Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Volym

[PROTOKOLL, ÅRSBERÄTTELSER, STADGAR]

Konstnärsförbundets Arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_31-1/A 1/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/yR6NFhDuoYJVhfbh5wvHW0
ExtraID1
Datering
18851923(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkning1. 1885 Protokoll
2. 1886 Protokoll. Se även koncept B4
3. 1887 Protokoll. Se även koncept B4 och cirkulär B3
4. 1888 Protokoll. Se även koncept B4
5. 1889 Protokoll. Se även koncept B4
6. 1890 Protokoll och årsberättelse
7. 1891 SAKNAS
8. 1892 Protokoll 14 mars 1891
9. 1897-1898 Urdrag ur protokoll från Sveriges Allmänna Konstförening.
uå Koncept till protokoll för Svenska Konstnärernas Förening
10.1899 Urdrag ur protokoll hållet hos Stadsfullmäktige i Göteborg den 4 april 1899
11. 1900 Protokoll samt diverse anteckningar
12. 1901 SAKNAS
13. 1902 SAKNAS
14. 1903 Protokoll hållet den 17 oktober
15. 1904 Protokoll samt Årsberättelse
16. 1905 Protokoll
17. 1906 SAKNAS
18. 1907 SAKNAS
19. 1908 SAKNAS
20. 1909 SAKNAS
21. 1910 Protokoll av den 12 oktober
22. 1911 protokoll av den 10 maj och 30 oktober
23. 1912 Protokoll hållet vid extra möte den 18 januari, 16 februari, 11 april och 20 maj
24. 1913 Årsberättelse enbart
25. 1914 Protokoll och Årsberättelse
26. 1915 Protokoll och Årsberättelse
27. 1916 Protokoll och Årsberättelse
28. 1917 Protokoll och Årsberättelse
29. 1918 Protokoll och Årsberättelse samt diverse anteckningar. Udstillingsbygningen ved Charlottenborg - Planer. Tidningsklipp.
30. 1919. Protokoll och Årsberättelse
31. 1920. Protokoll
32. 1921 SAKNAS
33. 1922 SAKNAS
34. 1923 Protokoll. Sista efter Konstnärsförbundets upplösning
35. 1888 Göteborg och Paris i Maj. Angående stadgar undertecknad av Karl Norström, Richard Bergh, Georg Pauli och Carl Larsson
36. 1889. Handssrivna handlingar angåedne stadgar av 15 mars
37. 1888-1889 Skrivelser angående stadgarnas revision
38. 1889. Röstsedlar angående förändring av stadgar av den 26 september
39. 1887,1889,1891 Konstnärsförbundets tryckta stadgar
40. 1891-1912 Brev rörande avsägelser ur Konstnärsförbundet undertecknade Bruno Liljefors, Gusten Lindberg, Maja Fjeastad, Georg Pauli, Robert Thegerström, August Jernberg, Christoffer Johan Wallroth, N. M. Mandelgren, Carl Larsson, Axel Sjöberg, m. fl.
41. 1892. Carl Larsson. Brev till styrelsen med begäran om utträde ur Konstnärsförgbundet
42. 1886-1920 Årsberättelser av Förbundets styrelser under åren 1886-1920.
B 3 ingår i A1:1
1. 1887 Cirkulär till KF:s ledamöter underskrivet av Olof Arborelius och Carl Möller
B 4 ingår i A1:1
1. 1886-1889 Diverse originalkladdar till protokoll, föredrag, namnlistor m.m. av Richard Bergh och Karl Nordström
1900-1905 ? Karl Nordströms koncept för PM till "Vad vår kamp gällt" ställd till Richard Bergh. Se även E 8-2
1900-1905 ? Richard Bergh från Karl Nordström
B 5 ingår i A1:1
1. 1886 Brev till Konungen undertecknat av Ernst Josephson 2 mars 1886
2. Skrivelser till Kongliga Akademien för de fria konsterna undertecknad Nils Claëson m.fl.
3. 1886 Ansökan om en komité för omorganisation av Akademien för de fria konsterna ställd till Georg Pauli. Undertecknad den 14 Augusti 1886 av Albert Theodor Gellerstedt
4. 1903 (?) Karl Nordström ? till ordförande i Nationalmuseum (1903 med blyerts i brevet). Innehåller tidningsurklipp. Mycket trasigt. Med kuvert adresserat till Sixten Strömbom. (lägges bl 1902 års dok. med blyerts). Flyttad från F8-2
5. 1913 Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet rörande Nationalmuseum 1913
6. Ud. (1916? 1905? med blyerts, Dublett (?) med krita), Till Statens inköpsnämnd, ej komplett. Innehåller Sixtens Strömboms maskinskriven manus till Noter i Kap II: 1912 I Inköpsnämnden. Flyttad från E 7-1 1916
7. Utan mottagare, koncept?
Stockholm i februari 1926 (?), Konstnärsförbundets styrelse, Nordström / Wilhelmson överstrycket, 1 bl. 2 s. skrivna. Mycket trasigt, slitet i kanter
8. Ud., utan mottagare, brevkoncept / brevfragment undertecknad Med utmärkt högaktning Karl Nordström.
Rörande Konstnärsförbundet , Olof Sager-Nelson, Georg och Hanna Pauli samt August Brunius ställning. Flyttad från F 8-19

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2020-06-11 18:01:43

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter