bild
Arkiv

Beklädnads Klubb 2130, Nälden


Grunddata

ReferenskodSE/FAJ/FAJ_10627-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/UM1Ph5vePagMYyrdXesV76
ExtraIDFAJ_10627-1
Omfång
0,08 Hyllmeter 
1 Volymer 
Datering
19321987(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivbildare/upphov
Beklädnads Klubb 2130, Nälden (1932 – 1987)
Alternativa namn: Beklädnads avd. 2130, 1974 - 1979
Alternativa namn: Sv. Textilarbetareförbundet avd. 130, 1932 - 1973
Kategori: Förening. Ospecificerad (I:Fackliga organisationer)

Innehåll

ArkivhistorikFöreningen bildades 1932 som en avdelning 130 under Svenska Textilarbetareförbundet. Avdelningsnumret ändrades 1973 till 2130 och namnet ändrades 1974 till Beklädnads avd 2130. 1980 blev avdelningen klubb 2130. Föreningen upphörde 1987. Föremål finns. Se separat förteckning.
FÖRBUNDSHISTORIK Sv. textilarbetareförbundet
På initiativ av textilarbetarna i Norrköping hölls 18998 en konferens i Norrköping där man bildade Svenska textilarbetareförbundet. Förbundet deltog i storstrejken 1909. 1914 slöt förbundet det första rikstäckande avtalet med Sveriges textilindustriförbund. 1931 organiserades arbetslöshetsunderstödet i en särskild arbetslöshetskassa. 1940 köpte förbundet ett antal semesterplatser på SSU-skolan i Bommersvik.
I början av 1950-talet och framåt tappade förbundet allt fler medlemmar i takt med krisen inom textilindustrin. 1 januari 1972 gick förbundet samman med Svenska beklädnadsarbetareförbundet och Sko- och läderarbetarnas förbund till Beklädnadsarbetarnas förbund.
Källa: Fackliga organisationer LO-sektorn, Enskilda byråns handböcker (1999)
FÖRBUNDSHISTORIK Beklädnadsarbetarnas förbund
Förbundet bildades genom en sammanslagning 1972-01-01 av Sko- och läderarbetarnas förbund, Sv. beklädndsarbetareförbundet och Sv. textilarbetareförbundet. Det nya förbundets tidskrift blev det sedan 1944 av förbunden samägda organet Beklädnadsfolket.
Förbundets korta historia kom att bli präglad av succesiva nedläggningar av teko-företag vilket resulterade i att medlemsantalet blev allt mindre. Under förbundets första fyra verksamhetsår nedlades 800 arbetsplatser varvid ca 40 000 arbetstillfällen försvann. Förbundets kongress 1976 krävde mot denna bakgrund ett ökat statligt ägande och planhushållning av teko-industrin. Orsaken till branschens dåliga lönsamhet var den ökande importen av konfektionsvaror från låglöneländer. Många statliga miljoner satsades på 1970-talet för att underlätta branschens strukturomvandling. 1977 kom den stora kraschen då Algotskoncernen gick i konkurs. Staten övertog därvid 50% av aktierna i Eiser AB som blev moderbolag i en ny statlig tekokoncern. Arbetsstyrkan bantades ned från 5 000 till 3 000 dvs 2 000 arbetstillfällen försvann. 1979 beslutade riksdagen att antalet anställda inom branschen genom statliga stöd ej skulle understiga 1978 års nivå.
1980-01-01 startade Stiftelsen Samhällsföretag med drygt 1 000 arbetstillfällen inom teko-området. För att förbättra ekonomin sålde förbundet 1980 sin fastighet Gripen 7 i Norrköping.
1981-07-01 försvann det statliga stödet till teko-industrin och därmed den statliga garantin om 1978 års anställlningsnivå. Detta föranledde förbundet att gå ut i en politisk strejk 1981-09-17 i två timmar. Detta hjälpte dock ej. 1982 avvecklades resterna av Algotskoncernen och utvecklingen inom branschen visade på en fortsatt dålig lönsamhet. 1983 införde man central uppbörd och datoriserade som ett av de första LO-förbunden uppbördsrutinerna.
Det vikande medlemsantalet och branschens negativa framtidsutsikter föranledde förbundet söka sammanslagning med annat förbund. 1987 tillsatte man en sk framtidsutredning i detta syfte och sökte samarbete med andra förbund. Detta gav så småningom till resultat att förbundet 1993-05-01 slogs samman med Svenska fabriksarbetareförbundet till Industrifacket.
Källa: Fackliga organisationer LO-sektorn, Enskilda byråns handböcker (1999)

Kontroll

Skapad2019-06-27 11:47:09
Senast ändrad2023-03-01 11:05:04

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter