bild
Arkiv

Stockholms stadsarkivs privilegiebrevsamling


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0125
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/XSzgcbnhzv5ZXO1etTffSB
Omfång
11 Hyllmeter 
Övriga hänvisningar
Webbsida: Applikation "Privilegiebrev", Breven i SE/SSA/0125, volym 1-29, är digitaliserade och publicerade i applikationen "Privilegiebrev". Publicerad på Stadsarkivets webb, under "Hitta i arkiven".
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/15671

Förteckning 125

Förteckning

över

Privilegiebrevsamlingen
Inledning (äldre form)Privilegiebreven, volym 1-29, är digitaliserade och sökbara i applikationen "Privilegiebrev". Direktlänk till applikationen: välj visningsläge "Om arkivet" och underrubrik "Övriga hänvisningar".


PM angående Stockholms stads privilegiebrevsamling.

Stadens privilegiebrev har hittills förvarats i separata lådor i kassaskåp (det s.k. privilegiebrevskåpet) på magasin 3. För att undvika det onödiga och tämligen tunga arbetet med de olika, på varandra stående lådorna och framför allt för att vinna större överskådlighet har tre hyllor med fem - sex lådor var tillverkats. Hyllorna har placerats i kassaskåpet.
De numera i skåpet förvarade privilegiebreven omfattar flera nummer än tidigare. Från Pergamentsbreven har nämligen överförts en del brev med karaktär av allmänna privilegie- och donationsurkunder. Möjligen har därvid ej full konsekvens iakttagits. Några tveksamma fall kvarligger bland Pergamentsbreven men kan utan svårighet överföras till privilegiebrevsamlingen längre fram. Utrymmes finnes för ytterligare en låda i en av de nu uppställda hyllorna.
Föreliggande register över stadens privilegiebrev är kronologiskt upplagt med angivande av ort för brevens utfärdande, en kort regest, hänvisning till nummer i K. Hildebrands och A. Bratts utgåva "Stockholms stads privilegiebref 1423 - 1700" (1900 - 1913) och slutligen uppgift om hylla och låda, där resp. brev förvaras.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2021-04-21 10:36:35

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter