Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Maja Sjöströms samling


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0802
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/BXO23n88QKg2ElDn0Zes63
Omfång
0,7 Hyllmeter 
Datering
18991953(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Allmän anmärkningJ Skisser förvaras i kart- och ritningsarkivet.
Inledning (äldre form)Historik Maja Sjöströms samling
Arkivet innehåller handlingar från textilkonstnär Maria Maja Sjöström, levnadstid 1868-03-13–1961-10-31. Maja Sjöström föddes i Bårslöv i Skåne och utbildades sig vid Högre konstindustriella skolan på Tekniska skolan i Stockholm 1889-1892. Hon var medarbetare vid Föreningen Handarbetets Vänner (HV) från slutet av 1890-talet till 1923 (tjänstledig 1916-). Sjöström fick 1916 det prestigefyllda uppdraget att ansvara för textilierna vid uppförandet av Stockholms stadshus. Arbetet utfördes mellan 1916-1923 inom Afd. MöbeloTextil, en särskild avdelning för möbler och textilier inom Stadshusets ritkontor, där Sjöström anställts tillsammans med möbelarkitekt Ernst Spolén. Flera av Sjöströms tyger till Stadshuset vävdes i sidenväveriet Bevilacqua i Venedig och hon uppehöll sig långa perioder i Venedig för att övervaka arbetet med tygerna samt reste till Rom och Florens för att undersöka eventuella marmorbeställningar till Stadshuset. Efter Stadshusets invigning 1923 flyttade Sjöström till Italien permanent. Hon bosatte sig i Rom, där hon levde fram till sin död 1961.

Tillsammans med sina syskon startade Sjöström 1921 heminredningsbutiken ”Blå Boden” i Råå i Skåne. Hennes tre systrar drev butiken och Sjöström ordnade kontakter och varor, främst italienskt konsthantverk. Efter Stadshustiden ritade hon textilier till bland annat Hedvig Nordenfalk med herrgårdarna Värnanäs, Bystad och Blekhem; Prins Wilhelm och Jeanne de Tramcourts slott Villa Eza på Franska rivieran; Helsingborgs krematorium; Stockholmsutställningen 1930 och American Swedish Historical Museum i Philadelphia. En retrospektiv utställning med Sjöströms textilier hölls 1953 på Röhsska Museet i Göteborg.

Arkivets struktur och innehåll
Arkivet innehåller fyra serier: A Diverse handlingar, B Fotografer, C Tygprover och J Skisser.

Serie A Handlingar innehåller en volym handlingar med bland annat brev, anteckningar och tidningsurklipp. Sjöström ingick i juryn vid internationella konst- och industriutställningen i Paris 1925 och det finns exempelvis inbjudningar, menyer och något pressklipp från utställningen (samt ett diplom i serie J). Hon sympatiserade med den italienska fascismen och i handlingarna finns även program och inbjudningskort från den så kallade ”Hitlerveckan” 1938 då Hitler besökte Mussolini i Italien.

Serie B Fotografier innehåller två volymer med 124 svartvita fotografier, med porträttbilder av Maja Sjöström samt olika person och miljöbilder, bland annat från arkeologiska/historiska grupputflykter i trakterna kring Rom.

Serie C Tygprover innehåller en volym med 52 provbitar av tageltyg, linnedamast och bomull. Tygproverna har tidigare varit utsatta för skadedjur, är känsliga och bör hanteras varsamt.

Serie J innehåller 178 skisser. Huvudsakligen rör det sig om skisser till textil/mönster till textil. Det är både spridda skisser från tiden före Stadshusprojektet, relativt många skisser till stadshustextilier samt skisser till senare textilarbeten. Den äldsta daterade skissen är från 1910 och den yngsta från 1938, men då många skisser är odaterade kan det ritade materialet ha ett större tidsspann. Skisserna förvaras i kart- och ritningsarkivet och har grundnummer NS 287. Varje skiss är förtecknad med ett unikt NS-nummer (NS 287 + undernumrering mellan 1-178) och har registrerats med titel, material, teknik, eventuell datering, upphovsman och anmärkning. Skisserna är digitalt registrerade och unikt sökbara i NAD, Nationell Arkivdatabas.

Tidigare förvaring och leverans
Samtliga skisser och handlingar i arkivet överlämnades först till Stockholms stadshus av Maja Sjöströms sterbhus år 1962. Arkivet levererades vidare till Stadsarkivet år 2011 tillsammans med Stadshusnämndens ritningar, accession 2011:114. Skisserna förvarades då fortfarande i Maja Sjöströms arbetsmappar, motsvarande fem mindre omslag och en rulle. Skisserna var till stor andel vikta, delvis mycket trasiga och i oordning – den ursprungliga ordningen var sannolikt bruten. Vid förteckningsarbete 2016 har en mindre omsortering utförts och skisserna har vikts ut, vid behov lagts i skyddsomslag samt flyttats över till 22 arkivbeständiga ritningsmappar med 1-16 skisser/mapp. I första skissmappen (NS 287:1-10) finns en sammanställning över vilken mapp respektive skiss ursprungligen förvarades i. Handlingar i nuvarande serie A-C förvarades vid leverans i en kartonglåda samt spridda i arbetsmapparna med skisser. Fotografier förvaras efter förteckningsarbete i numrerade fotokuvert.

Stockholms stadsarkiv 2016-05-23
Josabeth Leidi, arkivarie

Källor:
Rausing-Roos, Åsa: Textilkonstnären Maja Sjöström. Ett skånskt-romerskt konstnärsliv, Stockholm 2012

Pihl Atmer, Ann Katrin: Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg. Drömmen och verkligheten, Stockholm 2011

Internet: Föreningen Handarbetets Vänners hemsida, under Vår Historik/Bildarkiv. Länk 2016-05-19 http://www.hv-textil.se/var-historik/bildarkiv/maja-sjostrom-1868-1961/

Stadshusdelegerades årsberättelse, Bihang nr 3 år 1963. Stockholms stadsfullmäktiges tryckta handlingar/Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 1963 (Bihang 4:2 Nr 2-25, sid 2)

Kontroll

Skapad2016-02-25 08:53:02
Senast ändrad2023-02-09 12:53:30

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter