bild
Volym

Kolonier. Kolonien Nya Sverige I

Kammarkollegiet Ämnessamlingar

Grunddata

ReferenskodSE/RA/522/09/42
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QEFguCQvqqsviQK6x4wMe1
Datering
16371689(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningÅtskilliga skrivelser och lösa räkningar samt några kassaböcker rörande kolonier 1637-1655 jämte handlingar rörande Västindiska kompaniet, Söderkompaniet och Florida kompaniet 1638-1655 samt amerikanska kompaniet, 1655-1689.

1. Kassabok från fort Christina kallat "Henrik Huygens monatgelderbuch" (inbunden). Kassaboken är dock på nederländska. Henrik Huygens var bokhållare och högsta ämbetsman i Nya Sverige samt Söderkompaniets agent. Kassaboken har ett alfabetisk register över dem som hade skulder och fordringar. Ovansidan av bokens bevarade restaurerade sidor har varit svårt fuktskadade så att rubriker och stora textdelar saknas. Den utgjorde en räkenskapsbok för perioden 1638 till 1649. Denna kassabok hade ursprungligen en parm av gråpappersomslag som innehöll en pärmfyllnad. Pärmfyllnaden innehöll fragment av en räkenskapsbok för varuförrådet i fort Christina åren 1638-1639 (fol. 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, samt ett blad utan folionummer).
I kassaboken låg också ett löst blad (s. 69b) som är en kvittens på emottagna varor, Stockholm, oktober 1692.

2. Räkenskaper och inventarier från fort Christina gällande handelsvaror, april 1643-1648. (På nederländska, inbundna)

3. Kassabok gällande perioden augusti 1640-1649. (På tyska, inbunden, defekt. Ovansidan av bokens bevarade restaurerade sidor har varit svårt fuktskadade så att rubriker och stora textdelar saknas.)

4. "Schuldt und Cargason Buch" Anno 1655 (inbunden, på tyska). Kassabok och inventarier över varor från fort Christina, 1655-1656.

5. Buntar lösa handlingar.

a. Brev, räkenskaper och kvittenser från perioden 1637-1649
Räkning med skepparen Bert Klasson och Peter Minuit, 16 jun. 1637 ställt till det "Wästindianiske Skepz Compagnie".
Räkning med skepparen Klas Hendriksen 15 jul.-25 sep. 1637.
Skrivelser från Gregorius van Dijck och Peter Ridders från Fort Christina i maj 1640 till Klas Fleming.
Skrivelse från Joost van den Boogaert från Amsterdam och Texel, från juli 1640 till den kungliga sekreteraren Johan Beijer i Stockholm.
Rantsoneringsföreskrifter gällande det "Floridasche comp." fartyg, 1641.
Varuräkenskaper och inventarier gällande det "Florijdaesche compangie.", 1640 uppställda av Hendrik Huygens och Joost van Langedonck.
Räkningar och kvittenser upprättade av Peter Trotzig (Pieter Tross, Trotsing) samt för Klas Fleming och Söderkompaniet 1641-1643.
Räkenskaper och kvittenser för fartygen Fama, Svan och Kalmar Nyckel samt för Söderkompaniet för åren 1642-1643.

b. Brev, räkenskaper och kvittenser från perioden 1650-1659
Skrivelse gällande Söderkompaniets räkning, 1650 eller senare.
Salträkenskaper gällande skeppet "Oxen", 1651.
Kvittens gällande tobakshandeln, konfiskerad tobak, 1656.
Pieter Trotzigs kvittens gällande Israels Lagerfelts räkningar, 1657.

c. Handlingar som verkar ha tillkommit under Johan Risinghs tid.
Risinghs skrivelser till kommerskollegiet, nov. 1653-jun.1655.
Bl.a. en förteckning över dem som reste med den "Gyllene Haj" 1653.
Avskrifter av korrespondensen gällande konflikten mellan Nederländerna och Sverige samt Gyllene hajs och kolonisternas öde, daterade 16 nov. 1654, 5 nov. 1654, 28-30 april 1655, 15 jun. 1655.
Redovisning över inhandlad tobak å Johan Risinghs räkning som har spunnits i Stockholm, 1655-1656.
uppställning över lönerna som Peter Trotzig i Amsterdam ska utbetala enligt Johan Risinghs order till de militärer som reste hem från nya Sverige 1650-t.

d. Handlingar som berör det "Svenska Amerikanska kompaniet", 1654-1689
Räkenskap upprättad i Amsterdam som berör det Amerikanska kompaniets fartyg Merkurius och dess last, 1655.
Dokument och kvittenser rörande Amerikanska kompaniet, 1655-1660. Tobakshandel, tulluppgifter och skeppet Mercurius.
Thomas Larsson Ranths supplik gällande Johan Risinghs lik som nu i 3 år har stått obegravt, 1675.
Handlingar angående en tvist mellan inspektor de Blom och Daniel Crokatz angående skuld, med bilagor, 1682-1689.
(För en förteckning över amerikanska kompaniets handlingar och räkenskaper 1662, se även Sandbergska saml. QQ 112 ff.)

6. Övriga handlingar

a. Amsterdam, 29 dec. 1638. Översättning (på tyska) av ett dokument upprättat av notaris publicus Peter Ruttens som nedtecknade vittnesmålen av notaris hos hovrätten i Holland Michel Simons von Sardam, samt besättningen på Kalmar Nyckeln, att Peter Minuit i den svenska Kronans namn har etablerat en koloni "Nya Sverige" i Nordamerika. Fem hövdingar ("Sackimacs"), "Matahorn", "Mitot Schemingh", "Eru Packen", "Mahamen" och "Chiton" representerade folken "Mantescho" och "Minquascho".

b. Lönestat för överhetspersoner och ämbetsmän anställda i Nya Sverige under guvernör Johan Printz, 1642.

c. Guvernör för England Berkleys protest mot den behandling som engelska kolonister i Nya Sverige och Nya Nederländerna mötte året 1642, 18 mars 1642. En avskrift av samma hand av ett brev från den engelska kronan gällande bosättningen och handeln i de engelska, svenska och nederländska områdena (odaterad) (se "The Swedish settlements on the Delaware, I, s. 212-217.)

d. Förteckning över 9 köpebrev rörande inköp av mark belägen i Nya Sverige, Fort Christina 1652. (Tidigare beteckning "Lit. T")

e. En avskrift av kapten Sven Skutes (Swän Skuthe, Skuth) instruktioner och uppdrag, undertecknade av Kommerskollegiets representanter, Erik Oxenstierna, Mårten Augustsson Leijonsköld, Peter Julius Coijet och Johan Risingh, Stockholm, 25 augusti 1653.

f. Skrivelse från Henrik Dankwartz svåger, Hans [Mate..?] gällande "Westindiske compagniet", Göteborg, september 1665.

Tillgänglighet

SekretessNej
Restriktioner p.g.a. personuppgifterNej
RättighetsmärkningPDM

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Reproducerad på: R0003349 (SE/RA/83004/RA/2021/R0003349)

Kontroll

Skapad2010-10-11 15:33:20
Senast ändrad2021-07-08 07:22:27

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter