bild
Arkiv

Alfred Nobels sterbhus arkiv, Ragnar Sohlmans handlingar

Alfred Nobels arkiv och Alfred Nobels sterbhus arkiv

ALFRED NOBELS STERBHUS ARKIV, RAGNAR SOHLMANS HANDLINGAR

I Alfred Nobels testamente den 27.11.1895 utsågs ingenjören Ragnar Sohlman och ingenjören Rudolf Lilljeqvist till testamentsexekutorer. Dessa kom överens med hovrättsassessorn Carl Lindhagen att vara deras juridiska rådgivare. I andra länder hade stärbhuset andra juridiska medhjälpare.

Genom arbetet med bouppteckningen, tvisten med Nobels släktingar och "realiserandet till säkra värdepapper" av Nobels många olika företag, fasta egendom, inventarier, värdehandlingar och patenter m.m. samt genom arbetet med bildandet av Nobelstiftelsen 1900, för vilken Kungl. Maj:t fastställde grundstadgar 29.6.1900 (SFS 1900:63) och reglemente den 15.2.1901 (SFS 1901:11), samt med överenskommelser med akademier och andra organ, som enligt testamentet skulle utse pristagarna, bildades Alfred Nobels stärbhus arkiv, som förvarats av Nobelstiftelsen. Detta arkiv omfattar dock med säkerhet ej alla stärbhusets handlingar utan endast de som kom till hos Ragnar Sohlman, som ledde exekutorernas arbetskansli, Stärbhushandlingar måste även ha funnits hos Lilljeqvist och hos Lindhagen (se nedan). I stärbhusets arkiv har också kommit att ingå sohlmanska papper, som ej tillhörde stärbhuset (t.ex. brev från Nobel till Sohlman). Arkivets benämning innebär således både en begränsning och en utvidgning av stärbhusarkivet. Arkivet omfattar handlingar från tiden före Nobels död 10.12.1896 och efter Nobelstiftelsens tillkomst, då stärbhuset upphörde, men innehåller ej alla stärbhushandlingar.

Rörande detta arkivs ordnande och förtecknande hösten 1972 och den nya arkivförteckningens förhållande till Erik Bergengrens kortregister över arkivet hänvisas till förteckningen över Alfred Nobels arkiv. De i förteckningen angivna Dossnr hänvisar till de äldre portföljnummer som anges på registrets kort.

Alfred Nobels stärbhus Ragnar Sohlmans handlingar deponerades i riksarkivet samtidigt med och på samma villkor som Alfred Nobels arkiv.

I Stockholms stadsarkiv finns Nobelkommitteens arkiv (för Grundstadgarnas utarbetande) 1897-1899. Protokoll, korrespondens (7 volymer). Levererade till Stadsarkivet från Carl Lindhagens stärbhus.

R. Swedlund
1972

 Serier (6 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
BKOPIEBÖCKERKopior av utgående skrivelser finns även i F-serierna. 
DFÖRTECKNINGARSerien i arkivbox. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
FÄMNESORDNADE HANDLINGAR 
GRÄKENSKAPER 
ÖFRÄMMANDE HANDLINGARRomain Rollands manuskript i förseglat paket.
Handlingarna återtagna av Nobelstiftelsen 1973-06-06 och överlämnade till Nobelbiblioteket.
 

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter