bild
Arkiv

Kinamissionen

Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730284/5/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9Qmd1EDNKKEmFqhGjtQhL1
ExtraID159
Omfång
0,25 Hyllmeter  (2017 års levernas)
7,2 Hyllmeter  (162 volymer)
Datering
18931958(Tidsomfång)
18931951(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Kinamissionen (Svenska Missionsförbundet)
Kategori: Förening

Innehåll

Allmän anmärkningTidigare referenskod: SE/RA/730284/159.

Se historik.
Inledning (äldre form)Arkiv:
Kinamissionen

Arkivbeskrivning:
Arkivet förtecknades på 1970-talet av Ragnar Widman på Svenska Missionskyrkan inför deponeringen av arkivet på Riksarkivet. Arkivförteckning och arkivbeskrivning upprättad som magisterexamensarbete av Karl Larsson vid ABM-institutionen, Uppsala universitet, 2010.

Ytterligare 1 hm handlingar har lagts till arkivet 2013, vilka inkom till Riksarkivet 2008 tillsammans med handlingar från Kongo och Indien. Även kart- och ritningssamlingen tillfördes ytterligare kartor, affischer och ritningar vid denna komplettering. Tidigare ordning har beaktats.

Det finns bilder från missionen i Svenska Missionskyrkans bildarkiv beläget i Svenska Missionskyrkans arkiv.

Det fanns tio missionsstationer i Kinamissionen, som har varsit delarkiv. Svenska skolan i Kina har också ett eget arkiv.

Arkivet har förmodligen kommit till Svenska Missionsförbundets arkiv under 1950-talet. Arkivet förtecknades först på 1970-talet av Ragnar Widman på Svenska Missionskyrkan inför deponeringen av arkivet på Riksarkivet. I den arkivförteckningen stod det noterat vilka saker som hade tillhört Gustav Nyström. Förmodligen har de kommit till arkivet separat. I några av de böcker som finns i F8 är det noterat att de är skänkta av Ester Nyström 1960. De saker som har tillhört Gustav Nyström i Kinamissionen är:
E4 Missionär Gustav Nyströms efterlämnade korrespondens från missionen i Kina.
F7 Gustav Nyströms missionshandböcker.
F8:43 Diverse litteratur. Innehåller fotografier, korrespondens på kinesiska manus till artiklar och ett märke från Kinesiska Missionsförbundets 12:e generalkonferens.
F8:44 Diverse litteratur. Korrespondens på kinesisa 1928-1956.
G3:1 Kassa-konto- och specialräkenskapsböcker. Förd av Gustav Nyström.
G8:1 Huvudkassan: Specialräkenskapsbok. Förd av Gustav Nyström.
G10:1 Huvudkassan: Kassabok för Kinahjälpen. Förd av Gustav Nyström.

Missionsstationens historik:
1889 bestäms det att Svenska Missionsförbundet ska börja missioner i Kina. Otto Fredrik Wikholm, Eva Sköld, Johan Sköld och Karl Viktor Engdahl blir den första missionsstyrelsen för Kinamissionen och börjar planera för den. 1890 kommer de första missionärerna till Hupeh, den provins i Centralkina där Svenska Missionsförbundet skulle driva sin mission. Den första missionsstationen öppnades i staden Wuchang med 1,5 miljoner invånare. Det rådde en stor fientlighet i Kina mot utlänningar och missionärerna blev ofta hotade om livet om de inte begav sig därifrån. 1893 försökte man starta missionsarbete i staden Sungpu, men de två missionärer som verkade där, Anders Daniel Johansson och Otto Fredrik Wikholm, dödades under ett upplopp.

Under Boxarupproret 1900 beordrade kejsarinnan att alla utlänningar skulle dödas, men guvenören för Hupeh vägrade. Missionen gick vidare och spred sig till fler städer, 1894 öppnas en missionsstation i staden Ichang och 1896 i staden Shasi. 1902 öppnas en station i Hwangchow och en i Kingchow, 1906 i Macheng, 1909 i Kienli och 1918 i Kikungshan och Sishui.

I missionens uppgifter ingick det inte bara att nå ut med det kristna budskapet. Missionärerna bedrev också sjukvård och undervisning. De flesta av missionsstationerna hade både en sjukstuga och skolor. En av de första missionärerna, Anders P. Tjellsröm, hade kunskaper i sjukvård och hjälpte människor i Shasi. 1923 byggde Svenska missionsförbundet ett sjukhus i Hwangchow. Det var främst kineser som hade hand om missionens sjukvårdsarbete. En av dem var doktor Edmund Lee, som byggde ett eget sjukhus i Shasi. Kuling var missionärernas semesterort. 1898 byggde Svenska Missionskyrkan sitt första hus där.

Kuling var beläget högt upp i bergen och hade därför ett skönt klimat under sommaren. I Kingchow startades ett teologiskt seminarium tillsammans med det amerikanska missionsförbundet Covenant Church. I Hwangchow bildas det på initiativ av missionär Hilma Börjesson ett lärarseminarium för kvinnor. Seminariet utbildade små- och folkskollärarinnor till hela Hupeh-provinsen. 1927 las skolan ner på grund av oroligheter i provinsen då det kinesiska inbördeskriget hade brutit ut. Lärarsemianriet ombildades istället till en folkskola. Missionen hade även skolor för missionärsbarnen. 1907 började missionären och lärarinnan Ida Petterson undervisa de svenska missionärsbarnen i Ichang. 1918 köpte Svenska Missionsförbundet och Svenska Missionen i Kina en gemensam byggnad i Kikungshan och öppnade där en större skola för missionärsbarn. Den stängdes 1928 på grund av oroligheter i området.

Det var inte bara svenskar som arbetade med missionen utan även kineser. 1905 öppnades en evangelistskola i Wuchang för att utbilda evangelister som sedan reste runt och predikade. 1909 startades ett pastorssemianrium i Kingchow. Det var öppet fram till 1926 då Revolutionsarmén tvingade skolan att stänga och ockuperade byggnaderna. De pastorer och evangelister som hade utbildats under missionen verkade i Kina även efter det att missionen hade avslutats.

1924 bildades Kinesiska Missionsförbundet. Församlingarna i Kina var tänkta att så småningom övertas och styras av kineser. I början skulle Svenska Missionsförbundet ge ekonomiskt stöd och betala två tredjedelar av pastorernas lön och Kinesiska Missionsförbundet en tredjedel. 1934 blev Kinesiska Missionsförbunet självständigt men fick fortfarande ekonomiskt stöd av Svenska Missionsförbundet.

Under 1920-talet växte sig nationalismen stark i Kina och det fördes en kamp mot utlänningar. 1927-1928 tvingades flera av Svenska Missionsförbundets missionärer att lämna landet. Kinesiska Missionsförbundets byggnader ockuperades av armén. Under det andra sino-japanska kriget 1937-1945 ockuperade Japan delar av Kina, bl.a. Hupeh-provinsen. Under kriget blev många barn föräldralösa och Svenska Missionsförbundet startade ett barnhem i Hwangchow och ett i Kuling.

1949 hade Kinesiska Missionsförbundet 2832 medlemmar. Medlemsantalet hade sjunkit kraftigt under andra sinojapanska kriget, församlingen i Shasi hade före kriget 1000 medlemmar men enbart 300 1949. De flesta av missionärerna lämnade Kina under slutet av 1940-talet. 1951 lämnar den sista gruppen missionärer landet. Den bestod av Richard S. Björkdahl, Elsa och Herbert Oertel, Herta och Josua Sommarström, Naëmi Pettersson och Margit Larsson.

1948 gick Kinesiska Missionsförbundet in i organisationen Kristi Kyrka i Kina. Den bestod av flera olika kyrkor från olika konfessioner. Organisationen hade 166 000 medlemmar. När Folkrepubliken Kina bildades 1949 togs alla skolor och sjukhus som bedrevs av kristna organisationer över av staten. Kristna tidningar och böcker förbjöds. Under mitten av 1950-talet arresterades flera kyrkoledare och många kyrkobyggnader konfiskerades. Under Kulturrevolutionen 1966-1976 förföljdes kristna och kyrkor organiserades i underjordisk form. Under slutet av 1970-talet skedde en liberalisering, kyrkor återlämnades och det var tillåtet att hålla gudstjänst. De församlingar som missionsförbundet hade bildat i Kina blev delar av ekumeniska församlingar.

Missionärer i Kina och deras verksamhetsår:
Johan Sköld 1890-1923, 1930.
Eva Sköld 1890-1923.
K.W. Engdahl 1890-1913.
O.F. Wikholm 1890-1893.
F.R. Lund 1890-1896.
A.D. Johansson 1891-1893.
K.F. Lindström 1891-1895.
Anders P. Tjellström 1891-1931.
Kristina Matson 1891-1893.
Nils Kullgren 1892-1929.
Paulina Kullgren 1892-1929.
Hilma Börjeson 1892-1923.
K.A. Fernström 1893-1927.
Klara Fernström 1893-1899.
S.M. Fredén 1893-1927.
B.R. Rydén 1893-1925.
Augusta Rydén 1893-1925.
Albert Andersson 1893-1898.
Alfred Fagerholm 1893-1920.
Anna Fredén 1895-1927.
Anna Tjellström 1895-1931.
Greta Engdahl 1897-1913.
Fredrik A. Wennborg 1897-1941.
Sven Tonnquist 1898-1927.
Elfrida Isaksson 1899-1937.
Ida Fernström 1901-1927.
Gustaf Tonnér 1901-1940.
Anna Tonnquist 1901-1922.
Anna Berg 1902-1937.
Anna Jönsson 1903-1926.
Stina Tonnér 1903-1905.
D.R. Wahlquist 1903-1939.
Judith Wahlquist 1906-1939.
Elof Franzén 1907-1938.
Karl Nelton 1907-1923.
Lydia Fagerholm 1907-1920.
Ida Petterson 1907-1937.
Kristina Wennborg 1907-1923.
Elisabeth Nelton 1907-1923.
Ellen Sundquist-Hedmark 1908-1920.
A.R. Wandel 1909-1927.
Maria Cederlöf 1909-1926.
Elin Tornvig 1909-1912.
Oskar Tornvig 1909-1911.
I.R. Nilsson-Andersson 1910-1913.
Dina Wandel 1910-1927.
Gustaf Cederlöf 1912-1926.
Ester Gillström 1912-1924.
Otilda Tonnér 1912-1927.
Johan Åhs 1912-1923.
Fritz Rydgård 1913-1927.
Hanna Åhs 1913-1926.
R.D. Björkdahl 1913-1949.
Elisabeth Björkdahl 1913-1949.
Karl Gideon 1913-1922.
Ottiliaa Rydgård 1913-1927.
Hulda Isakson 1915-1946.
Ester Gillström 1915-1917.
Edith Gideon 1919-1927.
Ivan Ehne 1917-1944.
Josua Sommarström 1919-1951.
Herta Sommarström 1919-1951.
Edith Hildebrand 1919-1923.
Hjalmar Wallenfeldt 1919-1923.
Gustav Kanger 1919-1946.
Sally Kanger 1919-1946.
Eskil Rydén 1919-1984.
Hanna Rydén 1919-1927.
Ruth Svensson 1920-1923.
Edith Tonnquist 1920-1927.
Svenborg Fredén 1920-1927.
Ruth Ström 1920-1952.
Linnea Eeg-Olofsson 1920-1923.
Elis Anvill 1922-1941.
Ester Samuelsson 1923-1949.
Greta Anvill 1923-1941.
Axel Rydberg 1923-1946.
Ruth Rydberg 1923-1946.
Ester Pettersson 1923-1927.
Martin Ström 1923-1952.
Sara Sifvertsson 1923-1923.
Ester Franzén 1923-1938.
Ivar Samuelsson 1924-1949.
Gustav Nyström 1924-1952.
Ester Nyström 1924-1952.
Einar Alfredsson 1924-1927.
Henning Åkerberg 1924-1949.
Ingeborg Wennborg 1925-1951.
Anna Åkerberg 1925-1949.
Lydia Ståhl 1925-1927.
Simon Ståhl 1925-1927.
Maria Norborg 1925-1928.
Maja Tjellström 1926-1927 (Kom ej in i Kina).
Sam Sköld 1924-1947.
Eva Sköld 1928-1947.
Margit Person 1935-1939.
Ingegerd Karlsson 1936-1938.
Naëmi Pettersson 1936-1951.
Fredrik Karlström 1936-1946.
Margit Björkdahl 1937-1951.
Lisa Karlström 1938-1946.
Karl Persson 1938-1949.
Paul Granevik 1945-1949.
Birgit Granevik 1945-1949.
Margareta Eeg-Olofsson 1946-1949.
Ruth Paulsson 1946-1949.
Nils Mjönes 1946-1949.
Lise-Lotte Mjönes 1946-1949.
William Rigmark 1946-?.
Nils Ahlgren 1947-1948.
Alice Ahlgren 1947-1948.
Elsa Oertel ?-?.
Herbert Oertel ?-?.
Karin Röjås 1947-1949.
Josef Röjås 1947-1949.
Elsa Holmwik 1947-1951.

Sökingångar:
För korrespondensen finns det i varje arkivbox ett register över de personer och företag som har korresponderat med kinamissionen.

Språk:
Svenska, kinesiska, engelska, tyska och japanska.

Lagstiftning, tillgänglighet och sekretess:
Arkivet deponerat på Riksarkivet av Svenska Missionskyrkan. Inga begränsningar eller sekretess föreligger.

Gallring:
Ingen gallring har förekommit och ingen är planerad att ske.

Referenser och vidareläsning:
Kyrkorna vid Yangtsefloden, (red) Gösta Stenström. Stockholm (1990). s.17.
Tjugofem år i Kina, (red) Wilhelm Sjöholm och F.A. Wennborg, Stockholm (1916). s.394-399.
Vid Yangtseflodens stränder (red) G. Palmer. Stockholm (1940), s.150-154.
Waldenström, Paul P. Till Kina: Reseskildringar af P. Waldenström. Stockholm (1908).
I Svenska Missionsförbundets årsberättelser 1890-1951, som finns tryckta, står det om Kinamissionen.
GallringsförordningNej

Tillgänglighet

DepositionJa

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: [Tsi-hua-si missionsstation i Kina. Planritning utan år.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/36:1)
Se-hänvisning från: [Planritning till Tangyang missionstation i Kina. Odaterad.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/35:1)
Se-hänvisning från: [Affisch illustrerad med förklarande kinesisk text. Den breda och den smala vägen.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/82:1)
Se-hänvisning från: [Kinesisk almanacka för år 1935.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/62:1-12)
Se-hänvisning från: [Handtextad affisch.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/86:1)
Se-hänvisning från: [Bonad med illustrationer och förklarande kinesisk text. Lukas 15:11-13 Den förlorade sonen.
På lyktan texten: Mot utsvävningarnas stad.]
(SE/RA/730284/12/1/J 2/48:4)
Se-hänvisning från: Missionssjukhus i Kina. Rudolf Lange 1920. [Planer, fasader, sektioner.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/40:1-9)
Se-hänvisning från: [Bonad med s k avklappning, kinesisk text, dikt.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/48:2)
Se-hänvisning från: Grafisk karta över Svenska Missionsförbundets fält i Centralkina. Edith Gideon 1928. (SE/RA/730284/12/1/J 2/4:1)
Se-hänvisning från: [Huangchow missionsstation i Kina. Förslag till Praktisk skola för flickor/kvinnor. Planer utan år.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/13:1-4)
Se-hänvisning från: King-Sha Mission Hospital. Ivan Ehne 1924. [Planer, fasader.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/42:1-7)
Se även: [Huangchow missionsstation i Kina. Anna Bergs hus samt högre skola för flickor, plan.
Stationshus (plan) och kapellplan.]
(SE/RA/730284/12/1/J 2/12:2-3)
Se-hänvisning från: Förslag till läkarebostad vid Svenska Missionsförbundets sjukhus i Hwangchow. O. Johansson 1926. [Planer, fasader, sektioner.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/17:1-5)
Se-hänvisning från: [Affischer med handskriven kinesisk text, undervisningsmaterial.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/90:1-3)
Se även: [Kinabilder III, akvareller överlämnade till P. P. Waldenström, Missionsförbundet som gåva.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/58:1-81)
Se-hänvisning från: Karta öfver en del av Central-Kina. H. M. [Melander] Feb 09. Ett original på papper, en kopia papper på väv monterad på träkäpp. Vid framtagning kan med fördel kopian användas. (SE/RA/730284/12/1/J 2/3:1-2)
Se-hänvisning från: [Affischer med illustrationer med förklarande kinesisk text.]
Tio Guds bud på kinesiska,
Det Kristus-förvandlande äktenskapet [2 exemplar],
Kristus - familjens Herre
(SE/RA/730284/12/1/J 2/83:1-4)
Se-hänvisning från: [Målade pappersbonader. Mytologiska figurer, skört papper.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/50:1-2)
Se-hänvisning från: [Målade textilier] (SE/RA/730284/12/1/J 2/53:1-2)
Se-hänvisning från: [Bonad, broderad från Ko-tien kristna församling. Kan ha överlämnats i samband med SMF:s 60 år i Kina.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/52:8)
Se-hänvisning från: Skola i Kikungshan north valley. Höög & Morssing 1923. [Svenska skolan i Kina. Detaljer.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/45:1-7)
Se-hänvisning från: [bonad sk avklappat motiv samt kinesisk text.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/48:3)
Se även: Fernström, Karl Axel (SE/RA/730284/6/135)
Se-hänvisning från: [Målad bonad. Året (Bing Yin) målade /kopierade av Yun bing efter gammal känd tavla.
Blommornas högtid 15/2 1926. Rulle av papper med textil montering.
Skänkt till Missionsförbundet av kinamissionär Anna Åkerberg.]
(SE/RA/730284/12/1/J 2/47:1)
Se-hänvisning från: [Handritad karta över Svenska Missionsförbundets i Amerika missionsfält och del av Svenska Missionsförbundets i Sverige missionsfält i Kina.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/7:1)
Se-hänvisning från: [Odaterad planritning till skolhus i Kiang-keo i Kina.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/22:1)
Se-hänvisning från: [Tryckta kartor över Kina.]

Postal Map of Hupeh.
Hankow Native City Portion Burnt during Fighting Shewn.
Plan for rebuilding of Hankow Native city, 1912. Central-China Post Supplement, friday May 3, 1912.
Map of China showing the distibution of the
(SE/RA/730284/12/1/J 2/6:1-4)
Se-hänvisning från: [Tryckt karta över Kina, kinesisk text. Utan år.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/5:1)
Se-hänvisning från: [Banderoll rött papper, tryck i guld och kinesiska tecken i svart tusch, grön kant.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/54:1)
Se-hänvisning från: [Odaterade planritningar till kapell i Kien-ho och Mahu i Kina.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/23:1)
Se-hänvisning från: [Affisch med åtta små illustrationer och förklarande kinesisk text.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/81:1)
Se även: [Kinabilder I, akvareller överlämnade till P. P. Waldenström, Missionsförbundet som gåva.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/56:1-86)
Se även: [Karta över Kina, textil.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/8:1)
Se-hänvisning från: [Handritad karta över Kina.] Map of Hupeh showing stations belonging to the Swedish Missionary Society 1908. H. M. [Melander] Feb 09. (SE/RA/730284/12/1/J 2/1:1)
Se-hänvisning från: [Affischer med handskriven kinesisk text, undervisningsmaterial.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/89:1-6)
Se-hänvisning från: [Diplom från Kinchow seminarium, kinesisk och engelsk text. Det ena för Sun Ja-Ko.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/60:1-2)
Se-hänvisning från: [Banderoller, kinesisk text.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/55:1-4)
Se-hänvisning från: [Affischer med handmålade illustrerade kinesiska tecken.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/87:1-2)
Se-hänvisning från: [Bonad med kinesisk text. Från Wuhantrakten, troligen 1950-talet.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/49:1)
Se-hänvisning från: [Affischer med motiv ”The Human Heart” och förklarande kinsesisk text, nr 1-9. Published by the Tract society for China, Hankow and Shanghai.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/85:1-9)
Se-hänvisning från: [Kinesiska pass för Ellen Sundkvist från år 1911, 1917 och 1918.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/59:1-3)
Se-hänvisning från: [Affischer med illustrationer och förklarande kinesisk text.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/64:1-4)
Se-hänvisning från: [Hyllningsadresser Missionsförbundet 60 år i Kina 1950, broderade och målade textila bonader.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/52:1-7)
Se-hänvisning från: [Bonad med illustration s k avklappat motiv med hieroglyfer samt hyllningsadress till PP Waldenström från vicekung Duan Fang. Text ungefär "Egyptens 5000 år av visdom till store doktor Waldenström".] (SE/RA/730284/12/1/J 2/48:1)
Se-hänvisning från: Skola i Kikungshan north valley. Höög & Morssing 1923. [Svenska skolan i Kina. Planer, fasader, sektioner, detaljer.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/44:1-10)
Se-hänvisning från: Karta öfver en del av Central-Kina. H. M. [Melander] Feb 09. (SE/RA/730284/12/1/J 2/2:1)
Se-hänvisning från: [Affisch med illustrationer och förklarande kinesisk text. Biblisk berättelse: smala och breda vägen/porten.] (SE/RA/730284/12/1/J 2/80:1)
ReproduceratNej

Kontroll

Skapad2011-01-03 00:00:00
Senast ändrad2017-11-09 13:56:09

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter