bild
Arkiv

Vätö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1590
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cJaf3DVkAqEtOBUNZdR5y4
Omfång
12,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Vätö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13133

Förteckning 1590


Förteckning

över

Vätö församlings kyrkoarkiv

Stockholms län
ArkivhistorikVÄTÖ KYRKOARKIV

Historik:
Vätö församling utgjorde ett eget pastorat i Lyhundra kontrat till 1962-01-01 då det sammanslogs med Roslags-Bro församling, som också utgjordes av ett eget pastorat i samma kontrakt. Vätö hade tidigare tillsammans med Björkö-Arholma utgjort en församling till 1914-01-01 då Björkö-Arholma och Vätö delades i två församlingar, som utgjort ett pastorat t.o.m. 1961-12-31.
1962 flyttades Vätö kyrkoarkiv till Roslags-Bro och har därefter förvarats i Roslags-Bro församlings arkivlokal.
1991 bildades Roslagsbro och Vätö kyrkliga samfällighet och 1992-01-01 genomfördes ett totalt ekonomiskt samgående.

Beskrivning av arkivet och sökingångar:
Eftersom de två församlingarna redan tidigare hade förtecknats och den nya organisationen medförde en delvis ny typ av arkivbildning, har samfälligheten valt att betrakta det samlade arkivmaterialet som tre arkivbildare. Gränsen mellan de två församlingarnas och Samfällighetens arkiv har satts till 1991.

Diariet kan till viss del användas som sökingång för brev och handlingar till protokoll. Annars är sökingången till arkivet arkivförteckningen.

Kommentar till enskilda serier:
Räkenskaper i Roslags-Bro och Vätö pastorat var t.o.m. 1987 uppdelade på Pastoratskassan (Roslags-Bro kyrkoarkiv serie L V a) Roslags-Bro kyrkokassa (Roslags-Bro kyrkoarkiv serie L I a) och Vätö kyrkokassa (Vätö kyrkoarkiv serie L I a). Ursprungligen hade Pastoratskassan bl.a. uppgiften att utbetala löner och andra utgifter som rörde pastoratet. Gränsen mellan kyrkokassornas och pastoratskassornas typer av utgifter blev så småningom flytande.

Vissa serier passerar tidsgränsen mellan församlingsarkivet och samfällighetens arkiv, eftersom församlingen i vissa fall fortsatt att använda samma liggare/register vid övergången från församling till kyrklig samfällighet t.ex.:
Inventarieböcker t.o.m. 2003 (Vätö kyrkoarkiv serie N III)
Manuella Gravböcker t.o.m. 2005 (Vätö kyrkoarkiv serie O I c).

Vissa serier som är knutna till församlingen passerar den satta tidsgränsen t.ex.: Kollekträkenskaper (Vätö kyrkoarkiv serie L IV).

Arkiven har gallrats i enlighet med gällande författningar. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Arkivbeskrivningen omarbetad och kompletterad av
arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-06-14

Ämnesord

Ämnesord, ort
Vätö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-06-14 11:34:10

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter