bild
Serie

Handlingar rörande skolbyggnaden

Ahlströmska skolan

Volym 2-5 förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11902 – 1991, odatKart. Innehåller:
Handlingar (skrivelser), spridda år, samt kopia av skolhushusritning 1946 och ritningar av bord, pelare och fasad, odaterade.

Skolhusritningar (original) av arkitekterna Albin Stark och Erik Stark förvaras hos Arkitekturmuseum i Stockholm.

Hyreskontrakt 1906-1973, spridda år.

Inteckningshandlingar rörande fastigheten 1917-1947-. (Stämplade av Inskrivningsmyndigheten i Stockholm 1986.)

Med handlingar rörande "Rädda Aulan", protestaktion mot planerad ombyggnad av skolans aula 1991.
 
21925NS 390:1-15. Nybyggnad av Nya elementarskolan för flickor. Planer, sektioner och fasader, Albin Stark. Konstruktionsritningar, Å. Pettersson & Sundvall. 
31925NS 390:16-28. Nybyggnadsritningar, planer, sektioner och fasader som i enlighet med Kungl. Maj:ts resolution av den 2 oktober fastställts av Byggnadsnämnden den 21 oktober 1925. Samt konstruktionsritningar godkända av Byggnadsnämnden. 
41925 – 1926NS 390:29-46. Planritningar med inritade detaljer, 1925, Albin Stark. Konstruktionsritningar godkända av Stockholm stads Byggnadsnämnd den 3 februari 1926, Å. Pettersson & Sundvall. 
51952 – 1996NS 390:47-67. Kv Brandvakten 7. Detaljer, odaterade samt osignerade. Detaljer, Erik Stark 1952-1967.

Kv Brännaren 13. Plan, Arsenalen scandiaconsult. Rörinstallation, 1996, Stureby rör.
 

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter