Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Nationalmuseum Enskilda arkiv, personarkiv.Boström, Kjell

Person

KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Anställd vid Nationalmuseum)
KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Bildsamling)
Alternativa namn
Nationoamuseums bildarkiv
HistorikKjell Boström (1921-1953), konsthistoriker, 1949-1952 amanuens och från 1952 intendent vid Nationalmuseum.
Efter grundläggande utbildning vid Stockholms Högskola studierade Boström under ett år vid Institute för Advanced Studies i Princeton under ledning av Erwin Panofsky. I fråga om målsättning och metodik kom Panofsky att få en mycket stor betydelse för Boströms fortsatta vetenskapliga arbete. Ett exempel är den brett lagda undersökningen om järteckenmotivet i anslutning till Vädersoltavlan i Stockholms Storkyrka, som finns i manuskriptform.
När Boström i slutet av 40-talet knöts till Nationalmuseum blev hans första uppgift att deltaga i arbetet på de stora utställningar som belyste det moderna måleriets genombrott i Sverige. De studier, som han därvid bedrev, resulterade bl.a. i en monografi över Nils Kreuger, ett bidrag till och kännedom om Konstnärsförbundets historia.
Boströms främsta insats vid Nationalmuseum kom främst att förläggas till avdelningen för äldre måleri, vid vilken han 1949 förordnades som amanuens och 1952 befordrades till intendent.
Hans studier i den nederländska realismens symbolhistoria öppnade nya perspektiv i en mångfald riktningar. Boströms koncept till doktorsavhandling "Still - life as symbol and symptom - studies in the iconology of still-life and associated genre-painting" i manuskriptform bevaras i Nationalmuseums arkiv.
Emilia Ström
2012-11-09
ReferenskodSE/AB144/EA_30
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/Yhdyvw6jagBQbIYLXzJHqA
SpråkSvenska
ExtraIDEA_30


Arkivbeskrivning
Boström, Kjell (Nationalmuseum)

Nyheter

den 17 november 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 8 oktober 2020
Enklare att söka i Estoniasamlingen
Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisni...


Tidigare nyheter