bild
Serie

Marinen, ledningssystem

Försvarets historiska telesamlingar (FHT)

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Produktspecifikation SESUB 900A, Teleplan 1986-01-16 (Hemlig). Offertspecifikation ub A19, strids- och eldledningssystem Ericsson 1989-01-27, ERE 127 02-515 (Hemlig). PM Teleplan, erfarenheter från datorsystemet för SIS/Splats. Teleplan, presentationssystem NIBS. Skeppsfunktioner i datorn (NIBS). Introduktionskurs NIBS, systemuppbyggnad. Hantering av databärare och dokumentation för programvara. Prel TTEM för torpedeldledning för Spi T131. Översänd med missiv från FMV till Datasaab 80-09-22 (Hemlig). Underhållsutredning för AML 701. Beställning av RAKEL (arte 722) utveckling, konstruktion och tillverkning av 6 st anläggningar, daterad 1969-04-25 (Hemlig). Philips, Teknisk specifikation Rakel 203 för torpedbåtar typ tb 68. Utgåva 71-11-18 (Hemlig). Mareld (arte 719) anbudsinfordran och kravspecifikation (Hemlig). 
2Kravspecifikation för stridsledningssystem för minröjfartyg typ M80, 1980-11-27. Bil. till Avg M:VLSH-M319 (Hemlig). KAFUS systembeskrivning del 1 allmän del. Utgiven av FMV M 7773-260761. Framtagen av Bofors Elektronik 1990-10-15. (Hemlig) Följande kapitel ingår: 1 Introduktion, 2 Teknisk översikt, 3 Operatörsfunktoner, 4 
3Offertinfordransspecifikation för stridsledning vid lägre KA-förband. Utsänd från FMV 1981-10-16. Specen framtagen av TELUB. (Hemlig). Ericsson STRIKA85 projektspecifikation del 2 rev D. 1985-11-07. (Hemlig) Följande kapitel ingår: 1 Systemöversikt, 2 Introduktion, 3 Systemstart, 4 Referenssystem kartinformation, 5 Måldatabehandling, 6 Ledningsfunktioner, 7 Datakommunikation, 8 Tablåfunktioner, 9 Registrering och återspelning, 10 Simulering och övning, 11 Övriga funktioner, 12 PPI presentation, 13 Tangentbordsinmatningar, 14 Larm och felmeddelanden, 15 KA bataljon, 17 Funktioner vid övriga förband, 20 Datameddelandeformat. 
4Stansaab Förslag till stridsledningssystem i marinen STRIM. 1976 (Hemlig) (detta kan möjligen vara Stansaabs första förslag inför Masik eller KA lägre ???). FMV Underlag för utredning av stridsledningssystem för lägre KA-förband. 1979-07. Här ingår utkast 2 till TTEM för stridsledning för lägre KA-förband daterat 1979-01-23. (Hemlig). Datasaab Utredning och förslag för lägre KA-förband. 1980-06. (Hemlig) Datasaab Rapport från prov med Datasaab displaysystem 8500 för KA lägre. 1980-09. (Hemlig). FMV Avtal STRIKA 1984-06-26. Ersätter grundavtal från 1982-06-28 med tillägg 1-6. (Hemlig). FMV Beställning av STRIKA (27 st). 1984-06-28 (Hemlig). Ericsson Protokoll kassetthantering. 1985-04 (Hemlig). FMV Anbudsinfordran SUMP. 1985-10 (Hemlig) FFV/Elektronik Rapport systemutprovning STRIKA, registrering och återspelning. 1986-02 (Hemlig) FMV STRIKA 85 Provningsspecifikation för systemutprovning. 1986-02 (Hemlig) FFV/Elektronik Systemutprovning STRIKA informationsinsamling. 1986-04 (Hemlig) Ericsson Projektspecifikation SUMP. Operativa funktioner datakommunikation 1987-04 (Hemlig). 
5Kravspecifikation för modifierad stridsledning för tb typ T131. 1979-11-28. Översänd till Datasaab 1979-12-14. (Utgör underlag för modifiering av elplo när tb skulle konverteras till rbb) (Hemlig). MARIL projektspecifikation del 1. (konverteringen av elplo till Maril) (Hemlig). 

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter