bild
Arkiv

Alfred Nobels testamentsexekutorers samt Nobelkommitténs arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0612
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nzu4h7uKaoPNQO7bUo7Ea5
Omfång
0,31 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/15298

Förteckning 612

Förteckning

över

Alfred Nobels testamentsexekutorers

samt Nobelkommitténs arkiv
Inledning (äldre form)Brevskrivarregister, se den manuella förteckningen.

Vid sin bortgång den 10 december 1896 hade Alfred Nobel genom testamente den 27 november 1895 förordnat, att hans stora förmögenhet skulle bilda en fond, varur varje år pris skulle utdelas till utomordentligt förtjänta personer inom några verksamhetsområden. Till prisutdelare hade han utsett Karolinska institutets lärarkollegium (medicin och fysiollgi), Norska storting (fred), Svenska akademin (litteratur) och Kungl. Vetenskapsakademin (fysik samt kemi). Som testamentsexekutorer hade han förordnat civilingengjörerna Ragnar Sohlman, Bofors, och Rudolf Lilljeqvist, Bengtsfors. För att kunna fullgöra testamentets dispositioner ansåg sig dessa behöva ett juridiskt biträde och som sådant inträdde dåv. assessorn Carl Lindhagen.

Exekutorernas viktigaste uppgift var att lösgöra och på lämpligt sätt placera Nobels förmögenhet. Därvidlag uppstod frågan, var Nobel kunde anses ha haft sin egentliga hemvist (domicil). En annan viktig uppgift gällde att hindra försöken från vissa av Nobels släktingar att få testamentet upphävt. Processen därom slöts genom förlikning. Exekutorerna hade slutligen att träffa överenskommelse med de prisutdelande institutionerna, om dessa var villiga att ikläda sig testamentets förpliktelser och hur fondförvaltarna och institutionernas befattning med prisen skulle ordnas. I detta syfte bildades en Nobelkommitté, bestående av representanter för berörda parter - exekutorerna, de prisutdelande institutionerna och släkten Nobel - med Carl Lindhagen som sekreterare. Exekutorernas och kommitténs verksamhet avslutades genom att Kungl. Maj:t den 29 juni 1900 fastställde särskilda stadgar för Nobelstiftelsen.

De handlingar, som nedan redovisas, utgör Nobelkommitténs samt delar av testamentsexekutorernas arkiv, särskilt sådana handlingar som handlingar som har samlats hos Carl Lindhagen. De har återfunnits i Carl Lindhagens samlingar i Stockholms stadsarkiv.

Stockholm den 17 oktober 1960.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2006-10-02 00:00:00

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter