Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Volym

[Axel Gauffin]

Gauffins brevsamling

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/BREVSAML_794-1/AG 1/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wqRtX4zT3o72FzlFRMrAzC
ExtraID2
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkning2. Brulin, Herman – Prins Eugen.
Brulin, H. 1 kort, 1 koncept, 1959, 1947, u.å.
brudpar
1 kort, 1 koncept 1926, 1954
Brunius, A. & Célie 9 brev (16 blad), 1 kort 1914–1922
2 koncept (9 blad) 1925, 1954
Brunius, Palle 1 kort 1956
Brünniche, E. – – se Hannover, E.
Bulloz, J. - E. 2 brev 1913
von Bussse 1 brev 1945
Bülow, W. 2 brev 1908
Bur - - , Eric 1 brev 1959
Burmeister, G. 1 brev, 1 kort 1912, u.å.
Bäckman, A. 1 kort u.å.
Böttiger, J. 4 brev (5 blad) 1907–1931
Böök, F. & Tora 23 brev (33 blad), 1908–1947
18 kort (21 blad)
20 kort
Cailleux, P., Paris 4 brev (5 blad) 1918, 1930, 1934
Cambefort (?), Lyon 1 brev (2 blad) 1913
Camus, O., (Le Croix Blanche) 1 brev 1915
Cantón, J.F. Sauchez, Madrid 1 brev 1949
Carell, G. 1 brev 1945 se även Dahl-
1 kortbrev 1959 berg, E.
1 kort –
1 koncept 1958
Carlqvist, Maja 1 koncept 1944
Carlsson, Hjalmar 1 koncept 1943
Carlsson, Hugo 2 brev 1944, 1955
Carlsund, Otto G. 4 brev (5 blad), 3 kort 1942–1945
Casal, O. (?) 1 kort 1936
Castrén, G. 1 brev, 1 kort 1907, 1941
Cassel, E. (Gebers) 1 brev 1953
Cederblad-Hansen, Carin 1 brev 1957
Cederquist, Birgit 2 kort 1952
Cederschiöld, brudpar 1 koncept 1944
Cederström, Ebba 1 brev 1937
Cederström, Carola – – se Munthe, A.
Cederström, Gustaf 4 brev (6 blad) –
Cederström, Edit 2 brev (3 blad), 3 kort –
Cezera, A., Bordeaux 1 brev 1913
Chenon, A. 1 brev 1949
Chénard-Huché, Paris 4 brev (7 blad) 1913, u.å.
Clarholm, P. 2 kort 1937, 1938
Clason, Karin 1 brev 1959
Cnattingius, B. 1 brev 1961
Cohen, A., Toulon 3 brev, 1 kort, 1946
1 koncept
Collin, M. 1 brev 1942
Colliander, Selma & Berggren, A. visitkort u.å.
Constable, W.G., Boston 2 brev 1939, 1941
Corneli, H. – – se Laurin, T.
Cossio de Timeur, Natalia
Madrid 1 kort u.å.
de Croij, Isabelle 1 brev, 1 koncept 1944, 1940
Cronstedt, F.W. 1 brev 1915
Cronstedt, Gerda 1 kort 1959
Csánky, D., Budapest 1 brev 1937
Cullberg, J. 1 brev 1942
Curman, Signhild & Sigurd 1 brev, 5 kort,1 koncept 1930, 1957–1959
Dagens Nyheter 1 – 1934 ang. tidn. 70-års
jubileum
Dahlberg, Erik 5 brev 1932–1942, u.å. 1 brev (2 blad)
till G. Carell
Danielsson, Eric 1 brev 1958
Danielsson, Margareta 3 brev 1948
David, C.L., Köpenhamn 30 brev (41 blad), 1943–1959 även program
2 kort för Kunstidu-
strimuseets Ven-
ners skåneresa
Dekan, Hans (?), Kristiania 1 brev 1924
de Geer, Louis 1 brev –
Dehlgren, S. 1 brev –
Delavand, Frankrike 2 – 1921
Demontz, I., Paris 3 brev (4 blad) 1913
Dencker, Rolf, Paris 1 brev 1943
Dezzaroi, André 1 brev 1924
de Wahl, Anders 1 kort, 2 koncept 1929, 1930 tackkort, koncept till dikt
Diedrichsen, L., Norge 1 brev 1907
Dister, Jean, Woking 1 brev 1952
Dogston, Campbell, London 4 brev (5 blad) 1921–1940 även översätt-
1 brev till G. Wengström ning
Donnér, Jarl W. 1 brev 1960
Douen, Jacques, Paris 1 kort 1911
Dryselius, Anna & G. 1 brev 1955
Dupré, R., Rabat 1 brev 1915
Dörring, Einar 3 brev 1946–1956
Eckerberg, E. 1 brev 1955
Eckerman, O. 2 brev 1931, 1943
Edelfelt, Annie 1 brev (?) 1910
Edelfelt, J. 1 kort 1958
Eden, Anthony, London 2 brev 1934, 1935
af Edholm, E. 1 brev, 1 kort 1930, 1948
Edström, A.W. 1 brev 1959
Edström, Sigfrid 2 brev 1940, 1947
Ehrnberg, A. 1 brev 1945
Ehrenstråhle, H. 4 brev 1942
Ehrensvärd, Albert 2 brev 1928, 1934
Ehrensvärd, Augustin 1 brev 1934
E-m, Ruth 1 kort 1959
Einstein & Co, München 2 telegram u.å. koncept
Ek, K. 1 brev 1929
Ek, Vera 1 kort 15/8 u.å.
Ekeberg, B. 1 kort, 2 koncept 1950, u.å., 1953
Ekegård, H. 1 brev (3 blad) u.å.
Ekholm, C.G. 3 brev 1947, 1948
Ekholm, K. 1 brev 1941
Ekman, Auda 1 brev 1907
Ekstrand, E.E. 1 brev 1940
Ekwall, Ulla 1 kort u.å.
Eldh, Carl 5 brev (7 blad), 7 kort 1913–1943
Elfwing, Bernhardine 1 visitkort 1909
Elgström, Ossian & Vera 4 brev, 1 kort 1909, 1942, 1943, u.å.
Elvin, A. 1 brev 1943
Enckell, Rabbe 1 brev (2 blad) 1962
Engberg, Arthur 1 kort u.å.
Engström, A. 1 kortbrev 1925
Engström, Leander 2 brev 1925, 1926
Engwall, G. 2 brev 1942, 1945
Erdmann, Rachel 3 brev (4 blad) 1953, 1956
Eriksson, Christian 2 brev 1918, 1923 brev till R. Bergh
Eriksson, K.A. 3 brev 1945
Eriksson, E.S. 2 brev, 1 kortbrev 1942, 1945
Eriksson, Fritz, H. 2 brev, 1 kort 1941, 1942, 1947
Eriksson, Hans 2 brev 1945
Eriksson, Hugo 1 kort 1952
Eriksson, Lydia 1 brev 1959
Eskeröd, A. 1 brev 1955
Etzler, G. 1 brev 1945
Eveillard, René, Wiesbaden 1 brev 1924
Prins Eugen 7 brev (11 blad), 1904–1945
8 kort, div. ant.
2 telegram 1907, 1910

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2019-05-29 13:39:43

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter