bild
Arkiv

Aspås Socialdemokratiska Förening


Grunddata

ReferenskodSE/FAJ/FAJ_10107-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/7dzQODReeAP38WAxFvB1u4
ExtraIDFAJ_10107-1
Omfång
0,1 Hyllmeter 
2 Volymer 
Datering
19391997(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivbildare/upphov
Aspås Socialdemokratiska Förening (1939)
Alternativa namn: Aspås Socialdemokratiska Arbetarekommun
Alternativa namn: Aspå S-Förening
Kategori: Förening. Ospecificerad (VIII:Politiska organisationer)

Innehåll

ArkivhistorikAspås socialdemokratiska arbetarekommun bildades 1939.
FÖRBUNDSHISTORIK Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (S)
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP (av det äldre namnet Socialdemokratiska Arbetare-Partiet), Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889. Välfärdsfrågor är viktiga för partiet, som anser att den gemensamma välfärden ska vara offentligt finansierad men accepterar privata utförare. Partiet är sedan länge för den fria marknaden men mot renodlad kapitalism och förespråkar därför blandekonomi. Fokusfrågor i partiets politik är jämlikhet, feminism, internationell solidaritet, arbetets värde samt balans mellan arbete och fritid.
SAP hade under 1900-talet regeringsmakten längre tid än något annat parti, oftast utan egen riksdagsmajoritet. Den nära anknytningen till fackföreningsrörelsen och LO från dess bildande 1898 har varit en hörnsten alltsedan den konstituerande partikongressen. Bibehållandet av beteckningen ”arbetare” i namn och valbeteckning genom hela partiets historia understryker en ideologisk kontinuitet med socialdemokratins rötter i industriarbetarklassen.
Organisation:
Socialdemokratisk förening (s-förening) är den vanligaste föreningsformen. Rent geografisk kan det röra sig om ett bostadsområde, men det kan också handlar om arbetsplatser eller intresseinriktningar. De socialdemokratiska föreningarna har en egen styrelse.
Arbetarekommunen är nästa nivå och arbetarekommunen samlar alla s-föreningar i sitt område som oftast motsvarar de geografiska kommunernas indelning. I arbetarekommunen beslutar man om vem som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och liknande. Även lokala fackliga organisationer kan ansluta sig till arbetarekommunen.
Partidistrikten är nästa nivå. I partidistriktet beslutar man om politiken och representanterna på den regionala nivån. Partidistrikten gränser går oftast länsvis.
Kongressen är Socialdemokraterna högsta beslutande organ. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.
Sidoorganisationer:
Sidoorganisationer är Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (S-kvinnor), Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), Socialdemokrater för tro och solidaritet, Socialdemokratiska studentförbundet samt HBT-Socialdemokrater Sverige (HBT-S).
Studiearbetet sker i samarbete med ABF. Tillsammans med ABF och LO driver partiet Tankesmedjan Tiden och tillsammans med fackföreningar och andra organisationer i arbetsrörelsen driver SAP Olof Palmes Internationella Center, en organisation för internationell verksamhet som bland annat driver utvecklingsprojekt. Partiets arkivalier finns huvudsakligen vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm.
Källor:
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti
socialdemokraterna.se/vart-parit/om-partiet

Kontroll

Skapad2019-06-27 11:47:07
Senast ändrad2023-02-02 11:55:21

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter