
F 2 BCDepostionsavdelningens övriga handlingarSerien i arkivkartonger. 
F 2 BDDepositonsavdelningens kvitton på in- och utlånade handlingarSerien i arkivkartong och hängmappar. 
F 2 BEDepositionsavdelningens inventeringar av konstInventeringar av statligt ägd konst hos myndigheter och andra institutioner. 
F 2 BFDEPOSITIONSAKTERAktserie, alfabetiskt ordnad i kartong.
Serien avslutad 2020.
 
F 2 BFAAvförda myndigheter StockholmAvställda akter alfabetiskt sorterade på myndigjhetens namn. I kartong om inget annat anges.Serien avslutad. 
F 2 BFBLandsortAkter alfabetiskt ordnade på ortsnamn. I kartong om inget annat anges. Serien avslutad. 
F 2 BFCUD Ambassader mmAlfabetiskt ordnade på ortsnamn. I kartong om inget annat anges. 
F 2 BFDStockholmAlfabetiskt ordnad på institutionsnamn. Serien i kartonger. Serien avslutad 2020 
F 2 BFEAvförda myndigheter landsortAkter över depositionsmottagare. Serien avslutad 2020. I kartong om ingt annat anges. 
F 2 BFFDiverseDavid Brodberg AB. Stockholm
Dep. Avd egna handlingar
Data utrustning
Bestämmelser / Avgifter
Jubileumsfest
F E förvaltningsenheten
 
F 2 BFGAvförda myndigheter 
F 2 CGRAVYRAVDELNINGENSerien i arkivboxar. 
F 2 DKONSTBILDNINGSAVELNINGEN/ PEDAGOGISK VERKSAMHET 
F 2 DAKonstbildningsavdelningens handlingar rörande konserterSerien i arkivkartonger. Se även serie B5 (Vernissage- och inbjudningskort). 
F 2 DBPedagogisk verksamhet och genusperspektivKällmaterial till 1:e intendent Margareta Gynnings bok "Transformativa möten- Nationalmuseum i ett feministiskt perspektiv" utgiven år 2021 som behandlar hennes arbete på museet mellan 1977-2021
Materialet följer kronologin i boken.
 
F 2 DCKonstbildningsavdelningens barn- och ungdomsteckningarSerien finns hos Konstbildningsavdelningen. 
F 2 DDKonstbildningsavdelningens pedagogiska verksamhet: skolverksamhetHandlingar inkomna i samband med NM-husets evakuering år 2014 
F 2 DEKonstbildningsavdelningens pedagogiska verksamhet: AteljénHandlingar inkomna i samband med NM-husets evakuering år 2014.
Materialet i volym 3 inkommit 2018 och innehåller Marika Bogrens efterlämnade handlingar
 
F 2 DFKonstbildningsavdelningens pedagogiska verksamhet: projekt i samband med utställningarHandlingar inkomna i samband med NM-husets evakuering år 2014.
Volym 3 - 5 tillkommit 2018 och innehåller Marika Bogrens efterlämnade handlingar
 
F 2 DGKonstbildningsavdelningens pedagogiska verksamhet: diverse programverksamhetHandlingar inkomna i samband med NM-husets evakuering år 2014. Volym 2 innehåller Marika Bogrens efterlämnade handlingar 2018 
F 2 DHKonstbildningsavdelningens pedagogiska verksamhet: samarbeten med externa parterHandlingar inkomna i samband med NM-husets evakuering år 2014. Volym 3 innehåller Marika Bogrens efterlämnade handlingar 2018 
F 2 DIKonstbildningsavdelningens pedagogiska verksamhet: storstilHandlingar inkomna i samband med evakueringen av NM-huset år 2014 
F 2 DJKonstbildningsavdelningens övriga handlingarSerien i arkivkartonger. 
F 2 EKONSTHANTVERK- OCH DESIGNAVDELNINGENSerien i arkivbxar. 
F 2 FMÅLERI OCH SKULPTURSAMLINGENSerien i arkivkartonger. 
F 2 GSLOTTSSAMLINGARNA OCH SVENSKA PORTRÄTTARKIVETSe även Svenska porträttarkivets handlingar F2s 
F 2 GASlottsamlingarnas/Svenska porträttarkivets övriga handlingarSerien i arkivkartonger om inte annat anges. 
F 2 GBSlottssamlingarnas/Svenska porträttarkivets kvitton och beställningsböckerSerien i arkivkartonger. 
F 2 HKONSERVERINGSATELJEERNA/TEKNISKA ANSTALTENKonserveringsrapporter för måleri förvaras i brandsäkra skåp på Bevarandeavdelningen 2014.
Tillståndsrapporter och konserveringsrapporter för konsthantverk och skulptur förvaras i brandsäkra skåp på M1 2021.
 
F 2 HARestaureringsbeskedSe även F2hb, D7ga, D7gb, F2be (Skoklosters slott) 
F 2 HBÖvriga handlingar rörande restaureringar 
F 2 HCKlimatrapporterKlimatrapporter från NM-byggnaden samt från Nynäs slotts bibliotek. 
F 2 IINFORMATION OCH MARKNADSFÖRINGSerien i arkivkartonger. 
F 2 JFOTOATELJENSerien i arkivkartonger. 
F 2 KBILDARKIVENSerien i arkivkartonger om inte annat anges. 
F 2 LFILMER OCH BANDUPPTAGNINGARTidigare benämnt Hörsalen efter det arkiv över filmer och bandupptagningar
som sköttes av Hörsalens ljudtekniker.
 
F 2 LAHörsalens filmerRullfilm har överförts till Filmarkivet i Grängesberg för konvertering till DVD och arkivering.
Dvd-skivorna förvaras hos Gertrud Nord, B21.
 
F 2 LBHörsalens videobandVHS-band förvars i klimatarkiv. Ej konverterade 2014. 
F 2 MARKIVETSerien i arkivkartonger. 
F 2 NÖVERINTENDENTENSerien i arkivkartonger. 
F 2 OLÅNEREGISTRATORNSerien i arkivkartonger. 
F 2 PHandlingar rörande Nationalmuseums föremålsdatabas d.ArtSerien i arkivkartonger. 
F 2 QBUTIKENSerien i arkivkartonger. 
F 2 RFORSKNINGSAVDELNINGENSerien i arkivkartonger. 
F 2 RAForskningsavdelningens projekt 
F 2 RBForskningsavdelningens symposier och seminarier 
F 2 RCForskningsavdelningens ekonomi och organisation 
F 2 RDForskningsavdelningen
Internationellt samarbete
Samarbete för standarder kring transport, försäkringar etc vid internationella utställningar.
BIZOT
RIHA
 
F 2 SSVENSKA PORTRÄTTARKIVET 
H 1STATISTIKSerien i arkivkartonger. 
K 1NEGATIVNegativen inventerades och packades om inför flytt till nya magasin 2010. 
K 1 ANegativ, format A,B,C,D,E,FSamtliga negativ ompacketerades och registrerades i ett omfattande projekt år 2010.
Inventarium över negativen: se serie D4bb (Fotoarkivets inventarium över negativ).
Serien har upphört.
 
K 1 BSvenska porträttarkivets negativSvartvita negativ. Växlande format. Negativen är numrerade årsvis.
Förteckning över negativen: se serie D4ga (Svenska porträttarkivets accessionskataloger).
Serien har upphört.
 
K 2FOTOGRAFIER AV SAMLINGARNASerien i arkivkartonger.
Förvaras hos fotoarkivet.
Innehåller foton som beskrivning och inventarienummer över Nationalmuseums och Moderna Museets (överförd till MM 1999) samlingar. Upplagt alfabetiskt efter land och konstnär. Inom varje konstnärsnamn i inventarienummerordning. Konsthantverk är upplagt efter teknik.
Serien avslutad
 
Ö 1PRESSKLIPPSerien i arkivkartonger om ej annat anges.
Klipparkivt avvecklades år 2004 och de klipp som samlades in rörande museets verksamhet överfördes till myndighetsarkivet. Från 2006 har klippen samlats in av informationsfunktionen och sorterats utställningsvis. Se serie F2i.
 
Ö 2FÖREMÅL 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter