Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Avsändare A-Ö

Allmänna Brevsamlingen

Den Allmänna brevsamlingen är en serie brev sorterade alfabetiskt på avsändare.
Vid beställning och framtagning av material måste avsändarens namn anges.

 Volymer (10 st)

ReferenskodAnmärkning 
1A -B
Aagaard, C.F., Köpenhamn 1 brev
Adelborg, Maria 1 brev (2 blad)
Adelborg, Ottilia 28 brev (41 blad), 1 kortbrev, 1 kort
Adelsköld, Claes 4 brev (8 blad)
Adelsparre, C.A. 1 brev (2 blad)
Agelii, Anna 2 brev (4 blad) - arkivlagt på Aguéli i Biografica-samlingen
Aguéli, Ivan 62 brev (146 blad), 16 blad och 1 kort på arabiska, 13 kort - överflyttat och arkivlagt i Aguélis arkiv
Ahlborn, Lea 1 brev, 1 intyg
Ahlgrensson, Björn 2 brev (3 blad)
Ahlgrensson, Fritz 9 brev (18 blad), 1 kort
Ahlman, Axel 3 brev (4 blad), 1 kort
Akrej, Gustaf 1 brev
Akrell, Carl 1 pass
Alli, Aino Neuman, Åbo 1 kort
Alm, Axel 2 brev (3 blad)
Alströmer, J. 1 brev
Alströmer, J.M. 1 brev (2 blad), visitkort från E. Lithander
Anderberg, Adolf 1 brev
Anderberg, Mela 1 brev (2 blad)
Andersson, Carl Ludvig 22 brev (30 blad), 1 kort
Andersson, Knut 1 brev
Andersson, Oscar 9 brev (17 blad), 1 kort, 1 teckning med anteckningar
Andersson, P. se A.W. Netzell
Andrup, Otto, Fredriksborg 3 brev (5 blad)
Angerstein, U. 3 brev (6 blad), hembud av C.R. Lundberg
Ankarcrona, Alexis 1 brev
Ankarcrona, Henrik 2 brev (3 blad)
Arborelius, O. 1 brev (2 brev), biografi samt 1 hembud
Arnberg, Elise 1 brev
Arosenius, Ivar 1 kort
Arsenius, Georg 1 brev
Arsenius, Johan 5 brev (6 blad)
Aschberg, Olof 1 brev (2 blad)
Askberg, Gustaf 1 brev, prislista
Asp, Frieda 1 brev (2 blad)
Asp, Hjalmar avskrifter av brev från Hjalmar Asp samt avskrifter av brev till Asp från R. Bergh,
O. Bache och 1 brev från E. Källström till R. Bergh om Asp ( 8 blad)
B
Bache, Otto, Köpenhamn 2 brev (4 blad). Se även Asp, H.
Batsford, B.T., London 1 brev, 1 kort
Bauck, Jeanna 1 brev
Beck-Friis, Lave 1 brev
Behm, Emanuel 1 brev
Behm, Charlotta Sofia 13 brev (26 blad)
Behm, Herman 4 brev (7 blad)
Behm, Karl 14 brev (22 blad)
Bellman, C. M. 1 fotografi av meddelande
Bengtsson, Charlotta 1 kort
Bennet, J.W. 1 gåvohandling
Benzon, Otto, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Berg, Albert 2 brev
Berg, Gunnel Hazelius 1 brev
Berg, Oscar 1 brev (2 blad)
Berger, J.C. 1 fullmakt
Bergh, Edvard 2 brev, 1 biografi (4 blad)
Bergh, Ellen 1 brev
Bergh, Richard 4 koncept (6 blad). Se även Asp, H.
Bergman, Elise 1 hembud
Bergstedt, Amanda 2 hembud
Bergsten, Vilhelm 1 brev (2 blad)
Bergström, Alfred 1 brev
Bergström, David 1 brev
Bergström, Eda 1 brev, 1 kort
Bergström, S.T.S. 1 brev
Bergström, Sigge 1 kort
Berlin, Karl 1 brev
Beskow, Bernhard 7 brev (10 blad), 1 kort
Bielke, Axel 7 brev (11 blad)
Bielke, Edith 1 brev
Bildt, Carl 1 brev
Bildt, Harald 2 brev
Billberg, Frida 1 brev
Billing, Anna 1 brev (2 blad), 1 kort
Billing, Theodor 10 brev (13 blad), 1 biografi Se även Stäck
Billman, H. 1 brev (2 blad), fragment av svar från S. Strömbom
Billmark, C.J. 1 biografi
Billy-Jacobsen, P., Köpenhamn 2 brev ( blad), räkning
Bissen, V., Köpenhamn 1 brev, 5 brev i avskrift samt följebrev av Selma Colliander
Björkegren, C.J. 1 brev
Björkman, Edward 3 brev (3 blad)
Björkman, G.A. 1 brev
Björnstierna, A. 1 brev
Blackstadius, J.Z. 2 brev (4 blad)
Bleibtreu, L., Köln 1 brev
Blom, Fredrik 2 pass
Boberg, Paul 2 brev (3 blad)
Bock-Neumann, Henny, Berlin 1 brev
Von Bode, W., Berlin 1 brev
Boethius, Axel Se Biografica, Boberg, F.
Boheman, Hjalmar 1 brev
Boije, Fredrik 2 brev (5 blad)
Bonde, Philip 3 brev (4 blad)
Bonnier, Albert 2 brev
Bonnier, K.O. 2 brev, 1 kort, 1 kvitto. Se även Biografica, Josephson, E.
Bonniér, Olle 1 nyårshälsning
Borg, Axel 7 brev (10 blad). Se även Biografica. Josephson, E.
Borg, Frideborg 1 brev
Borg, Gustaf 1 brev
de Bouché, Carl, München Se Dahlgren, E.W.
Boucher, François, Paris 2 brev (5 blad)
Bradley, E.D., gift Murray Smith, London 2 brev (3 blad), fragment av brev till Miss Bradley
Brambeck, Edward 1 brev (3 blad)
Brandberg, C.F.E. 1 brev (2 blad)
Brandelius, G. 2 brev (6 blad), verser om Brandelii frukost (9 blad)
Branting, Agnes 1 brev
Branting, Anna 1 brev
von Breda, C.F. 3 brev (5 blad), 12 brevavskrifter, varav 2 från R.E. Raspe samt 1 memorial
Bredberg, J.W. 1 brev
Bredius, A., Haag 5 brev (8 blad), 1 brevavskrift, 9 kort
Bremde, Edvard, Danmark 1 brev (2 blad)
Breslau, Louise Cath., Zürich 1 brev (3 blad)
Brinckmann, Justus, Hamburg 1 brev (2 blad)
Brising, Louise 1 brev
Broman, Hanna 1 brev
Brouhn, R. Se Nyström, Axel
Brunkal, Rob. 2 brev, 2 räkningar
Brünniche, Eigil, Köpenhamn 1 brev
Brändström 2 brev
Bull-Hedlund 7 brev (11 blad), 1 kort, 1 teckning
Buchard, Adolf 1 brev
von Burgner, Arn. Nic. 1 brev (2 blad), 2 bilagor, undertecknade Erasmus Deterlin och Johan Wichman
Burman, Conny 1 brev
Burman, C.W. 1 kort
Butenschön, Andrea Se Biografica, Boberg, F.
Bygdén, L. 1 brev
Byström, J.N. 4 brev (7 blad)
Bång, J.A. 1 brev
Bååt-Holmberg, Cecilia 1 kort
Bögh, Johan, Bergen 3 brev
Börjeson, Agnes 2 brev (3 blad)
Börjeson, Britta Helena 5 brev (9 blad)
Börjeson, Charlotta 1 brev (2 blad)
Börjeson, Gunnar 2 brev (4 blad)
Börjeson, Helga Se Harboe(?)
Börjeson, John 63 brev, 1 brevfragment (82 blad) 20 kort, 1 biografi
Börjeson, Josef 7 brev (18 blad)
Börjeson, Lena 8 brev (18 blad) Förvaras i Brevsamlingen, J. Börjesons arkiv
Börjeson, Lydia 3 brev (5 blad)
Börjeson, Rolf 1 brev
Börjeson, Vitts, Köpenhamn 5 brev (8 blad)
Böttiger, John 7 brev (8 blad), 1 kort
 
2C -E
Callmander, C. 1 brev
Cardon, Kerstin 3 brev (4 blad)
Carl Se även under K
Carl XI 1 brevkopia (3 blad)
Carl, hertig av Västergötland 1 kort
Carleman, C.G.V. 1 brev
Carlson-Bredberg, Mina 1 brev, K. Rathsmans katalog om äldre konstnärinnor 1911
Carlsund, Otto G. 1 brev (2 blad), följebrev av Elsa Lystad
von Carstanjen, R., Godesberg 1 brev
Casparsson, Edvard 2 brev (3 blad)
Cassier, P. Se Biografica, Josephson, E.
Cederblom, Gerda 1 brev
Cedergren, Per Vilhelm 3 brev (4 blad), 1 biografi (2 blad)
Cederström, Carola 6 brev, 1 vykort
Cederström, Emanuel 3 brev (4 blad)
Cederström, Gustaf 8 brev, 2 kortbrev, 2 kort
Cederström, Rudolf 1 brev (2 blad)
Cederström, Thure 7 brev (16 blad)
Chadwick, Emma 1 brev (2 blad)
Child, Thomas, Glossop 1 brev
Chion, André 1 brev
Christensen, Godfred, Köpenhamn 1 brev
Christie, Manson & Woods, London 1 brev (2 blad)
Christina, drottning Se under K
Claesen, J., Belgien 1 brev
Clairfelt, Axel Mauritz 1 brevavskrift
Clason, J.G. 1 brev, 1 kortbrev
Colliander, Selma Se Bissen, V.
Collin, Johannes 1 telegram
Cornell, Ingegerd 1 brev
Cossio, Manuel, Madrid 1 brev
Crane, Lionel F. 1 brev
Cronström, Daniel 2 blad brevavskrifter
Cronstedt, Carl Johan 6 blad brevavskrifter
D
Dahlberg, Petrus 1 brev
Dahlbom, P.A. 1 brev
Dahlgren, E.W. 2 brev, 1 PM ang. De Geermålningar, 1 brev från Carl de Bouché
Dahlskog, Ewald 1 brev
Dahlström, Alfred 1 brev
Dahlström, C.A. 1 kvitto
von Dardel, Fritz 20 brev (25 blad)
von Dardel, Nils 1 brev, 1 kort
von Dardel-Hamilton, Tora 1 brev
Davis, Margot Se Peterson, Axel
de Frumerie Se under F
De Geer, Gustaf 1 brev
De Geer, Louis 1 brev (2 blad)
De la Gardie, Robert 1 telegram
Derkert, Carlo 1 brev (2 blad)
Derkert, Siri 1 kort
Desprez, J.L. 1 brev (2 blad)
Deterling, Erasmus Se v. Burgner
Detthow, Eric 17 brev (25 blad)
Dietrichson, L. 4 brev (6 blad)
Diriks, Norge 1 brev (3 blad)
Dosi, Gio 1 brev
Drey, A.S. 2 brev (4 blad)
d’Unker, C.H. 1 brev, 1 brevfragment
Duran, C.B. 1 brev
Durling, A. 1 brev (2 blad)
”Döderhultaren” Se Peterson, Axel
E
Edelfelt, Albert 1 koncept
Edelstam, Axel 1 brev
Eichorn, C. 1 brev
Ekenstierna, E. 25 brev (28 blad), 2 telegram samt kvitton
Ekholm, Gunnar 3 brev
Ekman, Emil 1 brev (2 blad)
Ekstam, L. 1 brev
Ekström, Per 3 brev (4 blad), 1 fullmakt
Ekwall, Emma 2 brev
Ekwall, Knut 2 brev (3 blad), 2 kort
Ekwall, R. 2 brev
Eldh, Carl 1 brev (2 blad), 1 kort
Elgenstierna, Gustaf 1 brev (2 blad)
Elgström, Anna 1 brev
Elgström, Ossian 1 brev
Elmquist, Henning 2 brev (4 blad)
von Engeström, Stefan 1 brev
Engström, Albert 1 kort, 1 hälsning
Engström, Leander 1 brev, 1 biografi
Erdmann, Ax. 1 brev (2 blad)
Erdmann, Edvard 1 kort
Ericson, Ida 4 brev (13 blad)
Ericson, Johan 24 brev (39 blad), 1 biografi
Ericsson, Hulda 2 brev, 1 prospekt, 1 räkning
Eriksson, Christian 2 brev (4 blad), 1 kort
Eriksson, Ebba 1 kort
von Esssen, Vera 1 brev
Eugen, prins 1 brev, foto av 3 brev (8 blad), fotostatkopior av 7 brev (21 blad)
Eugenie, prinsessa 2 brev (4 blad)
Eurén, Axel 1 brev
 
3F-H
Faby, E., Paris 1 brev (2 blad), fotografi
Fagerberg, Carl 16 brev (46 blad), 9 kort
Fagerlin, Adolf 17 brev (28 blad), 2 telegram
Fagerlin, Ferdinand 65 brev (99 blad), 2 kort, 1 meddelande om förlovning
Fagerlin, Carl 3 notificationer
Fagerkvist, Tor 80 brev (102 blad), 20 kort
Fagerlin, Carolina 7 brev (12 blad)
Fahlcrantz, Axel 2 brev (3 blad), 1 biografi (2 blad)
Fahlcrantz, Axel M. 1 borgensförbindelse
Fahlcrantz, Carl Johan 2 brev
Fallstedt, Ingel – 21 brev (37 blad) 1 kort
Favén, Anti, Helsingfors 1 brev
von Feilitzen, U. 1 kort
Feldman, Paris 1 brev
Féral, J., Paris 2 brev (8 blad)expertutlåtande om David
Fett, Harry, Kristiania 1 brev
Feulner, D.W., München 1 brev (2 blad)
Fischer, Ernst 5 brev
Fischer, Gustaf 1 brev (2 blad)
Flamen, Anshelm 1 brev
Flensburg, C. 1 brev
Fogelberg, B.E. 7 brev (13 blad)
Folcker, E.G. 12 brev (16 blad)
Forsell, Victor 2 brev (4 blad)
Forseth, Einar 1 brev, donationsbrev från Ruth Wahlström (2 blad)
Forthuny, Mathilde och Pascal Se Biografica, Boberg, F.
Fougstedt, Arvid 1 biografi
Fredenheim, C.F. 1 brev, 1 rapport om Endymion
Fredsberg, F.A. 1 brev
Fridell, Axel 31 brev (39 blad), 23 kort, 2 telegram
Friedlander, A.E. 1 brev (2 blad)
Friese, Kiel 1 kort
Frisendahl, Carl 4 brev (5 blad)
Frisendahl, Halvar 2 brev
Fristedt, Ebba 1 brev
de Frumerie, Agnes 1 brev
Fürstenberg, Arthus 1 brev
Fürstenberg, Pontus 1 brev, 4 brevavskrifter (5 blad)
Fåhraeus, Klas 2 brev (3 blad)
G
Gabriel, Paris 1 brev (2 blad)
Gauffin, Axel 28 brev (49 blad), 2 kort, 10 telegram, PM(2 blad). Se även Mayer, A.
Geber, Lars-Gunnar 1 brev (3 blad)
von Gegerfelt, Engel 2 brev (4 blad)
von Gegerfelt, Lotten 1 brev (2 blad)
von Gegerfelt, Victor 1 brev
Gehlin, Esther 1 brev
Gellerstedt, Alb. Teodor 4 brev
af Geijerstam, Gustaf 1 brev
Gellert, Johannes 1 kort
Gérard, A. 1 brev
Gersaint, Paris 1 brev (3 blad), 9 brevavskrifter och bil. (s:a 17 blad)
Glaser, C Se Biografica, Josephson, E.
Godenius, Samuel 16 brev
van Gogh, Vincent 2 fotografier av brev
van Gogh, V.W. 1 brev (3 blad)
Gold, Alfr., Köpenhamn 2 brev (3 blad), 4 telegram
Graesén, C.R. 1 brev
Gran, Gerhard, Kristiania 2 brev
Grosz, Georg fotostatkopior av 19 brev (20 blad), 1 kort, 6 fotografier
Grünewald, Isaac 4 brev (5 blad)
Gude, Hans, Norge 3 brev (4 blad) Gummesson,P., 1 brev
Gustaf VI Adolf 1 brev
Göthe, E.E. 1 biljett
Göthe, Georg 6 brev (10 blad), sakkunnigutlåtande (2 blad)
Göthe, Wilhelmina 1 brev
H
Haberstock, Karl, Berlin 1 brev, 1 telegram
Hadeln Se Mayer, A.
Hafström, Gillis 3 brev, 1 kortbrev, 2 kort
Hagborg, August 4 brev (5 blad), 1 biografi (2 blad), 1 prisuppgift
Haglund, Robert 1 brev (2 blad), 1 kort, 1 reproduktion
Hagströmer, Sven 1 brev (3 blad)
Hahr, August 1 brev (2 blad), 1 kort
Hall, P.A. 87 brev i avskrift (153 blad)
Hall, Richard 1 brev (2 blad)
Hallbeck, C.S. 2 brev
Hallberg, C. 2 anmälningar
Hallberg, Charles E., Chicago 1 brev (2 blad)
Hallgren, Emil 1 brev, 1 kort
Hallström, Gunnar 4 brev
Hallström, Per 1 brev
Hamilton, Percy 1 brev
Hannotian Se Sager-Nelson, O.
Hannover, Emil, Köpenhamn 2 brev (4 blad), 1 kort
Hansen, Wilhelm 3 brev (6 blad)
Hanson, Judit 1 brev samt bilaga
Hansson, Johan 1 brev
Hansson, Sigurd 1 brev (2 blad)
Harboe, Holga 4 brev (8 blad)
Hasselberg, Per 8 brev (9 blad). Se även Biografica, Josephson, E.
Harvey, Marc H., England 1 kort
Hayden, Arthur, London 1 brev
Hedberg, Erik 1 brev (2 blad)
Hedberg, Hugo 1 brev (2 blad)
Hedman, Per 2 brev, 1 kort, 1 visitkort
Hedenskog, A.G. 1 brev, 1 kort
von Hefner, J.H., Tyskland 2 brev (3 blad)
von Heidenstam, Verner 3 brev (5 blad)
Heinemann, D., München 1 brev, bilaga (2 blad)
Hellquist, Carl Gustaf 4 brev (6 blad), 2 kort, 1 biografi, notification om bröllop
Hellström, Carl 2 brev
Henning, Gerhard, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
von Hennings, Gösta 1 biografi
Henriques, Anna 2 brev (4 blad)
Hermelin, Olof 3 brev, 1 biografi
Hernlund, Ferdinand 2 brev
Hertzberg, A.G. 1 brev
Hesselbom, Otto med familj 13 brev i avskrifter (14 blad), personalia av G. Unger, förteckning på
utställda tavlor samt utdrag FrKA:s protokoll.
Heurand, D (?) 1 brev
Hierta, Per 1 brev
Hill, Hedda 1 brev
Hilleström, Per d.ä. 1 brev
Hirn, Y., Helsingfors 4 brev (9 blad),. Se även Biografica, Josephson, E.
Hirsch, Adolf 2 brev (3 blad)
Hjelmqvist, Wilhelm 2 brev
Hofstede de Groot, C., Haag 3 brev (4 blad)
Hol, Anders 1 brev
Holbö, Kristen, Norge 1 biografi (2 blad)
Holm, Frits, Danmark 1 brev
Holmér, Folke Se Linnqvist, H.
Holmström, Tora Vega 1 kort
von Holst, Johan Gustaf 1 brev
Hoppe, Ragnar 3 brev (12 blad). Se även Påhlman, Sia och Wigert-Österlund, Matilda
Hoyle, W.E., Manchester 2 brev
Hult, S. 2 brev, 1 telegram (även undertecknat Thiel)
Hultbergs konsthandel 1 kvitto
Hultkrantz, Karl 1 brev
Hultmark, Emil 2 brev (3 blad)
Hultmark, Richard 3 brev (4 blad)
Hwasser 1 brev
Hvistendahl, B. 1 kort
Hyphoff, J. 2 brev (3 blad)
Hårleman, Carl 41 brevavskrifter (59 blad), ”Tankar över Hårleman, ristade av Gustaf Precht” (4 blad)
Hägg, Axel Herman 4 brev (6 blad)
Hägg, J. 1 brev
Höckert, J.F. 1 brev (10 blad)
Höckert, S. 1 fullmakt
Höglund,, Gerda 1 brev (2 blad)
Hörberg, Per 2 brev (3 blad)
1 brev (1 blad) Inköpt 1994
 
4I -K
Isaachsen, Olaf, Kristiansand 1 brev (2 blad), 1 visitkort
J
Jaeger, Johannes 1 brev
Jamot, P., Paris 1 brev (2 blad)
Janssen, O.L. 1 kort
Janzon, J. 1 brev, 1 kort
Jernberg, August 4 brev (5 blad), 1 biografi
Jernberg, Mimmi 1 brev
Johansson, Carl 1 brev
Johansson, Helge 10 brev (16 blad)
Johansson, Johan 1 brev, 1 kort
Johansson, Stefan 1 kortbrev
Johnson, Lasse 1 brev
Johnsson, Daidai Se Biografica, Boberg, F.
Jolin, Einar 1 brev (3 blad), 1 kort
Jolin, Ellen 1 kort
Josephson, Anna och Eugenia 1 brev
Josephson, Ernst 2 brev, 1 biografi
Jungstedt, Axel 1 brev, 1 biografi (3 blad)
Justi Se Biografica, Josephson, E.
Jäderlund, Alfred 1 brev
Jönzén, Hadar 1 brev (6 blad)
K
Kallenberg, A. 3 brev
Kallstenius, Gottfrid 1 biografi
Kamke, Ivar 1 brev (2 blad, även undertecknat Sven
Silow), 5 kort, meddelande om vigsel
Karl XV 1 brev
Karl Se även Carl
Karlberg, Ida 1 brev
Karlgren, Bernhard 1 brev
Karlsson, E.V. 1 fullmakt
Karlsson, William 1 brev
Keen, Oscar 1 brev
Key, Ellen 1 kortbrev
Kielland, Thor, Kristiania 3 brev
Kindborg, Johan 1 brev, 1 kort, 1 biografi (2 blad)
Kiseleff, Teodor 1 brev
Kiörboe, C.F. 3 brev (4 blad)
Kjellberg, Ernst 6 brev (14 blad)
Kjellberg, Fritiof 1 brev, 2 kort
Kjellberg, H.G. Se Biografica, Josephson, E.
Kjellberg, Lennart 2 brev
Kjellberg, Sven T. 1 brev
Kjellin, Carl 1 kortbrev
Kjellin, Elis 1 brev (10 blad), 1 reproduktion
Kjellin, Helge 8 brev (10 blad)
Klemming, Gösta 1 brev (2 blad)
af Klercker, Cecilia 1 brev
von Koch, Nils 1 brev
Kokoschka, Oscar 1 kort
Kongstad, Kristian, Fredensborg 2 brev
Koskull, A.G. 1 brev, 1 kort
von Krafft, David 1 brev
Krag, Peter, Danmark 1 brev
Kramer, Jules-Henri 1 brev
Kreuger, Nils 1 kvitto
Kristina, drottning 1 brev
Krogh, Christian, Köpenhamn 1 brev
Kronberg, Julius 6 brev (13 blad), 1 reproduktion
Kronstrand, Bror 1 brev, 1 tackkort
Kroon, J. 4 brev (5 blad)
Krouthén, Johan 1 biografi
Kulle, Axel 2 brev
Kulle, Jakob 5 brev, 1 hembud
Kumlien, Akke 2 brev (3 blad)
Kumlien, Axel 1 brev
Kunsthistorisches Institut, Florens 1 brev
Kuylenstierna, Oswald 1 brev
Kylberg, L.W. 1 brev (2 blad)
Källström, E. Se Asp, H.
 
5L
Lagerberg, Carl 2 brev
Lagercrantz 1 telegram
Lagerholm, J. 1 brev (2 blad)
Lagerholm, Wilhelmina 1 kort, 1 biografi (2 blad)
Lagerlöf, Selma 1 brev (2 blad), 1 kort
Lamm, Carl Robert 3 brev, 1 kvitto
Lamm, Herman 1 kort
Lange, Julius, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Larsen, Knud, Hilleröd 1 biografi
Larsson, Carl 40 brev (60 blad), 8 kort, 1 kortbrev,
21 fotografier av brev
Larson, Marcus 1 brev
Larson, Virginia 1 hembud, 1 kravbrev
Laurin, C.G. 1 brev (2 blad)
Laurin, Thorsten 1 brev, 1 kortbrev, 1 kort. Se även Biografica, Josephson, E.
Leche, Wilhelm 1 brev
Leggatt, Brothers, London 10 brev
Leijonhufvud, K. K:son 1 brev
Leijonhufvud, Kerstin 1 brev
Leijonhufvud, Sten A:son 1 brev (5 blad)
Leemejer, F., Köpenhamn 5 brev (6 blad)
St Lerche, V. 1 brev (2 blad)
Leser, Frankfurt a/M 1 brev (2 blad) Lettström, Harald,
3 brev (5 blad)
Lewerth, Gunnar 1 brev (2 blad). Se även Linnqvist, H.
Levertin, L. 1 brev (2 blad)
Levertin, M.D. 1 brev
Leiblein, J., Kristiania 5 brev (6 blad)
Liljelund, Arvid 1 brev
Liljefors, Bruno 9 brev (15 blad), 1 kort, 1 biografi
Lind, J. 1 brev
Lind, Jenny 1 brevavskrift
Lindberg, Adolf 1 brev
Lindberg, Ellen 1 brev
Lindberg, Harald 1 kort
Lindberg, Thure 1 brev
Lindblom, Andreas 1 brev, 1 kort
Lindegren, Agi 1 kort
Lindegren, Amalia 1 brev, 1 kort
Lindgren, G. 1 brev
Linderstam, A. 1 brev
Lindholm, Bernt 2 brev, 1 biografi (2 blad)
Lindholm, Sigrid 1 brev
Lindholm, Simon 1 brev
Lindman, Axel 1 biografi
Lindquist, Gustaf, Minnesota 3 brev (5 blad)
Lindquist, Sune 1 brev (2 blad)
Lindskog, Claes 3 brev (4 blad), 1 kortbrev, 1 biografi
Linnerhielm, Carl 1 brev (2 blad)
Linnqvist, Hilding 9 brev (11 blad), gåvobrev av G. Lewerth och Folke Holmér
Liphaart, Karl, Florens 1 brev (3 blad)
Lithander, E Se Alströmer, J.M.
Ljung, Ernst 2 brev
Ljunggren, Gustaf 23 brev (32 blad) Tjugoen brev överförda till Boklunds brevsamling den 5/9-00. Endast ett brev kvar.
Looström, Ludvig 3 brev
Lorentz, museichef i Warzawa 1 brev
Louise, drottning av Sverige och
Norge (gift med Karl XV) 3 brev
Lovén, S. 1 brev
Lundberg, Berta 2 brev (3 blad)
Lundberg, C.R Se Angerstein, U.
Lundberg, Robert 1 biografi
Lundberg, Theodor 5 brev (8 blad), 1 kort, 1 biografi (2 bl.)
Lundegård, Justus 3 brev (5 blad), 1 kort
Lundeqvist, Gerda 1 brev
Lundgren, Egron 6 brev (12 blad), 367 blad brevavskrifter (gjorda av Karl Asplund).
Lundgren, P.W. 1 hembud
Lundh, Theodor 1 brev, 1 hembud, 1 kvitto
Lundmark, Efraim 1 brev (2 blad)
Lundquist, C.T., Chicago 1 brev
Luthander, Carl 1 brev
Lübke, W., Stuttgart 1 brevavskrift
Lystad, Elsa Se Carlsund, O.G.
Låftman, B. 2 brev
Lönblad, Emilia 1 brev (2 blad), 1 kort
Lönnroth, Fr. 2 brev
 
6M
Mackesprang, Mauritz, Köpenhamn 2 brev (3 blad)
Madsen, Karl, Köpenhamn 4 brev (5 blad)
von Malmborg, Boo 3 brev (7 blad), 1 bilaga (6 blad)
Malmström, August 5 brev, 6 kort
Mandelgren, Nils M:son 3 brev
Manheim, A.M.W. 1 notis
Mannerheim, Charlotta Se biografica Josephson, E.
Maria (rysk storfurstinna) 25 blad brevavskrifter
Martin, Fredrik 14 brev (19 blad), 1 telegram
Martin, Johan Fredrik 1 autograf
Martinelli, M., Rom 13 brev (19 blad) till Grandel, L
Masreliez, Louis 1 brev samt 2 bilagor (4 blad) ang.Kongl. museum
Matthiesen L:td 2 brev, 1 brevavskrift, 1 telegram
Mattisson, B.A. 2 brev
Matton, Ida 2 brev (4 blad)
Maugham, W. Somerset 1 brev, 1 brev från A.H. Ohlsson
Mayer, August, München 1 brev, expertutlåtande av Hadeln, fotografi samt följebrev av Axel Gauffin
Meier-Graefe, Julius, München 1 brev , 1 brevkopia till dr Dernhöfer
(2 blad)
Meissonnier, Poissy 1 brevkopia
Melander, A.E. 1 brev
Mesch Se Olson-Mesch
Meyer, Elise 1 brev (2 blad)
Milles, Carl 9 brev (14 blad), 6 kort, 3 skisser samt plan över Millesgården (2 blad)
Mogensen, Maria, Köpenhamn 3 brev (7 blad), 3 kortbrev, 3 kort
Montan, A. 3 brev (3 blad)
Munch, Edvard, Norge 11 brev (23 blad), 3 kort
Montau (?), Düsseldorf 1 kort
Morssing, Greta 1 brev (2 blad)
Moselius, Carl David 1 brev (4 blad)
Munch, Edvard, Norge 11 brev (23 blad), 3 kort
Munthe, Gustaf 2 brev (3 blad)
Munthe-Norstedt, Anna 1 kort
Möller, Calle 1 kortbrev
Möller, Hugo Se Biografica, Josephson, E.
Möllerberg, Nils 1 brev
Mönnich-Ramström, Ada 5 brev (14 blad), 4 kort
N
Nelson, Gertrud Se Sager-Nelson
Netzell, A.W. 11 brev (15 blad), kallelse till Neptuniorden för P. Andersson
Neumann, C. Tyskland 1 brev
Nilsson, Axel 1 brev (år 1882)
Nilsson, Axel 2 brev (4 blad)
Nilsson, Louis 1 brev (6 blad)
Nilsson, Martin 1 brev
Nilsson, Vera 1 brev, 1 kort
Nisbeth, Josefina 1 kort, 1 hembud
Nolde, E. Se Biografica, Josephson, E.
Norberg, Hildegard 1 kort
Nordenberg, Bengt 8 brev (11 blad)
Nordenberg, Henrik 6 brev (11 blad), 2 kort
Nordenfalk, Carl 3 brev (4 blad), brevavskrift (2 blad)
Nordenfelt, Per 1 brev
Nordensvan, Georg 1 brev, 1 kortbrev
Nordgren, Axel 2 brev
Nordling, A. 2 hembud
Nordström, Karl 6 brev (17 blad), 1 biografi samt förteckning över brev
Norling, Helmer 1 brev (3 blad)
Normann, A. 1 brev (2 blad)
Norrman, H. 1 brev (2 blad)
Norstedt, Reinhold 1 brev, 1 biografi (2 blad)
Nyberg, Ivar 1 biografi (2 blad)
Nyblom, C.R. 1 kort
Nystrand, E. 1 brev (2 blad)
Nyström, Alfred 2 brev (3 blad)
Nyström, Axel 5 brev (9 blad) samt kostnadsförslag av R. Brouhn
O
Odelmark, F.W. 2 brev
Odhner, C. Th. 5 brev (6 blad)
Ohlson, A.H. Se Maugham
Olofsson, Pierre 1 julkort
Olson, Erik 1 julkort
Olson, Gösta 1 brev (med brev fr. Hilding Linnqvist)
Oppermann, Th., Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Oscar I 3 brev
Ossbahr,C. 3 brev (5 blad), 1 kort
Osslund, Helmer 6 brev (15 blad), 1 kortbrev, 1 kort,
1 biografi
Oxenstierna, A.G. 4 brev (10 blad)
 
7P
Palm, Axel 4 brev
Palm, Gerda 1 brev
Palm, G.W. 6 brev (8 blad), 1 motto
Palm, Torsten 1 biografi
Palm de Rosa, Anna 1 brev (3 blad)
Palme, Carl 4 brev
Palmstierna, C.O. 2 brev (3 blad)
Palmstierna, Erik 4 brev
Pander, Arist, Köpenhamn 1 brev
Panofsky, E. 1 brev (2 blad)
Pauli, Georg 10 brev (12 blad), 4 kort, 1 prisuppgift
Pauli, Hanna 1 brev, akvarellkopia efter Stäck
Paulsson, Gregor 4 brev och 1 brevfragment (8 blad),
1 kort, 3 telegram
Percy, Artur C:son 1 brev
Perséus, Edvard 1 brev
Peter, Axel 2 brev
Peters, Vilh., Kristiania 2 brev (3 blad)
Petersen, Eilif, Kristiania 2 brev (4 blad)
Petersén, J.A. 2 brev
Peterson, Axel, ”Döderhultaren” 5 brev (7 blad), 1 kort, gåvobrev från Marot Davis
Pineus, Conrad 1 brev
Piranesi, F. 1 brev (2 blad), 1 lavering
Plenge, Johann, Münster 1 brev
Posse, Knut 1 brev
Printzensköld, Carl Axel 1 brev
Proessdorf, A.R. 1 brev (2 blad)
Påhlman, Sia 2 brev (7 blad), 1 kort samt bil. av
G. Sylvan, R. Hoppe och
J. Welin-Berger (4 st)
Q
Quensel, J.U. 7 brev
Qvarnström, C.G. 1 rekvisition
R
Raffet 1 brev
Raphael, Axel 2 brev (4 blad), bil. (2 blad)
Rasmussen, A., Danmark 1 brev
Rathsman, K. Se Carlson-Bredberg, M.
Read, A., London 1 brev
Rehbinder, H. Se Wrangel, F.U.
Reuter, Einar 1 brev (2 blad)
Revold, Axel, Norge 1 brev
Ridderstad, Anton 1 brev
van Riemsdyk, B.M.F., Amsterdam 1 brev
Ringdahl, J.J. 1 biografi
Riveer (?), Louis, Paris 1 brev (2 blad)
Rogard, Folke 1 brev (2 blad)
Rogberg, Emil 4 brev (5 blad)
Rogge, Theodor, Berlin 1 kort
Romdahl, Axel L. 7 brev (8 blad), 1 kort
Romin, Gustaf Adolf, Berlin 1 brev (2 blad)
Rooses, Max, Frankrike 1 brev
Rosell, Maria 1 brev
von Rosen, Eric 2 brev
von Rosen, Georg 24 brev (31 blad), 13 kort
Rosenberg, Edw. 2 brev (7 blad)
Rosendahl, John 4 brev (5 blad)
Roth, Stig 1 brev
Rothoff, B.Fr. 1 brev
Rubenson, J. 1 brev
Rubenson, Jeanette 2 brev
Rue, Harald, Köpenhamn 1 brev
Rugiero di Rgieri 1 pergamentsbrev
Runeberg, Gustaf 1 brev
Runeberg, Johan Ludvig 2 brevavskrifter (4 blad) saknas
Runeberg, V., Helsingfors 1 brev
Rydberg, Gustaf 11 brev (17 blad), 2 kort
Rydén, Värner 1 brev
Rydh, Carl 15 brev (24 blad), 1 kortbrev
Röhl, Maria 1 brev
Rönne, Svend, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
 
8S
Sager-Nelson, Olof 23 brevavskrifter i handskrift (13 blad)
och 12 i maskinskrift (18 blad) av brev
till Gertrud, Faster, syster och bröder.
Biografi av Gertrud Nelson (2 blad) samt avskrift av brev från A. Hannotian
Sahlin, Gertrud 1 brev (2 blad)
Salmson, Hugo 2 brev (4 blad)
Saloman, Geskel 1 brev
Salomon (?), Ludvig, Köpenham 1 brev (2 blad)
Salomonsen, I., Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Sandberg, Hjalmar 1 brev
Sandberg, J.G. 1 brev
Sandels, Elaine 1 biografi över G. Sandels (2 blad)
Sandblom, Philip 25 brev (27 blad)
Sandels, Gösta 2 brev, 2 slutna kuvert med
brevavskrifter till fru Elaine Sandels
(ej tillgängliga)
Sander, N. Fr. 2 brev, 3 brevavskrifter
Sanne, Karin 1 brev (4 blad)
Schaar, Yngve 1 brev (2 blad)
von Schantz, C. Alex. 1 brev (2 blad)
Scheffer, Carl Fredrik 1 brev i avskrift (2 blad) samt kopior
Schloss, Philippe, Paris 2 brev (4 blad)
Schlytern, Mary 1 brev
Schmidt, Harry, Kiel 2 brev, 1 kort
Schnitler, Carl W., Kristiania 1 brev (2 blad)
Scholander, F.W. 11 brev (19 blad), 15 brevavskrifter (40 blad), 1 vers och skiss till Utmelandsmonumentet
Schou, H.J. Se Biografica, Josephson, E.
Schultz, Daniel, Tyskland 1 brev
Schultz, Heinrich, Goslar 1 brev
Schultzberg, Anshelm 3 brev (6 blad), 2 kortbrev, 1 kort, biografi (2 blad)
Schwab, Eigil 1 brev, 1 kortbrev
von Schwerin, Amelie 3 brev (4 blad)
von Schwerin, L. (?) 1 brev (2 blad)
Seeberger, Gustav, München 1 brev (2 blad)
Sergel, J.T. 3 brev (4 blad), fotografi av ett brev (4 )
kopior av 4 brev till J.G. Schadow
Serner, Gertrud 2 brev samt bil. (9 blad)
Silfverstolpe, Oscar 1 brev
Silow, Sven Se Kamke
Silvén, Jakob 1 brev, 1 hembud
Simonson, Birger 1 biografi
Sirén, Osvald 25 brev (34 blad), 1 telegram samt 1 brev
ang. kinesisk konst av okänd (2 blad)
Sjöberg, Axel 7 brev (10 blad)
Sjöberg, Eric 1 brev (2 blad)
Sjöblom, Axel 1 brev
Sjögren, Arthur 1 brev (2 blad)
Sjöström, Victor 1 brev
Skavlan, E. Se Biografica, Josephson, E.
Skjödebrand, Anders Fredrik 1 brev
Skjöldebrand, Per Erik 65 brev (91 blad)
Skovgaard, Joakom, Danmark 2 brev
Skånberg, Carl 53 brev (100 blad), 6 kort, 1 hembud, 1 kvitto
Sluka, Robert 2 brev (32 blad)
Smith, Wilhelm 1 brev, 1 biografi
Smith-Hald, F., Kristiania 1 brev (2 blad)
Smith-Murray Se Brandley
Snoilsky, Carl 1 brev i kopia (2 blad)
Sondén, Mårten 1 dikt
Spear, J., England 1 brev
Staaff, C.T. 1 brev (2 blad), pressade blommor
Stavenow, Åke 1 brev
Stang, Kristiania 1 telegram
von Stapelmohr, H. 1 brev
Sten, John 1 biografi samt gåva med brev som lämnades till museet i juli 1978
Stenberg, Emerik 1 brev
Stenhammar, Wilhelm 1 kort
Stephens, George 1 brev
Stjernkrantz, Karl 1 brev (2 blad)
von Stockenström, Albert 16 brev (42 blad), 7 fotografier
Strandberg, Hedvig 1 hembud
Strandberg, Otto 1 brev (2 blad), 1 kort
von Stokirch, Einar 1 brev (2 blad)
Struck, Herman, Berlin 1 brev. Se även Biografica, Josephson, E.
Strömbom, Sixten 5 brev (35 blad). Se även Billman, H.
Sturnegk, G.A. 2 brev
Styffe, C.G. 2 brev
Stäck, J.M. 2 brev, 1 brevavskrift (5 blad), verser av Stäck och Billing. Se även Hanna Pauli
Sundström, Harriet 1 kort
Swane, Leo, Köpenhamn 2 brev
Svensson, C.F. 1 hembud
Svensson, P. 3 brev
Swärd, Arvid 1 brev (2 blad)
Sylvan, G. Se Påhlman, Sia
Sätherberg, Herman 1 brev
Säve, P.A. 1 brev
Söderberg, Gustaf 1 rekvisition
Söderblom, Nathan 1 brev
Södermark, J.P. 1 brev
Sörensen-Ringi, Harald 1 brev, 1 biografi
 
9T
Tallberg, Axel 7 brev (16 blad), 3 kort
Tamm, Gustaf 3 brev
Tandefelt, Signe, Helsingfors 3 brev (4 blad)
Thegerström, Robert 1 brev
Tegnér, Torsten 1 brev (2 blad)
Tengbom, Ivar 1 brev
Tessin, Carl Gustaf 33 brevavskrifter (64 blad)
Tessin, Nicodemus d.y. 1 brev (2 blad), 1 brev (2 fotografier), utdrag ur brev rörande Ehrenstrahl (4 blad)
Thegerström, Robert 1 brev
Thiel, E. Se Hult, S.
Thiis, Jens, Oslo 2 brev (3 blad)
Thiis, Ragna 1 brev
Thor, Emil Johansson 1 brev
Thorslow, H. 1 prisuppgift
Thörne, Alfred 1 biografi, 1 hembud
Tillberg, Knut 1 brev
Timén, Frans 1 kort
Tingdahl, Gunnar 1 brev
Tirén, Johan 1 biografi
Tirén, Stina 4 kort
Traugott, Ivan 1 brev
Triana, Luis, Madrid 11 brev (18 blad), 2 brevavskrifter, 2 telegram samt uppgifter om El Greco-litteratur
Trolle, Alice 1 brev (2 blad)
Tryde, Vilhelm, Köpenhamn 2 brev (4 blad)
Tufvesson, Theodor 1 kort
Tullberg, Edward 1 brev
Tuttle, B.E., Yale 1 brev
Törneman, Axel 1 biografi (2 blad)
Törneman, Gudrun 1 brev
Törnå, Oscar 11 brev (18 blad)
U
Uggla, Evald E:son 1 brev
Ullman, Sigfrid 1 brev (2 blad)
Ulrich, Erik Otto 1 brev
Unger, G. Se Hesselbom, O.
Unman, Gustaf 1 brevfragment
Upmark, Eva 1 brev, 1 kort
Upmark, Gustaf d.ä. 2 brev (3 blad), 1 brevavskrift
W
Wachtmeister, Blechert 1 brev (2 blad) samt 1 allegat
Wachtmeister, Hans 1 visitkort
Wachtmeister, H.G. 1 brev (2 blad)
Wahlberg, Alfred 3 brev (5 blad)
Wahlbom, Gustaf 2 brev, 1 anhållan
Wahlund, Carl 1 brev (2 blad), 1 kortbrev, 2 kort
Wahlquist 1 prisuppgift
Wahlström, Ruth Se Forseth, E.
Wallander, Alf 4 brev (6 blad), 1 kort
Wallander, J.W. 10 brev (15 blad), 1 kort, verser (2 blad), 1 fotografi
Wallander Wille 1(?) brev (3 blad)
Wallberg 3 brev (5 blad)
Wallberg, I. 1 telegram
Wallin, David 1 brev
Wallmark, Ernst 1 brev
Veber, Jean, Paris 1 brev (2 blad)
Wedberg, E. 1 brev
von Wedel, Stephanie 1 brev
Wegemann, Fr., Tyskland 1 kort
Vegeman, Berte, Köpenhamn 1 brev
Welin-Berger Se Påhlman, Sia
Welinder, Helena 1 brev
Wengström, Gunnar 6 brev (11 blad) samt bilaga (9 blad)
Venturi, Lionello 1 brev
Werenskiold, Erik, Lysaker 1 brev (2 blad), 1 telegram
Werner, Gotthard 41 brev (87 blad), 3 kort samt 1 brev till
Werner. Se även Westman, H.
Wertheimberg, Ketty, Tyskland 2 brev (3 blad), 1 kort
Westfelt-Eggertz, Ingeborg 1 brev
Westman, Henrik 1 brev (2 blad), biografi över G. Werner (2 blad)
Westrup, F. 1 brev (2 blad)
Wettergren, Erik 9 brev (17 blad), 1 kort
Wetterling, Alexander Clemens 2 brev (7 blad)
Wibom, Otto 1 brev, 1 fotografi
Wicander, Carl August 1 kort
Wicander, Hjalmar 1 visitkort
Wichman, Johan Se von Burgner
Widholm, Gunnar 1 kort
Wigert-Österlund, Matilda 2 brev (5 blad) samt följebrev av R. Hoppe
Wijk, Caroline 1 brev, 4 planschblad
Wijk, Hjalmar 1 brev
Wijkander, Oscar 1 brev
Wik, Christian 1 brev
Wilhelmson, Berta 1 brevavskrift
Wilhelmson, Carl 4 brev (7 blad), 1 kort, 26 brevavskrifter (25 blad)
Winkel & Magnussen, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
af Wirsén, Carl David 1 brevkopia
Wisén, Theodor 6 brev
Wissler, Anders 1 brev
Withering, W., Birmingham 1 brev i fotostatkopia (4 blad)
Wrangel, Ewert 2 brev (3 blad)
Wrangel, F.U. 1 brev (2 blad) samt bilaga av
Hugo Rehbinder
Wrangel, J. 1 brev
Wulff, Wilhelm, Köpenhamn 2 brev (3 blad)
Wåhlin, Karl 7 brev och 1 brevfragment (10 blad), 1 telegram, 1 räkning. Se även Biografica, Josephson, E.
Wästberg, Carin 1 brev
 
10Z
Zeising, Herbert, Tyskland 1 brev (2 blad), fotografi
Zethelius, W. 1 kort
Zetterholm, Ludvig 1 brev
Zetterström, Hasse 1 visitkort
Zetterwall, Helgo 3 brev (5 blad), 1 kort
Zieckerman, F. 2 brev (4 blad)
Zoir, Emil 5 brev (8 blad)
Zoll, Kilian 3 brev
Zorn, Anders 10 brev (13 blad)
Zäll, Hilda 1 brev (6 blad)
Å
Åkerberg, Knut 1 brev
Åkerhielm,Gösta 1 brev
Åkesson, Jonas 2 brev
Ö
Öberg, Theodor 1 brev
Öhman, A.R. 1 brev (2 blad)
Österlind, Allan 8 brev (60 blad)
Österman, Emil 1 brev, 1 kort
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter