bild
Arkiv

Alfred Nobels arkiv

Alfred Nobels arkiv och Alfred Nobels sterbhus arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/RA/720020/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/LehYFecRrH6d0G02H087k3
ExtraID01
Omfång
14 Hyllmeter 
Datering
1868 – 1896  (Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmVolymen B I:1 a-b är skannad och tillgänglig via Digitala forskarsalen. Originalet i mycket dåligt skick och lånas ej ut i original.

Volymerna B I: 2-10, B II: 1-4, E I: 2-4, E II: 1-7, F VI: 1-9, F VIII: 1-4, J: 3, Ö I: 1-4 och Ö II: 1-6 är endast tillgängliga som papperskopior.

Volymerna F IV:17-23 är skannade och tillgängliga via Digitala forskarsalen. Originalhandlingarna utlånas ej!

Ritning på polarbalong J:2. Endast kopian får tas fram.

Brevväxlingen mellan Alfred Nobel och Sofie Hess samt brev från Sofie Hess släktingar mfl föreligger även i renskrift i volym Ö I:5.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Nobel, Alfred B. (1833-10-21 – 1896-12-10)
Kategori: Person (släkt). Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratoriearbete (Kemist,uppfinnare,donator)

Innehåll

Allmän anmärkningSökingångar till arkivet:
Ett kortregister över Alfred Nobels arkiv ingår i serie D 2. Kortregistret är tillgängligt i original för forskning (en mikrofilmskopia finns: nr. F 016-3-30731).
En lista (Nyckel) som kopplar ihop de äldre dossiernummer som anges i kortregistret, med nya arkivsignum finns som bilaga i pappersförteckningen.
Inledning (äldre form)ALFRED NOBELS ARKIV

Alfred Nobels arkiv växte fram på olika platser i Europa, Nobels hus i Paris, hans villa i San Remo och på Björkborn vid Bofors. Efter Nobels död den 10 december 1896 samlades dessa arkivalier ihop av ingenjören Ragnar Sohlman, som Nobel i sitt testamente 27.11.1895 utsett att tillsammans med ingenjören Rudolf Lilljeqvist vara testamentexekutor. Testamentexekutorerna utsåg hovrättsassessorn Carl Lindhagen att biträda i juridiska frågor.

Efter bildandet av Nobelstiftelsen 1900 har detta arkiv liksom Alfred Nobels stärbhus arkiv förvarats hos stiftelsen.

Under hösten 1972 ordnades dessa två arkiv i serier och volymförtecknades. Arbetet utfördes av f d arkivrådet Robert Swedlund.

I de två arkiven var vid detta ordningsarbetes början handlingarna med undantag av de bundna kopieböckerna och räkenskapsböckerna och några serier korrespondens i pärmar m.m. förvarade i portföljer av papp, benämnda dossierer. Dessa var numrerade i en löpande nummerserie omfattande båda arkiven. Numren var angivna dels på själva portföljen (portföljens etikett) dels på en vid portföljen fastsydd nummeretikett. I några fall hade en äldre dossierangivning med stora bokstäver behållits. Några dossierer var uttagna ur portföljerna och inlagda i kartonger eller insatta i pärmar.

Dossiererna hade vid olika tillfällen registrerats. Det sista registret hade utarbetats av konsul Erik Bergengren och utgjordes av ett kortregister i fyra kortlådor. Det benämndes "Det stora arkivregistret". I detta register är korten upplagda på slagord och ordnade i bokstavsordning efter dessa. Ett mindre antal volymer är ej redovisade i registret. Korten hänvisade till dossiernummer. Hänvisning gjordes även till numret (romersk siffra) på det hyllbräde, på vilket vederbörande dossier var placerad. Då antalet slagord i det stora arkivregistret var mycket stort (ca 3000) hade en lista över kortens slagord utskrivits i bokstavsordning. Härigenom underlättades sökandet i arkivet. Denna lista biläggs denna arkivförteckning.

Vid ordnings- och förteckningsarbetet hösten 1972 bedömdes "det stora arkivregistret" genom de många upplysningar det lämnade vara så värdefullt att det ej kunde göras obrukbart. Ett omordnande av dossierernas innehåll ansågs därför ej böra ske. Handlingarna i portföljerna rubbades därför endast då de tillhörde olika arkiv. Som redan nämnts ordnades dossiererna i volymer (kapslar). En kapsel kan rymma flera dossierer, å andra sidan har det varit nödvändigt att dela upp flera dossierer i flera kapslar. För att "det stora arkivregistrets" hänvisningar till dossiernummer i fortsättningen skall kunna användas, upprättades en lista över dossierernas placering i serier, således en nyckel: dossiernummer/arkivsignum. Denna nyckel bilägges arkivförteckningen.

Enligt beslut av Nobelstiftelsens styrelse den 27.10. 1972 deponerades de båda arkiven i riksarkivet. Handlingarna får lånas ut för forskning på riksarkivet och till de myndigheter och institutioner som är berättigade att låna från riksarkivet.

Hos Nobelstiftelsen behålls Alfred Nobels testamente i original samt diplom och andra hedersbevis till Nobel, ävensom ett antal fotografier. Nobelska arkivhandlingar finns i landsarkivet i Lund.

R. Swedlund
1972

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Om postens upprättandeArkivförteckningen registrerad 14 juni 2006/Thomas Lundgren.
Inledningen till arkivförteckningen som upprättades 1972 registrerad 2014-06-05/Sofia Ängermark
Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2022-01-18 08:56:22

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter