bild
Serie

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

Pauliskolan i Malmö

 Serier (8 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1 AnsökningshandlingarBand i arkivboxar. Elevernas ansökningshandlingar, ordnade alfabetikst inom varje klass. 
F 2CENTRALA PROV 
F 3PraktikintygSerien i arkivboxar. Ordnade efter födelseår, i tidskolumnen anges födelseår. 
F 4SkolhälsojournalerSerien i arkivboxar. Serien innehåller sekretessbelagda uppgifter, 70 års sekretess enligt 7 kap 9 § i Sekretesslagen (SFS 1980:100). Journalerna är till en början (volym 1-30) sorterade efter elevernas födelsetid, födelseåret anges i tidskolumnen. Fr o m volym 31 är journalerna sorterade klassvis och arkivlagda efter avgångsläsår, i tidskolumnen anges avgångsläsår och klassbeteckning anges i anmärkningskolumnen. Serien innehåller foto. 
F 5KatalogerInnefattar klasslistor, fotokataloger, lärare, informationsmaterial rörande Pauliskolan och Malmö Teknologförbund d.ä. 
F 6Inventarieförteckning 
F 7Fonder och stipendierSerien i arkivbox. 
F 8Handlingar rörande skola 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter