Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Enskilda arkiv, personarkiv.Kjellin, Helge  (1885 – 1984)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Konsthistoriker)
KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Museum)
Alternativa namn
Ikoner
HistorikHelge Kjellin (1885-1984), konsthistoriker, docent i Lund, professor i Dorpat 1924, därefter i Riga t.o.m. 1928. Samma år intendent vid Värmlands museum och tio år senare landsantikvarie, vilka båda befattningar han hade fram till sin pensionering 1950. Som expert på ikoner och ikonmåleri förvärvade Helge Kjellin en internationellt erkänd rangplats inom konstforskningen. Främst i detta sammanhang skall nämnas hans för svenska förhållanden banbrytande bok "Ryska ikoner" (1956) samt hans katalog över Olof Aschbergs ikonsamling, överlämnad till Nationalmuseum (1933). Han har författat monografier över den värmländske porträttmålaren Uno Troili (diss), Gustaf Rydberg och Christian Eriksson.
För Helge Kjellins insatser som ikonforskare se: J. Fleischer, Byzansreceptionen i Norden 1830-1930, Byzans, Ny Carlsberg Glyptotek, Köpenhamn 1966, pp. 21-37.
ReferenskodSE/AB144/EA_72
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/WrGGMjsQfKYfz5zsNazHmV
SpråkSvenska
ExtraIDEA_72


Arkivbeskrivning
Kjellin, Helge (Nationalmuseum)

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter