bild
Arkiv

ABF bibliotek, Östersund


Grunddata

ReferenskodSE/FAJ/FAJ_10085-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/TpmpzCw6IgBTqyGFRm5EL1
ExtraIDFAJ_10085-1
Omfång
0,05 Hyllmeter 
1 Volymer 
Datering
19211980(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivbildare/upphov
ABF bibliotek, Östersund (1917)
Kategori: Förening. Ospecificerad (II:Bildnings-, kulturorganisationer)

Innehåll

ArkivhistorikEnligt redogörelser för biblioteket startar ABF biblioteket Östersund detta sin verksamhet 1917. En icke bekräftad uppgift skulle Östersunds Typografklubb 1917 ha donerat sin samling böcker på 40 exemplar som grund för det nya ABF biblioteket. Bokbeståndet 1924 var 494 band. Biblioteket inrymdes i fastigheten Repslagargatan 20 nuvarande Rådhusgatan.
Jämsides med bokutlåning bedrevs studieverksamhet därav ibland namnet studiebibliotek. Antalet låntagare var 1925, 56 st för att stadigt öka i.o.m. att bokbeståndet ökade. Biblioteket tycks ha fört en ambulerande tillvaro, sålunda flyttade man 1926 till Kyrkgatan 21, 1928 skedde flyttning till Prästgatan 45, 1930 sker nästa flyttning till Storgat. 34, där var man ett år till 1931 då man flyttade till Kyrkg. 62. Nästa adr. blev Rådhusgatan 47 år 1935, ja det var ej den sista för biblioteket växer och fodrar utrymme. Bokantalet 1935 var 1361 band. Verksamheten fortsätter till 1949-50 då biblioteket överförs till Länsbiblioteket.
FÖRBUNDSHISTORIK Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
ABF bildades den 16 november 1912. Bakom grundandet stod Järnvägsmannaförbundet, Kooperativa förbundet, LO, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF), Stockholms Arbetarbiblioteksförbund och Typografförbundet. Initiativet till förbundet togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Tanken med bildningsförbundet var att utveckla och samordna den bildningsverksamhet som redan var igång inom arbetarrörelsen.
Litteratur och läsfrämjande har varit en central del av ABF:s verksamhet sedan organisationens bildande med de så kallade ABF-biblioteken.
ABF:s tidskrift heter Fönstret och gavs ut första gången 1954.

Kontroll

Skapad2019-06-27 11:47:07
Senast ändrad2023-03-01 11:05:02

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter