bild
Serie

Kartor och ritningar

Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. Ritningarna är digitaliserade och publicerade i applikationen "Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83". Direktlänk till applikationen: välj visningsläge "Om serien" och underrubrik "Övriga hänvisningar".

Har tidigare varit uppmärkta enligt Gamla ritningssamlingens (GRS eller GS) nummer 278. Nytt nummer är NS 83. Till exempel GRS 278:1 är nu ändrat till NS 83:1 och så vidare.

 Volymer (57 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/0045/12/J/551896 – 1897Skiss till paviljong, katalog med mera för Stockholms belysningsverkets deltagande. 
11892 – 1896NS 83: 1-8
Förslag, skisser och utkast. 1-3 signerade av AF Westerlund,
Planer av souterrainvåning, sektion, botten och fasad. Signerade av Gustav Wickman.
 
21882 – 1883NS 83: 9-22
Projekt till utställningens läge och planering samt förslag till större byggnader.
Skisser och planer på huvudbyggnaden.
 
31884 – 1897NS 83: 23-32
Projekt till utställningens läge och planering till större byggnader, odaterade.
Kartor över plats där industriutställningen ska vara, odaterade- 1884.
Paviljong för aktiebolaget Stockholms bryggerier och utställningen. F. Liljekvist. 1897.
 
41882NS 83: 33-42
Projekt till industriutställningen. Generalplan nr 2.
Planer av huvudbyggnad, ingång och sidobyggnader, odaterat.
Karta över plats där utställningen ska vara, 1882.
 
51894 – 1897NS 83: 43-58
Diverse arbetsritningar.
Förslag till maskinhall och industrihall, odaterade.
Olika förslag till utställningens läge och plats. Odaterade, 1894, 1897.
 
61894NS 83: 59-60
Utställningsområde. Arkitekt, Karl Möller. 1894.
 
71891 – 1897NS 83: 61-93
Diverse skisser, odaterade.
Sektions ritning för stora Djurgårdsvägen, 1895.
Gasledningar och gaslyktor på Djurgården, 1895.
Konstruktionsritningar över utställningshallar, odaterade-1895.
Gamla Stockholm, odaterade.
Fågelperspektiv av utställningen, Rudolf. J. Enblom. 1891.
Plan av utställningsområde och situationsplan, Rudolf. J. Enblom. 1891.
Förslag till konsthall och spis för restaurang, 1897.
 
81894 – 1896NS 83: 94-123
Maskinhall, plan av järnkonstruktion. 1896.
Tillbyggnad på Nordiska museet, 1895.
Ritningar till allmogehallen, 1894.
 
9Odat.NS 83: 124-138
Teater och trädgårdsutställningshallar. Skisser, förslag, plan och sektionsritningar till trädgårds och teater utställning.
Diverse detaljer.
 
101896NS 83: 139-153
Ritningar till ångkök och ångpumphus, odaterade.
Ritningar till fotografiutställningsbyggnad, 1896.
Planritning till fotografernas paviljong, odaterat.
Konstruktionsritning av skorsten för ångpanneanläggning, 1896.
 
111896 – 1897NS 83: 154-200
Diverse utställningspaviljonger, utställningskiosker och detaljer. Odaterade- 1896.
Ångkök, konstruktionsritning, 1897.
 
121896NS 83: 201-250
Diverse utställningsbyggnader, paviljonger och montrar. Odaterat-1896.
Ritningar till diverse detaljer, odaterade.
 
13Odat.NS 83: 251-258
Situationsplan och perspektiv bild över området.
Förslag, skisser till maskinhallen och industrihallen.
 
14Odat.NS 83: 259-265
Förslag till utställningen.
Huvudentrén.
Konsthallen alternativ, fasader och sektion. Nordiska museets tillbyggnad, fasad och sektion.
Situationsplan över utställningsområde med förteckning.
 
15Odat.NS 83: 266-283
Totalperspektiv över utställningsområde.
Förslag gällande: Entré
Maskinhallen, sektion och plan.
Konsthallen, fasader, sektioner och plan.
Industrihallen, fasader, sektioner, plan och grafisk beräkning.
Nordiska museets tillbyggnad, fasad, sektion och plan.
Situationsplan.
 
16Odat.NS 83: 284- 301
Fågelperspektiv över utställningsområdet.
Förslag gällande: Huvudentré, fasad och plan.
Maskinhallen fasader, sektion och plan.
Industrihallen fasad, plan sidofasad och sektion.
Konsthallen fasad, sidofasad, genomskärning och plan.
Nordiska museets tillbyggnad fasader och plan.
Beskrivning över ritningar till huvudbyggnader med mera för utställningen.
Situationsplan.
 
17Odat.NS 83: 302-310
Totalperspektiv över utställningsområde.
Tävlingsförslag gällande: Huvudentrén.
Maskinhallen fasad, fasad mot Alkärret, genomskärning och plan.
Industrihallen huvudfasad, sidofasad och genomskärning.
 
18Odat.NS 83: 311-320
Tävlingsförslag gällande: Konsthallen plan, fasad mot Alkärret och fasader.
Nordiska museets tillbyggnad plan och fasader.
Perspektiv över utställningsområde.
 
19Odat.NS 83: 321-326
Förslag gällande: Huvudentrén, genomskärning och fasad.
Industrihallen, huvudplan, längdfasad, gavelfasad och genomskärningar.
 
20Odat.NS 83: 327-332
Förslag gällande: Maskinhallen, plan, gavelfasad, tvärgenomskärning och sidofasad.
Nordiska museet tillbyggnad, huvudfasad, skärning och gavelfasad.
Situationsplaner över området.
 
211890 – 1892NS 83: 333-335
Perspektiv över utställningsområde, odat.
Förslag till anordnande av utställningen i kungsträdgården och på angränsade platser. Arkitekt: Fredrik Lilljekvist. 1890.
Förslag till plats för utställningen. Arkitekt: A.E Melander. 1892.
 
221894 – 1896NS 83: 336: 1 - 336: 20
Situationsplaner över utställningsområdet och utställningsplatsen. Odaterade, 1894, 1896.
Borrningskartor, vattendjup och avvägning av berget. Odaterade-1896.
 
23Odat. – 1895NS 83: 336: 21 - 336: 43
Kartor över området, odaterade, 1894, 1895.
Olika borrningskartor, odaterade.
Profiler och gasledningar, odaterade-1895.
 
241889 – 1894NS 83: 336: 44 -336: 53
Olika förslag till utställning i Friesens park, 1889-1894.
Borrningskartor och profiler gällande utställning i Friesens park, 1894.
 
251894 – 1895NS 83: 336: 54 - 336: 68
Olika förslag till utställningen vid Bellmansro, 1894.
Olika förslag till Nordiska jubileums utställningen, odaterade.
Förslag och borrningskarta till omläggning av vägen till Framnäs och Rosendal. Arkitekt: Carl Möller, 1895.
 
261896NS 83: 336: 69 - 336: 81
Olika borrningskartor gällande utställningsområde, odaterade-1896.
Karta över vattenledningar från Skansen, odat.
Karta över brandposter, odat.
 
271895NS 83: 336: 82 - 336: 92
Skisser på plankartor över utställningsområde, odat.
Förslag till ordnandet av entrèn, odat-1894.
Avvägning och jordborrning över utställningsområdet, 1895.
 
281895NS 83: 337: 1 - 337: 17
Förslag till industrihall signerade av Ferdinand Boberg och Fredrik Lilljekvist, odat.
Plan och sektionsritningar gällande industrihall, odat-1895.
 
291895NS 83: 337: 18 - 337: 29
Industrihallen, fasader och sektioner. Odat-1895.
 
301896NS 83: 337: 30 - 337: 57
Diverse detaljer till industrihall. Bland annat tillbyggnad, terrass, trappa, fönster och ventilation. Odaterade-1896.
Konstruktionsritningar till takfönster och takstolar för industrihallen, odat.
 
311896NS 83: 337: 58 - 337: 84
Förslag till industrihall, fasader och sektioner. Blåkopior och odaterade.
Olika konstruktionsritningar till detaljer för industrihallen, odat - 1896.
 
321895 – 1896NS 83: 338: 1 - 338: 5
Förslag till maskinhall signerade av Ferdinand Boberg på fasader. 1895.
Alternativa förslag fasad och sektioner signerade G. Lindgren, odat - 1895.
Konstruktionsritningar till anordning av traversbjälkarna inom maskinhall, 1896.
 
331896 – 1897NS 83: 339: 1 - 339: 15
Diverse ritningar till konsthallen. Odaterat-1896.
Plan, fasad och sektioner. Signerade av Ferdinand Boberg, 1896.
Takplan, odat.
Förslag till tillbyggnad, 1897. Signerade av Ferdinand Boberg.
Alternativt förslag på plan till konsthallen, odat.
 
341896NS 83: 340: 1 - 340: 11
Restaurang på utställningsområde, fasader och planer. Odaterade-1896.
Teater restaurangen, fasad. Odaterat.
 
351895 – 1896NS 83: 341: 1 - 341: 8
Ritningar till fiskerihall:
Plan av källar- och huvudvåning, 1896.
Fasad åt syd och nordväst, 1896.
Konstruktionsritningar till takstol över kojorna, odat.
Skisser på fasader, genomskärning och planer. Odaterade-1895.
Borrningskarta, 1895.
Genomskärningar, 1896.
 
361896NS 83: 342: 1 - 342: 16
Ritningar till Arméns och flottans utställning:
Pål plan, odat.
Diverse detaljer, odat.
Uppmätningsritning av galärvarvsskjulen, odat.
Stora varvsskjulet, sektioner och plan, odat.
Plan ritning för utställning, 1896.
Arméns ingång, plan och sektioner. Odat.
Expeditionsbyggnaden, plan, sektion och genomskärning. Odat.
 
371896NS 83: 343: 1 - 343: 6
Administrationsbyggnad:
Förslag, fasad och plan. Fredrik Dahlberg, 1896.
Plan av stolpverk, väggstomme och pål plan. Odat.
Plan av övre våningen, odat.
 
381896 – 1897NS 83: 344: 1 - 344: 20
Broar, trappor och bryggor:
Bro, stora viadukten över Djurgårdsvägen. Erik Söderberg, 1896.
Bro, viadukt över Allmänna gränd. Erik Söderberg, 1896.
Entré och uppgång till Hasselbacken. Odaterade skisser.
Förslag till trappor och väg till Skansen, 1896.
Förslag till båtbrygga i Djurgårdsbrunnsviken, 1897.
Förslag till "Odens" förankringsplats, odat.
 
39Odat.NS 83: 345: 1 - 345: 6
Rundmålningsbyggnad på Kaptensudden:
Förslag till trappa, Fredrik Lilljekvist,.
Grundplan, Fredrik Lilljekvist.
Förslag till om och tillbyggnad, Fredrik Lilljekvist,.
Special detalj, plan, fasad, sektioner och konstruktion.
 
40Odat.NS 83: 346: 1 - 346: 6
Klosett byggnad, sektion, fasad och plan. Olika exempel.
 
411896NS 83: 347: 1 - 347: 13
Flaggutsmyckning och belysning:
Entréutsmyckning, skisser, skärningar och plan. Odaterade.
Tältgångarna, odat.
Förslag till flaggstänger och lampstolpar, odat.
Förslag till flaggstänger på huvudfältet. Ferdinand Boberg, 1896.
Ritning till kandelaber framför industrihall, odat.
 
421896NS 83: 348: 1 - 348: 8
Kajer vid galärvarvet och maskinhall:
Kaj kring maskinhallen, F. Almquist, 1896.
Kaj vid galärvarvet, F. Almquist, 1896.
Kaj vid galärvarvet och maskinhall, konstruktion, odat.
 
43Odat.NS 83: 349: 1 - 349: 5
Turist och sportutställningen:
Fasader, Fredrik Lilljekvist.
Paviljong för utställningen.
 
44Odat.NS 83: 350: 1 - 350: 8
Stockholm stads utställningspaviljong:
Plan av botten- och souterrainvåningen.
Fasader, sydöstra, nordöstra, nordvästra och sydvästra.
Plan av yttertaken.
 
451895NS 83: 351: 1 - 351: 18
Diverse ritningar bland annat:
Förslag till monter, odat.
Stängsel kring utställningsområde, odat.
Konstruktionsritning till stolpar, Fritz Söderberg, 1895.
Paviljong, plan och fasader. Odat.
Diverse detaljer bland annat fönster, odat.
 
461895 – 1896NS 83: 351: 19 - 351: 49
Diverse ritningar bland annat:
Anordning av "Pariserkommunens sista dag", odat.
Förslag till omplacering av maskin och konsthallarna, Ferdinand Boberg, 1895.
Konstruktion till stolpar, 1895.
Stora gavelfönster, odat.
Grundläggning för fyr, F. Almquist, 1896.
Diverse odaterade skisser.
 
47Odat.NS 83: 352: 1 - 352: 50
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
481896NS 83: 352: 51 - 352: 100
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
491896NS 83: 352: 101 - 352: 150
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
501896 – 1897NS 83: 352: 151 - 352: 200
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
511896 – 1897NS 83: 352: 201 - 352: 250
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
521896 – 1897NS 83: 352: 251 - 352: 300
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
NS 83: 352: 278 finns ej.
 
531896 – 1897NS 83: 352: 301 - 352: 350
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
541896 – 1897NS 83: 352: 351 - 352: 385
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
551896 – 1897NS 83: 352: 386 - 352: 402
Enskilda utställare och deras montrar.
Se analog förteckning.
 
561894NS 83: 352: 403 - 352: 407
Kompendium med skriven text, förslag angående Den nordiska Jubileums utställningen i Stockholm. 1894.
Skånska Brunkens paviljong, sektion. Odat.
Gruvan, plan. Odat.
Yttertaken, plan. Odat.
Konstruktionsritning, odat.
 

Nyheter

den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


den 15 november 2023
125 386 nya personer sökbara i Folkräkning 1930
Folkräkningsdatabasen för 1930 har uppdaterats me...


Tidigare nyheter