bild
Arkiv

Försvarets historiska telesamlingar (FHT)


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/1062
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PHyBQitGAoJN7sDbhAZs74
Omfång
159 Volymer 
Datering
1916 – 2020  (Tidsomfång)
1925 – 1940-tal  (Upprättandetid)foton; låda A-E
VillkorJa
TillståndsgivareGivaren
VillkorsanmVillkor gäller material som är placerat i låsta magasin.
Sökmedel
Sakregister: Fotoregister till glasplåtar, serierna K1a-e (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Försvarets historiska telesamlingar (2000)
Alternativa namn: Föreningen historiska telesamlingar
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Försvarets historiska telesamlingar (FHT) är en organisation som har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av den telemateriel som skall väljas ut och överlämnas till SFHM (Statens Försvars Historiska Muséer).

I FHT:s samlingar ingår en omfattande dokumentation som före detta medarbetare från Försvarets materielverk och Flygstaben efterlämnat, i form av ej registrerade arbetshandlingar, PM, protokoll från arbetsmöten, fotografier och övrigt bildmaterial rörande den aktuella telematerielens framtagning. För flygvapnets teletekniska system och telemateriel har detta material arkiverats och inlämnats till Krigsarkivet omfattande tiden 1916-2000.Accession 2001/76, 2004/11, 13, 19
Accession 2003/97: beskrivningar antenner (AN), datorer (DT), elverk (EL), fjärrskrift (FJ), radar (RD), radiolänk (RL), sambandsmateriel (SB), stabsradio (SR), strömförsörjning (SG), tlefonmateriel (TF), truppradio (TR), övrigt (ÖV), krypto (KR) volym 1-147
Glasnegativ låda A-E

Accession 2004/133H Flygvapnets anläggningar
2005/3
2005/4H

Accession 2012:005, 2012:27, 2012:051, 2013:006, 2014:001, 2014:012, 2014:021, 2015:003, 2016:003, 2020:004 m.fl.


2030-06-30 övergår FHT:s, till Krigsarkivet överlämnade arkiv, som rör tiden fram till och med 1990-talet (kalla krigets slut) från deposition till gåva (se Riksarkivets diarienummer 253-2019/13874).

Kontroll

Skapad2001-06-05 00:00:00
Senast ändrad2023-05-29 14:49:50

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter