bild
Arkiv

Skånska husarregementet


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0165
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/pumAIONM4KomvuP9LP7jr3
Omfång
149 Hyllmeter 
Datering
16731930(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Skånska husarregementet (1658 – 1927)
Alternativa namn: Lybeckers skånska ryttare  (1658 – 1678)
Alternativa namn: Lybeckers regemente till häst  (1658 – 1678)
Alternativa namn: Skånska kavalleriet  (1658 – 1678)
Alternativa namn: Norra Skånska kavalleriregementet  (1679 – 1801)
Alternativa namn: Skånska linjedragonregementet  (1801 – 1807)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Allmän anmärkning
Inledning (äldre form)Skånska husarregementet

HISTORIK

Regementet leder sitt ursprung till det kavalleriregemente som jämlikt kbr 1658-05-21 uppsattes i den nya provinsen Skåne. Dess förste chef var Georg Henrik Lybecker. Regementet hade under sina första år olika namn, men mot slutet av 1600-talet blev Norra skånska kavalleriregementet det officiella namnet.
Regementet blev indelt 1680 med rusthåll i norra och västra Skåne. 1801 ändrades regementets namn till Skånska linjedragonregementet (stundom benämnt Skånska lätta dragonregementet) och 1807 erhöll det sitt sista namn, Skånska husarregementet. (Herlitz, C. Svenska arméns regementen och traditioner, s 113 Sthlm 1967.)

Genom ett Kungligt brev av den 6 september 1834 (Krigskollegium, Kansliet, E a Kungl brev och resolutioner 1834. KrA.) fastställdes en ny indelning och de tio nya skvadronerna bildades av de gamla enl nedanstående:

1. Livskvadronen: 69 nr ur gamla Liv, 15 nr ur Överstelöjtnantens- och 16 nr ur gamla Sandby skv.
2. Sandby skvadron: 100 nr ur gamla Sandby skv.
3. Kolleberga skvadron: 56 nr ur gamla Liv-, 35 nr ur Överstelöjtnantens- och 9 nr ur gamla Sandby skv.
4. Silfåkra skvadron: 75 nr ur Överstelöjtnantens- och 25 nr ur gamla Bjäre härads skv.
5. Bjäre härads skvadron: 100 nr ur gamla Bjäre härads skv.
6. Fleninge skvadron: 100 nr ur 1:e majorens skv.
7. Fjerresta skvadron: 25 nr ur 1:e majorens- och 75 nr ur 2:dre majorens skv.
8. Landskrona skvadron: 50 nr ur 2:dre majorens- och 50 nr ur gamla Landskrona skv.
9. Hoby skvadron: 75 nr ur gamla Landskrona- och 25 nr ur Månstorps skv.
10. Arrie skvadron: 100 nr ur Månstorps skv.

(I vart och ett av skvadronarkiven återfinnes en utförligare förteckning visande ur vilka äldre skvadroner den nya skvadronen bildades).

Enligt 1925 års försvarsbeslut sammanslogs regementet den 1 januari 1928 med Skånska dragonregementet och Kronprinsens husarregemente till Skånska kavalleriregementet.

År 1898 flyttades regementets skolor för de fast anställda till Hälsingborg, där de jämte chefsexpeditionen förlades i Kronprinsens husarers f. d. kasern.

1908 förlades 6.7. och 8 skvadronerna till Landskrona och bildade där Landskronaavdelningen.
Samma år förlades 9 och 10 skvadronerna till Uppsala och bildade där Detachementet i Uppsala

Efter 1905 benämndes skvadronerna endast med nummer.

1908 och 1912 skedde en nummerförändring på följande skvadroner:

3. skvadronen erhöll 1908 ändrad nummerbet. till 5 skv. 1912 till 7 skv.
5. skvadronen erhöll 1908 ändrad nummerbet. till 3 skv.
7. skvadronen erhöll ändrade nummerbet. 1912 till 5 skv.

(Ursprungsskvadronen har bibehållits varför en uppgift t.ex. som sökes år 1915 på dåvarande 7 skvadronen återfinnes i 3. Kollebergas arkiv.)

Skånska husarregementets arkiv har hittills varit svårtillgängligt, då arkivförteckningen på ett ej sällan ofullständigt och felaktigt sätt redovisat beståndet. Dessutom har framtagning av volymer försvårats av dessas bristfälliga yttre skick.

Nu upprättad förteckning över arkivet är resultatet av ordningsarbeten som utförts i syfte att göra det bättre åtkomligt för forskning. Principen har varit att i nära anslutning till äldre placering ordna band och buntar enligt för varje gällande expeditionsindelning. I de fall band och buntar, uppenbarligen varit felplacerade, har omplacering skett.
I föregående förteckning har hänvisning meddelst blyetsanteckningar gjorts till respektive serie i denna förteckning.
Ettiketteringen är helt omgjord. Ombuntning har i betydande utsträckning skett.

Krigsarkivet 1977
Åke Klint
assistent

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-06 00:00:00
Senast ändrad2022-03-21 17:13:37

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter